Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Göteborgsröran’

Göteborgsrörans drömmare förnekar sig inte – linbana i Gbg?
Alldeles bortsett från att det krävs extremt stora ekonomiska investeringar och alldeles bortsett från att samma verklighetsfrämmande politiker samt tjänstemän insisterar på att bygga vindkraftverk i känsligt havsområde utanför staden för att vi har så mycket vind här,
vad serverar herrskapet sig i stället för vatten? För inte lär väl vatten innehålla så mycket s k i t i form av kemikalier att det är det som påverkar tankeförmågan så negativt?

Planerna på linbanor i Göteborg blir allt mer konkreta.
Trafikkontoret har annonserat över hela Europa efter ”erfaren linbanekonstruktör med vana att bygga i städer”.
Innan jul räknar man med att rekryteringen ska vara klar.
Linbanor kan bli det nya transportmedlet, GT 14 december 2014 Och till detta har våra skattepengar gått????? HUR MYCKET OCH UNDER VILKET KONTO HAR DETTA SKETT?

Göteborg planerar för linbanor, GP 14 december 2014 Kan inte påminna mig att detta slöseri med skattepengar på något sätt var uppe som valfråga i kommunalvalet 14 september 2014!

Trafikkontoret har annonserat över hela Europa efter ”erfaren linbanekonstruktör med vana att bygga i städer”.

Innan jul räknar man med att rekryteringen ska vara klar.
Göteborg planerar för linbana, Aftonbladet 14 december 2014

Read Full Post »

Det går att tycka mycket om Sverigedemokraterna, och jag som aldrig skulle rösta på dem har en hel del åsikter!
Det får från övriga partiers sida, inklusive Moderaternas (som jag själv röstar på. Ekonomiskt höger, Socialt vänster), aldrig ifrågasättas när demokratiska spelregler, vilket SD använde sig av igår i maratonmötet, gäller samtliga partier.

ATT BLI RASANDE FÖR ATT DEMOKRATISKA SPELREGLER, inkluderande begärande av votering efter acklamation, rösträkning och sluten omröstning, ÄR EN AV DE VIKTIGA BITARNA FÖR DE SOM VILL KALLA SIG SJÄLV DEMOKRATER!

Tyck som jag-syndromet har härjat alldeles för länge bland Göteborgs kotteri efter att framlidne Göran Johansson som alltid satte Göteborg främst, taktik och parti längre ner, avgick som ledare av Göteborgs Kommun.

Hulthén: Jag kan sitta hela natten, GP 11 december 2014
Sverigedemokraternas kupp skapade ilska, GT 12 december 2014

Demokrati
Demokrati förutsätter att samtliga de rättigheter DU själv anser att DU och DE som tycker som DIG har,
de rättigheterna äger också DIN värste politiske/personlige motståndare!

Allt annat är och förblir odemokratiskt. Vilket det i och för sig varit under Rödgröna rörans ledande damers år i Göteborg! Inte blev det bättre när Ramsgård (M), en småpåve, anslöt sig till gänget!

Den lagliga demonstration som skedde 1976 i form av färdigskrivna mottagaradresser samt en gemensam frågeställning och utrymme för egna + plats att skriva sitt eget namn o adress, resulterade i lagändring i Försäkringsinspektionen som blev demokratisk nog att få in representant för försäkringstagare.

Alla demokratiska demonstrationer, användande sig av de möjligheter som Regeringsform, lagar inklusive Kommunlagen ger är roliga eftersom människor utan att bryta mot någon av de begränsningar som våra svenska Rättigheter ger får tillfälle att visa fram åsikter från golvet!

Read Full Post »

Trodde man hört det mesta och det värsta när det härom året kom fram att chefer på Röda Korset, Sida m.fl. fick höga löner av pengar som skulle gå till att hjälpa människor.
Det hade ”man” inte.

Här i Göteborg har politiker som utsetts av Göteborgs stad, och som rimligtvis borde få mötesarvode betalt av Göteborgs Stad som minst ersättning för förlorad arbetsförtjänst, haft mage att ta ut pengar för ersättning till sig själva från donationsfond vars stipulering sagt att detta inte får ske. Ger blanka den i vilka partier som haft oförmågan att tala om för sina representanter att de är skyldiga att följa de juridiska spelregler som finns. Stopp och belägg. Förutsätter att de politiker som bryter mot juridiskt formulerade regler ställs till ansvar. Inte bara kommer undan med att bli krävda på pengar de tagit ut utan tillstånd. Någon sans och reson måste det väl ändå vara i Göteborgsrörans smältvatten?

Osbeckska vägrar betala ut pengar till barnen, GP 22 september 2014
Oenigt i Osbeckska fondens styrelse, GP 22 september 2014
Allvarlig kritik mot stadens stiftelser, GP 22 september 2014
Politiker stoppar fondpengar till barn, GT 22 september 2014
Styrelse vägrar dela ut pengar till barn – vill ha lön själva först, DN 22 september 2014

Read Full Post »

Kostnaderna för Västlänken har fram till nu hållits hemliga för göteborgarna.

Nu vill Trafikverkets regiondirektör Håkan Wennerström offentliggöra dem.

Men miljardsatsningens projektchef vägrar.
– Vi håller budget. Du får bara ta på det jag säger, säger Bo Larsson, projektchef för Västlänken.

Ett uttalande som får statsvetaren Jan Turvall att gå i taket.Västlänkens pris hålls hemligt för väljarna, GT 5 september 2014

Se även: Sabbubgeb svider Anneli Hulthén, Norah4you 4 juli 2014 samt Rödgröna rörans tjänstemän villk riva delar Liseberg tillfälligt, Norah4you 31 augusti 2014

OM det är så att de siffror som presenterades i december, vilka Bo Larsson hänvisar till, på minsta sätt skiljer sig i vilka projekt som numera ingår i Västlänken planerna eller det är så att totalkostnaden för enstaka eller flera projekt skiljer sig mer än 5% från de siffror som offentliggjorts vid upphandlingen,
vilket kommit fram senaste veckorna att det är fallet,
så är detta inte enbart ett Grundlagsbrott utan faller också under personligt ansvar för den tjänsteman/projektchef. Brottsbalkens 20 kapitel gäller även i Göteborg utöver att ALLA SVENSKA GRUNDLAGAR GÄLLER I HELA SVERIGE. Även i Rödgröna rörans Göteborg.

Brottsbalken

20 kap. Om tjänstefel m. m.

1 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år. Om gärningen med hänsyn till gärningsmannens befogenheter eller uppgiftens samband med myndighetsutövningen i övrigt eller till andra omständigheter är att anse som ringa, skall inte dömas till ansvar.

Om ett brott som avses i första stycket har begåtts uppsåtligen och är att anse som grovt, skall dömas för grovt tjänstefel till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om gärningsmannen allvarligt har missbrukat sin ställning eller om gärningen för någon enskild eller det allmänna har medfört allvarligt förfång eller otillbörlig förmån som är betydande.

Den som är ledamot av en beslutande statlig eller kommunal församling är inte underkastad ansvar enligt första eller andra stycket för någon åtgärd som han vidtar i denna egenskap.

Vad som sägs i första och andra styckena skall inte heller tillämpas, om gärningen är belagd med straff enligt någon annan bestämmelse.

Read Full Post »

Bygga upp en stor värld, högt upp i det blå…… Det behöver inte rödgröna röran för de har redan passerat Van Allen bältet ut i det mörka svarta universum 😛 Trodde det var nog med tågtunnel i tjock instabil lera allt för att några tanter skall kunna få byta tåg i Haga…..

Nu får det vara nog med tokerierna. Dags att satsa på Göteborgarnas bästa. Det är Göteborgare som valt kommunalpolitikerna. Byt rödgröna rörans makt och passa samtidigt på att förnya inom övriga partier. Människor med fötterna på jorden är vad som behövs.

Linbana kan bli klar till jubileét, GP 28 november 2013
Göteborg kan få linbana, SvT 28 november 2013 Göteborg föreslås få linbanor, DN 28 november 2013
Göteborg föreslås få linbanor för miljoner, GT 28 november 2013

Är det möjligen så att det suger i restarmen att ge sig ut på studiebesök till Alperna m.fl. ställen där det finns linbanor?
Rödgröna röran sänker Socialdemokraterna och Miljöpartiet snabbare och snabbare går färden utför! Vad som än serveras i glasen på internrepresentationerna så får det upphöra med det snabbaste – rekommenderas RENT VATTEN utan tillsatser att serveras fortsättningsvis.

Read Full Post »

Förvisso har du rätt i att Fastighetsdirektören har inte skött sitt jobb, GP 25 november 2013
MEN KIA ANDERSSON – DU SJÄLV HAR INTE SKÖTT DET UPPDRAG SOM DU FÅTT SOM KOMMUNALRÅD UTIFRÅN VALRESULTATET 2010!

Sopa framför egen dörr innan du skyller över det som är ditt ansvar att se till att det inte kan hända på Fastighetsdirektören!

Den rödgröna partner Hultén (S) lyckas visa upp lika stor okunskap om vad ansvarstagande för den som är högste ansvarige innebär….. trodde S och MP:s rödgröna röra att det bara var att peka med fingret för att delegera huvudansvaret för att saker går rätt till? Hulthén: ”Helt fel anlita JKL”, GP 25 november 2013 Dags att komma på att det behövde sägas nu när det visat sig att Fastighetsdirektören inte varit ensam om sitt val att slänga bort skattepengar.

Se även Rödgröna sörjan sänker S och MP, Norah4you 23 november 2013

Read Full Post »

Rödgröna sörjans val av ryggskrubbande Förvaltningschefer har visat sitt rätta värde. Kostnad halv miljon för Göteborgs väljarkår får att av olagliga råd stridande mot PR-firma, olaglig

GP har under två veckors tid kartlagt Göteborgs bolags och förvaltningars PR-arbete i samband med Uppdrag gransknings inslag om Mipim-mässan i Cannes.
……..
…mejl som skickats från PR-byrån JKL:s Göteborgschef Henrik Nilsson till Fastighets­kontorets direktör Christina Johnsson dagen innan hon i september skulle intervjuas i SVT:s Uppdrag Granskning.

Han ger henne fyra handfasta råd:

• Distansera. ”Inga telefonsamtal ska besvaras, de ska gå in till telefonsvarare. I stället ska allt gå via e-post. Vid oanmälda och överraskande besök i tex reception, meddelas att sökt person inte finns tillgänglig …”

• Fördröj. ”Redaktionen har en deadline. Det har inte vi. Vi har all tid i världen, men det har inte journalisten”, skriver JKL och fortsätter: ”Däremot är det viktigt att vår sida håller utlovade löften, att vi svarar imorgon – men att vi gör det sent på kvällen.”

• Minimalisera. ”Svara kort och hänvisa till dokument. ”Syftet med denna minimalism är att programmet ska bli så tråkigt som möjligt”.

• Öppenhet. ”Var öppna på egna villkor, gentemot egna anställda och genom egen hemsida. Genom dessa åtgärder blir programmet utan egen exklusivitet, nyheten finns redan på din hemsida. Genom detta varnas andra personer om vad som är på gång”.
…….
Det är inte första gången JKL:s metoder ifrågasätts, Hösten 2007 anlitades JKL i en arbetsmarknadskonflikt i Göteborgs hamn. De beskylldes för att ha legat bakom spridande av ett informationsblad där den fackliga motparten anklagades för hot och våldsamma metoder.

– Det var ett missgrepp, sa Göteborgs Hamns styrelseordförande Sven Hulterström då.

Fastighetskontoret tecknade avtal med JKL, om ”strategiska konsulttjänster”, i september. Timkostnaden är 1 800 kronor exklusive moms.Kostsamma råd skulle försvåra granskning, GP 23 november 2013

Allt detta strider till 100% mot svensk Förvaltningslagstiftning som bygger på Regeringsformen och Tryckfrihetsförordningen. Rödgröna röran i ledningen och Förvaltningschefer/styrelser i Göteborg som oavsett partitillhörigheter styrsav/lyssnar på röran har kostat Göteborgarna stora summor som gått till rent oförsvarliga utgifter. Alldeles för många har fått sina poster/anställts på sina tjänster utan att ha ens normal baskunskap som krävs för att få Godkänt i ämnet Samhällskunskap årskurs 9. För att inte tala om att etiska moralen och ekonomikunskaperna visar stora brister.

Stadsdirektören: Det strider mot allt vi sagt, GP 23 november 2013

Rödgröna röran från Västlänken skaparnas tågtunnel med hållplats i Haga(!), tågtunnel som de tänker bygga i mer än 50 meter djup instabil lera till det som liknar en väntjänst Alfons Åberghuset i Trädgårdsföreningen via alla Göteborgs Offentliga Verksamhets Affärer och planerade byggande av en Sjöstad på samma eller ännu farligare instabil lera, något som utöver de kostnader de redan räknat med utöver farligheten för människor att bo där (minns Tuveraset) i det mest rödlistade området i hela Västsverige också skulle kosta mer än 40 miljarder för att dessa människorna skall kunna få sitt dricksvatten via ledningsnät som helt behöver omdimensioneras, läs byggas om till mer än dubbelt så stor diameter samt helt annan kvalité på rör som läggs ner än vad som finns – hela vägen från Vattenrening ut till konsumenter i tänkta Sjöstaden.

Samtidigt har alla som behöver hjälp i enlighet med Socialtjänstlag eller annan lagstiftning aldrig blivit satta på svältkur eller förnedrade som många blivit….. Bredda perspektivet i LSS-debatt, GP ledarsidan 23 november 2013
LSS = Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Tillägg 22.43 Läser i GT att Ord står mot ord om PR-byråns inblandning, GT 23 november 2013 Va falls? För att Fastighetskontorets VD säger sig inte ha följt råden? Betalade för att få olagliga råd och betalade med SKATTEMEDEL, det gjorde VD:n som så många andra i Göteborgs förvaltningar, egna inom kommunen och kommunen ägda företag. Nu får det vara nog lekt med skattepengar – pengar skall ut i verksamheten!

Anlitade PR-byrå för granskningsråd, Aftonbladet 23 november 2013
Anlitade PR-byrå för granskningsråd, SvD 23 november 2013
Viktigt debattinlägg från Prof Dennis Töllborg. Läs följande urdrag De fattar helt enkelt inte, utan ser sig som utsedda av en högre makt att för alla oss andra bestämma vad som är bäst, och vad vi har mest nytta av. De förstår inte att de har i uppdrag att förvalta våra skattepengar, att stadsjuristerna skall vara (kommun)medlemmarnas jurister, inte de kommunala bolagens jurister mot oss göteborgare. De tror i stället att valresultatet ger dem, under en fyraårsperiod, äganderätt till staden, att vi skall vara deras tacksamma undersåtar, inte de våra tjänare.Låt oss en gång för alla få slut på korruptionen, Prof Dennis Töllborg på GP Debatt Precis så är det

Tycker uppriktigt sagt synd om Vänsterpartiet som sitter i rödgröna rörans båt.
Bara ett som behöver sägas: Rödgröna rörans tid här i Göteborg måste få ett slut vid Valet 2014. Innan de skadar stadens rykte och medborgarnas inbetalda skatter mera!

Read Full Post »

Först: Jag har haft stort förtroende för Göran Johansson (S) far till Anna Johansson.
Rätt eller fel under hans tid, det återstår tyvärr idag att klarlägga. Men hur kunde Socialdemokraterna i Göteborg, ok i varje fall övriga Socialdemokratin, välja några sådana sopor som Anneli Hultén (började spåra ur redan när väninnas figur Alfons Åberg fick hur för miljoner i Trädgårdsföreningen) och Anna Johansson Kan inte detaljgranska alla kvitton, Norah4you 6 november 2013 ????

Mona Sahlins Toblerone var illa men hon hade åtminstone kunskap och ärlighet nog att göra en pudel. Anna Johansson förvärrar situationen för sig själv samt sänker sitt Socialdemokratiska parti varje gång hon öppnar munnen: Kommunalrådet Anna Johansson som också är Socialdemokraternas ordförande i Göteborg attesterade Bertil Rignäs kvitton 2010 då hon var styrelseordförande i Bostadsbolaget. Trots det som hänt har hon själv inga planer på att avgå från Bostadsbolagets styrelse.

– Jag tror det är omöjligt att ha ett vattentätt system där inget slinker igenom, säger hon.Johansson tänker inte avgå efter kvittofusket, GT 14 november 2013 Hallå! Det räcker med att följa svenska lagar och göra de normala kontrollerna av om kvitton helt eller delvis är godkända utgifter! Det var väl ändå inte detta kortet som S tänkt lägga??? Se: Kan S övertrumfa lagda kortet, Norah4you 11 november 2013 Om så var tanken, så var det mycket dåligt tänkt! Rödgröna sörjan luktar mer och mer illa. Det är synd om Vänsterpartiet som inte får ett ord i laget. För det är väl ändå inte möjligt att de godkänt sörjans röra?

Håller helt med Eva Flyborg (FP) Vi måste göra rent hus – en gång för alla, Eva Flyborg (FP) på GP debatt 14 november 2013

PS Sopor är alla som borde sopa framför egen dörr innan de klagar på andra!

Read Full Post »

Kommunerna – Sveriges största arbetsgivare – blir inte föremål för extern, oberoende och yrkesmässig revision. Därför måste kommunallagen skrivas om. Först då kan Göteborg och alla andra kommuner upprätthålla en förvaltning som förtjänar medborgarnas förtroende, skriver Inga-Britt Ahlenius.Debatt: ”Ny kommunallag krävs”, Inga-Britt Ahlenius på GP debatt 13 november 2013

Det är gott och väl att Kommunlagen skrivs om så att svenska kommuner får extern, oberoende och yrkesmässig revision. MEN det räcker inte. Tyvärr. Det som härutöver krävs med det snaraste är att Vård, Skola och Omsorg får Staten som huvudman samt att Kommunernas självbestämmande begränsas så att det på intet sätt är möjligt att genom andra utgifter tvingas skära i de uppdrag som Kommunerna har lagligt krav på att stå för ansvaret eller utförandet av!

Read Full Post »

varje gång en VD eller någon topptjänsteman i Offentlig verksamhet eller företag ägt av det Offentliga får med sig ett antal miljoner när han/hon kickas. Observera att i det aktuella fallet, Bostadsbolagets fockade VD Bertil Rignäs, så är det en person som i sitt jobb gjort mycket bra saker vad gäller administrativa beslut och beslut som berör oss som bor i Bostadsbolaget som hyresgäster. Är själv en av dem.
Men det är inte det saken handlar om utan principen.

Nu visar det sig att stadens jurister skall titta närmare på de aktuella 4 miljoner kronorna som Bertil Rignäs har framförhandlat i sin fallskärm. Rignäs fallskärm kan frysa inne, GP 13 november 2013 men för mig handlar det om principer. Skall löntagare oavsett för vem de jobbar som bäst få 1 årslön i A-kassa om inte företaget går i konkurs samt har extra försäkringar för ytterligare lön/åtgärder för sina anställda. Då bör detta gälla som regel även högre upp i hierarkin. Självfallet kan det finnas undantag, men det är inte undantagen som skall vara regel!
Rignäs talar ut: Vet att ingen kommer tro mig, GT 13 november 2013 Det är inte det saken handlar om. Alla kan göra fel och då handlar det som minst om att erkänna att man gjort fel samt inse att man måste göra rätt för sig. Att som Rignäs i intervjun säga:
– Jag vet om att ingen kommer att tro på mig. Men jag själv vet att jag inte gjort fel med vilje, jag har gjort ett misstag i bokföringen, säger Bertil Rignäs.
Är skamligt. Det är aldrig någonsin tillåtet oavsett företagsform eller anställningsform att lämna in privat konsumtion som kvitto för utgift för ett företag/en kommun/ett landsting/staten etc! Erkänn att det blev fel. Försök inte komma med något annat! Syftet bakom det felaktiga kan spela roll i frågan om det skedda är brottsligt eller inte. Saknar helt betydelse för frågan om en persons lämplighet efter att en verksamhets tilltro/image skadats av det skedda. Två helt olika saker!

Bäst uttrycker sig Frida Boisen på GT: Han var VD, satte upp ett kvitto på ett damplagg som en lunch, skickade notan till skattebetalarna. Och har nu fått sparken.

Hon var styrelseordförande, godkände lunchutlägget på damplagget. Och sitter nu som Socialdemokraternas ordförande i Göteborg, styrelseledamot i Bostadsbolaget och aspirerar på en Riksdagsplats – och kan ju om sossarna vinner valet rent av bli en av ministrarna i Stefan Löfvéns regering om ett år.
…..
För Anna Johansson är ju ändå folkvald och förtroendevald för att just bland annat granska att skattepengarna används på rätt sätt. Här misslyckas hon kapitalt. Hade hon gjort sitt jobb från början hade det där klänningskvittot aldrig gått igenom. Och Rignäs hade haft sitt jobb kvar i dag. Men när ”Uppdrag granskning” frågar Anna varför hon godkänt det här lunchkvittot på ett damplagg förklarar hon att hon inte godkänt själva kvittot. Utan bara försättsbladet. Hon kan ju inte detaljgranska alla kvitton, förklarar hon.
Frida Boisen: ”Något är väldigt ruttet här”, Frida Boisens krönika GT 13 november 2013 jämför med min bloggartikel: Har Socialdemokraterna ideologi, Norah4you 12 november 2013 Det osar inte bara katt här i Göteborg kring den rödgröna sörjan. Luktar mer och mer illa! Skämmer ut staden Göteborg!

Bostads VD avgår efter kvittoskandal, SvD 12 november 2013 På ett privat företag hade VD:n/chefen lämnat över sina kvitton till en sekreterare/assistent som gjort första kontrollen att kvitton som lämnats in uppfyller Skatteverkets reglemente för de som är ute och representerar. Andra kontrollen hade gjorts av den som skall attestera utgifterna…..
Bostads VD avgår efter kvittoskandal, DN 12 november 2013

I normalfallet så får en VD eller hög chef utöver hög lön, ofta lön som vederbörande inte alls hade kunnat få på den privata marknaden lika lätt, ett antal förmåner som inte ens mellanchefer i samma verksamhet kan komma i närheten av. Än mindre motsvarar dessa lönerna och förmånerna normalt det större ansvarstagande som en VD i Offentlig tjänst/Offentlig ägt företag har i förhållande till sina medarbetare på golvet. Att då få X antal miljoner kronor med sig utöver dessa löner och förmåner samt i flertalet fall framförhandlade pensionsvillkor som för ALLMÄNNA PENGAR, antingen det är skatter eller höga hyror/avgifter för bolag som har Skattepengar som startkapital när de bildades och inte finns på någon aktielista, det sticker i ögonen. Det finns i Sverige flera företagsledare och VD på mellanstora företag inom privata sektorn som inte ens får hälften av de löner och förmåner som finns på Offentliga sektorns sida.

Vi måste faktiskt få politiker att inse, för det är många sådana som sitter i bolagsstyrelser i nämnder eller uppe i kommunledning, att det inte alls är deras egna pengar utan alla skattebetalare/hyresgäster i Allmännyttan och så vidare som ligger till grund för Offentlig verksamhet och Offentligt ägda företag. Något som i ett icke Kommunistiskt och ett icke Socialistiskt Sverige skiljer sig från företag som utför verksamhet där grunden för verksamhetens skapande är privata skattade pengar och skatteintäkter från privata företag som säljer varor och tjänster inom/utom Sverige!

Read Full Post »

Older Posts »