Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Greenblatt Stephen The swerve: How the world became modern’

Det var å andra sidan sådant detektivarbete som Poggio hade starkt sinne för och antagligen förstod han snabbt vad han fått fram när han satt där med Lucretius text om tingens natur.

Var han befann sig när han råkade på detta märkliga arbete, som fanns omnämnt i kända klassiska verk, går inte att fastställa med säkerhet. Det kan ha varit i Fulda och det skedde möjligen 1417, som Greenblatt uppger……
…..
Att ”De rerum natura” var av så stor betydelse beror på att upphovsmannen, den epikureiske tänkaren från tidigare hälften av första århundradet före vår tideräkning, formulerade en naturfilosofi som tedde sig än mer omvälvande under renässansen än vid tillkomsten. Vad Lucretius hävdar, inspirerad av grekiska förebilder, är att allting i universum är uppbyggt av atomer och att dessa minsta beståndsdelar är osynliga, odelbara och eviga, de förgås inte utan byter bara position i en ständigt pågående förändring.
. ” Antik atomteori upptäckt under kyrkomöte, SvD 11 november 2011 som talar om ”den amerikanske litteraturforskaren Stephen Greenblatt sin senaste bok, The swerve: How the world became modern (Norton, 356 s).” en bok jag på något sätt måste försöka få läst trots att jag självfallet inte har råd att köpa den.

Read Full Post »