Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Gymnasieskolan’

Nu får det vara nog med gnällandet från Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund vad gäller Lärarreformen! DET ÄR NI SOM GODKÄNT ATT OBEHÖRIGA, ANTINGEN HELT OBEHÖRIGA ALTERNATIVT BEHÖRIGA SOM LÄRARE UTAN ÄMNESKUNSKAP I ÄMNET DE ANSTÄLLTS FÖR FÅTT GÅ FÖRE NÄR LÄRARTJÄNSTER UTLYSTS!

Stort missnöje kring lärarreform, Aftonbladet 10 december 2014
Stort missnöje kring lärarreform, GP 10 december 2014
Stort missnöje med lärarreform, SvD 10 december 2014

Det är socialdemokrater i fackförbund som hjälpt kommuner att ”spara” genom att godta sänkt lön t.o.m. när de ämnes- och stadiebehöriga som bytt kommun skall godta att bli förbigångna av mindre erfarna (läs nyutbildade) ämnes- och stadiebehöriga lärare som vikarierat under sin studietid! Att många speciellt ämnes- och stadiebehöriga SO och NO-lärare sökt sig till andra jobb efter år 2000, är helt och hållet Sveriges Kommuner och Landstings kommunala nämnders och Lärarfackförbunds fel!
VET HUT!

Det märkliga är att t.om. Socialdemokraterna tyckte att beslutet om Lärarlegitimation 2010 var bra….. då…. : Äntligen lärarlegitimation, Norah4you 12 april 2010
Se även: Kunskap regnar inte från himlen, Norah4you 29 juni 2014

Ni har haft lång tid på Er. Först under alla år med diskussioner. Sedan mer än 4 år EFTER att propositionen om Lärarlegitimation togs……

SLUTA KLAGA! Det finns hur många ämnes- och stadiebehöriga lärare som helst som under senaste 20 åren blivit förbigångna när de sökt anställning. Själv bland utbildade SO-lärare har jag råkat ut för detta innan jag blev handikappad 2005.

Har bland mina egna studentkamrater (1968) ämnesutbildade FYSIK OCH MATEMATIKLÄRARE som varit stadiebehöriga på Grundskola respektive Gymnasium som sedan 2002 inte fått en 100% tjänst utan som bäst erbjudits 75% och då i bästa fall med kombination Matematik och NO där NO bestått av Biologi eller Kemi de inte studerat sedan studenten på 60-talet. I stället har skolorna med Lärarförbundens godkännande t.o.m. anställt vaktmästare för att dessa varit intresserade och LAS-ade samt ”ungdomsledare” i t.ex. fotboll/ishockey!

Jag känner många ämnesutbildade och stadieutbildade (även de med dubbla behörigheter) som under 2000-talet efter utbildning ALDRIG fått fasttjänst för att kommunerna snålat in och anställt obehöriga. Att klaga hos facket har inte hjälpt – speciellt inte på Grundskolan. Lärarförbundet har ju godtagit helt obehöriga som sina medlemmar och då hänvisat till konflikt med annan medlem!

Så sluta klaga. Ni var t.o.m. så fräcka att Ni under åren 2001-2004 gick med på sänkt timpenning för de behöriga lärare som var beredda att hoppa in för att arbeta, i avsaknad av möjlighet till att få heltidstjänst eller tjänst alls för att obehöriga gått före. På sina håll gick timpenningen ner med mer än 25 kr/timman med hänvisning att de kunde ta andra (obehöriga) samtidigt som förberedelsetid och efterarbete (fram- och bortplockning, städning, rättning m.m.) begränsades till i bästa fall 15 min före lektion!

Så sluta klaga! Sluta upp med att försöka bortförklara PISA-resultaten samt OECD-s utredning.
Till råga på allt har det funnits Lärarprojekt redan innan Lärarreformen beslutades där ämnes- och/eller stadieobehöriga lärare kunnat komplettera med del av lön eller hel lön! För att inte tala om att Lärarreformen nu 2014 varit genomförd i över ett år! Att ens försöka hävda något vad gäller de som inte ens efter lärarlegitimationsbeslutet varit beredda att skaffa sig den ämnesutbildning under de gångna 4 åren, det är så makabert men tyvärr vanligt när det gäller kvinnolöner och ”kvinnoyrken” där liknande setts även inom vård och omsorg (bl.a. har undersköterskor minskat i antal och ersatts av helt outbildade inom kommunal äldrevård och omsorg. Också kvinnoyrke och kvinnolöner….)
VET ÄNTLIGEN HUT!

Read Full Post »

Det var då det…. 12 april 2010 då ”alla” var så nöjda med att det skulle krävas lärarlegitimation….. 🙂

Norah4you's Weblog

Det var på tiden att krav på legitimering av lärare kom.
Endast den som har yrkeslegitimation får ges fast anställning i skolan och endast legitimerade lärare ska få sätta betyg. Det skriver de borgerliga partiledarna Fredrik Reinfeldt (M), Maud Olofsson (C), Jan Björklund (FP) och Göran Hägglund (KD) på Dagens Nyheters debattsida.”.
Yrkeslegitimation införs för lärare, GP 12 april 2010Yrkeslegitimation införs för lärare, SvD 12 april 2010

Eller som det står i debattartikeln:
I vårpropositionen tar vi ytterligare ett steg och satsar en kvarts miljard om året under kommande år på att kvalitetssäkra läraryrket. Den viktigaste faktorn för goda resultat i skolan är en kvalificerad och engagerad lärarkår. Regeringen föreslår därför att en yrkeslegitimation för lärare och förskollärare införs från den 1 juli 2012. Tanken är att endast de som har legitimation ska ges fast anställning i skolan. En person kan bli legitimerad på två sätt…

Visa originalinlägg 353 fler ord

Read Full Post »

Quick English translation title short version: stick to your profession, shoe makers!

Några ekonomiexperter lyckas idag på DN:debatt visa att den gamla devisen/idiomet gäller än. De läser Pisarapporten som en viss potentat sägs läsa bibeln. Nu är Pisarapporten inte någon ekonomisk rapport, inte möjlig att använda att approximera någon som helst matematisk variabel på, men ack experter på det ena tror sig än en gång vara experter på det andra. Att de aldrig fått ens grundutbildning i Barn och Ungas utveckling, inte heller i metodik, pedagogik eller didaktik förhindrar inte dessa sk. experter att ge sig in med snusförnuftiga yrvakna och halvt oseende ögon utan ens ordförståelse för det de har läst in….. terminologi varierar herrar professorer!

Pisarapporten säger inget om vad som fungerar väl, Gabriel Heller Sahlgren forskningschef, Centre for Market Reform of Education vid Institute of Economic Affairs (IEA) i London, knuten till Institutet för näringslivsforskning (IFN); Philip Booth professor, Cass Business School i London, programchef vid IEA och Henrik Jordahl docent IFN på DN Debatt 13 januari 2014
Det enda debattartikeln lyckas visa är att oförståelsen för skillnad mellan levande varelsers inlärning och ekonomi kanske kan vara huvudorsaken till att en del skolor spårat ur….. bland dem kommunala skolor med ekonomiutbildade rektorer i stället för rektorer med lärarutbildning och erfarenhet som grund utöver rektorsutbildning! 😛

”Pisarapporten ger inte svaren”, GP 13 januari 2014
”Pisarapporten ger inte svaren”, Aftonbladet 13 januari 2014
”Pisarapporten ger inte svaren”, SvD 13 januari 2014

Skrev följande inlägg på DN debatt alldeles nyss. Undrar om censuren i Halmstad tillåter kommentaren……

Pisarapporten är inte en ekonomisk rapport och ingen matematisk variabel finns att lägga på hur barn lär in det ämnes och stadiebehöriga lärare lär ut. Skomakare bliv vid din läst som de gamle sa!

Read Full Post »

mupparna har fått nog…. men inte har mupparna förstått skillnaden mellan Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund… 🙂 I det förra har man under senaste 20 åren ofta värnat om att icke ämnes- och icke stadieutbildade ‘lärare’ ofta helt utan lärarutbildning minsann skall gå före de som har ämnes- och stadieutbildningen. I det senare har man under alla tider värnat om att sätta krav på kunskap i förgrunden. Gustav Fridolin kan inte ett skvatt om vad det verkligen krävs för att en lärare i Grundskolan SKALL kunna tillräckligt för att ge VARJE ELEV det verktyg och det stöd som eleven både behöver och har rätt till. En Folkhögsskolelärare som vikarierat i Grundskolan är hur trevlig han/hon än är och hur mycket han/hon än månar om sina elever INTE rätt person på rätt plats!

Lärarna måste få tid att…. ja så långt låter det väl. För i lärares arbetsuppgifter ingick redan tidigt en hel del för- och efterarbete som kommit i skymundan när skolhälsovård försämrats och oordningen i klassrummen spridit sig ut i uppehållsrum och korridorer. Men resten Gustav Fridolin (MP) resten är ren och skär fantasi utan kontakt med verkligheten! 30 elever? En normal SO-lärare, Språklärare/NO-lärare i Grundskolan har cirka 150 elever under en vecka. Ibland mer. Det är inte alls omöjligt utan tvärt om relativt enkelt för en ämnes- och stadiebehörig lärare att individualisera undervisningen, dvs blanda det som förr kallades katederundervisning och nu brukar kallas allmän genomgång med förberedda uppgifter alternativa böcker etc för varje enskild elev. Men det krävs att läraren är kunnig. Inte bara kunnig lärare utan också en som kan sitt/sina ämnen baklänges och framlänges utifrån egen ämnesutbildning på Universitet och Högskolor.

Ena eleven har svårt att läsa andra har lättare att lära in utifrån sina egna intressen, den tredje är tabellbitare och älskar dataspel (idealisk elev för där går det att samla uppgifter som går att använda år ut och år in) Kan en lärare in slå om på nolltid när elever kommer med oväntade frågor så att läraren klarar av att göra ett kort avbrott och en extra utläggning i stället för att hänvisa till boken. Läroboken är ett hjälpmedel men endast ett hjälpmedel som all annan undervisning bottnar i. Det krävs mer än läroboken för att stimulera eleverna och inte döda lärandets öppna sökande efter kunskap. Att använda nätet är ett annat hjälpmedel, men skolbiblioteket är bättre. Det finns oändliga skatter där som kan göra att elever inte tappar intresset. Allt från historiska romaner som kan användas som extra för snabba elever som vill veta mer till böcker på andra språk än svenska.

Den lärare som inte har en aning om vilken guldgruva som finns numera bland invandrare som kommer i form av flerspråkiga föräldrar, kanske inte så bra på svenska som på engelska eller franska som andra språk, den läraren har missat en hel del som underlättar för läraren!
Lärare måste få tid att göra sitt jobb, GP 28 december 2013 Det är exakt det som Björklund vår Skolminister säger: Det krävs god skolvård och att rektorer/rektorsexepeditioner inte överlåter administrativt arbete utöver kunskapsuppföljning på lärarna. Det krävs god ordning och reda i klassrummet. Allt flum och springande efter bok, penna och suddgummi måste upphöra.

Mupparna protesterar, men de protesterar mot fel saker! Okunskapen har spridit sig upp i fackliga miljöer och ända in i Riksdagshuset!

Se även: Vad skrev Eberhard?
Problemet började redan under 1960-talet. Den så kallade flumskolan med problembaserad inlärning och grupparbeten, i stället för kunskapsfokus och färdighetsträning, har varit förödande för kvaliteten. Att försöka få sjuåringar att diskutera i stället för att inhämta kunskap är minst sagt märkligt. Rädslan för katederundervisning tycks ha skrämt vetandet ur barnen.

Det är inte konstigt att barn inte lär sig saker när det inte finns något krav på att de ska göra det och då nyttan inte är uppenbar. Vad Pisa-rapporten visar är att svenska elever är dåliga på kunskaper men bra på att ställa till oreda.Skolan tar stryk när barn tillåts vara gränslösa, David Eberhard psykiater, författare och debattör på GP 27 december 2013
Allt detta är självklarheter som varje person som har fått tillräcklig ämnes- och stadieutbildning för Grundskolan OCH fått lära in Barn- och Ungdomars utveckling samt didaktik, metodik + pedagogik BORDE förstå. Borde…. men en del verkar ha missat eller inte varit psykiskt/fysiskt närvarande för att lära in….

Read Full Post »

Är Henrik Arnstad. sk. vetenskapsjournalist som utan vetenskaplig förankring ger sig på en av de bästa skoldebattartiklarna som skrivits.

Hur i hela fridens namn kan någon vara så urbota dum att denne någon tror att barn eller unga vuxna har det minsta möjlighet att göra källkritisk analys av det de googlar fram – för det är den varianten som flertalet som inte förstått att det krävs kunskap för att kunna veta hur och var man inhämtar mer kunskap? Vänsternissarna försöker än en gång fördärva skolan. Alla skall med, till vilket pris som helst tycks det. Att priset blivit att vi utbildar unga till arbetslöshet – det bekymrar dem mindre….
Se Utbilda till arbetslöshet, 23 augusti 2012

Vad skrev Eberhard?
Problemet började redan under 1960-talet. Den så kallade flumskolan med problembaserad inlärning och grupparbeten, i stället för kunskapsfokus och färdighetsträning, har varit förödande för kvaliteten. Att försöka få sjuåringar att diskutera i stället för att inhämta kunskap är minst sagt märkligt. Rädslan för katederundervisning tycks ha skrämt vetandet ur barnen.

Det är inte konstigt att barn inte lär sig saker när det inte finns något krav på att de ska göra det och då nyttan inte är uppenbar. Vad Pisa-rapporten visar är att svenska elever är dåliga på kunskaper men bra på att ställa till oreda.Skolan tar stryk när barn tillåts vara gränslösa, David Eberhard
psykiater, författare och debattör på GP 27 december 2013

Allt Eberhard skriver i sin artikel är självklarheter för varje ämnes- och stadiebehörig lärare som verkligen lärt in det som lärts ut om barn och ungdomarsutveckling på Lärarhögskolan. Nåväl SKALL HA LÄRTS UT… 🙂 Ett barn på t.ex. 7 år har ingen som helst möjlighet att veta VAD som är viktigt att lära in.

Henrik Arnstads dumma uttalande 27 december 2013
Men att, som Eberhard antyder, skolan var bättre under 1960-talets början är dumt. De unga svenskar som i dag gör världssuccéer med att skapa datorspel, inte hade de blivit så mycket mer kreativa om en Caligula slagit en pekpinne i huvudet på dem varje skoltimma, säger Henrik Arnstad.

Deras framgångar handlar i mångt och mycket om att de lärt sig leka fram kunskap och insikter.Eberhards debattartikel får hård kritik, GP 27 december 2013

Kritik? Gnällspikuttalande från en som bevisar att han inte alls förstått att hans uttalande motbevisar det han påstår!
Leka fram kunskap och insikter?
Utöver journalistyrket, författaryrket och möjligen de fåtal som lyckats på dataspelfronten, så finns det INGA yrken ute i vanliga privata arbetslivet där det ens skulle kunna vara någon fördel att sakna allmänbildning inklusive internationellt gångbar utbildning men i stället hänvisa till att den som söker ett jobb är bra på att leka fram kunskap och insikter Vem får normala jobb på sådana meriter? Utöver uppräknade yrken – INGEN!

Samhällsdebattörer oavsett om de tillhör flumliberaler och/eller vänsternissar KAN INTE ETT JOTA OM BARN OCH UNGDOMARS UTVECKLING OCH INLÄRNING! Än mindre kan de kursmål och betygskriterier i de ämnen som legitimerade lärare har att undervisa i. Skulle någon vilja bli opererad av en vaktmästare som sett hur riktiga kirurger gör och slått upp det han inte förstått på Google?????

På vilken planet i universum har Henrik Arnstad lärt sig sådana dumheter? Tala genast om det så vi kan varna alla rymdfarare för tid och evighet att inte söka sig dit!

Read Full Post »

Det går inte ihop och experterna är eniga: Betygen glider allt längre från verkligheten.

– Lärare utsätts för en relativt stark press från föräldrar. Om det samtidigt finns en uttalad eller outtalad önskan från skolledning och skolchefer att ”sabba nu inte det hela genom att sätta för låga betyg” står läraren rätt ensam, säger Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund.Betygens värde urholkas, SvD 26 december 2013

Betygen blir allt mindre sanna, GP 26 december 2013
Betygens värde urholkas, Aftonbladet 26 december 2013

Någonstans ute i verkligheten har det barkat helt åt fanders om en enda person tror att det gynnar en elev om den får ett högre betyg än vad eleven förmår visa att den förstått och kan använda sig av kunskaperna som krävs. Ingen elev gynnas av att släppas igenom som hade den mer kunskaper och förstått dessa, än vad som är fallet i verkligheten.

Har mycket svårt att förstå de lärare som påstår att det är svårt att sätta betyg. Lärandets historia, Johankant.wordpress 20 december 2013
där det t.o.m. i kommentarerna finns en lärare som helt felaktigt fått för sig att betygskriterierna är elitistiska och att elever inte skall kunna uppnå dem. Något så magstarkt har jag aldrig hört talas om. Den lärare som inte klarar av att ge eleverna de baskunskaper och ordkunskap/ordförståelse som krävs i lärarens egna ämnen, beklagar jag. Det kan antingen bero på att elev inte getts det stöd den har rätt till i tidigare årskurs, eller att läraren inte förstått att även om alla barn är lika värda, så är de olika. Det kan krävas lika många verktyg att dela ut i en klass som det finns elever.

Alla lär inte in på samma sätt. Men alla som stimuleras utifrån sina egna starka sidor och/eller sina intresseområden kan nå minimikraven för betygskriteriet för C. Vackert så. Alla kan inte bli Einsteins efterträdare.

Som en äldre lärarinna sa härom året: Vi får vetgiriga nyfikna elever som börjar första klass och släpper ut uttråkade stressade ibland skoltrötta elever från femte klass. Att alla elever inte kan uppnå A är en självklarhet. Lika självklart som att i princip alla elever kan lära sig simma men att därmed inte alla kan bli i Sarah Sjöströmklass och att i stort sett alla kan lära sig sparka fotboll men alla kan inte begäras nå upp till ens Allsvensk elitnivå. Så ‘alla skall med’ innebär inte att det är någon som helst mänsklig rättighet att alla skall kunna få samma betyg. Någon måtta på politisk korrekthet får det allt vara!

Se även min egen bloggartikel Betygskalan enkel, D inte VG, Norah4you 21 september 2013
men jag har ännu svårare att förstå lärare som sätter glädjebetyg. Må vara att den politiskt korrekta andan har ansett att det antingen inte borde finnas betyg eller att alla elever i en klass skall med oavsett vad.

En elev som får högsta eller näst högsta betyg utan att egentligen vara berättigad till betyget, hur tror Du den eleven upplever det när den kommer från Grundskolan över i Gymnasiet och upplever att han/hon har svårt att ens följa med i den takt som krävs där? Blir den eleven uppmuntrad av att ha fått glädjebetyg för att rektor/föräldrar etc förväntat sig att eleverna skall få bra betyg?

En annan elev kan ha kommit in på sin drömlinje på Gymnasiet och till och med gått ut med studentexamen med mer än skapliga betyg. Eleven kan som så många andra kommit in för att läsa en linje på universitet eller högskola och så är det som en vägg finns där. Kunskap som varje elev som kommer till utbildningen SKALL ha fått verktyg till att lära in och som lärare skall ha sett till att eleverna fått med sig den kunskap som motsvarar erhållet betyg visar gång på gång sig saknas.

Träffar ofta unga när jag står och väntar på buss/spårvagn som mår dåligt för att de inte fått det stöd och de betyg de borde fått. Unga som rent ut säger att de hoppar av sin utbildning för att de inte har de kunskaper som ‘lärarna’/’skolan’ antar att de har. Många av dem driver omkring arbetslösa utan att orka ta tag i problemet de själva inte är orsak till men drabbats av. Det tar 12 år att utbilda till ungdomsarbetslöshet, Norah4you 30 mars 2013

Read Full Post »

Det hade varit tacknämligt om de som skriver debattartiklar hade gjort sitt hemarbete, dvs kollat verkligheten innan de skriver ett politiskt inlägg……

Den nya gymnasieskolan riskerar att öka klasskillnaderna i det svenska samhället snarare än att minska dem. Yrkesprogrammens kursplaner saknar till exempel både samhällsekonomi och politiska ideologier, skriver pedagogikforskarna Andreas Fejes och Mattias Nylund.Yrkesprogrammen leder till ökade klasskillnader, Pedagogikforskare Andreas Fejes och Mattias Nylund på GP debatt 21 november 2013

Verkligheten: Samtliga nationella program innefattar åtta kärnämnen – engelska, estetisk verksamhet, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, samhällskunskap, svenska (alternativt svenska som andraspråk) och religionskunskap. Tillsammans omfattar kärnämnena 750 poäng.Gymnasieutbildning Kursinformation, Skolverket 21 november 2013 Vad gäller den informationen så har den varit samma sedan senaste gymnasiereformen 🙂

Om det är så att pedagogikforskare eller andra finner att detta inte är uppfyllt på en yrkesgymnasieutbildning, så är det dags att anmäla utföraren och ansvarige för den yrkesgymnasieutbildningen till Skolverket och andra myndigheter. Då är inte kraven för att få undervisa och få statliga medel uppfyllda! Om det är så att dessa forskare inte klarar av att hitta samt anmäla, så är uppgifterna i debattartikeln ren desinformation!

Read Full Post »

Reblogg från Norah4you för 3 år sedan. Som jag skrev redan då, 2010: Det behövs rektorsutbildning med legitimation.
För Socialdemokraterna har det tagit tre år att inse att kvalitetsutbildningen på skolans personal skall gälla ända till toppen. Bättre sent än aldrig Socialdemokraterna. Men det hade varit bra, om Ni förstått att det INTE är det nya rektorsuppdraget som gör detta möjligt. Tvärt om var det Socialdemokratiska politiker som efter Göran Perssons Kommunalisering av skolan fördärvade genom att hellre välja ekonomer än rektorer som kan skolvärlden!
Nytt rektorsuppdrag ger tid till det pedagogiska arbetet, DN 20 oktober 2013
Höj utbildningskrav på rektorer, Aftonbladet 20 oktober 2013

Norah4you's Weblog

behövs å det snaraste. Det står klart sedan 200 skolledare valt att visa sin egen inkompetens och avsaknad av kunskap om vad som skiljer en lärartjänst från ett kontorsarbete!

””Vi kräver att få bestämma över lärarnas arbetstider”” står det i rubriken till deras famösa inlägg på DN debatt Vi kräver att få bestämma över lärarnas arbetstider, DN 15 mars 2010. Som om inte den rubriken var nog, så bevisar ‘herrskapet’ själva sin egen okunnighet: ”Det är uppenbart att dagens läraravtal har sina rötter i en annan tid och i en annan skola än dagens, ett avtal där rektor inte får tillgång till 10 timmar av lärarens veckoarbetstid .

Vi vill se ett modernt arbetstidsavtal som öppnar upp för enskilda skolor att skapa en flexibel arbetsorganisation som stödjer lärande och elevers olika behov av stöd i sitt lärande. I omtanke om lärarnas arbetsmiljö vill vi också ha en normalisering…

Visa originalinlägg 1 218 fler ord

Read Full Post »

Du må ha beställt en undersökning om antalet lärare i svenska gymnasieskolan (av Riksdagens Upplysningstjänst?). Men ack så dålig matematisk kunskap du visar. Eller orkar du inte räkna ihop antalet elever i SCB:s statistik för genomsnittligt antal gymnasieelever per år 2006 till 2012? I och för sig förstår jag, SCB har inte själva lyckats. För att inte tala om att det är kommuner som inte rapporterat in de senaste 3 åren….

Samtidigt menar MP:s språkrör Gustav Fridolin att M i själva verket planerar nedskärningar i gymnasieskolan med 470 miljoner per år från 2016, vilket enligt Riksdagens utredningstjänsts beräkningar motsvarar årslöner för cirka 965 lärare.

– Sedan alliansen bildade regering har 12,5 tusen pedagogiska tjänster försvunnit från skolan. I den här budgeten som man har lagt fram och som riksdagen fortfarande håller på att behandla skär man bort motsvarande nästan tusen gymnasielärare 2016.

– Samtidigt säger man att man ska satsa på skolan. Det går inte ihop, säger Gustav Fridolin.(M) skär ner i skolorna, Expressen 19 oktober 2013

Men det är stor skillnad mellan åren på i nästan alla Sveriges kommuner….

Exempel
Upplands Väsby 1063 elever 2006, 961 elever 2008, 757 elever 2010, 620 elever 2011, 569 elever 2012
Österåker 712 elever 2006, 480 elever 2008, 314 elever 2010, 394 elever 2011, 410 elever 2012
Täby 2280 elever 2006, 1315 elever 2008, 1424 elever 2010, 1354 elever 2011, 1307 elever 2012
Stockholm 18496 elever 2006, 18261 elever 2008, 17661 elever 2010, 17349 elever 2011, 16855 elever 2012
Södertälje 2761 elever 2006, 3109 elever 2008, 2916 elever 2010, 2697 elever 2011, 2355 elever 2012
Malmö 9380 elever 2006, 8878 elever 2008, 8207 elever 2010, 7315 elever 2011, 6726 elever 2012
Göteborg 13973 elever 2006, 13842 elever 2008, 12472 elever 2010, 12179 elever 2011, 11619 elever 2012

så finns det några med ökat antal, men de är få jämfört med alla de som förlorat flera hundra eller tusentals gymnasieelever pga befolkningspyramiden…..
Det går inte att kräva att antalet lärare skall vara beständigt – däremot är det fullständigt rätt att kräva att gymnasielärare är behöriga i de ämnen de undervisar i och för att undervisa på gymnasiestadiet. En folkhögskollärare är inte samma sak även om han/hon läst ämnet lika mycket på universitet/högskola! Stor skillnad i pedagogisk, metodik och didaktikkunskap!

Inte minst tydligt blir detta i och med att du Gustav Fridolin missar att det är på kommunala nivån som nedskärningar som sker utöver de som är en följd av minskat antal gymnasieelever i ”rätt” årgangar…..

Hur står det till med matematik och samhällskunskapskunskaperna. Verkar behöva snabbrepetion för att bibehålla en gång skaffad kunskap.

Read Full Post »

är det som är orsak till att Sverige nu har en stor brist på behöriga lärare. Före Grundskolans och Palmes UKAS (som urholkade såväl djup- som breddkunskaperna i ämnesstudier på universiteten) var det ordentliga krav på den utbildning som varje lärare som skulle undervisa i vanliga skolan skulle ha. Efteråt började det urholkas. Speciallärarna försvann mer och mer. Ännu mer när speciallärarutbildningen slopades.

Kraven på att få undervisa i svenska speciellt i Grundskolan blev lägre när gamla småskollärarutbildningen och folkskollärarutbildningen ersattes av något märkligt – alla lärare skulle vara svenska lärare även om man bara hade läst 10-15 gamla studiepoäng(då 20 poäng per termin) i ämnet svenska. Före det så krävdes det för de lärare som undervisade från högstadiet och upp flera års svenska studier utöver lärarutbildning. Samma när det gällde matematik och de valmöjligheter till andra ämne som då stod till buds.

Så kom kommunaliseringen och även de lärare som hade fått fullständig ämnes- och stadiebehörighet för att undervisa kunde när de sökte tjänster riskera att rektorer, ofta med Lärarförbundets goda minne, splittrade upp ämnen till höger och vänster eller anställde helt obehöriga som aldrig någonsin satt sin fot på Lärarhögskola än mindre visste vad didaktik, metodik och pedagogik innebar…. resultatet har vi redan sett under många år. Under Göran Perssons år vid makten urholkades det ännu värre än när han som skolminister kommunaliserade skolan. Lärarnas löner följde inte med upp. Det var vanligt att kommuner försökte betala behöriga lärare lika lite som de betalade obehöriga. Ansågs att det inte var viktigt med ämnesutbildning under GP:s andra regeringsperiod.
Råkade själv ut för det. En rektor vid en skola i stad vid Vänern ringde mig. Du är 4-9 lärare? ”Ja, jag är SO-lärare 4-9” Då kan jag erbjuda dig en tjänst med 80 % kemi utöver ett av dina ämnen ”Vänta” sa jag. ”Jag har inte satt min fot i en kemisal sedan 1968. OM det är så att du är beredd att ringa brandkåren och varna varje gång det skall vara kemilektion, så visst skulle jag kunna hjälpa till, men helst inte”. Han förstod problematiken med att jag inte varit i kemisal. Hade mindre förståelse för att det skulle krävas att ha läst kemi för att undervisa i det…… Rektorslegitimation behövs härnäst. Fortfarande.

30 000 obehöriga lärare har i åratal blockerat möjligheter för ämnes- och stadiebehöriga lärare att få heltidstjänster i sina egna ämnen…….. Lärarbristen beror på att skolorna försökte splittra ämnen så att behöriga lärare inte kunde anställas om de ville ha heltid. Det blev ju billigare så för kommunerna som redan innan snålade på lönerna till ämnes- och stadiebehöriga lärare – DET OCH INGET ANNAT ÄR SKÄLET TILL LÄRARBRISTEN.

Samtidigt som de påstår att lärartjänsterna inte är speciellt eftersökta, vilket inte har varit sant de senaste 10 åren men tjänsternas ämnesuppläggning av rektorer understödda av kommuner har gjort att ett antal matematik-fysiklärare med full ämnes- och stadiebehörighet inte fått heltidstjänst i sina ämnen utan erbjudits allehanda hopkok. Bland mina egna bekanta, bra och ämnes- samt stadiebehöriga lärare, så har en del valt att byta yrke för att de inte trots flertal ansökningar fått heltid, ämnena har till stor del blockerats av tidigare anställda obehöriga lärare, eller också fått erbjudanden om tredje ämne, ibland fjärde ämne som ligger helt utanför deras behörighet. Därigenom har t.ex. en av mina nära vänner fått 75% tjänst med blandning av lite NO (trots att vederbörande inte läst Kemi eller Biologi), lite matematik samt samhällskunskap(trots att vederbörande inte läst SO överhuvudtaget) samtidigt som obehöriga lärare fått vara kvar även när det blivit neddragningar på skolorna. De har ju gudbevars tjänsteåren….. utan kunskap för ärligt talat hade inte kunskapssituationen i Sverige sett ut som den gör om vi sluppit alla dessa obehöriga

Stort underskott på behöriga lärare, GP 22 september 2013
Stort underskott på behöriga lärare, Aftonbladet 22 september 2013
Stort underskott på behöriga lärare, SvD 22 september 2013
Lärarbrist att vänta, Sveriges Radio 22 september 2013

Skyll inte många S-regeringsårs försämrade lärarstatus och efter kommunaliseringen minskade utbildningskrav för att få lärartjänster på sittande Alliansen och/eller Björklund. När hela härvan började, så begärde svenska riksdagsmän att deras lön skulle höjas till lärarnivåerna för högstadie och gymnasieskolan….. Idag tjänar en svensk riksdagsman/kvinna mer än dubbelt mot vad de flesta ämnes- och stadiebehöriga lärare tjänar. Lärare som inte har några av riksdagsmännens/kvinnornas förmåner för resor och extra boende om de vill komplettera sina ämnen upp till ny kunskapsnivå som vetenskapen inom ämnet kommit fram till. Lärare som däremot har stora studieskulder efter många års studier. Något som riksdagsmän och riksdagskvinnor inte behöver ha för att bli behöriga att rösta i svensk riksdag som representanter för svenska folket….. 😛

Read Full Post »

Older Posts »