Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Grundkurs i matematik’

Tom påse är tom påse och vackra ord sprider många omkring sig i dessa dagar när det gäller den sk. flyktingkrisen….
Gjort ett inlägg på twitter:
”Tala inte för andra än er själva! 19.000 sägs ha kommit till manifestationen. 3,5% av Göteborgarna stöttade er.”

Våra medmänniskor drunknar på farliga färder, barn spolas i land, eller dör i lastbilar på väg mot tryggheten. Flyktingarnas kris berör oss alla, vi måste stå upp för människovärdet och göra vad vi kan för att hjälpa till, skriver den rödgrönrosa ledningen i Göteborg.Göteborg välkomnar fler flyktingar, Anneli Hulthén (S) kommunstyrelsens ordförande, Ulf Kamne (MP)
kommunalråd, Daniel Bernmar (V) kommunalråd samt Stina Svensson (F!) på GP debatt 10 september 2015

Att Rödgrönrosa Göteborgsröran har medlemmar som aldrig lärde in, än mindre visade att de förstått, vad som är respektive inte är Mänskliga Rättigheter, komplicerar tillvaron för oss Göteborgare. Än värre är att de aldrig lärt sig grunderna för division och procenträkning….

19.000 av det antal boende i Göteborg som finns i officiell statistik, är 3,5%. Ingen demokratisk sinnad person som kan grunderna i matematik kan väl ändå gå och tro att 3,5% kan tala för samtliga? Nog för att vi sett och hört mycket här i Göteborg, men det tar väl ändå priset?

se även

//platform.twitter.com/widgets.js

Read Full Post »

Read following from ingress: The world has experienced over the last 15+ years a remarkable absence of increasing global temperatures despite huge and growing increases in global CO2 emissions by the globes developing nations and despite claims by the UN IPCC that global temperature increases are dangerously out of control because of increasing atmospheric CO2 levels.

Please look up vulcano and tectonic plate activity on net. What’s happened is that we have had an increasing amount of activity from our world’s ”producers” of more than 90 % of CO2. In short: You can’t meassure CO2 levels close to vulcanos using them to ”correct” temperaturelevels anywhere else than ”close to home” within the wind’s direction and within 10 km.

IPCC and the global warmist people forgotten to tell that almost all CO2-stations are placed where they are for scholars and scientists working with Vulcano activity’s ever changing CO2 in order to predict next eruption….
Reality always wins over subjective fictive ‘data’…

Read: When the fox counts the chickens, Norah4you page

Watts Up With That?

UN IPCC WG report process fails to integrate critical information

Guest essay by Larry Hamlin

The world has experienced over the last 15+ years a remarkable absence of increasing global temperatures despite huge and growing increases in global CO2 emissions by the globes developing nations and despite claims by the UN IPCC that global temperature increases are dangerously out of control because of increasing atmospheric CO2 levels. This embarrassing dichotomy is demonstrated in the diagram below.
clip_image002
The UN IPCC has completed its three part (WGI, WGII, WGIII) Fifth Assessment Report (AR5) process where future climate findings are portrayed using ”level of confidence” and ”assessed likelihood” qualifiers that attempt to cast these outcomes in a cloak of scientific certainty.

Much of the analysis underlying these ”level of confidence” and ”assessed likelihood” climate findings are based upon the computer output obtained through the use of climate models identified as Representative Concentration Pathways…

Visa originalinlägg 651 fler ord

Read Full Post »

Valretoriken om mindre klasser och betyg skymmer det viktiga. Uthållig fokusering på ämnesinnehållet är den enda hållbara vägen till bättre resultat.

Valretoriken om mindre klasser och betyg skymmer det viktiga. Uthållig fokusering på ämnesinnehållet är den enda hållbara vägen till bättre resultat.

Hur mycket ska man betala om man får 15 procents rabatt på något vars ordinarie pris är 720 kronor? Som läsare av gårdagens DN Debatt fick man inte något facit. Men för alla som genast visste hur uppgiften ska lösas gav exemplet en tydlig bild av hur allvarligt läget är: 54 procent av de testade eleverna i gymnasiets årskurs 1 klarade inte uppgiften.
Läsare som kände sig osäkra inför uppgiften fick i stället en obehaglig påminnelse om att det inte stod så väl till med undervisningen i matematik när de själva gick i skolan heller. Den insikten är inte mindre viktig än den första. Även om den senaste Pisaundersökningen visade på en försvagning har matematikämnet länge varit den svenska skolans sorgebarn.
Uthållighetens matematik, DN ledarsidan 11 april 2014

Kort verklighetsrepetition

Politisk historierepetion
* Vilket parti införde Grundskolan?
Socialdemokraterna.

*Vem avskaffade Folkskollärarutbildningen 1968?
Socialdemokraterna

* Före Grundskolans införande krävdes det i princip att läraren var adjunkt för att få undervisa på högstadiet. Vilka stoppade detta?
Socialdemokraterna

* Vilket parti drev igenom kvalitetsförsämringen på universiten som vi på 70-talet kallade Palmes-UKAS?SocialdemokraternaSmit inte undan S, Norah4you 2 april 2014

Här i Göteborg visar Rödgröna Göteborgssörjan att de själva vuxit upp med sämre grundläggande matematikförståelse. Om man jämför kommunalrådet Pilhem (V) med mig själv, så är han 7 år yngre och gick större delen av sin skoltid i Grundskolan samt hela gymnasietiden i den då nya Gymnasieskolan.

Rödgröna Göteborgssörjans 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön
Vad är matematik, Rödgröna Göteborgssörjan? Det är tillåtet att vara dum i Sverige. Det är tillåtet att vara dum i Sverige. Mycket dumt att visa att man inte ens behärskar 4:ans enklaste matematik. För all del – ”Alla skall med”-skolan har fått allvarliga konsekvenser inte minst på matematikkunskaperna hos de som börjar 1:a Ring, första året på gymnasiet.

”Gymnasister har svårt klara matematik för mellanstadiet”, konstruktörer av Matematiklyftet: Christian Bennet fil.dr och universitetslektor Utbildningsvetenskapliga Fakulteten Göteborgs universitet samt Madeleine Löwing fil.dr fd. universitetslektor verksam inom lärarutbildning och skolutveckling på DN Debatt 10 april 2014

… personalansvariga kommunalrådet Mats Pilhem (V) uppenbarligen ville ha ett försök i större skala än så, Hur stort och vad det kan kosta gav presskonferensen dock inget besked om.

Pilhem var påtagligt missnöjd med kritiken mot förslaget och hänvisade till att Toyota lyckats väl med nedgång i arbetstid. Då borde det också fungera inom äldrevården.Slarvigt förberett försök GP Ledarsidan 10 april 2014
…..
För att inte försämra vårdkvalitén krävs att inte en enda minut tas ifrån de äldre som finns och behöver hjälp. Inte ens om tid för avrapportering om vad som hänt under föregående arbetspass minskar från 32 timmar totalt under veckan till 12 timmar (helt orealistiskt i vårdande verksamhet), så förändrar detta att effektivare arbete av varje vårdanställd INTE minskar behovet av avrapportering! Var skall dessa timmar tas? Från aktiv verksamhet med vårdade äldre?Vad är matematik, rödgröna

Okunskapen om hur man räknar visar på hur illa det är ställt med matematikkunskaperna i Sverige efter det att Grundskolan genomfördes. Det är skrämmande hur matematikkunskaperna urholkats genom åren. Nedan visar räkneexempel från 1930 på vad eleverna förr skulle förstått som minst hur de ställt upp och räknat redan i 3:an och vad de skulle repetera efter Folkskolans 6:e årskurs om de skulle få rätt att läsa vidare. Går jag in i mina egna gamla räkneböcker (och geografiböcker 😛 ) så räknade vi med procent från 4:e årskursen. (Studentexamen 1968)

Tal som förr i tiden var enda elev som gick i 4:an (förlåt 3:e året på 1920-30 talet se ) skulle ha klarat av…..
Inte feltänk att introducera Mängdlära tidigt. Däremot enormt feltänk att släppa grundläggande matematikkunskaper för att göra plats för Mängdlära. (Om Mängdlära återkommer jag i Facts not Fiction)

Se även: Mer undervisningstid, men; Norah4you 9 april 2014

Grundkunskap i matematik 1930
Rendahl-Wahlström-Frank, Räknebok för Realskolan första delen, Stockholm 1930. I förordet står:
”Framställningen i denna bok bygger på det som enligt kursplanerna skall genomgås i folkskolans sex årskurser, närmast på Rydén-Fran-Norgren, Folkskolans räknebok, del 1-4.”

Nåväl räknetal som elever i 4:an klarade av och som repeterades första året i Realskolan kan se ut som de nedan:
…..Tal 550 (sid 47) Till en dräkt behöves 2 1/2 meters bredd. Hur många meter tyg behöver man köpa till dräkten, om tygets bredd är 80 cm och allt tyget i båda fallen användes?

Tal 609 (sid 53) En fabrikant säljer till en grosshandlare ett parti varor, som i tillverkning kostat 4500 kr. Hans vinst är 30%. Grosshandlaren säljer varorna med 20% vinst. Hur mycket förtjänade grosshandlaren?
….
Tal 784 (sid 70) Hur länge har en person haft ett lån på 900 kr mot 5% ränta, då han återbetalar det med 935 kr?

Tal 836 (sid 73) Två pojkar, A och B, spelade kula. A lyckades först tredubbla det antal kulor han hade från början, men förlorade sedan 8 kulor. B hade då 7 kulor kvar, vilket var precis 1/7 av vad A hade. Hur många kulor hade A från början.

—— slut på exempel—-Matematikex från 1 klass realskolan obs realskola gick elever som skulle läsa vidare efter vanliga skolan över till efter 6:e skolåret.

Tror inte mer behöver sägas för att få fram mitt budskap: Det är inte sittande regering som är skulden till att matematikkunskaperna rasat i Sverige. Det blir inte bättre för att klasserna blir mindre, SÅ LÄNGE INTE VAR ENDA LÄRARE FRÅN 1:a klass och uppåt HAR SOM MINST LÄST 2 terminer matematik på högskola/universitet samt matematisk didaktik, metodik och pedagogik för det stadie läraren är behörig för att undervisa matematik!

Read Full Post »

Vad är matematik, Rödgröna Göteborgssörjan? Det är tillåtet att vara dum i Sverige. Mycket dumt att visa att man inte ens behärskar 4:ans enklaste matematik. För all del – ”Alla skall med”-skolan har fått allvarliga konsekvenser inte minst på matematikkunskaperna hos de som börjar 1:a Ring, första året på gymnasiet.
”Gymnasister har svårt klara matematik för mellanstadiet”, konstruktörer av Matematiklyftet: Christian Bennet fil.dr och universitetslektor Utbildningsvetenskapliga Fakulteten Göteborgs universitet samt Madeleine Löwing fil.dr fd. universitetslektor verksam inom lärarutbildning och skolutveckling på DN Debatt 10 april 2014

… personalansvariga kommunalrådet Mats Pilhem (V) uppenbarligen ville ha ett försök i större skala än så, Hur stort och vad det kan kosta gav presskonferensen dock inget besked om.

Pilhem var påtagligt missnöjd med kritiken mot förslaget och hänvisade till att Toyota lyckats väl med nedgång i arbetstid. Då borde det också fungera inom äldrevården.Slarvigt förberett försök GP Ledarsidan 10 april 2014

Mats Pilhem är född 1956, dvs 7 år efter att jag själv föddes. När han började skolan var det för de första 6 skolåren småskol- och folkskollärare som fortfarande undervisade i Sveriges skolor. Någon gång under hans skoltid gick skolan han gick i över till att bli Grundskola. Kraven på matematikkunskaper sänktes redan då. Skillnaden såg jag själv i min 5 år yngre systers matematikböcker. Men att Pilhem som till skillnad från mig, sista årets riktiga studenter (1968) fick gå i det som blev resultatet när nya gymnasiereformen som slog ihop utbildningen efter Grundskolan visar tyvärr med hans uttalande (citat ovan) att varken matematikkunskaperna eller kunskaperna i Samhällskunskap blev så bra som kursmålen krävde (och fortfarande kräver)

* Allra först: En kommun (Göteborg) är inget industriföretag (Toyota) där man kan kompensera behov av totalt antal producerade varor på kortare arbetstid med bibehållen lön, genom att öka behovet av effektiviteten/dra ner på produktionskostnaderna/dra in mer pengar till verksamheten så att antalet nya tjänster kan betalas med ökad omsättning!
Kunskap saknas för uppfyllande av Kursmål Samhällskunskap årskurs 7

* Sedan var det det där med matematik. Räkna på ett enkelt exempel. På en position i en vårdkedja på ett äldreboende finns det idag 5 (ibland fler men för exemplets skull häng med i matematiken) vårdpersonal som tillsammans kostar 100.000 kr/månad (obs matematiskt exempel) för att täcka upp just den positionen som är besatt dygnet runt. Dygnet runt innebär 24 timmar per dygn.
En genomsnittlig arbetstid idag på 40 timmar/vecka (8 tim/dag 5 dagar per vecka)skulle ge minskad arbetstid till genomsnittligt 6 tim/arbetsdag. Verkligheten en annan, 5 personer krävs för att täcka upp positionen, överlämning tar överlappande halvtimma-timma varje passbyte. (Bör ta det om vårdpersonalen är klar över att det är människor, inte robotar, de jobbar FÖR)

Spara på matkostnaderna för att få råd med mer personal? Ärligt talat så har Göteborgs Kommuns matkvalité sjunkit under de rödgröna åren. Precis som den aktiverade sysselsättningen m.m. Att jämföra med den extremt bra mat- och vårdkvalitén på hos den privata utövaren på kommunalt uppdrag i Linköping där min egen mor vårdas. (Skrivit om det tidigare kan utveckla om så önskas) Maten är bättre där än vad ”Dagens måltid” är på de flesta restauranger i Göteborg. Då lagas den också på plats. Vilket den privata utövaren funnit att sparar pengar trots betydligt fräschare råvaror m.m.

Spara på städningen? Den varierande städkvalitén på äldreboende är redan så urholkad i förhållande till behov att där finns inte ett öre att spara. För övrigt betalar den vårdade äldre samma pris för varierande städkvalité….

Hur mycket det kommer att kosta vet inte de rödgröna kommunalråden.

– Men vi har pengar, försäkrade kommunalrådet Mats Pilhem (V) som lovade att de avdelningar som vill testa skall få mer personal…..- Samhällsvinsterna kan bli stora om Försäkringskassan får minskade utgifter för sjukfrånvaro och arbetsskador, sade Pilhem.Sextimmarsdag prövas i Göteborg, GP 9 april 2014

Så hur tänker den rödgröna sörjan? Eller rättare sagt har de glömt bort matematiken? Och sedan när är det kommunerna som får pengarna från Försäkringskassan om dess utgifter minskar? Samhällskunskap vad är det herr Pilhem!

Idag besätts positionen av 5 personer som genomsnittligt arbetar 40 timmar i veckan. För att täcka upp behovet av 24 x 7 timmar på positionen krävs bemanning på positionen 168 timmar varje vecka. Totalt krävs samtliga 200 timmar idag bemannade för att täcka upp 168 aktiva arbetstimmar mot de ute i vården. Om 200 arbetade timmar skall ersättas med 180 blir det endast kvar 20 timmar för avrapportering till den som tillträder på positionen. (Då är ändå inte tid för arbetsplatsmöten inräknade varken i 200 eller 168 timmar).

För att inte försämra vårdkvalitén krävs att inte en enda minut tas ifrån de äldre som finns och behöver hjälp. Inte ens om tid för avrapportering om vad som hänt under föregående arbetspass minskar från 32 timmar totalt under veckan till 12 timmar (helt orealistiskt i vårdande verksamhet), så förändrar detta att effektivare arbete av varje vårdanställd INTE minskar behovet av avrapportering! Var skall dessa timmar tas? Från aktiv verksamhet med vårdade äldre? Genom att anställa en person till som i räkneexemplet ovan skulle kosta 20.000 kr/månad mera? Var skall de pengarna komma ifrån? Högre avgifter? Sämre vård i form av ytterligare tårtspade och osthyvel på matkvalité? Mindre tid anslagen till städning?

Ökad inkomst på vårdenheten för den aktuella positionen kräver antingen högre hyror, högre kostnad för vård och omsorg eller att kommunen har stora summor för vi talar om ett stort antal positioner på Göteborgs idag allt färre äldreboende. Har de äldre gjort Rödgröna sörjan så illa att de skall behöva betala genom ökade kostnader? Eller fler äldre på samma totalyta men ombyggt så att fler finns på varje avdelning? I ett företag på öppna marknaden, Toyota, finns det möjlighet att höja priset på varan (bil som produceras). Efterfrågan kan sjunka en tid för att sedan gå upp igen. Inom en kommun finns det utifrån Sveriges nuvarande befolkningspyramid inga möjligheter att hävda att det behövs färre äldreboende platser. Där finns inget att spara. Med bibehållet antal äldreboendeplatser, så är det endast de som haft turen att få en plats som kan betala mer för denna. Frågan är med vilka skattade pengar?

Read Full Post »

Nu börjar de sk. klimatfantasternas experter vädra morgonluft. Hur i hela fridens namn de kan med att glömma bort den absolut värsta orkan som någonsin drabbat Sydostasien, det är min fråga?

Den värsta tyfonen som i historisk tid, dvs då det är dokumenterat i skrift varit i farten släppte regn över östra Kina speciellt över Gula Floden 1931. Gula Floden steg 20 meter över normalvattenstånd. Totalt drog 7 tyfoner in det året. Minst 140.000 människor dog. Totalt dog 3,7 miljoner människor till följd av översvämningarna,epidemier och svält efteråt.

Tusentals befaras döda efter tyfonen,GP 9 november 2013

Veckans fruktansvärda tyfon är illa nog utan att någon försöker få in pengar för påstådda klimatförändringar. För påstådda är vad de är. Inte sanna. De som inte bryr sig om historia de går på vad som helst. Det är ingalunda så att antalet katastrofer med orkaner, tyfoner etc ökat de senaste åren. Tvärt om. Förr i tiden var inte verkningarna av tyfonerna som regelbundet varje år slog till i Sydostasien kända i världens andra delar. Många av tyfonerna som vi fick läsa om när jag gick i skolan var lika farliga vindmässigt och hade lika stor påverkan på människor samt miljö.

Det är heller inte sant, det som påstods i veckan, att CO2-värdet ökat. Vad som hänt är att mätstationerna för korrigering av mätdata (nyord för förfalskning av uppmätta värden) som tidigare påpekats av undertecknad med flera gång på gång för att de ligger i närhet eller rentav i vindriktning från vulkan, de har fluktuerat uppåt. Inte människans påverkan och absolut inte någon form av totalvärdes förhöjning. CO2-värdet är fortsatt 0,04% i atmosfären, vid korrekta vetenskapliga mätningar. Under senaste året har förfalskning av hur verkligt kända naturfenomen drabbat jorden före de senaste 50 åren skett på nätet särskilt ofta när det gäller europeiska hemsidor…, mycket har försvunnit av verklig kända historiska katastrofer som inte passar klimatfantasterna. De tror kanske att ingen märker?

Inte heller temperaturen i världshaven är något som påverkas av människan. Den påverkas främst av alla de 10.000-tals vulkaner som finns på havsbotten. I grunden beror dagens oroligare orkaner och tyfoner på att det varit fler vulkanutbrott i världshaven än vanligt till följd av den aktuella situationen när det gäller tektoniska plattornas rörelser. Se Vulkaner i Nordatlanten, CO2 m.m., Norah4you 6 oktober 2013 för Stilla Havet går det (fortfarande, se nedan) att slå i sökmotorer med sökord vulkaner Stilla Havet ev. med tillägg av havsbotten som sökord.

När tektoniska plattor rör sig från varandra så är det varm lava och gaser, bl.a. CO2, som i stora mängder väller ut från havsbotten. Blir det större rörelser i tektoniska plattor som kolliderar eller glider över/under varandra, så får vi stora jordbävningar under eller nära havsbotten med översvämningar och/eller tsunamis som följd. Även här i Europa har vi i historisk tid haft fruktansvärda tsunamivågor. Ett ex. jordbävningen vid Portugal 1755 som orsakade tsunami där 40-50.000 människor dog. Vi har haft ännu värre sådana här i Europa. Wikileaks har av någon anledning senaste året raderat uppgifter om dessa jordbävningar med följande tsunami och orkaner i västlig riktning.
För faktiska uppgifter om de senaste jordbävningarna/vulkanutbrotten se http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/map/ tryck på figuren som ser ut att ha två pilar i sig i högra hörnet. Förklarar det mesta om varför flera olika kända naturliga krafter samverkat till den katastrofala situationen som veckans supertyfon orsakat.

Det är ett av problemen med nätet. För de som inte kan källkritik går tillsammans med de som litar på nätet precis på samma sätt som en av mina avlidna mostrar litade på allt som stod i Svensk Damtidning, de går på mycket som saknar kontakt med verklig vetenskaplig forskning. Under senaste året har ett antal verkliga vetenskapligt kända fakta om naturliga fenomen försvunnit från nätet som åtkomliga via vanliga sökningar. För de som inte vet om vilken vetenskaplig journal resultaten presenterats i blir det då snedvridna uppgifter de kommer åt. För i flera fall måste man logga in/ha tillgång till inloggningsuppgifter för att få läsa t.ex. Scienceartiklar på nätet. Nätet är ingalunda så bra eller tillförlitligt som många går och tror. Rent generellt är det bättre att gå till närmaste Universitetsbibliotek och läsa i tryckt form. Där går inte uppgifter att ta bort lika lätt.

För att en tyfon skall bildas, utöver de kända stora vindförändringarna som sker och som har namn som varit kända även här i Europa hos alla sjöfolk, som minst, sedan Medeltiden krävs en ytvattentemperatur på mer än 27 grader Celsius. Vilket det ofta är i dessa vatten denna årstiden.

En av alla dessa tidningar som helt missat vad som förr i tiden lärdes ut på Naturvetenskapliga lektioner samt i Geografi och Historia är tyvärr Göteborgsposten. Hetta upp klimatpolitiken, GP ledarsida 10 november 2013 Nej tvärt om – ta tag i de verkliga problemen som t.ex. utsläpp av Svaveloxid, Metangaser m.m. orsakar. Fast det är troligen för politiskt inkorrekt. Det gynnar ju inte sjöfarten och att dessa utsläpp direkt är skadliga för människor som lever i vindriktningen. Betydligt fler människor dör av föroreningars påverkan på andningsorgan och i förlängningen från skadegörelse på växtlighet som äts och anrikas i människokroppen även känd ökad cancer….
Ta tag i frågan om Rätten till Rent Vatten. Det är där vi behöver börja för att ta itu med verkliga miljöproblem! Räcker gott med dem 😛
Låna gärna en 7:e klassares geografibok. Där står allt du behöver kunna om vulkaner, jordbävningar och tektoniska plattor.

Tillägg 15.30 10 november 2013
Liten upplysning… 5 februari 1783 skakades Italien av ett jordskalv där 80.000 människor dog av skalvet, på skalvet följande tsunami samt efterskalv. Det är alltid fruktansvärt när människor dör av naturkatastrofer. Så har det varit i alla tider. Bakomliggande orsak till katastrofen senaste veckan i Sydost Asien är samma som bakomliggande orsak var till det Italienska jordskalvet 1783…. tektoniska plattors rörelser och därav följande händelser. Skall jag vara riktigt ärlig, och det bör man vara, så är det som hänt något som jag försökt föra fram riskerna för i ett antal av de bloggartiklar jag skrivit under senaste året med utgångspunkt från de jordbävningar som varit speciellt runt Stilla Havet…. men många människor vill inte höra talas om att naturens krafter är något vi inte rår över. Mycket enklare att försöka få det till att det är människan dessa naturkrafter påverkas av…..

Bland de som försöker skrämma människor finns många sk. klimatforskare som direkt bevisar sin egen okunskap om det de uttalar sig om när de inte i något sammanhang ser helheten utan bara det de vill se. Exempel på detta är Klimatforskare: ”Vi kommer att få ser mer av sådana här händelser”, SvD 10 november 2013 Tänk om de journalister som skriver rubrikerna som minst lärde sig svenska. Att begära att de skall kunna grunderna i de kunskaper som alla förr fick lära sig om jorden och naturkrafterna samt matematik, det är väl för mycket begärt? 😛

Read Full Post »

Det där med vår jord och ständigt pågående förändringar av klimatförutsättningar…..

Forskere med sensasjonelt funn. – Det er i ferd med å danne seg et nytt land mellom Norge og Grønland.
LONGYEARBYEN/OSLO (Dagbladet): Forskere ved Universitetet i Bergen har funnet hundrevis av vulkaner i havet rundt Norge.

– Vi har arbeidet i lang tid med kartlegging av havbunnen langs Atlanterhavsryggen fra Jan Mayen til Framstredet. Et av vulkanfunnene ligger bare 20 meter under havoverflaten, bekrefter professor Rolf Birger Pedersen til Dagbladet.

Nytt land

Pedersen er senterleder ved Senter for geobiologi ved Universitetet i Bergen, og sier at det bare er et tidsspørsmål før den massive vulkanske fjellkjeden bryter havoverflaten.

– Vi har kartlagt dette i mange år, og vi ser nå at det er i ferd med å danne seg et nytt land mellom Norge og Grønland, sier Pedersen til Dagbladet

– Vi har funnet vulkaner på så grunt nivå og de kan når som helst bryte havoverflaten og det kan bli en ny øygruppe, forklarer han.

Han bekrefter at det er aktive vulkaner, og at de har registrert at det kommer Co2-gass ut av dem. Han regner med at vulkanen kan bryte havoverflaten ved neste vulkanutbrudd.Fant flere hundre vulkaner i havet utenfor Norge, Dagbladet.no 1 augusti 2013

Lite förvånande att det först i år nått fram till forskarvärlden att det finns ett stort antal undervattensvulkaner i Nordatlanten. I Diplomatarium Norwegicum samt medeltida texter skrivna i anslutning till ökade vulkanaktiviteter, speciellt i området mellan Island och Grönland, har det varit känt i flera hundra år att vulkaner finns.

Liknande de förhållanden med vulkaner i havsbotten som fick ön Surtsey, video Youtube att ”födas” 1963 så har det i alla tider funnits små och stora vulkanöar i Nordatlantens triangel från Irland upp till Norge med tredje benet på Grönland. Bland de som ‘sjunkit’ under senaste 2000 åren*, så finns det vid Grönland-Islands området två större kända. På Google Earth Sök på Jon Mayen och gå söderut till södra delen av triangeln tills du finner Franken Mound.
Franken Mound
Cold-water coral carbonate mounds are widespread along the Irish continental margin. Whereas the Porcupine Seabight and the Rockall Trough are relatively well studied with regard to mound topography, coral coverage, and benthic life diversity, the situation on the western Rockall Bank is rather unknown. Detailed facies and biocoenoses mapping based on video footage analyses was conducted on the newly-discovered Franken Mound.Xavier Monteys, Franken Mound: facies and biocoenoses on a newly-discovered ”carbonate mound” on the western of Rockall Bank, NE Atlantic, 2008
*obs hade det varit längre sedan så hade erosion från havsströmmar, temperaturförändringar m.m. redan brutit ner dem.

Det som är viktigt att komma ihåg är att de områden där vulkaner som har utbrott under vatten bygger uppåt på samma sätt som de områden där vulkanutbrott fått land att sjunka, se ex alldeles öster om östra Grönland riktning mot Island. Sök på Grönland på Google Earth, så har vattnen där traditionellt varit eller blivit mycket goda fiskevatten. I området nära Grönland som sjönk (skriftliga källor finns) under de första tvåhundra åren av nordisk bosättning på Grönland, har fiskevattnen varit mycket goda fram till i nutid. Kollade för någon timma sedan och det har under sommaren varit ett antal erbjudanden om att havsfiska i området.

Båda exemplen ovan kommer jag att använda när historiska kartor och Nordamerikas-Europas äldre historia berättas under egen flik. Värt att notera här och nu är däremot att de sk. klimatexperterna inte kan mycket om vår jord…

Read Full Post »

Det blir tokigare och tokigare ju mer klimatfantasternas dataexperter (hm experter på data är de inte) och sk. forskare (för vetenskapligheten uppnår de inte) desperat försöker sig på att skrämma folk……

Vi börjar från början:
Koldioxiden i atmosfären har och skall även nu avrundas till 0,04%
Första nollan är heltal, nästa nolla är för tiondel och 4 står i hundradelsposition.
Vi fortsätter neråt:
Verklig siffra är idag lika låg som den var igår och som den var för 300 år sedan, för 0,04 har inte uppnåtts med de siffror som ges. Men för enkelhets skull, så kanske vi skall titta på var miljondel står:
Vi fortsätter neråt och skriver en ‘1’ så Ni ser hur den åker längre och längre till höger efter decimalkommat ju närmare vi kommer miljondel.
En tusendel motsvarar 0,001
en tiotusendel motsvarar 0,0001
en hundratusendel motsvarar 0,00001
en miljondel motsvarar 0,000001

Vad detta innebär matematiskt är att 400 miljondelar som även skrivs som 400 ppm inte är mer 0,000400
Nu skulle det inte varit något som helst problem om det hade varit så att Koldioxiden kommit upp i de nivåerna. Det från 1898 förväntade värdet var att vi som minst skulle uppnått 0,007000 senast 1995. Vilket vi inte gjorde. Förväntade värdet utgår i från den påverkan jordens egna naturkrafter samt avstånd till solen, vobbling, tektoniska plattor, vulkanutbrott/jordbävningar o.s.v. beräknades påverka Koldioxidhalten.

Nu är det bara det ”kära” klimatfantaster, att mäta vid vulkaner är som att Sätta räven att räkna hönsen, Norah4you 11 augusti 2010 Oavsett om det är aktiva vulkaner som Mauna Loa eller döda vulkaner, så är det vulkanerna som står för 90% av allt koldioxidutsläpp som når atmosfären!!! Att ens komma på tanken att mäta vid Mauna Loa som har haft mer än 10 vulkanutbrott/jordbävningar under de senaste 30 dagarna i sin närhet, det är så dumt så man tror inte det är sant. Det enda det bevisar är att det existerar de som kallar sig klimatforskare som inte ens klarar av det som varje svensk Folkskoleelev som gick vidare till Fortsättningsskolan hade lärt in så sent som på 1930-talet.

Koldioxid passerar symbolisk gräns, GP 10 maj 2013 BLUFF OCH BÅG försöker igen. Har de inte förstått att det inte går att mäta hela jordens atmosfärs ev. förändringar utifrån Mauna Loa som varje dygn spyr ut varierande mängde Koldioxid beroende på förändringar i trycket i Vulkanens inre och som varje dygn får nerfall av Koldioxid med vind och vatten från de vulkaner som finns på öar i Hawaiis övärld samt i flera hundratal på havsbotten i Stilla Havet i Hawaiis närhet. De sk. forskarna kunde inte hittat sämre ‘korrigeringskälla’ om de sökt aldrig så länge! Sedan ytterligare en sak: Atmosfären är inte det som motsvarar LL för flyget…..

Koldioxid når rekordnivå, SvD 10 maj 2013
Koldioxid når rekordnivå, Dagens Nyheter 11 maj 2013
Koldioxid når rekordnivå, Sveriges Radio
Koldioxid når rekordnivå, SvT 10 maj uppdaterad 11 maj 2013
Jorden är på väg mot en klimatkatastrof, Expressen 11 maj 2013 Nej så långt ifrån som tänkas kan. Däremot är jorden på väg att få synnerligen naturvetenskapligt och vetenskapsteoretiskt underutbildade sk. forskare!

Ack ack ack, kvack kvack kvack, många måste sovit runt jorden på biologi, geografi, fysik och kemilektionerna………

Nog visste jag att det fanns snurren bland klimatfantasterna, men att de var så tokiga att de fortsatt trots att många seriösa forskare i Fysik och Kemi på flera ställen runt jorden, inte bara på Chalmers och KTH, försökt få dem att förstå att de gör bort sig själva. Det gör de så det skräller om det.

Att en Miljöprofessor kan finnas på Chalmers numera utan att ens kunna den mest elementära vetenskapsteoretiska baskunskapen och utan att ens förstå att han avslöjar sin egen okunnighet, det är märkligt. Rekordhalter av koldioxid oroar forskare, SvD 11 maj 2013
Vi tar det från början: Mauna Loa är absolut det sämsta möjliga valet av någon mätstation som tänkas kan. Har en miljöprofessor inte ens läst geologi och något om tektoniska plattor? Det förra hade om han åtminstone lärt in det som varenda svensk skolelev fram till 2008 (sedan har jag inte kollat 7:ans geografibok) kunde förstå om eleven lärt in första kapitlet i geografiboken. Kapitlet som handlar om jorden. Där förklaras det hur jorden är ‘uppbyggd’ och hur de tektoniska plattorna rör sig, där står det i en av bilderna tillräckligt med text för att den som inte är dum helt och hållet inte skall kunna missa vad en vulkan är. Har eleven sedan läst kemi, biologi och fysik, så går det inte att dra så knasiga slutsatser som denne miljöprofessor får det till. Det är för övrigt inte 800.000 år sedan verkligt, inte detta fantasivärde som är uppmätt på en vulkans sluttning – en av de mer aktiva vulkanerna i ett vulkanrikt område där vulkanutsläpp av gaser på land, i luften och från jordbävningar under vattnet är extremt mer förekommande än t.ex. om mätning skett på K2 eller uppe på Mount Everest….
Men man upphör aldrig att förvåna sig över hur mycket okunskap som slinker med när en del får sina tjänster.

Read Full Post »