Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Handla rätt viktigare än ha rätt’

Du, Birgitta Ohlsson har aldrig varit än mindre förstått de kriterier för att vara en liberal på det sätt som Valdemar Svensson, min egen farfar m.fl utgick ifrån och som lade grunden för en lång framgångsrik Folkpartiresa fram till sådana som du, ”tyck som jag”-syndromets folkpartister började skrämma bort unga kvinnor från Folkpartiet! Bara söder om Mälaren vet jag mer än 10 st mycket kompetenta kunniga debattskickliga trevliga unga kvinnor mellan 25 och 50 som Du skrämt bort. Detta enligt vad de själva berättat under åren. Tre är kvar inom politiken men i andra partier och håller därför låg profil samtidigt som de står för de grundläggande kriterierna för Liberalism.

VIKTIGAST AV ALLT: * Samma rättigheter som Du kräver för Dig själv, är Du beredd att ge Dina politiska/kulturella motståndare.

* Demokrati och jämlikhet börjar hemma.
Det är i handling inte i stora ord eller utspel som Du visar att Du är för Demokrati och Jämlikhet, oaktat att det senare numera ofta kläds i ”Genus”-perspektivets ord.

* Fram till dess att en fråga/ett ärende är beslutat, så är det fritt fram att föra fram sin egen subjektiva uppfattning. När en beslut tagits, så rättar man in sig i leden och för endast diskussionen vidare internt!

* Liberalism är FRIHET UNDER EGET ANSVAR FÖR EGNA HANDLINGAR OCH ORD

* Det viktigaste är inte att HA RÄTT utan att HANDLA RÄTT

* Man hånar eller kritiserar inte offentligt ”sina” politiska vänner

Inget av dessa kriterier som de som byggde Folkpartiet stod för har Du lyckats förstå. Ditt problem.

Nu gör partiledarfavoriten comeback i politiken, Aftonbladet 3 juli 2015 Partiledarfavorit? Samtliga tre tidigare försök ”Tyck som jag” Birgitta Ohlsson gjort har skrämt bort väljare från Folkpartiet. Vänsternissar hör inte hemma i liberala skor!

Birgitta Ohlsson: M blockerade frågorna, SvD 3 juli 2015 TA EGET ANSVAR FÖR DINA EGNA HANDLINGAR OCH ORD – DET VAR OCH ÄR DU (och de ”dina”) SOM SÄNKTE MÅNGA FRÅGOR OCH FÅTT FOLKPARTIET ATT GÅ KRÄFTGÅNG!!!! Att Du utöver att ha missat vad det innebär att vara liberal också har ett alldeles för stort ego samt saknar förståelse för vad som krävs för att vara en Ledare, det är och förblir ditt problem.
Snacka skit i media om andra är ett av de allvarligaste fallacies som finns även om det bevisligen är så att Du gör det när Du saknar giltiga argument.

Read Full Post »