Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Grundlagens 1 kap 1§’

Det som Socialdemokraternas Alex Bergström som klagar på att Moderaterna i Göteborg sagt ja till folkomröstning om Trängselskatten helt missat, är att det i klarhet står i Regeringsformen:

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.

Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.

Den offentliga makten utövas under lagarna.

Socialdemokratiska lokalpolitiker i den Rödgröna röran i Göteborg har gång på gång försökt ta sig rättigheter de inte har fått någonstans i svensk lagstiftning. Det okunniga uttalandet av Alex Bergström visar på svenska skolans förfall vad gäller kunskap för elever som lämnar Grundskolan utan att uppfyllt Samhällskunskaps kursmålet för Godkänt som det var innan senaste skolreformen oavsett vad deras ofta ämnes- och stadieobehöriga ”lärare” satt för betyg. Det är tillåtet att visa att man inte uppfyller grundkraven för att ha erhållit godkänt, men det är inte speciellt smart att visa det! Respektera Svensk Grundlag och Svenska Lagar som ger Svenska folket rätt att ställa krav på och få genomföra lokala folkomöstningar! DU och alla andra politiker är till för väljarna – inte vi för att Ni politiker skall leka och få förmåner!

M äventyrar Västsvenska paketet, Alex Bergström (S) på GP Debatt 30 april 2013

Read Full Post »