Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Gotland’

Denna vecka befinner sig alla som brukar tillhöra den inflytelserika delen av Svea Rike på Gotland. Promenerande runt ringmuren. Innanför låg husen förr relativt skyddade för vattennivåhöjningar som även i Östersjön under ett vanligt år kunde få en variation i Östersjöns ”havsvattennivå” på mer än 3 meter upp och ner från normalvattenstånd(not 1). Utanför i vikar som den vid Almedalen stod vattennivån högre och båtar kunde så sent som på 1200-talet ta sig in i hamnar som idag ligger på ”torra land”-

Under senare år har på Gotland förstörts eller skadats ett antal fornminnesområden, som med mycket starka skäl kan antas ha varit vikingatida eller medeltida — i ett par fall kanske ännu äldre — ”hamnar”, landningsplatser. börjar Ingemar Olssons essay SOS för äldre hamnar i Fornvännen 80 från 1985, sid 179-186. Tillgänglig på nätet: Olsson Ingemar, SOS för äldre hamnar, Fornvännen 80 sid 179-185

Gotland där politikerna nu samlats till politikervecka blev tidigt befolkad, lämnar den biten därhän rekommenderar i stället en promenad till Gotlands Fornsal. Gotlands nybyggare och invånare var tvungna att lära sig behärska ”havet”. Östersjön som vi kallar den, the Baltic Sea som stor del av världen kallar den, kallades i forna tiden Varjaghavet (Not 2) från Gotland över mot Södermanland, söder Nyköping, och ner till Tjust i gränstrakterna mellan södra Östergötland och norra Småland (Kalmar Län).

Vattennivån i Östersjön och på Gotland påverkas främst av Landhöjning, Erosion och förändrad växtlighet som följt av dessa.
Normalt strömmar vatten ut ur Östersjön- Östersjön förlorar varje år 10 miljarder kubikmeter vatten p.g.a. landhöjningen.Fakta Landhöjning
Östersjöns vatten är bräckt, inte salt. Det bräckta havsvattnet är ett resultat av att Östersjön en gång i tiden var innanhav som bröt sig ut som ett resultat av smältande istäcke och landhöjning. Utan större stormar som för in vatten genom Öresund och ”Bälten”, områden där landet sjunker skulle Östersjön varit ett dött hav.

Det är genom stormar vars vindstyrka, våghöjd och vindriktning beror på jordens, månens och solens positioner samt även påverkan i klimatsystemet från den största CO2-boven av alla. Jordens inre. Vulkaner och jordbävningar står för 92% av all CO2 som släpps ut. Gör så under hela sin livstid och även som ”döda” forntida vulkaner. All denna CO2 behöver vi människor.

CO2 folket har glömt bort två viktiga saker: Fotosyntes samt att temperaturen på norra halvklotet var betydligt varmare 980-1341 än vad ens värsta scenariot i sk. datamodeller räknat med. (Se: Fakta om sk. uppvärmningen

Landhöjning, tidigare växtlighet och lämpligt läge i Östersjön utgör grundförutsättningar till att Gotland i äldre tider kom att bli en central och viktig ”punkt” för den handel som nordbor redan under bronsåldern idkade ner till Svarta Havet. Medan Ostrogoternas förfäder under Bronsåldern främst tog sig ner via ett handelsområde Geate i mynningen av Wisla, så for andra från Gotland dit deras förfäder åkt, ibland bosatt sig, via de ryska floderna Dnepr och stora ”Volga”. Finns ett stort antal arabiska geografers berättelser från slutet Folkvandringstiden fram till 1100-talet om de resorna. Minst en arabisk geograf på 800-talet var här uppe och seglade med fiskare norrut tills de nådde så långt att solen aldrig går ner på sommaren

GUTASAGAN
Jordanes, den mest kände av författarna till de äldsta källorna om goterna skrev i Getica att goterna ursprungligen kom i från den Skandinaviska halvön. Efter utvandringen från Skandinavien kom goterna enligt Jordanes först till Ulmerugi, en folkgrupp som bodde längs med kusten av den stora Oceanen, det hav som bland sina öar hade Scandza. Goterna skall ha besegrat Ulmerugi och därefter drivit iväg deras grannar Vandalerna. Saga eller verklighet? Delar av Jordanes uppgifter överensstämmer väl med t.ex. Gutasagan.Goternas historia/Dio och Ablabius, Norah4history

Ännu mer spännande är det att läsa om Folkvandringstidens Hermanerik i grekiska och romerska historikers bevarade texter. Delar av dessa stämmer väl överens med uppgifterna om när Gotland kom att ingå i Sverige som finns i Gutasagan. Gutasagan, Inträdet i Sverige

Kommer vi sedan framåt i tiden, så får vi från östeuropeiska källor samt arabiska källor följande uppgift:
ruserna kom till Novgorod från ” en ö i havet” som var tre dagsmarscher i vardera riktningen. Det är i dagsläget omöjligt att enbart utifrån detta verk fastslå om Gotland, Åland eller en ö som Roden bildade när vattennivån var högre avsågs. (just detta citat kommer från Sharaf Al-Zaman Tahir; Marvazi on China, the Turks and India. transl V Minorsky, London 1942) andra källor ger även uppgifter om var ön var bebodd samt att det var stora sumpmarker/myrmarker på övriga ön utanför bebyggda mindre områden vid hamnar och noga angivna skogsområden. Sammantaget är det troligt om än inte bevisat att Gotland avsågs. Delar av Gutasagan styrker i det fallet arkeologi österut och tidig medeltida källor.

Not 1. Normalvattenstånd är aldrig ett fixt värde utan fås fram genom mätningar under längre tid, vanligen ett år. Under en och samma dag kan vattennivån i Sverige som inte har tidvattenvariationer (jfr Atlantkusten England etc) ändå variera med 1 meter upp och ner. Detta beror på månens dragningskraft på vatten, vindar och havströmmar m.m. Resten är överkurs och lämnas därhän.

Not 2 I början av Svenska Turistföreningens utgåvor av svenska landskap under 50-60-talet finns i Södermanlands utgåva en äldre karta där Varjaghavet går att hitta.

Read Full Post »

Nej jag skall inte till Gotland. har svaret varit den senaste veckan varje gång jag försökt föra politiker och mediaevenemanget Almedalen på tal. Speciellt bland de som är yngre än 35. Almedalen börjar mer och mer likna Bokrean i mina ögon. Tills för bara några få år sedan var det köer när bokhandlarna öppnade rean. Många hade nattöppet från midnatt och köerna ringlade sig långa. Det var sådant tryck efter reade böcker att det var viktigt för vanligt folk, som inte hade haft råd att köpa en bok de ville ha, att förbeställa…..

Det var då det. Inte nu. Inte viktigt annat än för förläggare och bokhandlare. Under resans gång har förvisso media försökt lyfta evenemanget. På samma sätt som med Almedalsveckan som startar idag. Men något har hänt i samhället. Samtidigt som vi åter har fått en generation av unga som är intresserade av frågor vi kan kalla politiska, så har gammelmedia fastnat och de som är politiskt aktiva når inte längre ut på samma sätt i de djupa lagren med sina politiska utspel. I mina ögon håller Almedalsveckan på att bli ‘ännu en’ av alla dessa tillställningar som säkerligen har bra seminarier och diskussioner. Men som främst riktar sig till de som redan är politiskt aktiva och eller skriver om politiska frågor i tidningar. En och annan kommer säkerligen att gå in på någon tidnings TV-kanal när den sänder direkt. Inte jag. Varför skall jag det? Precis som våra unga, så finner jag själv att livet har så mycket annat och viktigare att läsa/höra på och fundera över. Den gamla tiden då man på TV kunde sitta timvis för att höra en politisk debatt utanför valrörelsen, den håller på att fasas ut. På gott och ont.

Omkring 20 000 besökare väntas till Almedalsveckan i Visby som drar igång imorgon. Nära 400 journalister och drygt 1 100 arrangörer är anmälda. Men varför bryr vi oss – egentligen? Varför bryr vi oss om Almedalen, SvD 30 juni 2013 Det börjar märkas att gammelmedia märkt av krusningarna i vinden när de känner sig tvungna att förklara sitt eget intresse av Almedalsveckan…..
Fyra Sveriges Radio-medarbetare om Almedalen, Sveriges Radio 30 juni 2013 Påminner mig om gångna tider såväl vid politiska konferenser, kurser och valupptakter som när jag förr var inne ett antal dagar i sträck i det militära någonstans i Sverige: När man träffar likasinnade och skrubbar varandras ryggar samt försöker vara vänlig på mingeltillställningar oavsett om de är i festliga sammanhang eller under kaffepauser, så får man en känsla av att världen utanför antingen står helt stilla eller väntande på vad som skall komma ut från det man själv får vara med om. Att jorden snurrar ändå en själv för utan var ibland svårt att förstå 😛
Peter Wolodarski: Brytningstid för rådvilla svenska politiker, signerad ledarartikel DN 30 juni 2013 Kanske är det så.
Hägglund vill ha ett femte jobbskatteavdrag, Expressen 30 juni 2013 I sig ingen dum tanke, men bättre hade varit att göra de första 10.000 kr/månad skattefria för alla.
Äntligen kommer Göran Hägglund med ett tungt utspel, K-G Bergström Expressen 30 juni 2013
Aftonbladet å andra sidan gottar sig riktigt Så tänker partierna sabba för varandra, Aftonbladet 30 juni 2013 En stilla frågan har Aftonbladet utsända spioner eller idkar de avlyssning meddelst dolda mikrofoner? För inte kan de väl ha lyssnat på skvaller 🙂

Read Full Post »

Den för Sverige viktigaste historiskt och jordbruks kulturella marken i Skåne, Västergötland, Östergötland, Närke, Jämtland och Lappland samt på Öland och djupt under Gotland. skall INTE få fördärvas varken genom brytning av uran ur alunskifferlager eller prospektering för detsamma. Stor del av Sveriges befolkning bor inom dessa områden och vi har redan i storstadsområden inom dessa landskap problem med grundvattennivåer och kvalitativt RENT VATTEN. Självfallet skall det bli ett totalt nej till all brytning i alunskifferlager i dessa områden och det är självfallet respektive kommun som SKALL ha vetorätt. Allt annat vore ren skandal.

Kommuner kräver vetorätt, Aftonbladet 19 juni 2013
Kommuner kräver vetorätt, SvD 19 juni 2013

Read Full Post »

Oavsett det juridiska i hanteringen av det planerade kalkbrottet på Gotland, så har såväl media som Världsnaturfonden (och även en och annan icke tillräckligt utbildad inom Naturvårdsverket) gladeligen glömt bort att Gotlands natur sedan 1950-talet fått allt surare nederbörd och att markerna där kalkbrottet sägs påverka har varit i stort behov av kalkning ända sedan 1976 då de markerna var på tal att de skulle kalkas för att floran och faunan skulle klara sig framledes. Biotopen har förändrats, försämrats. För mer uppgifter om behovet av kalk respektive försurning på Gotland kan alla som verkligen är miljöintresserade och inte bara miljömuppar som är ute och bräker utan kunskap på gränsen eller över gränsen till det juridiskt tillåtna samt självfallet även de jurister som skall söka faktisk kunskap innan kalkbrytningen får fortsätta börja med att slå upp:

”Sur nederbörd” + Gotland
samt
Ph-värden + Gotland. Då får de som orkar läsa igenom veta att Gotlands marker ändå klarat sig väl undan pga att marken innehåller så mycket kalk som ‘läcker ut’.

För mer information om behovet i hela Sverige (nästan) av kalkning vänligen läs¨: Naturvårdsverket, Kalkning av sjöar och vattendrag. Handbok 2010:2. ISBN: 978-91-620-0165-0

Sedan är det även bra att någon med dignitet sätter ner foten. Ingen som är verklig miljöhjälte använder sig av olagliga metoder eller aktioner för den typen av verksamhet som förekommit på Gotland skadar mer den känsliga naturen än någonsin kalk!

Kungen vill inte prisa miljöhjälte, GP 17 oktober 2012
Kungen vill inte prisa miljöhjälte, SvD 17 oktober 2012
Kungen vill inte prisa miljöhjälte, DN 17 oktober 2012
Kungen vill inte prisa miljöhjälte, Aftonbladet 17 oktober 2012
Kungen vägrar dela ut priset till Alva, 19, Expressen 17 oktober 2012

Organisationen minplanet.se finns det en hel del att säga om. Den diskussionen hör inte hemma här. Men någon miljöhjälte är inte pristagaren. Inte alls. Kungen har gjort rätt val.

Fel val och okunnighet om var forskning i miljöfrågor t.ex. klimatfrågan visar däremot >A HREF=”http://bloggar.aftonbladet.se/ledarbloggen/2012/10/kungen-vill-inte-prisa-kampen-for-ojnareskogen/Kungen vill inte prisa kampen för Öjnareskogen, Aftonbladets ledarblogg 18 oktober 2012 Redan 20-30 personer som vandrar i grupp genom den känsliga naturen skadar mer på några timmar än vad kalkbrottet (som tack och lov trots snillenas agerande läcker kalk som behövs till skogen!) gör på ett halvår!

Tillägg 12.45 18 oktober Kungen prisade inte miljöhjälte, GP 18 oktober 2012 Fattas bara annat! Tjejen är miljömuppe inte miljöhjälte. En miljöhjälte tar reda på fakta och försöker inte politiskt styra folk att fördärva genom att demostrera i känsliga marker som verkligen behöver kalkas!

Read Full Post »

nuvarande och fd. politiker rent generellt eftersom det inte finns ett krav att de politiska partierna ser till att alla som hamnar i beslutande ställning samt de som efter fullgjort uppdrag får framträdande reträttplatser redan från början har som minst kunskap motsvarande en termins universitetsutbildning i statskunskap.
Att det dessutom finns och funnits ledande politiker på olika positioner, inget parti nämnt och inget glömt, vars representanter inte ens nöjer sig med att inte veta vad de röstat igenom gör saken etter värre. Dags att ställa krav på utbildning och uppmärksamhet vid inläsning av handlingar!

Det är inte vilken landshövding som helst som tummar på det gotländska strandskyddet. För femton år sedan motionerade Marianne Samuelsson i riksdagen om förstärkt strandskydd. För tio år sedan var hon språkrör i det Miljöparti som just förhandlat fram den nya miljöbalken tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.
Miljöbalkens sjunde kapitel innehåller bestämmelserna om strandskydd.
Men de bestämmelserna måste hon ha glömt nu när hon låter Gotlands störste företagsägare Max Hansson härja fritt på stranden i Östergarn.

Ledare Aftonbladet 30 juli 2009
Aftonbladet
SvD ledarsidan 30 juli 2009
Landshövdingen JO-anmäls, SvD 30 juli 2009
Flera landshövdingar I blåsväder, SvD 30 juli 2009
Omöjlig landshövding, DN ledarsidan 30 juli 2009

Se även: Avgå landshövding Marianne Samuelsson, Norah4you 29 juli Nej en landshövding kan inte skapa egna gräddfiler, KentPersson.wordpress.com 29 juni 2009

Read Full Post »