Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Gustav Fridolin språkrör (MP)’

Med anledning av alla röksignaler som sänds upp från S-märkta fd. politiker, nuvarande politiker, LO och media; uppstår frågan om Stefan Löfvén i sann löftesbrytartradition från hans sida (se Löfvén löften bör märkas med bäst före datum avser att försöka smita från utlovat Extra Val 22 mars 2014……

”LO-basen Karl-Petter Thorwaldsson önskar att extravalet ställs in. Orsaken är att den politiska oron skadar Sveriges ekonomi och hotar jobben. ”Det allra bästa vore om extravalet inte blev av men just nu ser det inte så hoppfullt ut”, säger han. Extravalet hotar jobben och ekonomin, LO-basen Karl-Petter Thorwaldsson till DN 16 december 2014

Löser inte situationen, Lena Mellin på Aftonbladet 16 december 2014 JO det gör det – antingen tvingas Löfvén ta med Vänsterpartiet i sin regering och Miljöpartiet, eller så har herr Statsminister Löfvén inget annat alternativ än att se sig själv som en statsministerparantes! Läs Regeringsformen och försök förstå vad som gäller i Sverige! ALLIANSEN HAR INGET SKÄL ATT OCH KOMMER HELLER INTE ATT STÖDJA S-REGERING MED LÖFVÉN

Vi behöver inget extraval. Vi behöver politisk handlingskraft.Välj bort prestigen, Ann-Sofie Hermansson S-krönika på GP ledarsida 16 december 2014 Prestigen? Hos Socialdemokraterna måste kravatten sitta illa när det uppdagats att S inte har regeringsförmåga. Det är där det brister Socialdemokrater. Om ER prestige naggas i kanterna av att inte alla partier i Sverige dansar efter S-pipan och S-önskemålen, so what? Väx upp!

Bloggare i frågan: Allt fler tecken tyder på att det inte, henrikalexandersson.blogspot.se 16 december 2014

Kanske dags att påminna herr Statsminister om att i Sverige gäller Svenska Grundlagar…. Konstigt nog har Sverige aldrig blivit kommunistiskt eller socialistiskt trots gedigna försök från Socialdemokraternas sida. Vänsterpartiet har åtminstone alltid spelat med öppna kort och stått för det de sagt. Sedan kan man som moderatväljare, vilket jag är, tycka och tänka både positivt och negativt om V:s olika ståndpunkter.

Regeringsformen
6 kapitlet Regeringen

Regeringsbildningen

4 § När en statsminister ska utses, kallar talmannen företrädare för varje partigrupp inom riksdagen till samråd. Talmannen överlägger med vice talmännen och lämnar sedan förslag till riksdagen.

Riksdagen ska inom fyra dagar, utan beredning i utskott, pröva förslaget genom omröstning. Om mer än hälften av riksdagens ledamöter röstar mot förslaget, är det förkastat. I annat fall är det godkänt.
……
Entledigande av statsministern eller annat statsråd

7 § Förklarar riksdagen att statsministern eller något annat statsråd inte har riksdagens förtroende, ska talmannen entlediga statsrådet. Om regeringen kan besluta om extra val till riksdagen och gör det inom en vecka från misstroendeförklaringen, ska något entledigande dock inte ske.

Konkret innebär detta herr Statsminister, att herr Statsminister förvisso kan avgå innan det officiella utlysandet av Extra Valet,
men varken det eller något försök från herr Statsministers sida att inte utlysa Extra Val 22 mars 2014,
löser Herr Statsministers problem annat än mycket kortsiktigt.
Om Herr Statsminister inte utlyser Extra Valet är det i sig tillräckligt skäl för parti i Sveriges Riksdag att begära Misstroendevotum. Något som Talmannen aldrig kan stoppa i en demokratisk stat och absolut inte med Svenska Grundlagar!
OM
Herr Statsminister å andra sidan avgår och talmannen enligt Sveriges Rikes Grundlagar får uppdrag att kalla företrädare för varje partigrupp,

kan herr Statsminister vara säker på en sak – det kommer under inga förhållanden bli Herr Statsminister som kommer som förslag på Riksdagens bord. Den som föreslås kan endast förhindras bli ny statsminister om mer än hälften av Riksdagens ledamöter röstar mot personen.

OM å tredje sidan talmannen inte kan hitta en regeringsbildare att föreslå för Riksdagen, så blir det ett nytt Extra Val oavsett vad herr Statsminister Löfvén önskar.

OM å det fjärde herr Statsminister försöker att undvika Extra Val genom att inte utlysa det, så är det stark disrespekt som herr Statsminister visar för Svenska Grundlagar och för all form av Demokrati.

Oaktat vilket så kommer Alliansens budget att gälla för 2015 detta oavsett ett Extra Vals utgång!

Hur man än vänder sig, så har man ryggen bak sa de gamle……

Read Full Post »

Hittade nyss följande på twitter:

Frågan Vad håller Löfvén på med egentligen? är intressant i dessa dagar. Sagt, tänkt och gjort, jag tryckte på länken och fann följande underbara text:

Under dagens presskonferens från Harpsund bjöd statsministern återigen in alliansledarna till politiska samtal för att diskutera hur de politiska låsningarna ska överbryggas.

– Nu får alla partiledare tala om hur de vill se framtiden, är de beredda att samarbeta över blockgränserna, frågade han retoriskt.

Ett normalt agerande kan tyckas, om det inte var för att han bara för två veckor sedan, vid extravalets utlysande, lovade raka motsatsen.

– Jag kommer inte ta några ytterligare initiativ till samtal. Den tiden verkar vara förbi, sade han då.

Att det löftet höll så länge får man kanske ändå se som en framgång. Extravalet utlystes trots allt bara två dagar efter att Löfven lovade att han skulle avgå om budgeten föll, ett löften som han sedan blankt struntade i.

– Jag är trött på allt snack om det politiska spelet, sade Löfven också under dagens presskonferens.

Det kanske skulle bli mindre spekulationer om spelet om statsministern faktiskt kunde hålla fast vid vad han säger. Nu liknar han mer den popcornmaskin, med ständigt nya infall och uttalanden, som Håkan Juholt (av alla) en gång varnade förVad håller Löfvén på med egentligen, Blekinge Läns Tidning Ledarsidan inlägg runt 17-tiden 15 december 2014

Herr yrväder till skjortbytare Löfvén lär enligt Aftonbladet utöver vad BLT berättar ovan även sagt följande under Presskonferensen:

– Det är en exempellös ansvarslöshet vi har sett exempel på i svensk politik, säger Stefan Löfven när han inleder pressträffen på Harpsund och kritiserar Alliansen Alliansen för att de, enligt honom, gång på gång ha sagt nej till samarbete över blockgränserna samt Sverigedemokraterna för att de gick emot praxis och röstade med Alliansen för att fälla regeringens budget.

– Nu får alla partiledare tala om hur de vill se framtiden, är de beredda att samarbeta över blockgränserna, frågar Löfven retoriskt och försöker ännu en gång hamra in budskapet att Sverige efter SD:s agerande i riksdagen är i ett ”helt nytt läge”.Löfvén attackerar Alliansen, Aftonbladet 15 december 2014

Regeringens kritik mot Alliansen, DN 15 december 2014

En annan twitterkommentar trycker på tragiken…

Verkligt läge
Minoritetsregeringen Löfvén lade fram en Budget – en minoritetsregerings Budget.
Alliansen lade fram sin egen Budget – OCH RÖSTADE PÅ SIN EGEN ALLIANSBUDGET
Sverigedemokraterna valde att rösta på Alliansens budget när den ställdes mot Minoritetsregeringens budget.
Allt helt och håller inom ramen för Regeringsformen OCH för de rättigheter som varje individ samt grupp inklusive Riksdagspartier har i ett demokratiskt samhälle med Yttrandefrihet, Åsiktsfrihet och Fria Val.
Någon bör upplysa herr statsminister Löfvén att Sverige inte är kommunistiskt och heller inte socialistiskt!!!

Passar inte Sveriges Grundlagar Minoritetsregeringen Löfvén, är det bara att avgå. Snabbt, enkelt och värdigt. Att försöka få det till att Alliansen skulle vara skyldig Löfvén tjänsten att låta honom sitta kvar under herr Löfvéns villkor, är att försöka begå brott mot svenska Grundlagar och/eller att direkt visa upp sin egen inkapacitet som statsminister. Välj vilket. Alliansen varnade i valdebatten, gjorde till och med film som visade på hur ”tårtan” skulle kunna se ut om Löfvén vann. Vilket han inte gjorde. Det gick endast sämre för Alliansen än för Löfvén.

HUR STÅR DET TILL I DE SOCIALDEMOKRATISKA LEDEN? ÄR SOCIALDEMOKRATIN FÖR DEMOKRATI I SVERIGE?

Se även: Löfvénregeringen blev värre än förutspått, Norah4you 13 december 2014

Hallå herr minoritetsstatsminister: Alliansen är inte till för att rädda minoritetsregeringen Löfvén. Sluta upp att disrepektera svenska folket och sluta upp med att skämma ut Sverige!

Read Full Post »

K-G Bergström står i sin krönika kvar vid samma brygga som Göran Persson lade ut ifrån då för länge sedan. Medan Göran Persson tidigare Socialdemokratisk Statsminister med ålderns rätt kan sägas vara expert på politiska debatter generellt sett, så saknar GP av idag samma närkontakt med den politiska kartan som K-G Bergström. Hur så? När det gäller tidigare ”Husbondens röst”/Han Som Bestämmer, så hade den politiskt aktive Göran Persson aldrig bjudit sin politiske motståndare på argument som talar emot Göran Perssons egna teser och funderingar. Det gjorde GP i intervjun igår…. K-G Bergström däremot har tyvärr inte åldrats med samma behag som ett gott vin och hade inte ens under sina bästa dagar Göran Perssons personkännedom.

Ska vara glad hon inte möter Göran Persson, K-G Bergström Expressen 14 december 2014
Tvärt om. Göran Persson är den som skall vara glad att slippa möta Anna Kinberg Batra, han är så van att inte bli ifrågasatt, att han glömt bort att varje tes/teori/analys faller om en enda av de ingående parametrarnas premisser visar sig inte vara sann. Moderaterna har gått mer åt mitten, den parametern i GP:s teori håller för nästa steg i analysen. MEN, vad GP missat är att den nu ledande Socialdemokratiska gruppen gått långa steg åt vänster. I fråga efter fråga gör Löfvén uttalanden som om S som helhet redan låg till vänster om svenska Vänsterpartiet. Demokrati har Löfvén antingen glömt eller aldrig lärt sig förstå innehållet i.

Göran Persson: Löfvén bör samarbeta med M, SvD 14 december 2014

Det har runnit mycket vatten under bron de gångna åtta åren. Att försöka dämma upp dammen som bävrar plägar göra förändrar inte att de röstberättigade som tillkommit inte alls har samma prioriteringar och drömmar som de som med ålderns rätt gjort sitt och lämnat oss kvar.

En annan sak på 2014-s politiska karta är att Alliansen samarbetat bra under åtta år. Sedan kan det ligga något i det som står i Aftonbladet idag: Statsvetaren: Krisen svetsar ihop Alliansen, Aftonbladet 14 december 2014

Read Full Post »

OM en svensk regering följer Regeringsformen – VILKET DEN ÄR SKYLDIG ATT GÖRA
SÅ är även herr Statsminister Stefan Löfvéns regering skyldig att följa Regeringsformens 1 kap 2§. LÄS PÅ.

Med andra ord,
OM Herr Statsminister vidhåller att det vinst i välfärden skall förbjudas,
SÅ är Herr Statsministers regering TVUNGEN att lägga fram en proposition som totalförbjuder ALL VINST i OFFENTLIG VERKSAMHET. D.v.s. det innebär i klartext att vi måste återgå till den svenska Grundlag som gällde innan den nuvarande. Där var det totalt förbjudet för en kommun och/eller ett kommunalt/offentligt ägt bolag att gå med vinst!

I Sverige gäller svenska Grundlagar. Regeringsformen förbjuder i klartext diskriminering!

Socialdemokraterna kommer stå fast vid uppgörelsen med Vänsterpartiet (V) om vinstförbud i välfärden.

Socialdemokraterna kommer stå fast vid uppgörelsen med Vänsterpartiet (V) om vinstförbud i välfärden.
Det säger S-ledaren och statsministern Stefan Löfven till TV4 Nyheterna, och ger därmed besked som efterfrågats av främst V.
S tår fast vid uppgörelsen med V, DN 13 december 2014
Ja till V – press på MP, GP 13 december 2014

Read Full Post »

Hur lyckades Alliansen så väl förutspå hur tårtan efter ett val av Rödgrönt alternativ skulle bli,

och samtidigt missa att det kunde bli ännu värre – som om någon trillat i tårtan med huvudet före och därefter skrapat ner den på ett fat…..

Luciamorgonens roligaste rubrik: Förstår ens Löfven vad S går till val på, Expressen ledarsidan 13 december 2014

Jag skrev 12 december 2014:
Sveriges Regering börjar mer och mer likna Jönssonligefilmerna. Herr Statsminister Löfvén kallades igår i en kommentar i stor mediatidning för stolpskottet. Tyvärr måste jag hålla med.
……
”Stefan Löfven är nu tydligare med sina planer om Sverigedemokraterna väljer att fälla regeringens budget.
Han vill ha hjälp av både Folkpartiet och Centern.

– Jag tror att det kan bli aktuellt, säger han. [IEJ: Vilken parallell planet lever Stefan Löfvén på?]
…..
Låt mig vara klar om det där. Det behöver inte betyda att jag avgår bara sådär. Men jag kommer inte att administrera någon annans budget. Det finns andra sätt att hantera en sådan situationLöfvéns drömmar om makt, Norah4you 22 november 2014

Sedan 22 december har följande hänt:
7 december 2014: Stefan Löfven svingade hårt mot både Sverigedemokraterna och Alliansen när han i kväll besökte SVT:s Agenda.

Alliansen beskylldes för att ha varit beredda att ta makten med stöd av SD – med en budget de precis förlorat valet på.

– Makthungern är alldeles uppenbar, säger LöfvenLöfvén: Alliansens makthunger är alldeles uppenbar, Aftonbladet 7 december 2014
Hm vem var det som klamrade sig fast vid makten och aviserade utlysande av nyval MED en budget han precis förlorat i Riksdagen med?’

9 december 2014: Margot Wallströms vädjan till FP och C, Expressen 9 december 2014

11 december 2014: Än slank Löfvén hit och än…., Erik Helmerson på DN ledarsidan signerat 11 december 2014

– Vi går till val som Socialdemokraterna. Vi sitter i en regering tillsammans med Miljöpartiet. Vi har lagt en budget tillsammans – den gäller inte längre för den röstades ned. Förutsättningarna är annorlunda och då måste vi hantera det.Löfvéns nya besked verkar panikartat, DN 11 december 2014
Löfvén vill distansera sig från Miljöpartiet, SvT 11 december 2014

Morgonen 12 december 2014: Löfvén MP samarbete sedan länge, GP 12 december 2014

Jag skrev Jag kan inte räkna dem alla – S+MP:s brutna vallöften, Norah4you 9 oktober 2014 Det var då bara början på blamagerna och snedtrampen från regering Löfvéns sida!

Vad kommer härnäst?

Skulle inte frågat. Nog för att det sägs att det alltid blir värre framåt natten. Men nu har Löfvén i sina senaste bravader själv stängt den sista glimten av möjligt ljus från Alliansens sida!
Ja till V press på MP, GP 13 december 2014 Alltså Löfvén säger att överenskommelsen med Vänsterpartiet om NEJ till vinst i välfärden fortfarande gäller….. Möjligen press på Miljöpartiet, men totalt smällande igen dörren från ”Samarbetsregeringens” sida….Sammanbrottsregering bättre epitet.

Löfvéns besked om vinster i välfärden, Expressen 13 december 2014
S tår fast vid uppgörelsen med V, DN 13 december 2014
SVT erfar: MP tvingas ge sig om Förbifarten, SvT 13 december 2014

Stora frågan för ”dagen” är om Löfvén tänker hålla det han säger nu? Större velepelle har inte setts som statsminister i Sverige!

Read Full Post »

Frågan och svaret hittade jag på twitter och tycker de passar bra utifrån herr Statsministers velande:

Vad vill statsminister Stefan Löfven? Vet han det själv? Om han vet det, hur tänker han genomföra det? För en dryg vecka sedan, när den rödgröna budgeten hade fallit i riksdagen, föreföll Löfven tvärsäker. Tillsammans med regeringskollegan Gustav Fridolin höll han presskonferens och förklarade att den rödgröna budgeten förblir den gemensamma plattformen för Socialdemokraterna och Miljöpartiet. I nyvalet ställs två tydliga budgetalternativ mot varandra, förklarade Löfven och konstaterade:

– Vi tycker om det samarbete vi har och vi har en väldigt stark budget.

Nu är budskapet ett annat. Budgeten är överspelad och samarbetet med Miljöpartiet inte lika kärt:

– Vi går till val som Socialdemokraterna. Vi sitter i en regering tillsammans med Miljöpartiet. Vi har lagt en budget tillsammans. Den gäller inte längre, för den röstades ned.Total förvirring, GP Ledarsidan för 13 december 2014

Löfvens dubbla budskap om samarbetet med Miljöpartiet skulle vara komiska om inte bakgrunden var så allvarlig. Förra veckan skulle S och MP gå till nyval tillsammans på sin förträffliga men ack så nedröstade budget. Åtta dagar senare hade statsministern svängt 180 grader, S tågar på egen hand. Efter fredagens partistyrelsemöte försökte han säga olika saker samtidigt, utan att det blev klart om ens Löfven själv visste vad han menade.Socialdemokratrin sitter fast i spagaten, DN Ledarsidan 13 december 2014

OM Herr Statsminister Löfvén hade en stark budget som han lade fram förra veckan,
SÅ borde den väl i Socialdemokratiska ögon vara lika stark även om den fälldes i Riksdagen?
ELLER är det så att Herr Statsminister Löfvén gör sina cirkusuppvisningar på presskonferenser och i TV-rutan
FÖR att han försöker skylla budgetens svagheter på Miljöpartiet?

För säkerhets skull tillfällig export??? av Åsa Romson till IPCC:s egna cirkus för klimattroende(not 1) i Lima, Peru
Om alla uppgifter i gammelmedia stämmer så exporterades Gustav Fridolin till Brüssel. På annat möte utanför Sverige lär svenske ministern ha talat om Kön och Jämlikhet i Försvarsfrågor. I och för sig kanske brödkavel är vad vi får ta till om inte cirkus Löfvén bromsar in. Bagare Bengtsson bakar bara brända bullar, sa de gamle. Kanske ett oväntat vapen mot den lede Fi om ”han” kommer?

Nu skickar även MP:s tidigare språkrör Peter Eriksson mer ved på elden:

Peter Eriksson sågar nuvarande språkrören och ministrarna Åsa Romson och Gustav Fridolin.

– Bilden av partiet har skadats, säger den tidigare MP-ledaren till Dagens Industri.

Samtidigt är Miljöpartiet berett att släppa frågan om Förbifart Stockholm, skriver Dagens Nyheter.Peter Eriksson sågar nuvarande språkrören, Expressen 12 december 2014

Eller som Aftonbladets ledarsida skriver i natt: Stefan Löfvens stora projekt har hela tiden varit att sam­arbeta över blockgränsen. Det är lovvärt och kommer att vara till stor nytta efter valet.

Men om han inte börjar berätta för väljarna varför de ska rösta på just honom finns inget mandat att förhandla utifrån.Rädda sossar vinner inte val, Anders Lindbergs ledarkrönika Aftonbladet 13 december 2014
Nu kommer det inte att ”hjälpa” Löfvén men däremot stjälpa honom och S att Löfvén kallat sig samarbetsregering. En samarbetsregering som mer och mer liknar en sammanbrottsregering. Gå och tro att Allianspartier skulle överge Alliansbudget och Allianssamarbete för att rädda en S-regering….. den som tror de lever kvar i ”fornstora” dar före 1976.

Det är mer och mer uppenbart att Stefan Löfvén som inte hade eller har något innehåll i påsen chansar på att synas i allehanda TV-program samt köra nya varianter vid en aldrig sinande ström av Presskonferenser….

Not 1. Se The new Faith of IPCC: Humans are Universe’s centre

Read Full Post »

Mormors lilla kråka skulle ut och åka,
någon var det som körde,
hamnade i dike
tömmarna satt löst
ja Ni har väl aldrig hört dess like?
Tror att Jonas Sjöstedt och Vänsterpartiet skall vara glada att de slapp sitta i samma regering som velepellen och sandlådebarnen!
Än slank Löfvén hit och än…., Erik Helmerson på DN ledarsidan signerat 11 december 2014

Det tog 8 år att bygga upp Sveriges Ekonomi och vidga det internationella samarbetet. Mindre än några månader för S+M att påbörja nedmonteringen av Sverige…..

Fredrik Tenfält: Utsträckt hand utan innehåll, Ledarkrönika GP 11 december 2014
Med hjälp av ännu kunniga journalister som inte går vänsternissarnas väg samt med hjälp av Sociala Medier har Velepellen blivit synad i sömmarna något han knappast trodde han skulle bli….

https://twitter.com/sundevall/status/543087671544139777

Norah4you's Weblog

Det finns idag en stor likhet med sången Josefin :s Jonatan och Stefan Löfven. Båda har upplevt bottenkänning och slängt barlasten……

Och när de hade seglat uppå den blåa sjö,
blåa sjö sjö sjö, blåa blåa blåa sjö.
De stötte mot en klippa invid den gröna ö,
gröna ö ö ö, gröna gröna gröna ö.

Och Jonatan han sade – Jag tror vi sitter fast,
sitter fast fast fast, sitter sitter sitter fast.
Jag tror vi måste slänga en del av vår ballast,
vår ballast last last, vår ba vår ba vår ballast.

Så slängde han ballasten, och det var symaskin,
symaskin skin skin, syma ma ma ma ma ma skin.
Och efter det så slängde han sin kära Josefin,
Josefin fin fin, Jose Jose Jose fin.

I Löfvens fall slängde han barlasten, förutsättningen för att han relativt enkelt skulle kunnat få igenom en regering med honom själv som Statsminister…

Visa originalinlägg 1 524 fler ord

Read Full Post »

Utdrag ur: Stolpskottet Löfvén har en plan
Sveriges Regering börjar mer och mer likna Jönssonligefilmerna. Herr Statsminister Löfvén kallades igår i en kommentar i stor mediatidning för stolpskottet. Tyvärr måste jag hålla med.
……
”Stefan Löfven är nu tydligare med sina planer om Sverigedemokraterna väljer att fälla regeringens budget.
Han vill ha hjälp av både Folkpartiet och Centern.

– Jag tror att det kan bli aktuellt, säger han. [IEJ: Vilken parallell planet lever Stefan Löfvén på?]
…..
Låt mig vara klar om det där. Det behöver inte betyda att jag avgår bara sådär. Men jag kommer inte att administrera någon annans budget. Det finns andra sätt att hantera en sådan situation

Löfvén kan sitta kvar vid budgetnederlag, SvD 22 november 2014 Är karln så intresserad av att administrera Alliansens budget för att få sitta vid makten, så bör han rösta på Alliansens budget!

Centerpartiet och Folkpartiet avvisar Löfvéns försök att klamra sig kvar vid makten

Centerledaren Annie Lööf och Folkpartiledaren Jan Björklund har upprepade gånger avvisat Löfvens samarbetsinviter – och så även den här gången: ”Samtal gör ingen statsbudget, vilket Löfven borde veta. Centerpartiet kommer att rösta för vår budget som skapar bättre villkor för företag, miljö och landsbygd”, skriver Annie Lööf i en kommentar till TT.

Jan Björklund är lika avvisande: ”Vi lägger fram vårt valmanifest som budgetmotion i riksdagen, och hör och häpna; vi röstar på vårt förslag”, skriver han till TT.Löfvén får nobben igen, DN 22 november 2014

Snopet nog för Stefan Löfvén har hans eget parti dessutom förlorat terräng i förhållande till valet i september. Däremot har moderaterna inte bara återhämtat sig utan ökat antalet som är beredda att rösta på Moderaterna.
Löfvens tröga start, GP ledarsidan 23 november 2014

Read Full Post »

Sveriges Regering börjar mer och mer likna Jönssonligefilmerna. Herr Statsminister Löfvén kallades igår i en kommentar i stor mediatidning för stolpskottet. Tyvärr måste jag hålla med. Tyvärr för det är skandal att ett parti som haft sådan trevliga, kunniga och öppna representanter som Ingvar Carlsson på Riksnivå och den igår begravne Göran Johansson Göteborgs starka röst under många år, inte har fått fram bättre kunnigare och ärligare alternativ än de senaste två de fört fram som partiledare.

”Stefan Löfven är nu tydligare med sina planer om Sverigedemokraterna väljer att fälla regeringens budget.
Han vill ha hjälp av både Folkpartiet och Centern.

– Jag tror att det kan bli aktuellt, säger han. [IEJ: Vilken parallell planet lever Stefan Löfvén på?]
…..
Låt mig vara klar om det där. Det behöver inte betyda att jag avgår bara sådär. Men jag kommer inte att administrera någon annans budget. Det finns andra sätt att hantera en sådan situation”
”Besvärlig situation”

Under ett besök på den svenska kafékedjan Fika sent i går kväll utvecklade han sent i går kväll sina planer.

– Det är ställt utom rimligt tvivel att det är en besvärlig situation men det behöver inte innebära per automatik att man avgår utan jag har ju möjlighet att ha samtal med andra partier också.

– Om vi alla menar allvar med att ta Sverige framåt där och inte ge Sverigedemokraterna ett avgörande inflytande då får vi alla tänka till hur vi kan öppna upp en sådan situation.

– Vi får se vad det blir för situation, nu tänker jag ägna de här veckorna som är kvar åt att prata politik och inte bara taktik och spel.

• Vilket parti skulle vara närmast till hands att inleda ett sådant samarbete med?

– Det finns flera partier, det är politikens innehåll som är det viktiga. Först ska vi ha en diskussion vilka de politiska alternativen är – vad har vi lagt in i vår budget och vad alternativet i budgeten är.

– Det är det viktiga, se skillnaden på satsningen på jobb, sysselsättning, skola, välfärden. Det ska vi diskutera.Stefan Löfvéns plan mot SD: FP och C, Expressen 22 november 2014 utifrån Reuter intervju Hur i hela fridens namn kan karln gå och tro att FP och C skulle vilja dansa efter Löfvéns pipa. FP och C som efter valet inte är större än de småpartier de var innan och efter de bryska behandlingar som stolpskottet utsatt Annie Lööf för. Han måste komma från ett parallellt universum alternativt ha skygglappar av stål utöver extremt uppblåst ego!

Stefan Löfvén skall till the Daily Show skriver GP Stefan Löfvén till the Daily show, GP 22 november 2014 Skall han prata om jämställdhet som lösning på världsproblemen?

Löfvén till The Daily Show, Aftonbladet 22 november 2014 The Daily Show är ett satirprogram…….
Stefan Löfvén till the Daily show, Expressen 22 november 2014
Stefan Löfvén till the Daily show, SvD 22 november 2014
Stefan Löfvén i the Daily Show. DN 24 november 2014 Han passar i en nyhetssatir…. 😛

Min kommentar:

Dags att växa upp Stefan Löfvén. DU är inget annat än en okunnig ignorant trainee. Det är dags att torka dig bakom öronen och TA ANSVAR FÖR ER POLITIK! Inte försöka få andra partier att ta det ansvar du smiter ifrån!

Stefan Löfvén skall sluta upp att skylla på andra partier!
OM andra partier väljer att rösta fritt och inte ”ställer in sig i ledet” för att tramsa med Stefan Löfvéns minoritetsregerings Budget,
SÅ är det Stefan Löfvén som har moraliskt, etiskt och juridiskt ansvar OM den Budget hans regering lägger fram faller.

Allt annat är och förblir exempel på ”Tyck som jag”-syndromets värstingar, Socialdemokraterna!
Löfvén får ta sitt ansvar – skyll inte på andra partier

Dagens gapskratt: Stefan Löfvén försöker verka vänlig:
Svår situation

Alternativet skulle vara samarbeten över blockgränsen. Löfven påminner om att han ”sträckte ut en hand” direkt efter valet i september.
-Då var det inte aktuellt. Men det kan komma att bli aktuellt om vi inte ska sätta Sverige i en svår situation, säger statsministern.
Löfvéns hand fortfarande utsträckt, GP 22 november 2014

som Lars Beckman (M) skriver i sin blogg:

🙂 😛 😉

Read Full Post »

Stefan Löfvén skall sluta upp att skylla på andra partier!

OM andra partier väljer att rösta fritt och inte ”ställer in sig i ledet” för att tramsa med Stefan Löfvéns minoritetsregerings Budget,
SÅ är det Stefan Löfvén som har moraliskt, etiskt och juridiskt ansvar OM den Budget hans regering lägger fram faller.

Allt annat är och förblir exempel på ”Tyck som jag”-syndromets värstingar, Socialdemokraterna!

SD har fortfarande inte bestämt sig för om de ska fälla eller släppa fram Stefan Löfvens budget.

Nu slår Stefan Löfven tillbaka mot de inom SD som vill fälla regeringens budgetförslag.
– Det är de som får ta ansvar för den situationen. Det som är viktigt nu fram till röstningen är att diskutera vad som faktiskt står på spel.

– Nu ska vi prata politik och inte bara taktik och spel.Stefan Löfvén slår nu tillbaka mot SD, Expressen 20 november 2014

Dags för svensk Traineen till Statsminister att lära sig vad politik är, vad som krävs för att minoritetsregeringschef skall få igenom sin budget. Dags att torka sig bakom öronen och inse att hela problemet äger Stefan Löfvén själv!

Det är allvarligare än så. Måste sägas även om jag aldrig själv skulle rösta på Sverigedemokraterna:
Det är inte upp till Socialdemokraternas partiordförande och/eller Sveriges statsminister eller något annat partis ledare att definiera vad som är rasism. Finns klart utsagt. Vad man än tycker om Sverigedemokraterna, och tycka fritt får vi göra än så länge i Sverige 🙂 så är det ren okunskap att kalla Sverigedemokraterna för rasistiska.

Definition rasism

Det är allvarligt när ett lands statsminister i förlängningen av sin subjektiva uppfattning om vilka som är rasister,klankar ner på ett parti som sitter i svensk Riksdag. I förlängningen innebär detta i sig att Stefan Löfvén klankar ner på/ser ner på och klassificerar stor del av Sveriges väljarkår som rasister.
Det hjälper inte om än aldrig så många som inte röstat på SD tycker som Stefan Löfvén. Konsensus är en politisk term som i argumentation är en allvarlig Fallacie Fallacies vid argumentering

Norah4you's Weblog

Stefan Löfvén får ta ansvar för sin minoritetsregerings politik. Allt annat är rent nonsens!

Viktig ledarartikel:
Man kan kritisera allianspartierna för att de driver regeringen i armarna på vänstern genom att vägra träffa blocköverskridande överenskommelser. Men alliansen har rätt när den hävdar att det inte är rimligt att ingå nya avtal med någon som inte håller det som redan är överenskommet.

Det är dessutom bakvända världen att, som socialdemokraten Marita Ulvskog, säga att man ”hoppas att även förlorarna i det här valet tar sitt ansvar”. Man må hoppas men man kan inte begära det! Socialdemokraterna valde att göra upp med Jonas Sjöstedt om vinst i välfärden, snarare än hålla ingångna löften.

Förlorarna, det vill säga Alliansen, gick till val med ett gemensamt program för Sverige. Många (men inte tillräckligt många) röstade på den politiken, inte på att Alliansen skall ta ansvar för Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets politik.

Nu är det…

Visa originalinlägg 88 fler ord

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »