Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Gott Nytt år 2011’

Allra först vill jag säga att det gläder mig att Italien från midnatt förbjuder att sälja eller ge bort engångsplastpåsar. Bara biologiskt nedbrytbara plastpåsar och papperspåsar tillåts.
Italien förbjuder plastpåsar, DN 31 december 2010
OM en del politiker lyssnat på vad Naturvårdsverket förde fram avseende plastpåsar redan under kampanjen Håll Sverige Rent förde fram redan 1970, så hade vi i Sverige kanske varit de som gått före….. men det rådde ju fortfarande köp slit och släng i Sverige på den tiden 🙂

Så önskar jag också att Jan Scherman för en gångs skull kunde lära sig, han borde ha egen erfarenhet för på Katedral var han oftast nämnd som sin fars son (fadern var populär läkare) när han nu inte nämndes som en som försökte(!) verka intellektuell, att inget barn, inte ens en Drottning, fått ynnesten att välja sina föräldrar.
Elitistiska dagisbarn, Jan Scherman på Aftonbladet Kultur 31 december 2010
Se även Inget barn, Norah4you 12 december 2010

För övrigt är allt inte så enkelt som en del mediafolk tycks tro det där med Andra Världskriget. Varken när det gäller tyskar eller för den delen norrmän eller fransmän. Många har fått oförtjänt dåligt rykte för att de med fara för livet trots annan övertygelse gick med i nazistiska kretsar för att jobba i motstånd inifrån. Endast Norge har börjat ge de bland dessa som fortfarande lever upprättelse. Jag säger inte att Silvias far var bland dem i Tyskland, bara att jag sett uppgifter när jag läst historiska dokument som gör att det inte går att säga säkert det fanns kanske skäl som inte kommit fram som gjorde att han efter kriget anställdes av svenskt företag i Brasilien. Det säger jag som hatar allt vad nazister var och är. Hatar? Ja. Jag hatar alla som dömer andra som varande dem själva underlägsna. Normalt hatar jag inte grupper, men här gör jag ett undantag. Subjektivt ja visst, men så har jag också kännt en del motståndsmän, ofta namngivna i böcker, under mitt liv.

För övrigt fanns det inte många dagisbarn på den tiden i Linköping. Fler var nyckelbarn och en och annan hade barnflicka medan vi vanliga dödliga hade våra mammor hemma i stor utsträckning.

Läste nyss Corren (Östgöta Correspondenten). En av de många skickliga läkarna som Barnmedicin på US har (och har haft), professor Johnny Ludvidgsson avslutar det gamla året med en nyhet som heter duga: ”Sverige kan bli först i världen med ett vaccin mot barndiabetes. Vaccinet som bygger på en upptäckt gjord av bland andra professor Johnny Ludvigsson i Linköping, testas nu på 660 barn och unga, i Europa och USA.
Linköpingsupptäckt kan leda till:Svenskt vaccin mot barndiabetes, Östgöta Correspondenten 31 december 2010
Ryktet, vet inte hur sant det är för det har jag inte kollat, nådde mig redan för några veckor sedan att det är anmärkningsvärda resultat som testerna hittills visat. Tummen upp!

Bland de som jag gör tummen ner för är LO:s chefsekonom Lena Westerlund. ”Klimatfrågan är utan tvivel vår tids globala ödesfråga. Folkopinioner är starka på flera håll och de ekonomiska realiteterna trycker på. I mina begränsade ekonomögon ter det sig som att det råder bred konsensus bland klimatforskare att den naturliga växthuseffekten sakta förstärks. Jordens medeltemperatur ökar och att ökningstakten verkar ha blivit högre med tiden. Utsläpp av koldioxid från industri, energianläggningar och transporter och skövling av skog är sannolika orsaker till det. En höjning av jordens medeltemperatur om två grader under de kommande hundra åren bedöms innebära stora skaderiskerMarknadskrafterna löser inte klimatproblemet, GP Debatt 31 december 2010
Det finns inget klimatproblem. Så länge som de sk. experterna inte ens klarar av att göra korrekta inmatningar av avlästa värden ens för staden Stockholm som ju alla vet ligger vid större vatten än staden Uppsala……

Jag skrev om det i min blogg i maj: Utdrag ur Miljöhot konstruerade fakta, Norah4you 19 maj 2009
”Skrämmande 1984-modell förändringar av t.ex. Stockholms väderhistoria presenteras i klimathotets namn som vore de sanning. Allt för att främja den obevisade hypotesen, nåväl hypotes är t.o.m. det för starkt ord antagande är bättre, att CO2 förändring skett på grund av mänsklig verksamhet. Detta antagande har använts som vore det bevisat och sant för att bevisa förlängningen: att medeltemperaturen på jorden stiger, så också i Sverige. Läs och förundras över den låga kvalitén som utgör basen för de input-värden som ligger till grund för användandet av det obevisade hypotesen
Vår rekonstruktion av vinter- och vårtemperaturens variationer över ett halvt årtusende visas i bild 1. Mätningarna efter 1860 är korrigerade för den artificiella uppvärmning som orsakats av staden Stockholms tillväxt, så att kurvan visar de mer naturliga förändringarna.” Referens Forskning och Framsteg nr 5 2008, 500 års väder.” Läs också Icke vetenskapliga forskararbeten, Norah4you 4 december 2009

Detta betyder inte att vi inte har stora miljöproblem, som jag antydde i inledningen av denna bloggartikeln. Det har vi och i princip hela jordklotet. Bristen på rent vatten och avsaknad av ren luft är stora miljöproblem i sig för en stor del av jordens befolkning. Vi släpper ut allt möjligt i vattendrag och luft. Så mycket att det numera utgör en risk inte bara för ett stort antal utrotningshotade djurs fortplantning. Problemet närmare sig människans fertilitet med snabba steg. För att kunna lösa miljöproblemen, inte ett fiktivt klimatproblem – det existerar inte, behövs att vi börjar hemma. T.ex. genom att var och en minska användning av hel- och halvfabrikat som frestar på vår miljö, våra reningsanläggningar samt drar mycket onödig energi i form av långväga transporter av varor. T.ex. genom att sluta köpa plastpåsar när vi bär hem våra varor. Det måste börja hemma. Inte i politikers eller medias tal om miljö utan hos var och en genom att välja bort plast där det finns vettiga alternativ. Tygpåse som tvättas och återanvänds eller papperskasse……

Read Full Post »