Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Hälso- o sjukvårdslagen’

Så vitt jag vet finns idag inget som helst formellt krav på vilken utbildning de som skall sitta och bedöma inlämnade läkarintyg mot gällande försäkringslagar. Det är där det behöver börjas. Det borde inte få vara tillåtet att avgöra vad som är och inte är tillräckliga skäl enligt gällande lagar för att gravida, sjuka, handikappade o.s.v. skall få eller inte få ersättning lagarna faktiskt ger dem. Enskilda tjänstemän har för stort inflytande och när en sagt nej har F-kassan mycket svårt att ändra sig.

* Det borde vara krav att de som får rätten att avgöra andra människors liv och framtid som minst har undersköterskeexamen och 1 års praktik inom vården kompletterat med motsvarande gamla proppen i juridik eller socionomexamen kompletterat med teori/praktik inom sjukvård ett år. Båda grupperna borde få kontinuerlig utbildning i det område de inte har tillräcklig kompetens vid anställning.

Försäkringskassan snål mot gravida, GP 19 mars 2012
Försäkringskassan snål mot gravida, SvD 19 mars 2012
Försäkringskassan snål mot gravida, DN 19 mars 2012
Försäkringskassan snål mot gravida, Aftonbladet 19 mars 2012

Hur länge skall svenska politiska partier oavsett rödgröna eller Allians acceptera att det inte krävs förmåga att förstå medicinska dokument och/eller juridiska tillräckligt väl för att inse att ibland behöver de gå till förarbeten till lagtexter inte bara gå på vad de tror 😛 står i lagar och intyg

Dags att kräva medicinsk och juridisk kompetens av Försäkringskassans beslutande tjänstemän!!!!

Read Full Post »