Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Göta Älvbron’

Heja Sjöfartsverket som inte bara säger NEJ till lägre Götaälvbro utan som dessutom lyckas visa att Rödgröna röran i Göteborg, de som säger sig värna om grön lasttrafik på vatten inte har en susning till aning vad de ställt till med för att förhindra den trafik de sagt sig värna! Starkt jobbat. Mål och home run på en gång!

Sjöfartsverket vägrar acceptera brohöjden på den föreslagna nya Götaälvbron.

– Sjöfartens intressen är inte säkrade, säger direktör Ove Eriksson, Sjöfartsverket.

Sjöfartsverket och Göteborgs stad har under en längre tid förhandlat om utformningen av den nya Götaälvbron som ska stå färdig 2021. Nyligen beslöt Sjöfartsverkets styrelse att inte skriva under ett trafikregleringsavtal kring en bro med den föreslagna segelfria höjden 13 meter. Dagens bro har en segelfri höjd på 19 meter.

– Vi anser att sjöfartens intressen inte är säkrade om det blir en bro med 13 meter segelfri höjd. Den nya bron kommer att ha intensiv trafik, bland annat ökad kollektivtrafik, och vi befarar att en låg bro innebär fler broöppningar och därmed omfattande störningar i landtrafiken som i sin tur kan ge ytterligare restriktioner för sjöfarten, säger Ove Ericsson, direktör på Sjöfartsverket.

– Vi vill ha oförändrad segelhöjd. Dagens fartyg som går i Vänersjöfart är anpassade till den högre segelhöjden och stör inte trafiken över bron i den utsträckning som en bro med lägre höjd kommer att göra.

Verket är också till viss del kritisk mot att den föreslagna nya bron är en lyftbro vilket innebär att det finns en begränsning i segelhöjden även när bron är öppen för fartyg.
……..
Under debatten om den nya Götaälvbron har representanter för sjöfart och industri med Sveriges redarförening i spetsen argumenterat kring varför bron bör bli högre än 13 meter.

Även från politiskt håll hörs protester mot den föreslagna brohöjden. Exempelvis har Alliansen i Lidköping har pekat på att för Vänerregionen är det cirka 10 000 jobb som är direkt eller indirekt beroende av Vänersjöfarten.Nej till lägre Götaälvbro, GP 24 mars 2014

Nej till lägre Hisingsbro, Västnytt SVT 24 mars 2014
Verkligheten inte teorin är det som gäller kära rödgröna ‘gröntrafik kramare’!

Read Full Post »

Ursäkta en stilla fråga: Hur står det till?

Är våra politiker och experter verkligen säkra på att nuvarande Göta Älvbron håller säkerhetsmässigt till en rimlig stadigvarande upprustningskostnad? Jag måste säga att när man hör hur de som jobbat och jobbar med att förstärka så att nuvarande trafik med spårvagnar och nu tillåtna lastbilar skall kunna köra säkert, och de talar om hållfasthet och säkerhetsmarginaler, så blir åtminstone jag orolig. Det kan inte vara realistiskt att i gammal 1900-tals svensk modellstil utreda frågan om brons höjd för att våra politiker är så vimmelkantiga. För vimmelkantig är i min bok de som inte sätter säkerhetsfrågan högre än segelbar höjd med eller utan öppning av broklaffar. Se till att få något visst ur vagnen. Frågan har blötts i tillräckligt många år!

Nya Göta älvbron blir försenad, GP 15 mars 2012

Read Full Post »