Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Göteborgs Kommunägda Aktiebolag’

När två så kunniga politiker som Göran Johansson och Pär-Ola Mannefred, inte klarar av att skilja på en myndighet och en av myndigheter ägt Aktiebolag….. Först och främst, en myndighet är per definition någon som har att utföra ett arbete för samhället som Regering och Riksdag beslutat att skall vara Myndighetens uppgift. Därav följer att en kommun, t.ex. Göteborgs Kommun är en Myndighet. Ett aktiebolag som är helägt av en Myndighet oavsett om det är av kommun eller annan Myndighet är däremot ett till Myndigheten anknutet bolag. Inte riktigt samma sak juridiskt.

Sedan det som kännertecknar en myndighet är att den av Regering och Riksdag fått i uppdrag att utöva myndighetsutövning. Nåväl det finns inget som hindrar att ett anknutet bolag skulle kunna använda sig av Lagen om Offentlig Upphandling. Det finns heller inget i Lagen om Offentlig Upphandling som kräver detta ens om det är så att den anknutna bolaget är helägt av myndigheten i fråga. Lite drastiskt kan kanske följande exempel vara: Ponera att vi talar om ett av en kommun helägt dotterbolag i bostadsbranchen. Om LOU-lagen hade varit giltig i alla sådana fall, så hade varje bostadsbolag varit tvungna att alltid ta det billigaste alternativet utifrån offertförfrågan ställda kravspecen. T.ex. när det gäller var gatusalt och flis nödvändigt på bostadsbolagets ägda bostadsområde skall ha o.s.v. Vilket skulle få hyrorna att skjuta i höjden minst 10-15%.

I det aktuella fallet är det inte så att Liseberg som Aktiebolag har att nödvändigtvis tillämpa LOU annat än när det är Liseberg som av kommunen helägt dotterbolag kan räknas som ett ‘anknutet bolag’ om och när Liseberg AB ensamma eller tillsammans med andra lämnar in ett anbud på en av kommunen ägd verksamhet. Liseberg AB är heller inte ens ett bolag som har rätt till myndighetsutövning. Liseberg AB lyder under Aktiebolagslagen. Att sedan Konkurrensverket har annan uppfattning, är deras problem. Konkurrensverket liksom så många andra myndigheter i Sverige klarar inte av att läsa lagtexter. Kanslisvenska är för svårt för den yngre generationen.

Observera att en myndighet som har ett anknutet bolag mycket väl kan ställa som krav att det anknutna bolaget på samma sätt som andra delar hos själva myndigheten skall tillämpa LOU, LUF etc. Men det är något helt annat.

Kan Balder upphandlas enligt LOU, Göran Johansson S och Pär-Ola Mannerfred (M) på GP debatt 29 december 2012 uppdaterad 4 januari 2013 Kan kan det. Men finns inget krav.

Read Full Post »