Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Grön Ungdom’

med att få ungdomar idag att läsa innantill. Illa nog. Som visats av historielektorer i Linköping och Uppsala saknar dagens ungdomar också ordentlig ordkunskap och ordförståelse. Illa blir värre än illa för de som själva vill visa sin egen okunskap.

Följande inlägg har jag nyss 03.46 gjort på SvD:s artikel: Den som släpper ut bör också stå för kostnaden, Magda Rasmusson och Lorentz Tovatt, Språkrörskandidater för Grön Ungdom; SvD Brännpunkt 24 januari 2013
Tidigare debattartiklar i ämnet:
Politiker ska inte lägga sig i matvanor, Sten Bergheden (M) riksdagsledamot Skaraborg på SvD Brännpunkt 23 januari 2013
som inlägg till den märkliga artikeln: Magda Rasmusson och Lorentz Tovatt, Språkrörskandidater för Grön Ungdom; SvD Brännpunkt 22 januari 2013

Märklig? Det första man skall göra när man skriver en debattartikel måste väl ändå vara att kolla källorna och analysera fakta för dem?

Hur vore det om de unga satte sig ner och kontrollerade fakta?

På 1930-60 talet fanns i Naturlärans bok först för 3:e årskursen, sedan för 1:a året i fortsättningsskolan (motsvarar 4:an) senare i 5:an (numera inte förrän årskurs 7) god information om CO2-värden Vattnets kretslopp, Fotosyntes Kolets kretslopp samt Archimedesprincip utöver uppgifter om jordens rörelser, avstånd och vinkel till sol, vobbling m.m.*
För mer information på skolnivå om fotosyntes se: Fotosyntesen, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) på sin hemsida

Ur mitt inlägg:
Verkligheten är den att det inte existerar något klimathot! Den sk. uppmätta temperaturen och CO2-värden, korrigerade värden, är LÄGRE än det rent matematiskt utan korrigeringar redan 1899 visades att skulle gälla. För övrigt, så är dagens temperatur i Arktis 1-3 grader lägre än den var 980-1400 och CO2 halten har aldrig nått de värden som gör det möjligt att höja ens 6:e decimalen efter 0,04% i atmosfären. Lokalt uppmätta värden i lokal biotop är inte genellt och felskrivningar är lika illa som källfakta som medvetna förfalskningar!

* Jordens rörelser m.m.
Jordens Omkrets är vid ekvatorn ungefär 40 076,592 km. Närmare 40 009 km om vi mäter omkretsen från pol till pol. Den är alltså avplattad vid polerna pga centrifugalkraft, vattnets kretslopp, erosion av olika slag m.m……

….jorden snurrar runt sin egen axel. ….Jordaxelns lutning, oblikviteten, varierar relaterat till jordens rotationsriktning mellan 22,1 och 24,5 grader ……..[tillägg fn. cirka 23,5] ……Denna variation är relativt regelbunden och återkommer per vart 41 000 år. Vi har fn en minskande vinkel.

Jorden vobblar, dvs utöver att jordaxelns lutning varierar med en tidscykel på 41000 år så varierar dessutom axeln relaterat till solen pga att jorden precis som en gyrosnurras topp ‘vacklar’ när farten saktar ner eller ökar. Denna vobbling har för jordens del en tidscykel på 26000 år.

Sedan är det anmärkningsvärt att de gröna unga inte ens kollat siffrorna. Vi äter MINDRE kött idag än för 20 år sedan. Men det är en annan fråga precis som den verkliga miljöbelastningen som risodling innebär på såväl lokal biotop som regionala miljöer pga de stora metanutsläpp som all risodling för med sig. Värre totalt sett än all boskap som finns idag.

Read Full Post »

1984-scenariot måste tilltala CO2-fantasterna mer än vanligt. För nu när de blivit överkörda med sitt 2 grads krav av verkligheten,
The identified critical threshold for dangerous climate change saying that the increase in global temperature should be below 2 degrees Celsius seems not to have helped the climate negotiations so far. New research shows that negotiations based on such a threshold fail because its value is determined by Nature. Climate negotiators should focus on other collective strategies. ”Dangerous threshold” can hinder UN climate change negotiations, Karin Backteman at Gothenburg’s University sponsored by the Swedish Research Council for the Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning through the program COMMONS, Human Cooperation to Manage Natural Resource 16 oktober 2012
så försöker några av snillena i stället hävda att(självfallet numera med ordareservation för om det har med klimathot att göra, men ordalydelsen talar ändå sitt språk)

Enligt Rummukainen är det svårt att i dag säga om det är de pågående klimatförändringarna som ligger bakom enstaka kraftiga tropiska cykloner, stormar och orkaner.
-Men olika forskningsrön tyder på att det globala antalet inte ska bli fler vid ett varmare klimat, däremot kan det bli en omfördelning mellan antalet stormar i Atlanten och olika delar av Stilla havet. Sedan finns rön som antyder att det kan bli mer kraft i de kraftigaste stormutvecklingarna, säger han.
Vädret tycks ha blivit extremare de senaste åren. I USA i somras slogs flera värmerekord, Grönlands glaciärisar smälte i somras mer och snabbare än på över 100 år och vintern 2006-2007 i östra Mälardalsområdet var den mildaste där på 250 år.

Kraftig ökning av Atlant-orkaner, GP 31 oktober 2012

Nu är inte ens de uppgifterna som ges om Grönlands glaciärisar sanna. Snabbaste sedan 1956…. och min matematiska förmåga förstår inte hur någon som gjort källkritisk kontroll och kan räkna kan få 2012-1956 att bli mer än 56 år 😛
men det är klart det. Det är ju jag 🙂 [skriv 1956 i bloggsökrutan och gå till äldsta inlägget]
Inte heller är det sant det som påstås om vintern 2006-07 som den mildaste i östra Mälardalen på 250 år. Undrar om det är SMHI som missat att kolla vårflödena i Mälardalen i allmänhet och slå upp tidningar från 1850-1900 för vidare temperaturuppgifter, det är illa nog, så är verkligheten en annan. För om man jämför avsmältningen som i genomsnittligt värde (räknas som normalvärde) ligger runt 95 med verkligt utfall på upp till 356, ja då blir inte den utsagan sann den heller. Att de sedan begränsat sin uppgift till östra Mälardalen kanske beror på att de tyckt sig hitta undantag från hela Sveriges regel som gäller ett flertal år med början 1936 och tyngdpunkt på kylan under några av krigsåren…. Men det där med statistik kan ju vridas i stället för att presenteras i sin helhet….

Rätt fakta om orkaner och stormar i Atlanten fanns korrekt presenterat i en artikel i Svenska Dagbladet så sent som för 4 år sedan….. finns till och med om man söker på nätet! 🙂 😉
Åren 1860 – 1 900 var en mycket blåsig period, nästan i klass med de senaste åren. Men variationerna var stora från år till år. Därefter avtog vindstyrkorna successivt fram till 1940, och under de två decennierna fram till 1 960 blåste det relativt lite.

1970 till 1990 tog vindarna fart igen, och nådde nästan samma intensitet som under den senare delen av 1800-talet. Sedan början av 1990 har det blåst upp till storm flera gånger, kraftigast när Gudrun härjade. Men sammantaget har stormvindarna ändå minskat något

Stormskadorna ökar  – men inte stormarna, SvD 15 december 2008

Kraftig ökning av Atlant-orkaner, SvD 30 oktober 2012
Kraftig ökning av Atlant-orkaner, Metro 30 oktober 2012
Kraftig ökning av Atlant-orkaner, Skånskan 30 oktober 2012
Kraftig ökning av Atlant-orkaner, Västerbottens Kuriren 30 oktober 2012
Kraftig ökning av Atlant-orkaner, Norrköpings Tidningar 30 oktober 2012
Kraftig ökning av Atlant-orkaner, Barometern 30 oktober 2012
Kraftig ökning av Atlant-orkaner, Dagbladet 30 oktober 2012
Kraftig ökning av Atlant-orkaner, Aftonbladet 30 oktober 2012

När verklig fakta för de som verkligen vill visa sin vetenskaplighet motsäger dem, och verklig fakta är att antalet atlant-stormar (inklusive orkaner) drastiskt minskat tvärs emot sk. forskares utsaga, så faller utsagan.
V S B (V S B = Vilket skulle bevisas eller som den latinska motsvarigheten Q.E.D = Quod erat demonstrandum. Vilket egentligen väl borde översättas med Vilket var tänkt att demonstreras. I sentida svenska ersatt med Vilket skulle bevisas.)

Det är nästan så att folk verkar ställa sig i kö för att få möjlighet att bära den gamla sk. ‘dumstruten’ ståendes i skamvrån…. Kan det vara så illa ställt?

Se även: Naturlagar kör över CO2-fantasterna, Norah4you 18 oktober 2012

Tillägg: Lär dom sig inget i skolan nu för tiden? Reinfeldt borde lära av orkanen Sandy, Björn Lindgren språkrör Grön Ungdom på GP debatt 2 november 2012

Tillägg 6 november 2012 19.17. Det är inte något CO2-hot som hotar vår värld eller ens våra städer. Vilket Peter Örn som brukar vara påläst tyvärr tror Våra städer kan visa vägen ur klimatkrisen, Peter Örn på GP debatt 6 november 2012. Däremot har svenska städer, precis som så många andra städer, dålig framförhållning inför framtiden när det gäller:

* Dålig luft i storstäderna. Bakgrunden är inte bara utsläpp från bilar utan framför allt för att dagens politiker förtätar glömmande bort fotosyntesen och vikten av grönområden som får vara kvar utan att hugga ner för att sätta nya träd eller bebyggas. Partikelutsläpp från allt möjligt gör dessutom stadsluften allt annat än bra för människor att bo i.

* VA-nätens kvalité. Det må vara att de flesta svenska städer, inte alla, har relativt sett skaplig, inte bra, vattenrening. Men det som är det stora problemet är varken ökad nederbörd (jämför med Värmland där många kommuner nu uppmanas koka vattnet) eller något annat nu mänskligt skapat hot. Inte ens att städernas befolkning ökat ju fler som flyttat från landsbygden. Det stora hotet lyfte jag själv redan för 35 år sedan när det kom till min kännedom: Det va-nät som ligger i marken i svenska städer, och som för all del sedan dess börjat ‘renoveras’ eller bytas ut, är av den omfattningen att det om de belopp som per år anslogs då på 70-talet och de som anslagits per år därefter skall vara normen, så kommer det att ta 150 år innan alla rör bytts ut. Observera att limning med plast inuti gamla rör inte löser några problem ens kortsiktigt. Tro mig som för drygt 30 år sedan arbetade med import av plaster och kemikalier, det finns inte en enda plast som är lämpad för att transportera ens klorbehandlat dricksvatten än mindre allt annat.

Tillägg 9 november 15.09 mera snurren i farten…. Klimatutsläpp från dikade våtmarker, GP 9 november 2012
Klimatutsläpp från dikade våtmarker, SVD 9 november 2012
skicka snillena på 7-9 årskursares Biologikunskaper samt på 5:e klassares Vattnets kretslopp kapitel!

Read Full Post »

Det är därför anmärkningsvärt när Christian Waltersson Grön ungdom går till angrepp på regeringen för att:

Ju närmare vi kommer valdagen, ju mindre pratar regeringen om klimatfrågan. Den plågsamt iögonfallande bristen på egen kraftfull politik har fått den moderatledda regeringen och inte minst deras så kallade gröna röst att försöka prata om annat istället. Men klimatförändringarna går det inte att fly ifrån. Mot handlingsförlamning och brist på sked står en reell rödgrön klimatpolitik redo att börja genomföras direkt efter ett regeringsskifte.” Regeringen ger inte besked om koldioxidskatten, Newsmill.se 20 maj 2010

Eftersom det där med klimatförändringar å ena sidan är något som världen sett sedan jorden fick levande organismer, kanske tidigare, och å andra sidan det INTE förekommit någon som helst temperaturhöjning på det sätt som IPCC påstått, så är det i sig inte konstigt att Alliansregeringen i första hand bryr sig mer om reella nu existerande miljöproblem som hotar livet och fortplantningen idag.

Ingen temperaturhöjning undrar någon. Då tar vi det från början:

För i ärlighetens namn: Har någon någon aning om vem det var som mätte dygnsmedeltemperaturerna vid Nord- och Sydpolen innan dessa besökts av kända upptäcktsresanden? I fallet Nordpolen är det etter värre. Verkliga vetenskapliga data har inte insamlats före 1969…..

Men hur är det nu med http://maps.grida.no/go/graphic/trends-in-arctic-temperature-1880-2006 och andras av FN m.fl. presenterade arktiska temperaturer?

Innan Peary och Henson nådde Nordpolen 1909 så kan möjligen Cock varit där året innan. MEN den första vetenskapliga undersökningen till fots upp till Nordpolen fick världen vänta på till 1969.

Hur det är möjligt för någon seriös forskare att påstå att han/hon har vetenskapliga uppgifter uppmätta i Arktis annat än i ytterområden nära Ishavet från åren 1880-till 1968, det undrar fler än Norah, och svaret får vi knappast aldrig.

Någon försöker sedan ta fram alla dessa fantastiska observetioner som kommer från iskärnor…… Det är bara det att isen i Arktis precis som all annan vattenbaserad rörelse i vår värld inte ligger stilla. Centrifugalkraften och vattens naturliga cirkulation som gör att allt vatten söker sig till lägre och lägsta möjliga punkt i dess omgivning gör att om DU borrar rakt ner så får Du inte reda på hur det såg ut på platsen ens 10 år tidigare. Att erosion, vind och tempeatur, och vulkanutbrott lika väl som kärnvapensprängningar också tillsammans med variation i nedfallen snö gör att det där med iskärnor över längre tider i vissa fall kan vara ett indicium men aldrig ett bevis.

Så var det det där med verklighetens temperaturer i Arktis:

För klimatforskarna mest positiva värdet är genomsnittstemperatur på 0-20 grader FAHRENHEIT…. dvs från -6,6 till -17 grader Celsius. Väldigt mycket is som smälter snabbt då. Hur var det då med max. temperaturerna under året….. På de få områden i Arktis där land ligger under istäcket i de inre delarna av Arkis kan temperaturen i luften ovanför det kalla lagret, se under inversion i url nedan eller slå upp det, kan temperaturen uppgå till 37 grader varmt….. och då uppvärmning tack vara att 90% av solljuset direkt reflekteras uppåt. På Grönland, ända till norra Grönland är det precis som i många andra delar av Arktis en temperatur som pendlar mellan -67 och noll. De varmare tidsperioderna under året är så korta att isavsmältning inte är det som är problemet.
http://www.allthingsarctic.com/weather/index.aspx

Som om inte det var nog med fantasisiffror för temperatur i Arktis och Antarktis INNAN någon besökt dessa stora områden av vår jord, så är det också så att av de dryga 70 % av jorden som täcks av vatten och hav, har en bråkdel av dessa ytor någonsin sett kontinuerlig temperaturmätning på x meter över respektive under vattenytan på vilken given GPS punkt vi än väljer.

Men det räcker inte med det. Som Roger Helmer MEP konstaterar i artikeln Consensus? What consensus?, Wattsupwiththat.com 18 maj 2010 med anledning av The 4th International Conference on Climate Change – Chicago, Il., USA:

Of the 80 speakers, I noticed that fully forty-five were qualified scientists from relevant disciplines, and from respected universities around the world — from the USA, Canada, Mexico, Russia, Sweden, Norway, UK, Australia and New Zealand.

All of them have reservations about climate alarmism, ranging from concerns that we are making vastly expensive public policy decisions based on science that is, to say the least, open to question, through to outright rejection of the Anthropogenic Global Warming (AGW) model.

Several of these scientists are members or former members of the IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change.

But how do 45 sceptical scientists stack up, you may well ask, against the 2500 on the official IPCC panels? But of course there aren’t 2500 relevant scientists on the IPCC panel. Many of them are not strictly scientists at all. Some are merely civil servants or environmental zealots. Some are economists — important to the debate but not experts on the science. Others are scientists in unrelated disciplines. The Chairman of the IPCC Dr. Ravendra Pachuari, is a Railway Engineer.” Consensus? What consensus?, Wattsupwiththat.com 18 maj 2010

Forskargrupp: Starta om klimatpolitiken, DN vetenskap 20 maj 2010

Tillägg 02:19 21 maj 2010 Nu har det amerikanska väder- och klimatinstitutet Noaa lyckats göra IPCC sällskap med ovetenskaplig rapport. Är det möjligen så att de behöver mer anslag eller vad? Påståendet är hur som helst falskt när man gör källkontroller! Jorden rekordvarm trots kall vinter, DN 20 maj 2010 t.ex. Arktis istäcke krymper visserligen precis som det brukar den här årstiden MEN DET VAR STÖRRE än de senaste åtta åren undantaget 2002 i mars och STÖRRE än samtliga de senaste åtta åren i april Data of Sea Ice Extent, IJIS.IARC.UAF.EDU
Det där med tomtar och troll är lämplig plats att ställa Noaas och IPCC-s rapporter på enligt mitt förmenande.

Read Full Post »