Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Göteborgs Stad’

är inte att ha någon man eller kvinna som sitter och dikterar. Absolut inte någon okunnig politiker som mer än undertecknad undrar hur i hela fridens namn personen ens kommit ifråga till den post personen sitter på. Nu Anneli Hultén närmar du dig mer och mer Juholtklass vad gäller din självbild och din okunnighet om svenska Grundlagar! Att du inte respekterar svenska lagar och fått härja fritt några år kan möjligen förklaras med att Sverige inte har någon Författningsdomstol.

Anneli Hulthén säger nej till folkomröstning, Expressen 28 mars 2013

Folk kommer att rösta med fötterna mot alla poliska kommunalpolitiker som vägrar lyssna på sina väljare. Så enkelt är det. Demokrati madam Hulthén har inget med diktaturfasoner och dekret ovanifrån att göra!

Granskning klar: Folkomröstning prövas, GP 27 mars 2013
Frida Boisens krönika: Det är ett historiskt resultat, GT 27 mars 2013

Read Full Post »

Hur vore det om Göteborgs Stad anslog en bit mark som lämpligt område att bygga studentbostäder i som ett forskningsprojekt för att ta fram energisnåla bostäder. Läs anslå som utarrenderar på 50 år. Forskningsprojektet borde kunna utnyttja att vi har Chalmers här i Göteborg samt att vi har mycket bra yrkesutbildningar inom byggnation, el o.s.v. Om forskningsprojektet söker tillsammans med t.ex. en stad + ett universitet och yrkesutbildningar på ytterligare ett ställe inom EU samt t.ex. Island, så finns det säkert möjlighet att få ”EU-bidrag” Forskningsprojekt har ju dessutom om det är SGS som får stå som huvudman helt andra uppköpsregler eftersom det är ett forskningsprojekt än vad Göteborgs Stad skulle behöva ha om man hanterade ärendet på det traditionella viset.

Ett forskningsprojektområde syftande till att forska fram ny teknik i samband med byggandet behöver även om det är studentrum/studentlägenheter som byggs inte nödvändigtvis alldeles precis vid kollektivtrafikens knutpunkter, räcker att de befinner sig inom rimligt avstånd från universitet och högskolor samt att det inte är alltför långt till kollektivtrafik. Finns det något sådant område? Ja det gör det om Ni tittar närmare på hur VA-ledningarna drogs redan på 40-talet och hur elledningarna är dragna idag. Det finns en liten men i detta sammanhanget tillräckligt stor del av Änggårdsbergen som skulle kunna komma ifråga utan att inkräkta för mycket på Änggårdsbergen. Titta närmare på ett område mellan Askimsgatans vändplats med linje nästan rakt söderut fram till i höjd där kröken på Röda Stråket går. VA-kartorna som visar verklig dragning inklusive back-upen mellan Sahlgrenska och Järntorget som fortfarande ligger kvar ses bäst på kartor dragna under Andra Världskriget. Kartorna finns/fanns (åtminstone härom året) kvar i VA-verkets arkiv.

Tusen studentrum blir bara 400, GP 15 januari 2013

Read Full Post »

Tänk att det äntligen varit möjligt i staden Göteborg att tillsätta rätt person på rätt plats. Det krävs såväl historisk utbildning som sociologiskt perspektiv för att föra Göteborgs Stadsmuseums historia och kunskaper in i nutid och framtid. Dvs Cornelia Lönnroth är en extremt kompetent person för att leda arbetet att vidga perspektivet på Göteborgs historia utan att för den skull dölja eller framhäva något. Bra val!

Cornelia Lönnroth chef för Göteborgs Stadsmuseum, GP 22 december 2012
Cornelia Lönnroth chef för Göteborgs Stadsmuseum, SvD 22 december 2012

Read Full Post »

Vänligen börja med att läsa in Regeringsformens 1 kap 2§ som samtliga av Er cykelsnillen SKULLE ha lärt Er förstå för att få Godkänt i ämnet Samhällskunskap årskurs 9. Har DU fått godkänt och inte kan förstå att den texten gäller i SAMTLIGA situationer när det gäller Offentlig verksamhet, så ställ Dig i skamvrån och bilda kö om nödvändigt!!!

REGERINGSFORMEN
1 kapitlet Statskickets grunder

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).”

Att någon ens kan med att säga att han/hon vill prioritera friska hälsosamma människor som kan/får och orkar cykla, och det år 2012, det är en stor skandal. Många av de som åker bil är gamla, handikappade. Bland dessa finns både rörelsehandikappade samt ur de 20% av Sveriges befolkning som är allergiker mot t.ex. pollen från växter som någon bär på, parfymer och starka dofter, eller djurastmatiker, nötastmatiker etc. Människor som vill ha sin egen frihet så länge som möjligt och som rent ut sagt känner sig diskriminerade och hånade av ‘friska’ personer som säger att handikappade, älder och sjuka får åka färdtjänst

VET HUT! Lär Er först och främst en enkel sak. Vem som helst av Er kan när som helst råka ut för en olycka, ett överfall eller en sjukdom som gör att cykel är något som i verkligheten inte ens halva befolkningen kan, vill eller vågar använda sig av. Samhället är till FÖR ALLA!

Bilister tvingas köra på cyklisternas villkor, GP 1 november 2012
Säkrare cykling ger fler cyklister, GP ledarsidan 1 november 2012 ALLA KAN INTE CYKLA eller får inte göra det. Alla människor är lika värda men olika. Att diskriminera funktionshandikappade oavsett om de är rörelsehindrade, astmatiker eller annat samt äldre och sjuka gjordes i Nazityskland. Hör inte hemma i dagens Sverige och absolut inte i Göteborg som t.ex. från Kapten Bölja till Göran Johansson oavsett partifärg varit en stad som bjudit in. Inte en stad som skilt ut och ställt stor del av befolkningen oavsett var de eller deras föräldrar är födda i utanförskap. NÅGON MÅTTA FÅR DET VÄL ÄNDÅ VARA I GALENSKAPENS CYKELIDIOTI!

Med sådana Offentligt anställda tjänstemän i ledande ställning, så förstås utan vidare varför vi har skolproblem i Göteborg och tydligen haft det länge. Troligen sedan kommunaliseringen. Alltför många verkar ha haft icke utbildade lärare alternativt lärare som inte är ämnes- och stadiebehöriga. Det har gått så långt att det börjar bli dags inte bara att diskutera förstatligande av huvudmannaskapet för skolan utan också den Kommunal självbestämmanderätten. Kan en kommun inte ha politiker och tjänstemän som ens klarar av att läsa innantill och förstå våra Grundlagar, då har det gått för långt!

Nästa ledarsida som inte förstår att de visar sin okunskap Kloka politiker gynnar cykeln, GT ledarsidan 1 november 2012 Kloka politiker bryr sig om ALLA som bor i samhället. Inte bara de friska människor som kan och vill använda cykeln. Kloka politiker bryr sig också om att följa Sveriges Grundlagar.

Read Full Post »

Utan tvekan behövs akuta miljöåtgärder Miljöminister Lena Ek. MEN det som inte behövs är att Staten eller Kommunen, Regionen eller Trafikverket skapar mer miljöproblem i känslig natur och skadar mer rödlistade arter, växter och djur. Det behövs INGEN tågtunnel genom Göteborg så länge det inte finns en tågförbindelse mellan Strömstad och Halden upp mot Oslo. De som reser från Oslo åker mindre och mindre genom Göteborg inte för att det inte finns tågtunnel och inte finns snabbtåg utan för att den långa resan genom Värmland tar tid och ger bättre anslutningsmöjligheter än resande via Göteborg. Tågbunden trafik till Landvetter Flygplats är något som behövs. Men när SJ lade ner sin trafik på sträckan Göteborg-Helsingborg-Malmö-Köpenhamn för att den inte var lönsam, så handlade det inte om att Göteborgs Centralstation är en säck utan att resanden har betydligt bättre valmöjligheter med såväl Buss som Flyg än att åka tåg som man inte ens är säker på att det kommer fram i alla svenska väder!

Trängselskatten har inte bara problem för att utländsk trafik, den som borde vara den som betalar genomfart, inte skall betala. För det är en sak att genomfartstrafik som inte beror på lokalt resande mellan hem och jobb borde vara den som betalar genomfarten. Det stora problemet är att varken Göteborgs nuvarande ledning, Regionens ledning, Trafikverket eller Miljöministern verkar ha lärt sig tillräckligt med matematik för att förstå att det inte ens är matematiskt försvarbart om man räknar på en 50 års period att bygga tågtunneln. Börja med att skicka tekniska experter ner i VA-verkets biblioteks arkiv. Det finns väl gjord geologisk undersökning från slutet av 1930-talet och början av 1940-talet som även ger de som kritiserar den planerade Sjöstaden nedanför Göteborgs Operan tillräckligt med dokumentation bl.a. i form av upp till 53 meter lera. (Hoppas det numera finns någon som kan förklara för herrar och damer i bestämmande ställning vad som händer med den typen av lera på kort sikt och lång sikt när man rör om i den) Att det är så djupt då som nu bekräftade geotekniker med teodeliter som var ute på uppdrag för de som ‘gjorde utredning’ inför Västlänken. Ovanpå leran så finns det slam av varierande slag. En del av det är farligt slam i form av byggavfall och utsläpp som mer eller mindre lagligt från början (fram till 1952) hävdes ner. Det är ren miljöfara som man utsätter Göteborgs närmiljö för. Hjälper inte att det är nedströms vattenintaget vid Alelyckan!

För övrigt kan vem som helst som vill se med egna ögon vad som händer när man rör i lera skära ett block om 10 x 10 cm. Förr gjordes detta experiment i Sveriges skolor under högstadiet. Lägg leran i ett kärl. Prova hur mycket det går att belasta. En hel del. Skär sedan blocket i bitar och börja röra om….. mycket vatten kommer ut, tillslut blir det lervatten. I tågtunnelns fall påverkar alla nuvarande sättningar som redan de är en följd av att man i Göteborg ytterst sällan pålat ända ner till berggrund. Till det kommer alla ingrepp som sker för att möjliggöra tunneln. Ett miljöslöseri och energislöseri utan like i Göteborgs och Sveriges historia.

Lena Ek: ”Det behövs akuta miljöåtgärder”, GT 11 september 2012 Akuta miljöåtgärder tar hänsyn till miljöns behov inte enbart infrastrukturen från ett verklighetsfrämmande perspektiv!
Borg krävs på svar om trängselskatten, GP 13 september 2012

Read Full Post »

Nu vill de rödgröna, understödda av tjänstemän som aldrig valts i öppna val och Transportstyrelsens ansvariga för trängselskattprojektet ta betalt extra av de som pendlar med bil till pendelparkering. Allt för att ta in pengar från bilister och ingen sans och förnuft. Lika tokigt blir det för de som kommer från andra håll. Det borde vara en självklarhet att de som skall betala trängselskatt är de som i onödan tar bilen in till staden och de som väljer att åka igenom Göteborg för att det går snabbare. De förra tar man redan hutlöst betalt för på stadens parkeringsplatser. De senare som borde vara de som fick betala högre avgift, de kommer undan med en försumbar kostnad på långresans intjänande av 20 minuter. Logisk slutledningsförmåga saknas.

Busspendlare får betala trängselavgift, GP 16 juli 2012

Read Full Post »

de fel som är rent strukturella och där besluten har fattats ofta över huvudet på stadsdelsnämnder. Biskopsgården minns jag inte när det byggdes, minns jag bara att kom till någon gång någonstans bortanför där vagnen vände, var det vid Wieselgrensplatsen eller? Däremot Bergsjön som jag minns det, minns jag när där bara var en ‘mosse’ dit brandkåren for Utby förbi i full fart så fort det blev gräsbränder i området under tidiga 1950-talet, byggde i grunden in för kommande problem redan när Bergsjön byggdes. Det som saknades då har aldrig tillkommit och utan själ i en stadsdels ursprungliga kärna, så hjälper det inte vilka som bor i ett område dit de som inte har råd att t.ex. bo i Majorna, Masthugget, Örgryte m.fl. ställen har ‘slussats’ för att det när de kom var där bostadsbolagen ‘gav’ dem bostad.

Bostadsbolagen, som väl ändå måste fått sina riktlinjer godkända av olika partikonstellationer i Göteborgs Kommunstyrelseledning under åren, har i sin struktur en tendens att skilja ut kreti och pleti. Av någon konstig orsak, som enligt mitt sätt att se, inte kan vara annat än politiskt betingat, så har politiker, politikers barn och kommunala ledande tjänstemän fått mer attraktiva och oftast billigare lägenheter speciellt efter att Göran Johansson (S) avgick. Någonstans måste det gått helt uppåt väggarna snett. Förut kunde man oavsett ledning i kommunen se att de som kom in till staden oavsett var de kom ifrån och som hade fått jobb här, kunde erbjudas lägenheter på andra ställen än Bergsjön, Angered och om de hade tur inte bara haft Västra Frölunda och Tuve som alternativ.

De som kommer till Bergsjön idag, och det är till stor del nyanlända till Sverige, gör på grund av den skeva bostadsfördelningen, och tro nu inte att jag predikar bostadskö för jag har sett avigsidor med den också – sett sådana som egentligen skaffat andra boenden och som hyr/hyrt ut den lägenhet de fått via bostadskön i andra hand med eller utan värdars tillstånd, att den avsaknad av ursprunglig stadsdelssjäl jag nämnt ovan blir än mer suddig och luddig i kanterna.

Inte blir det bättre heller när de som flyttar dit har lång väg till jobb. Både bokstavligt om de har fått eller får jobb men också bildligt. De som borde få en bra grund, i form av riktig svenska anpassad för personens ålder och utbildning/avsaknad av utbildning: Svenska för invandrare drar alla över en kam och att ha svenska 2 i skolan är att peka ut barn som plockas ur klassen när de skall ha svenska 2 och de andra har vanlig svenska likaväl som de plockas ur klassen när de skall ha hemspråk.

Där har vi ett annat problem – Hur vore det att satsa på att låta några av dessa hemspråk få tillgång till ämnes- och stadieutbildade invandrarlärare som skulle kunna ge en extra språkprofil till skolorna? Vad jag syftar på är att tredje språk som erbjuds elever i en skola mycket väl skulle kunna vara arabiska, persiska eller varför inte något asiatiskt språk som alternativ till tyska, franska, spanska och italienska? Skulle stärka skolornas profil och elevernas självförtroende OM Göteborgs Stads politiker talade om i handling och beslut att det är bra att fler än de som har ett språk som hemspråk får tillgång att lära sig språket. Skulle knappast motverka ökad sammanhållning och förståelse mellan olika grupper heller. Eller tänker jag fel. Man får jobba med vad man har utifrån de resurser man har. Inte bara tala om ersättningssystem. Det handlar mer om känsla och vilja för att stärka självförtroendet hos människor än om bidrag hittan och dittan. Det senare kan behövas men det skall väl ändå inte vara förutsättningen för att få möjlighet att utvecklas här?

Svenska krävs i Sverige som minst bör alla kunna prata och förstå oavsett var man själv och/eller ens föräldrar är födda, så enkelt är det. Då måste vi också ha politiker som vågar erkänna detta utan att se det som ett problem som mer pengar, resurser som det kallas så fint, skall ösas ut över utan att man analyserat problem, möjligheter och strukturellt behov.

Sedan är det ett problem i hela Sverige att stadsdelar som Bergsjön inte har en större central kärna. Centrum i många svenska ytterområden har utarmats. Att posten försvann var en sak. Det gjorde den ju i princip över allt. Att bankerna centraliserades till den milda grad att de inte verkar vara intresserade av vanliga kunder och kunders kontantinsättningar/uttag, är bara ett av många symtom som Sveriges ytterområden lever under. Någon sa igår till mig när vi diskuterade frågan att det är de stora köpcentras fel att små butiker går under. En annan sa då att Nej det beror på att de stora kedjorna inte gärna levererar till små butiker. Kan vara vilket som men jag undrar hur i hela fridens namn Sverige hamnat i den situationen då våra grannländer klarar av att ha små specialbutiker i lokala centrum lika väl som längs små huvudgator i förortsområdena. Politiska beslut som krånglar för folk när de skall till och från jobbet och som helt orealistiskt tror att kollektivtrafik som t.ex. tar mellan 44 minuter och dryga timman från Tuve till Majorna är något som passar på 2000-talet för trots alla gröna drömmar måste väl ändå något gått in om man skall jämföra det med bilens max 17-18 minuter? Från områden som Bergsjön/Angered in till centrum för att byta om nu inte personen jobbar eller går i skola relativt centralt är en normal restid i kollektivtrafik sällan under en timma och ofta upp mot dryga en och en halv. Säger sig självt att där finns ett problem. Vart tog alla 70-talets drömmar om att människor skulle kunna jobba närmare bostadsområdena eller t.o.m. hemifrån vägen? Politiska beslut i översiktsplaner och vägbyggande har satt många käppar i hjulet. Speciellt de senaste 2 åren.

Ersättningssystemen har urholkats, GP 10 juni 2012
Avståndet mellan barnen i Örgryte och Biskopsgården är ännu större, GP 10 juni 2012
På rätt sida älven, Janne Josefssons genombrott, GP.se

Read Full Post »

Det är inte utan att jag undrar om svenska kommunpolitiker inte kan läsa innantill eller bara med hjälp av kommunjurister tolkar våra lagar som det passar….. för om vi börjar från början, så finns det ett par intressanta paragrafer i Kommunallagen (1991:900) som för mina ögon i sig verkar som om man glömt:

2 Kapitlet Kommuner och Landstings befogenheter
….
Särskilt om näringsverksamhet m.m.
7 § Kommuner och landsting får driva näringsverksamhet, om den drivs utan vinstsyfte och går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i kommunen eller landstin
get.
…….”
När man sedan kommer ner till ”3 kap. Kommunernas och landstingens organisation och verksamhetsformer” så finns under punkten för ”Kommunala företag” enbart vården omnämnd…..
Källa: Kommunallag (1991:900)

Nåväl när det gäller ”Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag” så har Sverige sedan årsskiftet Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag där det står:
2 § Ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag ska bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer trots 2 kap. 7 § och 8 kap. 3 c § kommunallagen (1991:900).

Första stycket hindrar inte att det lämnas sådant stöd till ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag som

1. har godkänts av Europeiska kommissionen, eller
2. har lämnats enligt sådana förordningar som Europeiska kommissionen beslutat enligt artikel 108.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, eller
3. har lämnats enligt villkor för stöd som har fastställts av Europeiska kommissionen och som anses förenligt med den gemensamma marknaden samt är undantaget från kravet på anmälan i artikel 108.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Värdeöverföringar
3 § Ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolags värdeöverföringar får under ett räkenskapsår inte överstiga ett belopp som motsvarar räntan på det kapital som kommunen eller kommunerna vid föregående räkenskapsårs utgång har skjutit till i bolaget som betalning för aktier. Räntesatsen ska därvid utgöras av den genomsnittliga statslåneräntan under föregående räkenskapsår med tillägg av en procentenhet.

Värdeöverföringar under ett räkenskapsår får dock inte överstiga ett belopp som motsvarar hälften av bolagets resultat för föregående räkenskapsår…...”

Hmm. Redan där finns skrivningar i lagtext som jag reagerar på. Det finns ett stort glapp mellan kommunala bolag i allmänhet och allmännyttan. Men det som jag reagerar mest emot är att jäv i kommunala bolag fallit mellan stolarna samt att det för mina ögon verkar som om politiker i alltför hög grad lämnat över kommunala bolag till tjänstemän även där aktiva politiker sitter med i styrelser av desamma.

Göteborgs Spårvägar är ett praktexempel där det sitter mängder av politiker i styrelsen men där jag själv när det gäller hur vi funktionshandikappade behandlas när det gäller de handikapplatser som finns sedan 1979 för funktionshandikappades, rörelsehindrade och äldre m.fl., speciella behov. Trots otaliga påstötningar, skriftliga såväl som muntliga, så får vi ingen hjälp av förare trots löften från såväl politiker som VD på Västtrafik och ledande personer på Spårvägen när icke handikappade satt sig på dessa platser. Det är till och med så att vissa förare blir arga när de placerat sina minderåriga barn där och vi talar om för dessa att platserna är handikapplatser 🙂

Så i och för sig är jag inte förvånad över att tjänstemän i Göteborgs bolag fått alldeles för många möjligheter att själva tolka lagarna som framkommer i Göteborgshärvan. Det är bara det att vi väljare väljer i kommunalvalen våra representanter till Kommunfullmäktige. Borde inte dessa politiker och andra som partierna väljer till kommunala styrelser som representanter ta ansvar för de bitar, de delar etc. där de själva sitter med i styrelsen. Många saker som händer gör att jag ifrågasätter om Regeringsformens 1 kap 2§ inte är något de alla borde lärt sig, dvs de som inte lärt sig det som alla som får godkänt i ämnet samhällskunskap skulle veta och förstå redan när de gick i årskurs 9 på grundskolan 🙂 😛 men som alltför många inte lärt in:

Regeringsformens 1 kap 2§
2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).” Regeringsformen 1 kapitlet Statsskickets grunder, 2§

Hur rimmar den samlade bilden från Regeringsformen via Kommunallagen och ner när det gäller Grundlag och lagar med hur våra kommuner och deras verksamhet sköts i verkligheten? Sverige behöver en Författningsdomstol!

Verkstadschef anställde barnen, GP 28 augusti 2011
Alla tre häktade i Spårvägenhärvan, GP 28 augusti 2011
det är inte undra på efter tidigare ‘Göteborgsaffärer’ och nuvarande härva att åklagare säger:
Det bara väller ut elände, GP 28 augusti 2011
Tre häktade för Spårvägssvindel, GT 28 augusti 2011
Tre häktade för Spårvägssvindel, SvD 28 augusti 2011
Tre häktade för Spårvägssvindel, DN 28 augusti 2011

Tillägg 29 augusti 05.36 Tre häktade för spårvägssvindel, Aftonbladet 28 augusti 2011

Read Full Post »