Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Hälso- o Friskvård anställda’

Här slås det upp att en arbetsgrupp inom M, som jag själv röstar på, vill att Vårdpersonal kan få träna på jobbet, SvD 12 mars 2013 Hallå! Leta reda på folk inom leden som har någon aning om verkligheten ute i landet.

Utöver släkt och bekanta som jobbar inom vården, och som i flera fall haft 1 tim anslagen per vecka för självvård/träning etc samt träningskort betalt t.o.m. träningslokaler inredda på ett par sjukhus, så har jag idag gått ut och kollat på nätet (programmerad sökning) och funnit att detta redan är något som förekommer i många avtal. Om vi skall låta arbetsmarknaden sköta sig själv, är det väl inte lag som behövs i detta fallet utan stöttande av fackföreningar samt utbildande av politiker så att de vet vad de har att rätta sig efter i stället för alla dessa outbildade politiker som samtliga svenska partier har en förmåga att fylla upp med när det gäller vård-, skola och omsorgsbiten?

Börja i stället avskaffandet av Landstingen genom att ”befria” Landstingen från alla politiker som inte har som huvudsyssla att sköta lagstadgade krav på Landstingen. Fortsätt med att rensa i administrationen. 1/3 av alla kostnader är rent ut sagt onödiga för de behövs ute i verksamheten till löner m.m. i stället för den cementerade socialistiska betongkloss som Landstingen blivit!

Vårdpersonal kan få träna på jobbet, GP 12 mars 2013

Read Full Post »