Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Grönlands klimat’

kära forskare vad är det????
Återigen har en rapport sammanställts från ett större antal forskares delresultat. Det hade varit tacknämligt om de ärade sk. forskarna hade haft lite mer kännedom om vattnets kretslopp och landhöjning. För att inte tala om att de i sin artikel Eemian interglacial reconstructed from a Greenland folded ice core, Nature Volume: 493, page 489-494 officellt publicerad idag 24 januari, dessutom helt lyckats med att glömma Archimedes princip…. hur nu det är möjligt att glömma, det är frågan.

De har dragit en slutsats utifrån icecore (hm där har någon missat vad som gäller för vatten i alla former så väl när det gäller att de missat att vatten alltid söker sig till lägsta punkt i förhållande till jordens inre som att de helt missat att göra beräkning på hur vind- och temperaturerosion under de 100.000 år de säger sig studerat påverkat den iskärna som analyserats……
inlandsisens yta låg bara några hundra meter lägre än dagens nivå, visar en studie i tidskriften Nature…….. Det innebär, anser forskarna, att den grönländska inlandsisen bara bidragit med mindre än hälften av den totala havsnivåhöjningen.
Nya rön om Grönlands klimat, SvD 24 januari 2014

Men allra värst är att de missat när det gäller att göra beräkningar. De har missat att det ingalunda är Grönlands inlandsis som stått för hälften av havsytenivåhöjningen. Inte ens för 5% av densamma. Skälet för detta är att Grönland inte haft mellanistidsinnanhav på sig utan det är Archimedes princip som gällt fullt ut. Ingen is som smält utan att landhöjning skett!

Verkligheten är den att vid de senaste tre istidernas peak när land varit som mest nertyngt av inlandsis, så har som alltid isen i stort sett smält söderifrån först. Vilket när man har miltjocka istäcken norr om det smälta isvattnet lett till att istidsinnanhav bildades i såväl Nordamerikas inre som hela vägen från det vi idag kallar Östersjön bort till Vladivostok, söder om den då rådande istäckets sydligaste punkt. Isen smälter från söder mot norr. Landet stiger först där isen börjat smälta, mest där isen redan smält. Det har varit istidsinnanhav som sedan när all inlandsis så när som glaciärer dragit sig tillbaka pga landhöjningen som är en retarderad rörelse vilket får hela tektoniska plattan inlandsisen legat på att tippa, runnit ut i världshaven. En prof. emeritus inom Oceanografi förklarade för mig för länge sedan att han i sin forskning kommit till samma resultat som jag själv gjorde när jag skrev dataprogrammet där jag tog hänsyn till över 40 påverkande faktorer (systemprogrammerare från början som även läst matematik) för att beräkna havsytenivåer genom tiderna i förarbetet till min C-uppsats i Historia Vattenvägarna in mot Roxen i äldre tider som jag lade fram 1993. (För att vara säker på hur vattennivån i Östersjön såg ut från Stenåldern fram till år 1000 e.Kr var jag tvungen att gå tillbaka så långt det var möjligt… räckte alltså inte med världshaven ens från senaste istidens peak.)

Nya rön om Grönlands klimat, GP 24 januari 2013
Nya rön om Grönlands klimat, Aftonbladet 24 januari 2013

Det är ett stort antal forskare som bidragit på olika sätt till den nämnda rapporten i Nature. Av samtliga där är det endast två som jag högaktar för vetenskapligt förhållningssätt. Resten har inte hittills gjort sig kända trots per-review före publicering för att visa att de ens tagit alla nödvändiga premisser med i sina rapporter. Något har alltid saknats utöver att-de lyckats misslyckas med att visa att OM A -> B som kan leda till C som i sin tur i de flesta fall leder till D ens teoretiskt skulle kunna leda till en hållbar slutsats i form av att A kan antas ha lett till D. Skrämmande låg nivå i vissa fall. Andra har väl bara slarvat, får man hoppas.

Nya rön om Grönlands klimat, Metro 24 januari 2013
Nya rön om Grönlands klimat, Skånskan 24 januari 2013

Sedan något om den viktiga artikelm i senaste numret av tidskriften Science som DN rapporterar om: Andra studier bedömer att den grönländska issmältningen trots allt blir relativt måttlig. Till dem ansluter sig nu en grupp danska och internationella forskare, vid bland andra Köpenhamns universitet och Danmarks tekniska universitet.
– Istäcket lever ett mer dynamiskt liv och har en förmåga att stabiliseras snabbare än vad många klimatmodeller och datorsimuleringar förutspår, skriver de i senaste numret av tidskriften Science.

Nya rön om stabilare Grönlandsis, DN 3 augusti 2012

Själva studien vars artikel är svåråtkomlig för de som inte har konto på Science går att få kännedom om utifrån en BBC-artikel när resultat från studien presenterades innan Science artikeln var per-review. Situationen beskrevs så här:
”These variations in the amount of thinning that we are able to document since the 1980s make it difficult to predict how much the world’s oceans will rise over a longer period of time – a century for instance – as a result of Greenland glacial melt-water runoff,” said study leader Prof Kurt Kjaer of the University of Copenhagen.
”However, it is certain that many of the present calculations and computer models of ice sheet conditions that built upon a short range of years since 2000 must be reassessed.
”It is too early to proclaim the ‘ice sheet’s future doom’ and subsequent contribution to serious water problems for the world.”

Greenland’s ice ‘melts in spurts’, BBC News 2 augusti 2012

Notera However, it is certain that many of the present calculations and computer models of ice sheet conditions that built upon a short range of years since 2000 must be reassessed.”
snabb översättning:
Det är dock klart att många av de nuvarande beräkningar och datormodeller av förhållanden inlandsisen som bygger på en kort rad år sedan 2000 måste omvärderas.

Se även Naturlagar kör över CO2-fantasterna, Norah4you 18 oktober 2012

Read Full Post »