Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Hälso och Sjukvårdslag’

händer gång på gång. Något måste vara allvarligt fel när någon människa, oavsett egen bakgrund och utbildning, kan behandla någon levande varelse på det sättet som kvinnan i citatet nedan blev behandlad:

Den äldre kvinnan släpades i sin egen avföring av vårdpersonalen. När hon bad om att få bli duschad blev svaret att det inte fanns tid och kvinnan tvingades sova med avföring på sig. Detta är en av ett 70-tal Lex Sarah-anmälningar i Stockholms kommun förra året. ” Släpades i sin egen avföring, SvD 27 januari 2010

Det är brottsligt att åsamka någon annan människa risk för sjukdom. Sådana händelser och många liknande som vi hör talas om inom vården borde polisanmälas i stället för Lex Sarah anmälas eller anmälas till HSAN. Det är inte för att personal skall få tillstånd att begå lagbrott mot sina medmänniskor som vi betalar vår höga svenska skatt. Ibland räcker det inte med att personalen är utbildad på äldre/handikappomsorg. Det borde vara krav att alla som får utbildning inom vården får genomgå en lämplighetstest där de som saknar empati sållas bort. Sedan borde det vara lagstadgat att sådan behandling av andra människor direkt SKALL medföra avsked.
Finns inget försvar även om det varit stressig situation och hög belastning som i det aktuella fallet visade sig inte vara ens sant.
Skandal är bara förnamnet!

Read Full Post »

Vad i hela fridens namn menar karln?
Problemet är att då räddar man väldigt många till ett svårt liv.
Hugo Lagercrantz berättar om en förälder till ett för tidigt fött barn som han mött.
– Pojken talade ganska normalt och spelade dataspel, men han led av ett svårt neurologiska handikapp och var väldigt klumpig och hjälplös. Mamman sade att hon älskade sin pojke, men att hon samtidigt kände att han förstört hennes liv. Pappan stack ifrån henne, hon fick inga fler barn och hennes yrkesliv förstördes.
– Samtidigt finns det förstås också föräldrar som trivs med situationen
.” http://www.dn.se/nyheter/sverige/vad-ar-ett-vardigt-liv-1.821718

Att vi inte talar om FRI abort efter 12 veckan, vilket är tillåtet idag, innebär INTE att vi givit föräldrar/läkare eller andra rätten att avkorta liv!!!!

Elisabeth Rynning, professor i medicinsk rätt vid Uppsala universitet, efterlyser också en debatt om när sjukvården bör avstå från eller avbryta livsuppehållande behandling.” och ”hänvisar också till FN:s barnkonvention, som säger att alla barn har rätt till hälso- och sjukvård, oavsett handikapp” samma artikel i DN.

Frågan är Professor Lagercrantz om de Mänskliga Rättigheterna och FN:s barnkonvention ens i drömmarnas värld tillåter Aktiv dödshjälp. Svensk lag gör det INTE. I nutid är det få länders som gör det. I historisk tid var det liksom könsstympning ett sätt att skilja de som den då ledande politiken ansåg vara fullvärdiga människor eller övermänniskor från andra. BEDRÖVLIG människosyn professorn!

Read Full Post »