Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Grönlands glaciärer’

Information for those who forgot to learn analysing costs…..

Watts Up With That?

”…societal change is sufficient to explain the increasing costs of disasters at the global level…”

We often hear of the wailing by climate activists and in the MSM about the huge cost numbers related to weather disasters, as if somehow these numbers are indicative of a trend linkable with ‘climate change’. For example, USA Today’s Doyle Rice reported in 2012 this headline:

Report: Climate change behind rise in weather disasters

The number of natural disasters per year has been rising dramatically on all continents since 1980, but the trend is steepest for North America where countries have been battered by hurricanes, tornadoes, floods, searing heat and drought, a new report says.

Visa originalinlägg 447 fler ord

Read Full Post »

Så visade sig det att verkliga data från satelliterna inte alls stödde CO2-hot folkets påstående om Global uppvärmning…..
Vart har alla pengar för klimatkompensation, ‘rädda isbjörnar’ m.m. gått? Frågan måste besvaras snarast.

Tillägg 12 februari 2014: Reinfeldt risas för låga miljömål, SvD 12 februari 2014

Tillägg 26 februari 2014 En rejäl och tydlig klimatbluff, Matilda Ernkrans (S) klimatpolitisk talesperson samt Marita Ulvskog (S) EU-parlamentsledamot på SvD Brännpunkt 26 februari 2014 Bluffen står de själva för! Vart har alla pengar som betalats för sk. klimatkompensation hamnat. Redovisa tack!

Watts Up With That?

FLATBy Christopher Monckton of Brenchley

The monthly satellite lower-troposphere temperature anomaly from Remote Sensing Systems, Inc., is now available.

Taking the least-squares linear-regression trend on this dataset (the bright blue horizontal line through the dark blue data), there has now been no global warming – at all – for 17 years 5 months.

Visa originalinlägg 111 fler ord

Read Full Post »

Något måste ändå vara fel när så många politiker, EU-parlamentariker till råga på allt, inte ens kan de grunder som står i vanlig 7:e klass lärobok i Geografi. Att de dessutom varken har begrepp om fotosyntes, Archimedes princip eller sådan baggis som att multiplicera två decimaltal, det är rent ut sagt skrämmande. Årstider är en annan sak de verkar ha missat under skoltiden. Isen vid polerna växer respektive krymper beroende på årstid. Vi får gå tillbaka till 1956 då såväl Sydpolens is som Nordpolens is kalvade mer isberg än vanligt, i flertusental och en del större än Gotland till yta, för att hitta när istäcket var det minsta som vi mätt, och mätt har vi inte gjort sedan början av 1950-talet om vi talar om verkligt vetenskapliga undersökningar. Att isbjörnarna vid årskiftet hade som de brukar ha dvs en yta som motsvarar halva staden New York per isbjörn vid Nordpolen, det har de missat. Halva staden New York, alltså inte bara halva Manhattan…..

Var fick en del sin utbildning och sov de under samtliga lektioner? Det har aldrig någonsin funnits ett klimathot annat än i icke vetenskapliga datamodeller där ingen av de som IPCC refererat till, alltså även de som inte visat sig förfalskat sina data eller korrigerat dem utifrån mätningar vid vulkaner….. vulkaner spyr ut CO2 såväl som aktiva och när de inte längre är vulkaner. Vulkaner finns i tusental om vi räknar alla dvs de som finns i världshaven och som bland annat orsakar förändringar i salthalt vid Berings sund. Snurren!

EU-parlamentet vill skärpa klimatmål, GP 5 februari 2014
EU-parlamentet vill skärpa klimatmål, SvD 5 februari 2014
Majoritet i EU-parlamentet är positiv till nya klimatmål, DN 5 februari 2014
EU-parlamentet vill skärpa klimatmål, Metro 5 februari 2014

Börja gärna med att läsa Surt hav rätt fråga, Norah4you 27 september 2013

Tillägg 18.35. Noterar att jag sedan en timma efter det att jag skrev bloggartikeln åter attackeras med spam från vissa grupper. Hur mycket pengar har dessa grupper tänkt sig få på att fortsätta luras om CO2?

Read Full Post »

copy of text sent last hour as a comment to A Displaced Polar Vortex and Its Causes, wattsupwiththat 2014/02/01

”The Earth’s circumference at the equator is about 40 076,592 km. Nearly 40 009 km if we measure the circumference from pole to pole. Hence, it is flattened at the poles due to centrifugal force, the water cycle, erosion of various kinds from vulcanos on land and in sea needs to be taken into consideration when calculating the impact of each periods saltination in sea especially in areas south and south east of Alaska.

One other important factor is that Earth’s axis tilt, oblikvidity varies in relation to our Earth’s rotation between 22.1 and 24.5 degrees. A factor forgotten (?) by many scholars still believing in human caused Global warming….

A third important factor never taken into consideration in any of the so called computermodels is that Vulcanos on land due to the fact mentioned above, in other words that our globe isn’t an ideal sphere, has had large impacts on stofts in ‘air’ and athmosphere.

For more reading on impacts such as large numbers (millions) of deaths from Iceland to China as well as impact on photosyntesis in plants causing crop failure in other words bad harvest, please read: Alexandra Witze & Jeff Kanipe, An Island on Fire: The extraordinary story of Laki, the vulcano that turned eighteen century Europe dark, Profile Books 2014.

Our Earth has a complexed weather system especially observed in the Arctic. One need to take all windfactors as well as eruptions, erosions of different kind, seastreams into consideration,
not forgetting that the main factor behind all observed correct data as well as the so called temperature changes observed by satelites into consideration, the later never ever gives correct information of temperatures 1 meter above surface nor 1 meter under. Reflexion isn’t the same as correct temperature. Never been and never will be.

* More than 70% of Earth’s surface is water. Oceans, lakes, rivers, rivers, streams, etc.

* Impacts on landrise and sea levels still is seen caused by the last ice age. Please remember that Archimedes principle applies whether we are dealing with glaciers (which weigh down the land under) same goes for ice in the Arctic (floating in the ‘sea’) or ice and glaciers in the example Antarctica where there are both ice as ice on land.

* Sea surface NEVER can be presented as a fixed figure. When science talks about sea level we are dealing with averages over a long period, at least one year, comparing the highest and lowest value during the day. Never ever forget the moon’s attraction on the water!
Facts about Earth, swedish text

Important knowledge:
Working with sediment cores extracted from Lower Murray Lake, Ellesmere Island, Nunavut, Canada (81°21′N, 69°32′W) in 2005 and 2006, the authors calculated annual mass accumulation rate (MAR) for the past five millennia, which they used to derive a relationship between MAR and July temperature at the two nearest permanent weather stations over the period of instrumental measurements. This work revealed there were several periods over the past 5000 years when the temperature of the region exceeded the peak temperature of the 20th century, the most recent of which was during the Medieval Warm Period, which we have delineated on the following figure as occurring between about AD 930 and 1400, and where the peak temperature of that period can be seen to have been about 0.6°C higher than the peak temperature of the Current Warm Period.
Source:
Cook, Bradley, Stoner and Francus, P. 2009. Five thousand years of sediment transfer in a high arctic watershed recorded in annually laminated sediments from Lower Murray Lake, Ellesmere Island, Nunavut, Canada. Journal of Paleolimnology 41: 77-94.

Read Full Post »

men håll Er till verkligheten IPCC. Det föreligger inget som helst Klimathot. Däremot föreligger det ett stort hot vad gäller Rent Vatten.

IPCC: Klimatförändringarna är människans fel, DN 27 september 2013 Skicka alla politiker samt sk. klimatforskare på utbildning om jordens historiska geologi. Lär den vanlig hederlig matematik först. Människan står för mindre än 1% av alla CO2 utsläpp. Klimatet förändras däremot pga avstånd till solen, lutning, vobbling, vulkanutbrott, jordbävningar – dvs beroende på tektoniska plattors rörelser, havsströmmar och varierande densitet i havsvatten, o.s.v. Det har klimatet på jorden gjort i alla tider, gör så nu och kommer framledes alltid att göra så. Kommer mig osökt att tänka på historien från herrtoalett: Står en skylt ovanför DEN ÄR INTE SÅ LÅNG SOM DU TROR

Havet snart för surt för skaldjur, Aftonbladet 27 september 2013

”Per Jonsson, professor i sedimentologi vid Stockholms universitet, tillbringar sommaren på den engelska kuttern Sunbeam, ett stort träsegelfartyg, i skärgården. Han och hans kolleger återbesöker bottnar och djup där man tog prover på 90-talet.

– Jag har gjort nästan all min forskning från den här båten.

Vi befinner oss i Älgöfjärden, en bit ut i skärgården utanför Värmdö­landet. Här sänker Per ner sin så kallade geminihämtare, en enorm grävskopa med stora plaströr, och plockar upp sediment från botten. Vi börjar på 27 meters djup.

– Nu kommer sanningen att avslöjas, ropar Per Jonsson.

Upp kommer en mörkgrå sörja som luktar ruttna ägg. På toppen av bottenprovet ligger en vit hinna av svavelbakterier som sprider sitt os.

– Jaha, här var det klart och tydligt. Situationen har inte förbättrats sedan 90-talet.

Det är en död havsbotten. I utskärning kan man se årsringar av sediment som lagt sig på botten. Själva förekomsten av årsringar är ett dåligt tecken. Det visar att det inte finns några bottendjur som rör runt i leran
Vattnet mår sämre än väntat, DN

Se även Verkligt problem rent vatten, Norah4you 11 juli 2009

Det är inte bara skaldjur som far illa av världens jordbruks övergödning samt av industriutsläpp/fartygsutsläpp av Svaveldioxid, inte CO2, som är ett av de stora problemen utöver att vi tillsätter ett stort antal olämpliga kemikalier vid vattenrening (runt hela jorden inte bara i Sverige) något som varit känt länge och ofta påtalats:
Nytt? Absolut inte. 1988 hade Bo Wigilius uppe avhandlingen Isolation, characterization and risk analysis of organic micropollutants in water (ISBN 91-7870-346-8) på Institutionen för Tema, Linköpings universitet. Och det var inte första gången frågan lyftes. Så hade i mindre offentligt sammanhang skett vad gäller undermåliga avloppsnät samt underdimensionerade dagvattenledningar sedan början av 1970-talet då utbyggnaden av reningsverk hållt på i cirka 15 år. Många av de reningsverk som byggdes från 1972 och fram till 1995 uppfyllde lagens krav men var redan på konstruktionsstadiet vid ritbordet dimensionerade för helt annan mängd anslutna hushåll.Rent vatten än en gång, Norah4you 4 augusti 2012

Medan svavelutsläppen minskat när det gäller de mätbara värden som har uppmätts över land, svavelföroreningar följer med vindarna, så har en av de andra stora bovarna metanutsläppen ökat kurvan stämmer väl överens med ökning av risodling. Risodling är en av de största bovarna i sammanhanget.

Så IPCC: Surt hav – rätt fråga. Men det gäller att hålla sig till verkligheten inte penninghungriga politiker eller sk. forskares. önskemål.

Falska påståenden är falska och blir inte sannare ju oftare IPCC upprepar påståendena:
Temperaturen stiger, isarna krymper, havet stiger. I dag presenteras i Stockholm en ny rapport från FN:s klimatpanel IPCC och det står klart att varningarna från den förra rapporten, från 2007, kvarstår.Live tv från pressträffen om klimatet, GP 27 september 2013
”Temperaturen stiger” – falskt påstående temperaturen har stått stilla eller sjunkit de senaste 15 åren. enda två vetenskapsteoretiskt hållbara slutsatser utifrån faktiska värden
”isarna krymper” Värsta lögnen hittills IPCC Om vi går på faktiska, inte korrigerade data (ytterligare fallacie se nedan), så har temperaturen inte stigit de senaste 15 år och i t.ex. Arktis är isläget BÄTTRE t.o.m. än det var 2012, 2011 och 2007. Idag har varje isbjörn 253 kvadratkilometer var att vandra på om vi skulle dela upp isytan per isbjörn! Se Uppmätt istäcke Arktis 26 september 2013n ijis.iarc.uaf.edu 27 september 2013
”havet stiger” När skall IPCC lära sig vad Archimedes princip och Landhöjning är samt vad som händer när is smälter oavsett om vi talar om is som tynger ner land eller is som flyter i havet? Att få IPCC att förstå att havsvatten har olika densitet beroende på salthalt är väl för mycket begärt? 🙂

Read Full Post »

Om IPCC fortsätter att tro och sprida de falska uppgifterna som spridits de senaste åren, så är det illa ställt med de sk. forskare som IPCC använder sig av!

Illa ställt är det från början när IPCC roar sig(?) med att använda sig av tre av de Vetenskapsteoretiskt värsta Fallacies som existerar. Något som alla som läst Vetenskapsteori, hoppas innerligt att IPCC:s sk forskare gjort detta, är väl undervisade om och borde ha som ledstjärna.
Det är nämligen inte möjligt att få bättre slutsatser än kvaliten på de indata man använder sig av i sin argumentering. Inte ens med de bästa systemprogrammerarna är det möjligt.

* Fallacie nr 1. Att referera till ‘forskare’, ‘specialister’, ‘experter’ är ett av de värsta fallacies som finns.
appeal to authority — Known also as the argumentum ad verecundiam fallacy. An appeal to authority is ordinarily one good way to buttress a line of thought. The practice becomes fallacious when one of the following happens: the authority is not an expert in the field in which one is speaking; the allusion to authority masks the fact that experts may be divided down the middle on the subject; no explicit reference is made to the authority. Appeal to authority, philosophicalsociety.com

Rapporten hänvisar till experter. Problemet är vilka sk. experter som valts ut. Det är inte sant som det påstås så ofta från IPCC:s sida att flertalet (senast påstod de 95% av alla experter) att flertalet experter står bakom IPCC:s slutsatser. Det är de sk. experter som var och en lyckas med konststycket att glömma bort att:

* Statistisk analys förutsätter att det inte sker manipulationer eller sk. korrigeringar eller att man blandar äpplen, päron och jordgubbar som vore det samma sak.
Det är alltså inte tillåtet att:
* använda sig av det som skall bevisas som förutsättning i sin analys. Det bevisar ABSOLUT INGENTING.
circular reasoning — Sometimes known as circulus in demonstrando, or begging the question. H.W. Fowler, in Modern English Usage, puts it this way: ”The basing of two conclusions each upon the other. That the world is good follows from the known goodness of God; that God is good is known from the excellence of the world he has made.” Circulus in demonstrando, sv. cirkelbevis, Philosophicalsociety.com

* Det är inte tillåtet att korrigera rådata utan att göra en fullständig analys där man visar att det korrigeringsvärde man använder sig av är relevant. Vilket de korrigeringsvärden för uppmätta CO2 värden absolut inte är i IPCC:s rapporter. Verkligheten är den att det ALDRIG NÅGONSIN GÅR ATT ANVÄNDA SIG AV UPPMÄTTA VÄRDEN AV CO2 från en station på eller nära en vulkan! Det som alla som kan sin geologi och geologiska kemi samt historia vet, är att en vulkan spyr ut CO2 under hela sin livstid. Det är alltså inte så att de värden man läser av på en vulkanö långt från industriella center kan användas för att tala om hur CO2 utsläppen ser ut i ens den delen av världen. Än mindre för hela jordklotet!
Se vidare: Sätta räven att räkna hönsen, Norah4you 11 augusti 2010

* Sedan är det aldrig tillåtet att kapa data, dvs styra vilken data man presenterar. Ett bra exempel på detta är att IPCC helt bortsett från geologisk verklighet vad gäller temperatur från 980-1341 på Grönland och annorstädes.
Verkligheten kära ‘forskare’ är en annan än teorierna. En gång i tiden var det vi kallar ön Grönland tre öar. Idag är de ‘sammanvävda’ av glaciärer och is. Den äldsta pålitliga källan jag arbetat med, observera att de Isländska sagorna inte är pålitliga källor, från slutet av 1000-talet talar som en av tre oberoende källor om när en norsk kung (namngiven men inte här) seglade upp längst norska kusten följde kusten upp till nuv. Murmanskområdet i Ryssland och sedan följde isen västerut. Han kom fram till Västerbygden utan att segla runt södra kusten….
……
Hört talas om Gården under Sanden, även kallad GUS?
”Most of the Viking expansion took place during what scientist refer to as the dimatic optimum of the Medieval Warm Period dated ca, A.D. 800 to 1200 (Jones 1986: McGovern 1991); a general term for warm periods that reached chere optimum at different times across the North Atlantic (Groves and Switsur 1991). During this time the niean annual temperature for southem Greenland was 1 to 3°C higher than today.”
Julie Megan Ross, Paleoethnobotanical Investigation of Garden Under Sandet, a Waterlogged Norse Farm Site. Western Settlement. Greenland (Kaiaallit Nunaata), University of Alberta, Department of Anthropology Edmonton. Alberta Fa11 1997, sid 40
En av de vanligaste pollen funna vid utgrävning av Garden i Sandet var Cyperaceae, om man läser Linnaeus, den virutella floran noga så skulle den inte kunnat finnas där alls….. men det borde ju inte odon, en, Lomme (Capsella bursa pastorais), kråkbär eller säd av olika sorter heller….. För att inte tala om att björk och sälg var vanligt förekommande i tidigaste och senare bosättningsperioden. I mellantiden var det varmare….Grönlands verklighet inte fantasierna, Norah4you 16 februari 2010

Så verkligheten är den att vi ännu inte fått den värme som fanns på norra Halvklotet mellan 980-1341 e.Kr. OM IPCC:s värsta scenario skulle inträffa om 350 år, oavsett sannolikhet, så får vi om 350 år det klimat som norra halvklotet hade under de åren. Kallas det katastrofscenario?

För övrigt är inte ens mätningar med satelit något pålitbart när det gäller att dra slutsatser om temperaturen på jorden – det som mäts är återstrålning inte detsamma som att man över hela jordklotet, dvs även ute på de dryga 70% av vår jord som utgör hav, gör exakt mätning på samma GPS-punkt 2 meter upp, 10 meter upp eller 2 meter ner i havet…..
* Värsta fadäsen detta året från satelitmätningar är när NASA och experter slog fast att det mellan öar på Grönland, för hela det vi kallar Grönland består av mer än än ö vad gäller det vi kallar Grönlands fastland, finns en ravin som är längre än Grand Canyon. Det skulle enligt experter vara ny kunskap. Ledsen men kunskapen är t.o.m. karterad innan den sk. Lilla istiden som började med ett antal större vulkanutbrott (obs höga halter av CO2 utsläpp) på Island och i Grönlandsområdet samt hela norra hemisfären fram till 1341.950 år för sen information, Norah4you 31 augusti 2013

I rapporten, som är en sammanfattning av de senaste årens klimatforskning, sägs att forskarna nu är till 95 procent säkra på att människan delvis ligger bakom den pågående temperaturhöjningen på jorden.Nya klimatrapporten släpps, GP 27 september 2013
De två stora frågorna är:
* Vilken temperaturhöjning?
Om vi går på faktiska, inte korrigerade data (ytterligare fallacie se nedan), så har temperaturen inte stigit de senaste 15 år och i t.ex. Arktis är isläget BÄTTRE t.o.m. än det var 2012, 2011 och 2007. Idag har varje isbjörn 253 kvadratkilometer var att vandra på om vi skulle dela upp isytan per isbjörn! Se Uppmätt istäcke Arktis 26 september 2013n ijis.iarc.uaf.edu 27 september 2013

Exempel på icke vetenskapliga uttalanden och lika okunniga artiklar om det sk. klimathotet:
De närmaste 40 åren måste vi ta till allt, GP 27 september 2013 Naturliga utsläpp från jordens inre Verkligheten:Polarisarna smälter INTE tidigare eller fortare nu än för t.ex. 30 år sedan. Inte ens om man kapar, vilket klimatfantaster har tendens att göra med kurvor, vore påståendet korrekt.
Arctic Sea Ice Extent, ijis.iarc.uaf.edu som ger dagliga siffror utifrån den mätvariant som nu är vanlig.

Verkligheten är den att polaris smälter respektive fryser säsongvis samt att detta dels beror på jordens vinkel mot solen, vobbling o.s.v. vilket ger olika årstider, samt om vi på jorden haft mycket stora vulkanutbrott där stoff täckt lager i atmosfären på sådant sätt att instrålning hindrats. Detta skedde 1341 efter stora utbrott på Island samt mellan Island och Grönland, detta skedde 1783 då Lakidimman gav upphov till kallare väder på stora delar av Norra Halvklotet, värst drabbat av det senare vulkanutbrottet var Europa. Extremväder, kalla vintrar och stort antal dödsfall i Europa.Baskunskap, Basic knowledge, Facts not Fiction Slå även upp flikarna Fotosyntes, Fakta om sk. uppvärmningen.
Bakgrund: Klimatrapport, Sveriges Radio 27 september 2013
Nya klimatrapporten släpps, SvD 27 september 2013
Tung rapport stakar ut framtidens miljöarbete, DN 27 september 2013 Bäst för IPCC vore att man skickade alla sina miljöpolitiker och sk. klimatforskare på grundutbildning i Geologi, Arkeologi, Dendrokronologi, Utbildning om havsströmmar, gav dem den kunskap som varje 7:e klassare skall ha när det gäller matematik – dvs var kommatecken skall sättas vid multiplikation är båda talen är decimaler, Matematisk statistik samt ordkunskap och ordförståelse. ALLT DETTA SAKNAS vilket förmodligen är orsaken till att vetenskapsteoretiska värdet på IPCC:s rapporter dalar närmare och närmare 0.

Den dagen IPCC inser att verkligheten är mer fantastisk även om den är helt annorlunda än vad IPCC trott sig veta, den dagen är det dags att rita kors i taket. Då har även politiker och sk. experter lärt sig de mest elementära grunderna för allt Vetenskapsteoretiskt analysarbete av rådata.

Tillägg: Näste yrpelle att visa att han inte har kunskapsteckning för det han yrar om: Miljöavgifter eller utvinningsförbud. Det finns flera sätt att bromsa klimatförändringarna.

– Visst tål vi en fördubbling av bensinpriset, säger Thomas Sterner. Sverige har dubbelt så högt bensinpris som USA och vi lever verkligen inte i armod.”Vi borde egentligen inte sky några medel, Thomas Sterner är professor i miljöekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg numera arbetande i New York till GP 28 september 2013
Var hittar IPCC alla clownerna som kallar sig experter?

Read Full Post »

reviderad kl 19.10 24 juli 2013:
Det där med vetenskaplighet, det saknas hos de allra flesta sk. klimatforskare. Verkligheten gäller oavsett vad datamodeller säger. Även om det är så att A skulle kunna leda till B och B teoretiskt kan medföra C, så innebär det inte ens i sin enklaste teoretiska logiska form att detta vore att jämställa med A -> C
Värre än så är att det finns de som kallar sig forskare och som korrigerar de värden de puttar in i synnerligen mediokra datamodeller. Påminner mig om en gång i min ungdom när det söder om Linköping skulle vara en större internationell orienteringstävling. När de som lagt upp bana gick runt den nästan millånga banan upptäckte de att det fanns en stenbumling, en riktig rejäl en på 20 meter i diameter och hög dessutom, som inte fanns utmärkt på generalstabens karta som man utgått från när kartan över området tävlingen skulle gå på. Vad gjorde snillen på den tiden? Sprängde stenbumlingen för verkligheten kolliderade med modellen på kartan och kartan kostade ju för mycket att rita om 😛

Dagens klimatforskarlögn:
Enligt forskarna, som använt den modell som togs fram för Sternrapporten 2006 där klimatförändringens kostnader för världsekonomin beräknades, blir notan för utsläppen gigantisk.

De körde modellen utifrån antagandet att 50 gigaton (50 miljarder ton) metan – som är en mycket aggressivare växthusgas än koldioxid – släpps ut i atmosfären mellan 2015 och 2025. Resultat: kostnaderna för klimatförändringarna växer med 60.000.000.000.000 (60 biljoner) dollar. Det motsvarar ungefär 390 biljoner kronor. Som en jämförelse kan nämnas att värdet på hela världsekonomin var 70 biljoner dollar 2012.

Kostnadsökningen orsakas främst av att temperaturstegringen på jorden kommer att gå snabbare än beräknat, vilket leder till mer extremt väder och svårare effekter av ökad nederbörd på en del håll och ökad torka på andra håll. Smälta isar kan bli rekorddyrt, DN 24 juli 2013

Alltså för det första: Aktuella datamodeller bygger varken på vetenskapsteori eller tar med ens samtliga de viktiga 40 faktorerna som påverkar havsvatten specifikt i Arktis än mindre fanns det i den modellen eller någon av de andra de använt sig av faktiskt uppmätta värden utan samtliga värden utom de inom närområdet runt vulkanen på Hawaii som användes för att korrigera(!) CO2-värden. Om tillförlitligheten, hmm, i dessa se Sätta räven att räkna hönsen, Norah4you 11 augusti 2010 samt Archimedes princip, Facts not Fiction som herrar och damer som kallar sig klimatforskare glömt vad gäller sk. vattennivåer.

För det andra: Idag finns faktiska isutbredningsområdet för Arktis avseende gårdagen. Totala ytan var igår 7 miljoner 351 tusen 719 KVADRATKILOMETER. Vilket om vi räknar per isbjörn innebär att varje isbjörn har 334 kvadratkilometer var att ensam vandra på om vi skulle dividera totala isytan med uppskattat antal isbjörnar!

För det tredje: Arktis is växer och krymper per säsong VARJE ÅR. Gårdagens yta var större än den varit samma datum sedan 2007! Som framgår av Sjöisutbredning Arktis, ijis.iarc.uaf.edu 24 juli

För det fjärde: Sk. forskare som blandar geometriska, aritmetiska och vägda medelvärden samt innan de puttar in dessa använder sig av ‘korrigering’ utifrån värden uppmätta på en vulkanö (se ovan) när vulkaner oavsett om de är aktiva eller döda hela tiden spyr ut varierande mängder CO2 (totalt mer än 90% av all CO2 som kommer ut i luften. Obs då ingår vulkaner under vatten vilka lokalt självfallet också höjer temperaturen där lavan som kommer ut kallnar i havsvatten. Vi har haft mer vulkanutbrott under vattenytan senaste åren än perioden innan).

För det femte: Det är då för väl att det Äntligen efter 671 år blir det inom 400 år möjligt för människor att återse/åter se hur Grönlänningarna som exporterade smör (i saltade krus) och hård ost(!) till Europa under 1300-talet verkligen levde och bodde! För mellan år 980 och fram till 1341:s flertal vulkanutbrott som drastiskt sänkte temperaturen på Grönland, och på hela norra Hemisfären, så var det flera grader VARMARE än idag. Speciellt varmt var det perioden fram till år 1200. Men även senare så odlades det t.o.m. äpplen på sina håll på Grönland. Glöm alla fantasier och möt verklighetens nordliga klimat som dramatiskt sänkte temperaturen bl.a. på Grönland så att det först år 1990 var möjligt för arkeologer att gräva fram delar av

Hört talas om Gården under Sanden, även kallad GUS?
”Most of the Viking expansion took place during what scientist refer to as the dimatic optimum of the Medieval Warm Period dated ca, A.D. 800 to 1200 (Jones 1986: McGovern 1991); a general term for warm periods that reached chere optimum at different times across the North Atlantic (Groves and Switsur 1991). During this time the niean annual temperature for southem Greenland was 1 to 3°C higher than today.” Julie Megan Ross, Paleoethnobotanical Investigation of Garden Under Sandet, a Waterlogged Norse Farm Site. Western Settlement. Greenland (Kaiaallit Nunaata), University of Alberta, Department of Anthropology Edmonton. Alberta Fa11 1997, sid 40
En av de vanligaste pollen funna vid utgrävning av Garden i Sandet var Cyperaceae, om man läser Linnaeus, den virutella floran noga så skulle den inte kunnat finnas där alls….. men det borde ju inte odon, en, Lomme (Capsella bursa pastorais), kråkbär eller säd av olika sorter heller….. För att inte tala om att björk och sälg var vanligt förekommande i tidigaste och senare bosättningsperioden. I mellantiden var det varmare….

—- utdrag ur Äntligen efter 671 år blir det, Norah4you 1 december 2012

Så mina herrar och damer klimatforskare – skaffa helhetskunskap samt använd er av vetenskapsteoretiska metoder för förnärvarande har Ni glömt allt vad Ni möjligen lärt in den vägen!

Dyrt när isen smälter i Arktis, GP 24 juli 2013
Dyrt när isen smälter i Arktis, Aftonbladet 24 juli 2013
Dyrt när isen smälter i Arktis, SvD 24 juli 2013
390 tusen miljarder kronor för ett smält Arktis,Sveriges Radio 24 juli 2013

Tillägg 28 juli 01.40 Smältande havsis ger ökat metanutsläpp, Expressen 26 juli 2013 För det första havsis smälter och växer efter säsonger varje år. För det andra havsisen släpper inte metan…. skillnad på havsis och permafrost ovanpå t.ex. tundra……

Read Full Post »

Det var då märkligt, men FN:s IPCC och sk. klimatrapporter börjar mer och mer likna Orwells 1984-samhälle där fakta förtrycks, ändras och eller där åsikter/korrigerade uppgifter presenteras som vore de fakta. Vi börjar med det enkla. Här är en länk för alla de klimatfantaster och andra som inte har den blekaste aning om vad fakta är: Definition av begrepp, Facts not Fiction 5 mars 2013

När FN hävdar att Världen håller på att missa 2 gradersmålet, SvT 4 mars 2013 så bevisar de själva sin egen ovetenskapliga inställning. För som forskare i bl.a. Norge och Danmark visat efter sommaren, så är verkligheten den att ‘Moder Jord’ helt annan.
Världens vulkaner och jordbävningar spyr ut betydligt mer än 95% av all CO2 genom helt naturliga processer. Detta i sig medför att temperaturen under en 50 års period (inte 20 års period) från nu teoretiskt sett om det inte varit för andra fysikaliska och biologiska processer skulle kunna stiga mer än 1 grad. Ändå är verkligheten den, att vi sedan 19 år är inne i en avkylning i förhållande till tidigare trots enstaka årföljder av ‘återhämtning’

Man brukar från CO2-fantasternas sida hävda att Arktis is krymper och att detta skulle leda till havsnivåhöjning, vilket inte är sant då isen smälter och fryser säsongvis samt att de helt glömt bort Archimedes princip , landhöjning samt en verklig vetenskaplig rapport, tillråga på allt publicerad på Center for the Study of Carbon Dioxide and Global Changes hemsida…. Lower Murray Lake, Ellesmere Island, Nunavut, Canada; co2science.org :

Working with sediment cores extracted from Lower Murray Lake, Ellesmere Island, Nunavut, Canada (81°21’N, 69°32’W) in 2005 and 2006, the authors calculated annual mass accumulation rate (MAR) for the past five millennia, which they used to derive a relationship between MAR and July temperature at the two nearest permanent weather stations over the period of instrumental measurements. This work revealed there were several periods over the past 5000 years when the temperature of the region exceeded the peak temperature of the 20th century, the most recent of which was during the Medieval Warm Period, which we have delineated on the following figure as occurring between about AD 930 and 1400, and where the peak temperature of that period can be seen to have been about 0.6°C higher than the peak temperature of the Current Warm Period.
Källa: Cook, Bradley, Stoner and Francus, P. 2009. Five thousand years of sediment transfer in a high arctic watershed recorded in annually laminated sediments from Lower Murray Lake, Ellesmere Island, Nunavut, Canada. Journal of Paleolimnology 41: 77-94.

Se även:
Fakta om sk. uppvärmningen

Notera: ”These variations in the amount of thinning that we are able to document since the 1980s make it difficult to predict how much the world’s oceans will rise over a longer period of time – a century for instance – as a result of Greenland glacial melt-water runoff,” said study leader Prof Kurt Kjaer of the University of Copenhagen.
”However, it is certain that many of the present calculations and computer models of ice sheet conditions that built upon a short range of years since 2000 must be reassessed.
”It is too early to proclaim the ‘ice sheet’s future doom’ and subsequent contribution to serious water problems for the world.”

Greenland’s ice ‘melts in spurts’, BBC News 2 augusti 2012

Andra som trampat i klaveret: Klimatet kräver 42 miljarder, biståndsorganisationen Diakonia i SvD 4 mars 2013

Read Full Post »

Nu går skam på torra land. Hur i hela fridens namn kan ens media och politiker gå på fortsatta bluffen om Arktis issituation. Allra först: Ingen av de bilder som nu visas i tidningar är tagna på 1980-talet! Vad värre är för de sk. forskarna är att den bild de påstår visar situationen 1980 inte är tagen i septembermånad vilket den förra året är. 1980 fanns inte de satelliter som refereras till ens uppe i de omloppsbanorna. (Källkritisk kontroll mina herrar och damer, Vad är det?)

Sedan så glömmer forskarna att tala om det de borde känt till, om de haft någon som helst utbildning i oceanografi och fysik, nämligen att det som påverkar arktis isutbredning (och det är det enda bilderna oavsett när de är tagna under året visar) är hur tillflödet i Beringssund som ger olika salthalter vilket direkt påverkar Arktis aktuella isutbredning oavsett om vi talar om 1980, nutid eller t.ex. 1956 då isen var avsevärt mindre än den är idag. För att inte tala om hur liten den Arktiska isen var under 980-1341 e.Kr. Det var inte bara det att temperaturen i hela det Arktiska området var 1-3 grader varmare än idag…..

Most of the Viking expansion took place during what scientist refer to as the dimatic optimum of the Medieval Warm Period dated ca, A.D. 800 to 1200 (Jones 1986: McGovern 1991); a general term for warm periods that reached chere optimum at different times across the North Atlantic (Groves and Switsur 1991). During this time the niean annual temperature for southem Greenland was 1 to 3°C higher than today.” Julie Megan Ross, Paleoethnobotanical Investigation of Garden Under Sandet, a Waterlogged Norse Farm Site. Western Settlement. Greenland (Kaiaallit Nunaata), University of Alberta, Department of Anthropology Edmonton. Alberta Fall 1997, sid 40

Vilket arkeologer känt till de senaste 25-30 åren. Paleoethnobotanical analyser används för att identifiera, analysera och tolka den växtlighet som hittas i olika lager under arkeologiska utgrävningar. Den omnämnda Gården under Sandet kom inte fram ur permafrosten förrän för mindre än 30 år sedan. Gården var en stor gård på Grönland fram tills den lilla Istidens inledning kort efter 1341 års stora vulkanutbrott i Arktiska områden från Grönland över till Island.

Men som arkeologer också känt till länge, fanns det under den tidiga bosättningen på Grönland träd och buskar. Träd och buskar i Arktisk miljö växer långsammare och när man huggt ner, så återhämtar det sig inte. Speciellt inte om man inte planterar nytt och när boskapen får, getter, kor och hästar betar utan stängsel var detta inte lätt. Nu hade man tur, för den omdiskuterade Nordostpassagen var stora delar av perioden öppen så att drivved kom (har konstaterats eftersom det går att se var träd vuxet) hela vägen från Sibirien.

Då som nu, var det vulkaner (speciellt i haven) som var de som förändrade klimatet. De stod och står för mer än 92% av ALL CO2 som släpps ut. Människan står inte ens för 1%. Det allvarliga är däremot att jordbävningar vid sammanstötningar i norra Stilla Havet starkt påverkar salthalten och pga de strömmar, samt jordens egen rotation och tektoniska plattorna i närheten av Berings Hav, leder till att is smälter mer i just de delar av Arktis som de sk. fotona säger sig visa ha ”smält bort”. Vi har ett liknande om än betydligt mindre problem nordväst om Grönland (läs Oceanografi för att få helhetskunskapen om hur havsströmmar förändras under året, mellan år o.s.v. i området norr Ellesmere Island var isen helt borta under stor del av perioden 980-1341.

Sedan bluffar de sk. forskarna ännu värre. På bilderna tycks det som om Ellesmere island saknar is under septembermånad som de påstår vara den varmaste månaden i Arktis. Inte sant.

The following graph shows the daily average temperatures for each month as recorded by the Eureka Weather Station:

 

Temperatures Ellesmere Island

Temperatures Ellesmere Island

 

Källa: Dagliga temperaturvariationer Ellesmere island
Weather facts

Forskarlarm: Bara en femtedel av isen kvar, Aftonbladet 20 februari 2013 Lögn och förbannad dikt. Den isen som finns idag är mer än 5 gånger större än den var 1956! Så det är många lögner de slagit samman. Om de hade gjort sig besvär att kolla Nimbusprogrammets historia, så hade de haft klart för sig att förvisso hade det år 1978 blivit bättre kvalité på de sk. vädersatellitbilderna från Arkis. Man hade kommit så långt i tekniken att det gick att skilja gammal is (tjock drivis) från nyfrusen is (tunn drivis). De sk. bilderna är dessutom inte bilder utan image som bearbetats i dator. Men det glömde de bort att tala om.

De sk. snillena förnekar sig inte. Är de så intresserade av att få mer pengar till sig själva?

Så till Göteborgs Stadsarkitekt som tydligen inte ens vet om att landhöjningen i Göteborg och norröver är större än de värsta databeräkningarna för havsnivåhöjning…… Det är tillåtet att vara dum, dumt att bevisa det. Speciellt om man föreslår ny stadsdel byggd på mer än 50 meter instabil lera! Klimatfrågan i fokus, GP 20 februari 2013 Kasta bluffen på soptippen och gå till närmaste bibliotek för att läsa in om Landhöjning samt repetera vad Archimedes princip innebär!

Read Full Post »

Verkligheten, fysikaliska lagar, kemiska formler och kemiska reaktion, för att inte tala om verkliga fakta om jorden och solen, Facts not Fiction Norah4factssida samt skillnaden mellan marknära uppmätta värden och värden från väderballonger som skickats upp i atmosfären, allt lyckas Ni glömma. Verkligheten överträffar dikten när det gäller de som envist håller fast vid ett klimathot som aldrig existerat!

– – – –


Vad är marknära luft respektive atmosfär kära klimatfantaster? Vi kan inte fortsätta vänta på toppmötena, Jonas Sjöstedt partiledare (V) och Jens Holm miljötalesman (V) på SvD Brännpunkt uppdaterad 28 januari 2013

Kopia på inlägg i debatten på sidan inlagd 03.42 29 januari 2013 (undrar hur länge den får finnas kvar när Halmstadcensorerna av kommentarer för svenska tidningar läst?):
15 år är i och för sig en liten liten bit av människans tid på jorden…. MEN att korrigera CO2-värden runt jorden utifrån värden uppmätta på Mauna Loa, vulkan Hawaii, säger allt om okunskapen hos CO2-fantasterna:

* En vulkan spyr ut varierande mängd CO2 under hela sin aktiva och även under sin tid som död vulkan. Det är inga små mängder. Över 90% av all CO2 som inte omhändertas av fotosyntes, dvs även det som havsvatten tar hand om, kommer från vulkaner på jord och under vatten.

* Mängden av CO2 som släpps ut från en vulkan är relaterad till trycket inte bara inne i själva vulkanen utan också från kollision med tektoniska plattor.
– – –
Inte blir det bättre av att klimathotfantasterna verkar ha missat det som krävdes i Fortsättningsskolans 1 årskurs Naturlära på1920-30 talet (vad gäller kunskaper om vatten respektive kol i olika bindningar, kretslopp m.m.) för att få flyttas upp till 2 årskursen Fortsättningsskolan. Att man därutöver inte klarar av att skilja nutida marknära uppmätta lokala CO2 värden från värden förr uppmätta med väderbalonger, eller ens mellan luft och atmosfär i atmosfärens olika lager, det är rent skrattretande.

Trodde till igår att det var nog med ovetenskapligheten i rapporter till IPCC. En hel del har jag själv påpekat här under åren t.ex. i : Sätta räven att räkna hönsen, Norah4you 11 augusti 2010 :

Jag har tagit upp problematiken förr. Men det verkar inte gått in hos CO2-hotfantasterna och de sk. CO2-forskarna att: English

”En vulkan läcker ut stora mängder koldioxid under hela sin aktiva period. Vi kan som jämförelse ta Etna som ju är ett känt exempel som ännu ingen av CO2-fantasterna ens tagit med i sin beräkning:
”På ett år gasar Etna av mer än 1 milj ton svaveldioxid (som fräter på armeringen i den bro som skall byggas över Messinasundet) och mer än 10 milj ton koldioxid, men när vulkanen har utbrott tiodubblas mängderna under den tid utbrottet pågår för fullt. ” Vulkaner, Natural Hazards group

Nu är visserligen källan jag hänvisar till här ett privat företags uppgifter. Men siffrorna kommer från officiella mätningar, som de sk. miljöhotexperterna missat att läsa in. Den som så önskar kan få lite mer uppgifter om vad som behöver läsas in INNAN de fortsätter snurra om CO2. För det totala läget är som företagets sida skriver att det inte går att beräkna helt och hållet alla jordens ungefär 1000 vulkaner. Observera att siffrorna ovan var under sk. viloperiod men även i grova drag gäller för döda vulkaner. Skälet är att mängden CO2 varierar beroende på den kemiska ‘sammansättningen’ i den ‘berggrund’ som vilar på de olika tektoniska plattorna utöver att närheten från en tektonisk plattas översta skikt ner till mateln på vilket de tektoniska plattorna flyter är beroende på de krafter som påverkat den enskilda tektoniska plattan från brytningen med de övriga som en gång i tiden satt ihop med” Sparade koldioxidutsläpp, Norah4you 18 april 2010 För mer information om tektoniska plattor vänligen låna en sjundeklassares geografibok och läs kapitlen om jorden.

Konkret betyder detta att även vilande och ‘döda’ vulkaner släpper ut CO2. Tyvärr finns det ingen lång statistik som talar om hur dessa utsläpp ser ut över t.ex. en 50 års period. En sak är dock klar: Att använda sig av mätstation(er) i närheten av en vulkan, nu aktiv eller tidigare aktiv, utan att placera ut ett bälte av minst 10 mätstationer inom en radie av 1-2 mil (10-20 km) runt vulkanen, för att se hur CO2 varierar, det är som att sätta räven att räkna hönsen. 99% av alla CO2 utsläpp är naturliga och härrör till stor del från aktiva, inaktiva och döda vulkaner…..

I kommentarerna efter gårdagens Och över alltihopa lyser moder Sol, Norah4you 10 augusti 2010 påmindes jag (kanske du också?) om att en av de mätstationer som används av de sk. forskarna för att ‘stämma av’ hur CO2 halten förändras eller inte förändras runt jorden är Mauna Loa, världens största nu aktiva vulkan……
Behöver mer sägas?

Men inte ens då hade jag en susning till misstanke att dessa sk. forskare inte kunde skilja mellan marknära uppmätta värden och värden i atmosfären…. misstanken väcktes igår av en kommentar på Det var så roligt IPCC, Norah4you 27 januari 2013 där jag kommentar senaste forskningen som om man läser noga i rapporter inte BARA reducerar klimatforskarnas 3,9 graders befarade höjning till 1,6 som riskvärde 2050 utan också innehåller uppgiften att detta är relaterat till 1990 års uppmätta värde SAMT att datamodellens 1,6 höjning ändå ligger som minst 0,6 grader lägre än peaken mellan 980-1400! Läs och analysera vad värden i rapporter står för innan Du om Du är klimatfantast uttalar dig.

Men som sagt. Från 1990 har snurren som suttit av tid under sina basår i skolan, här i Sverige i Grundskolan, missat skillnaden mellan att mäta marknära värden i lokala biotoper och att mäta med väderballonger som stiger upp i Atmosfären. Kollade igår 3 rapporter och fann att sammanblandning mellan begrepp skett så att de tror att luften på den nivå vi andas är samma luft som de värden som gäller för hela atmosfären…… VEM skulle vilja ha samma marknära ozon som skulle varit fallet om det ozonlager som finns högt upp i atmosfären. Att jämföra äpplen och päron för att de båda är frukt är en sak, men någon måtta på okunskapen måste det väl ändå vara?

Repetition:

Atmosfären

Atmosfären är den gasbubbla som omger jorden. Gaserna i atmosfären är viktiga för att levande varelser ska kunna utbyta ämnen med omgivningen. Exakt var atmosfärens gräns finns är svårt att säga, men ofta anges atmosfärens tjocklek till mellan 3000 och 10000 km. Den del av atmosfären som liv kan finnas i är dock betydligt tunnare, inte mer än 20 km, för människans del endast ca 6 km. Eftersom luften blir allt tunnare ju högre upp man kommer räcker inte syret för så energikrävande djur som människan.

atmosfären

 
Naturvetenskap i skolan, Biologi och Naturkunskap avsnittet Geologi, Skolvisionen.se

Man upphör aldrig att förvåna sig över mänskligheten, sa någon en gång. Så sant, så sant 😛

MP: Borg bromsar miljöpolitiken, GP 29 januari 2013 Tack och lov för det.
MP: Borg bromsar miljöpolitiken, Aftonbladet 29 januari 2013
Flera studier pekar på lägre klimatkänslighet, DN Debatt 28 januari 2013 Nämner inte de sk. forskarnas namn för även om de börjat fatta, så vill de inte fatta alternativt har de inte läst igenom och analyserat vad som står i egna och andras rapporter under åren. Hade de det, så hade de insett att det inte finns någon som helst fara för höjningar av temperaturen på jorden över den temperaturhöjning som förväntades redan 1899 utifrån naturliga förhållanden på jorden, i vårt solsystem och under jordens elips runt solen……

Ni är för roliga, Klimatfantaster…..

Bland de roliga som inte ens fattar att de gör sig till åtlöje sällar sig villigt(?) miljöpartister och socialdemokrater…. DEBATT: Klimatoro – men var är politiken?, Birgitta Losman Regionråd (MP), Västra Götaland och Lise Nordin Riksdagsledamot (MP) Göteborg, På GT debatt 29 januari 2013
samt Nytt ramverk kan rädda klimatet, Matilda Ernkrans (S) miljöpolitisk talesperson på GP debatt 29 januari 2013

Hallå jorden. Har det inte gått upp att vi landat????
Ni är roliga Ni Klimatfantaster som inte ens kan hänga med i de senaste 6 månadernas presenterade stora forskningsstudier som motsäger Era fantasier!

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »