Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Göteborgsmoderaterna’

Det går att tycka mycket om Sverigedemokraterna, och jag som aldrig skulle rösta på dem har en hel del åsikter!
Det får från övriga partiers sida, inklusive Moderaternas (som jag själv röstar på. Ekonomiskt höger, Socialt vänster), aldrig ifrågasättas när demokratiska spelregler, vilket SD använde sig av igår i maratonmötet, gäller samtliga partier.

ATT BLI RASANDE FÖR ATT DEMOKRATISKA SPELREGLER, inkluderande begärande av votering efter acklamation, rösträkning och sluten omröstning, ÄR EN AV DE VIKTIGA BITARNA FÖR DE SOM VILL KALLA SIG SJÄLV DEMOKRATER!

Tyck som jag-syndromet har härjat alldeles för länge bland Göteborgs kotteri efter att framlidne Göran Johansson som alltid satte Göteborg främst, taktik och parti längre ner, avgick som ledare av Göteborgs Kommun.

Hulthén: Jag kan sitta hela natten, GP 11 december 2014
Sverigedemokraternas kupp skapade ilska, GT 12 december 2014

Demokrati
Demokrati förutsätter att samtliga de rättigheter DU själv anser att DU och DE som tycker som DIG har,
de rättigheterna äger också DIN värste politiske/personlige motståndare!

Allt annat är och förblir odemokratiskt. Vilket det i och för sig varit under Rödgröna rörans ledande damers år i Göteborg! Inte blev det bättre när Ramsgård (M), en småpåve, anslöt sig till gänget!

Den lagliga demonstration som skedde 1976 i form av färdigskrivna mottagaradresser samt en gemensam frågeställning och utrymme för egna + plats att skriva sitt eget namn o adress, resulterade i lagändring i Försäkringsinspektionen som blev demokratisk nog att få in representant för försäkringstagare.

Alla demokratiska demonstrationer, användande sig av de möjligheter som Regeringsform, lagar inklusive Kommunlagen ger är roliga eftersom människor utan att bryta mot någon av de begränsningar som våra svenska Rättigheter ger får tillfälle att visa fram åsikter från golvet!

Read Full Post »

Västlänk och odemokratisk mobbning av Wannholt som trots allt fick fler x av moderata väljare i Göteborg än vad Jonas Ransgård själv fick, är INTE skäl att utesluta Wannholt från moderaterna.

Utöver det, så visar Ransgård upp exceptionellt låg kunskap om Svenska Grundlagar och Vallagen. En person som är invald på M-mandat kan inte Ransgård ensidigt påstå – Han är inte invald för Moderaterna, utan för den här gruppen Samverkande göteborgare eller vad de nu kallade sig. Det är den gruppen han företräder.Ransgård kallsinnig till Wannholt, GP 7 november 2014 Det är Sveriges väljarkår som väljer och inte Ransgård. Om Ransgård skulle få sin vilja igenom att den som han och nuvarande M-ledning i Göteborg mobbar trots att Wannholt kryssades förbi Ransgård, så vore det ett exceptionellt visande av odemokrati!

Wannholt kuppade till sig kommunalrådsplats, GP 6 november 2014 Ärligt talat, hur tror Ransgård att M-väljare ser på hans och ledande Göteborgs klickens ignorerande av alla som röstat mot Trängselskatt och som inser det vansinniga i att fortsätta planer att gräva järnvägstunnel samt bygga sjöstad på två av landets tio mest instabila och djupa leror!

Bakgrund instabil lera i centrala Göteborg
Redan 1939-44 konstaterade min far i den stora Bohuslänska geotekniska analys som gjordes i kommunerna att där fanns 53 meter mycket instabil lera. Samma som han för övrigt regelbundet återkom till när det gäller området i Munkedal där raset efter motorvägbygget skedde. När av Er i Göteborgs ledning beställda geotekniska analysen skedde härom året talade jag med geotekniker som var ute och de sa att leran är som minst 53 meter och fortfarande mycket instabil. Djuppålning kan sätta igång ett ras utöver att minsta skillnad i salthalt i Göta Älv i sig kan öka riskerna.

Ransgård fick färre x – är hot om uteslutning en hämnd?
OM det hade varit så att den moderata politik som Ransgård står för varit den som moderata väljare föredragit, så hade Ransgård haft ett litet men betydelsefullt skäl. Som det nu är, förstår jag varför M-medlemmar valt att byta förening till grannkommuner där man till skillnad från i Göteborg och några få orter i Sverige tillåter det att vara högt i taket inom partiet samt att moderata kommunala politiker i dessa grannkommuner som minst LYSSNAR på och ACCEPTERAR att det är väljarna inte enskild ”Tyck som jag”-förenings ledande klick som äger rätten kräva demokrati! Den behandling som Wannholt utsatts och utsätts för hör hemma hos odemokratiska vänsternissar. Inte i ett Allianspartis politiska kommunala partiledning!

Verklighetens Göta Älv, landhöjning samt Archimedes princip
Det är dags att inse verkligheten: Archimedes princip gäller och landhöjning i norr gör att Sverige ”tippar”. Landhöjningen i Göteborg är fortfarande större (och kommer att vara detta de närmast 100 åren) än vad värsta scenariot hos icke kompetenta datamodellbyggare som IPCC lyssnar på får fram. Om Landhöjning respektive Landsänkning läs Landhöjning härutöver borde Ni känna till att landet söder om en linje från Varberg över till Kalmars södra delar sjunker. Ni borde känna till att det inte existerar någon som helst risk för havsytenivå höjning i Göta Älv. Däremot så tippar Vänern och det nederbördsområde som berör vattnet som kommer från Vänern går långt upp i Norge. Tippningen medför ökade Erosion påfrestning på strandbankar. Men det är något helt annat! För övrigt har det de senaste 18 åren inte varit någon temperaturhöjning på jorden. Det är ren och skär bluff. It’s official: No Global Warming for 18 years 1 month

Min personliga åsikt
Att fortsätta mobbningen av Wannholt för att han inser att hela Västlänken bygger på instabila ofta inkompletta eller rent felaktiga förutsättningar och/eller avsaknad av konsekvensanalys för kostnader, det är inte demokratiskt Ransgård. SKÄMS!

M-toppens krav – att Wannholt lämnar, GT 7 november 2014 Den som borde lämna sin post som minst är den som inte respekterar att Göteborgs väljare haft annan åsikt än han själv och att det finns politiker i hans eget parti som vågar sticka ut hakan mot småpåven!

Read Full Post »

Det som Socialdemokraternas Alex Bergström som klagar på att Moderaterna i Göteborg sagt ja till folkomröstning om Trängselskatten helt missat, är att det i klarhet står i Regeringsformen:

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.

Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.

Den offentliga makten utövas under lagarna.

Socialdemokratiska lokalpolitiker i den Rödgröna röran i Göteborg har gång på gång försökt ta sig rättigheter de inte har fått någonstans i svensk lagstiftning. Det okunniga uttalandet av Alex Bergström visar på svenska skolans förfall vad gäller kunskap för elever som lämnar Grundskolan utan att uppfyllt Samhällskunskaps kursmålet för Godkänt som det var innan senaste skolreformen oavsett vad deras ofta ämnes- och stadieobehöriga ”lärare” satt för betyg. Det är tillåtet att visa att man inte uppfyller grundkraven för att ha erhållit godkänt, men det är inte speciellt smart att visa det! Respektera Svensk Grundlag och Svenska Lagar som ger Svenska folket rätt att ställa krav på och få genomföra lokala folkomöstningar! DU och alla andra politiker är till för väljarna – inte vi för att Ni politiker skall leka och få förmåner!

M äventyrar Västsvenska paketet, Alex Bergström (S) på GP Debatt 30 april 2013

Read Full Post »

byggs inte mot himlen, även om man skulle kunna tro det när man läser Göteborgs toppolitiker flyger alldeles för ofta, Expressen 13 oktober 2012
Nej här i Göteborg använder man okänt antal miljoner, troligen miljarder när allt en gång räknas på räkenskapens dag som kommer på jorden för politiker…., för att lämna avtryck genom att dels påstå sig vara för bättre miljö (Rödgröna Göteborgssörjan) och vilja minska antalet bilar genom centrum…. (tyvärr även lokala Allianspolitiker ingår i den smeten).

Bättre miljö? Hur många får stå i X antal köer under månader det tar att bygga ”Fortet Göteborg” där de som bor i ena änden av stan pga det inte finns mycket alternativ men jobbar i eller på andra sidan Göteborgs Centrum är de som får betala. Hur ser luften i Göteborg som redan var dålig ut om man mäter en kall morgon nu?

Allt för att våra ‘kära’ politiker fått för sig att man måste ha Västlänken…. viktigast av allt tycker en del av dem det är att Göteborgs Central byggs för genomtrafik i stället för säck som nu. Oh nu glömde jag det allra viktigaste med den nedgrävda tågtunnel i den tjocka leran av mycket dålig kvalité, en extra station i Haga !!!???!!!
53 meter som mest av dålig lera sa min egen far runt 1940 när han gjorde de geologiska undersökningarna för ev vattenledningsdragning nere i området där Stena lägger till (blev knutpunkt i ena änden av Järntorget, där översvämningarna var som värst härom året). Samma sa geologer som var ute med sina teodoliter (herre Gud vad teodoliter numera kostar….) när jag pratade med dem när de gjorde undersökningarna…. Och varför? Enligt snillena lokalt för att öka attraktionen för Göteborg för resande in till Göteborg ner mot Malmö….

Men SJ drog sig ur den linje de hade. Tåg från Oslo måste passera betydligt bättre knutpunkter i Värmland, Dalsland och så vidare. Knutpunkter som leder till Södra stambanan och så länge det inte går tåg mellan Strömstad och Halden är det nog få som inte flyger via Landvetter eller åker bil som väljer att åka genom Göteborg för att Göteborgs Central byggs om och får tågtunnel. Hallå eller? Hur står det till med kunskap om hur man gör konsekvensanalys?

För avsaknad av konsekvensanalys lyser igenom. Härom veckan höjde den beslutande Rödgröna Göteborgsröran att idiothöja parkeringsplatser på Heden. Från tidigare blogginlägg Vem handlar på Avenyn 2 tim för att åka hem?, Norah4you 2 oktober 2012:

Än mindre förstår jag de handlare som säger ”– Nio på morgonen har Heden-parkeringen alltid varit full och sen har bilarna stått där till klockan fem. Vi vill ju att våra kunder ska hitta parkering. Det kommer de att göra nu, säger Marianne Sörling, vd för handlarorganisationen Innerstaden i Göteborg. Vi vill att kunderna finner parkering, GP 1 oktober 2012.

HALLÅ vilken kundkrets är det som handlar i centrum av Göteborg mellan 9 och 5 en vardag? Utöver de som redan jobbar eller läser där, torde majoriteten vara pensionerade som om de bor i Göteborg får sitt gratis månadskort (helt riktigt tycker jag för övrigt) till kollektivtrafiken och har tid att åka med den. Knappast de som jobbar utanför centrum än mindre de som bor utanför centrum. De senare torde med all säkerhet handla i något av köpcentrana åt det håll de bor längre ut och oftast i annan kommun.

För övrigt undrar jag – vem tar en bil till Heden för att endast använda 2-4 timmar på att gå på Avenyn och i innerstan för att handla? Utöver turister som man redan gör allt man kan för att skrämma bort med trängselskatten, alltså….

Alltså…. vilka är det som handlar mellan 8 och 17 i centrala Göteborg utom de som jobbar eller läser Centralt? Sjuka och pensionärer samt arbetslösa. De åker oftast kollektivt eller med färdtjänst. Vad man gör är skrämmer bort i stället för hjälper de centralt placerade affärerna. Snillen som bygger Göteborgs version av Babels Torn!

Hulthén vill snabbt börja bygga Västlänken, GP 13 oktober 2012 är hon rädd att hon inte hinner få ett ‘minnesmärke’ av partiet annars?
Svårt rubba betalstationer, GP 11 oktober 2012
Lyssna på Backaborna, GP ledarsidan 11 oktober 2012
Nya murar runt stan, Maria Haldesten GP ledarsida
Ansvarslöst inhopp av moderater, GP Debatt 9 oktober 2012 Tvärt om! Ett i högsta grad ansvarsfullt inlägg där konsekvensanalys värd namnet visas saknas hos beslutsfattarna här i Göteborg. Alltför många politiker har nått över sin egen kapacitet och specialkunskap och kommit i händerna på tjänstemän samt näringsidkare i Centrum. De som säger sig värna om miljön här, de är de som t.o.m. bygger bort de för syre och människor viktiga grönområdena! Lärde de sig inget i skolan om fotosyntes????
Lyssna på opinionen mot trängselskatten, GP debatt 14 oktober 2012
Politikerna pressades om trängselskatten Expressen 11 oktober 2012
Politikerna svarar på väljarnas dom, GT 13 oktober 2012
frågan är hur många av de envisa byggherrarna av Fortet Göteborg som får vara kvar efter valet. Många har blivit belastningar för sina partier!

Read Full Post »