Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Göta Älv’

Om vi vanliga människor hade så dålig koll på vad saker kostar, som de politiker samt Trafikverk som räknat på Västlänken, så hade vi haft svårt få något på bordet halva månaden….

Nya uppgifter stör Västsvenska paketet.

Enligt en rapport beställd av Stadsrevisionen blir flera byggen miljontals kronor dyrare än i budget, uppger Västnytt.
– Mycket är inte åtgärdat, säger Stadsrevisionens ordförande Lars Bergsten (M) till sajten.
……
Nu kommer nästa smäll mot Västsvenska paketet. Västnytt skriver på onsdagen om en rapport som Stadsrevisionen beställt om projektet. Där slår revisorerna larm om bland annat tre byggen som blivit klart dyrare än budget.

Knutpunkt Gamlestaden förväntas kosta 150 miljoner kronor snarare än 90, som budgeterats, och kostnaden för Heden park riskerar att fördubblas från 5 till 10 miljoner kronor.Ny miljonsmäll mot västsvenska paketet, GT 18 mars 2015

År 2014 kunde SVT Västnytt avslöja hur byggen inom Västsvenska paketet blivit så mycket dyrare att de stoppats. Då svarade Johan Nyhus, (S), ordförande för Trafiknämnden att man inte spräckt budgeten, utan istället valt att lyfta bort projekt som från början ingick som en del av paketet.

Nu kan SVT Västnytt berätta om en rapport beställd av Stadsrevisionen som visar på flera brister i trafikkontorets hantering av byggandet.

Tre dyra byggen

Revisionsbyrån har granskat ekonomi-och projektstyrningen inom trafikkontoret. Rapporten visar bland annat tre byggen som blivit mellan 50-100 procent dyrare än vad som först budgeterats:….Revisionslarm: Byggen i Västsvenska paketet blir dyrare, Västnytt SvT 18 mars 2015

Kan inte någon donera en kulram till damerna i Rödgröna röran samt till de som räknar på Trafikverket – något mer komplicerat lär de inte klara av att räkna på 😛

Post scriptum: Vad blir kostnaden för pålning till nya bron över älven? De har ju ännu inte provpålat första pålen de 100 meter som minst behövs 😉

Tillägg 19 mars 2015:
Lögner och tomma löften från början till slut, Theo Papaioannou och Håkan Andersson Vägvalet på GP debatt 19 mars 2015

Read Full Post »

Omvärlden skrattar åt Göteborg. Det säger kommunstyrelsens ordförande Anneli Hulthén (S) efter de senaste turerna om Västlänken.Omvärlden skrattar åt Göteborg, GP 4 mars 2015

Demokrati har du glömt för länge sedan Anneli Hulthén, kanske dags att be Lena Micko (S) förklara för Dig vad demokrati är…. Lena Micko är föreslagen ny ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting. Tidigare kommunalpolitiker i Linköping. Minns henne när hon innan dess jobbade med syrran, som kunnig och pragmatisk.

Rödgrönblåa Göteborgsrörans madam Hulthén som insisterar på en Tågtunnel och Sjöstad i 53 meter av Sveriges skredfarligaste lera. En madam som inte accepterar Göteborgs väljares NEJ till trängselskatt….. (Se även: Politisk okunskap eller vad

Tja ha – börja hemma sa en vis kung i Sparta när en medborgare krävde demokrati…. Inget för Röda damen i Göteborgs ledning….

Men högre upp i Rödgröna rörans kedja är det etter värre:
Sverige har en Statsminister som inte ens vet om vilka dokument som Regeringen hemligstämplat!……
Löfvén okunnig om regeringsbeslut

För att inte tala om Miljöpartiets språkrör som ministrar. Den ena ansåg inte att lagarna gällde henne….. den andre Fridolin lyckas visa att han inte ens klarar att läsa och förstå det som redan finns i klartext i nu gällande Läroplaner. Och han skall föreställa vara lärarutbildad…. för all del Folkhögskollärare kan intet om Grundskolans kunskapskrav för att bli behörig lärare….. men ändå.

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.Kan du inte läsa Fridolin? från Harkling ”Pinsamt igen Fridolin”

Var finns du Per Garthon? Bordet du satt vid när du augusti 1976 lovade Lennart Persson, Kent Ottermark, Agnetha Pellmer och undertecknad att du skulle starta ett ekologiskt parti om inte Folkpartiet där du då var riksdagsman tog upp Humanekologi, det bordet finns kvar i mitt nuvarande vardagsrum. Inte för att jag är miljöpartist, röstar M, men Miljöpartiets nuvarande svaga okunniga ledning skulle behöva dig som mentor.

Read Full Post »

När den numera rödgrönblå röran i Göteborg fortsätter att insistera på Sjöstad och tågtunnel, båda byggda på/i Sveriges absolut skredfarligaste lera (53 m o mer),
så är det i och för sig inte konstigt att okunniga politiker inte heller klarar av att räkna kostnaderna för Västlänken.
Men det hade inte behövt innebära att samma politiska sörja som tror att de kan upphäva naturkrafter som redan 1939 fastställdes så farliga att stadens VA-nät fick längre dragning med omväg för att inte riskera skred och eller avbrott,
samma politiker verkar helt ha glömt vad demokrati är…. Vi hade folkomröstning om Trängselskatten…. men vad är väl demokrati värd i Göteborgs kommun efter alla skandaler?

Bevisen: Västlänkens dolda extramiljarder, GT 4 mars 2014

Lite fakta om geologisk bakgrund
Järnvägsfrågan utgår från teoretiskt politiska drömmar om större tätare Göteborg som nu när Göta Älvtrafiken med fartyg samt Göteborg som importhamn inte längre är vad det var för 50-60 år sedan. Verkligheten och helhetsperspektiv på densamma är det som gäller. Inte ideologiska drömmar om något grönare skönare betydelsefullare Göteborg där det varit bättre att prioritera järnväg till Landvetter flygplats, förbifart utanför Göteborgs kärnområde där farligt gods lastbils-/ och persontrafik som inte har Göteborg som startpunkt eller slutpunkt slussats utanför staden, samt att bidra med pengar för Lilla Edets och Trollhätte slussars upprustning till 2000-talet än alla dessa fantasier som tas som fakta när de används i Trängselskattdebatten. Något som alltid gäller är att det inte går att använda en hypotes som fakta i analyser som skall bevisa hypotesen. En av grunderna för all Vetenskapsteoretisk analys.

Göteborg ligger där Göteborg ligger. Vid Göta Älv och i ett område som har stora ras- och skredrisker. Den som inte sätter sig in i den frågan innan man börjar diskutera detaljerna som järnvägsnät med tågtunnel i instabil mycket tjock lera och Sjöstad, Trängselskatt o.s.v. den är illa ute. Verkligheten är det som gäller!

Lämplig första läsning:
Sveriges Geologiska Undersökningar (SGU) Karta Jordarter 1:1 M Titta gärna närmare på det du får fram om du väljer Göteborg tätort i sökrutan till vänster Karta Göteborgs Tätort Sveriges Geologiska Undersökningar (SGU) Karta Jordarter 1:1 MVästlänkens verklighet, Norah4you 18 augusti 2013

Vägvalet: De förklarar krig mot majoriteten, GP 4 mars 2014

Tillägg 7 mars 2015
Idag skall många ta sig ner till stan för att protestera mot politikernas hantering av Västlänken.
Många, tyvärr inte jag. Mina ben klarar inte att gå sträckan och med ålderns rätt, är 65 sedan augusti, har försämrad hörsel gjort att det är alldeles för jobbigt att vara i stora folksamlingar. De ”notvarp” jag älskade när jag var ung oavsett var de är inte alls lika roliga längre. (Notvarp är det när man t.ex. är på en dans, ett möte eller en torgplats där det är så trångt att det är svårt att gå annat än i samma riktning som alla andra…)
Stödjer de som protesterar mot Västlänken gör jag. Fast jag får göra det på mitt sätt – som här i bloggen, i debatt mellan människor o.s.v.

Tusentals väntas till Västlänkprotest, GP 6 mars 2015

För mig handlar Västlänken om tre viktiga saker:

* Dagens politiker har inte geologiska kunskaperna om vad skredrisk innebär. I och för sig inte så konstigt då de flesta gått i Grundskola, lärt sig Mängdlära – tror de – men inte grunderna för att förstå högre matematik ens när det kommer till derivata…., De har tyvärr också i flertalet fall aldrig lärt sig förstå skillnaden på politiska drömmar om framtiden och verklighetens förutsättningar. De lever oftast kvar i föreställningar de hörde på 70-80 talet….

* De som är yngre än 60 år har ofta, oavsett var de är födda och vilken skola de gått i, mycket dåliga kunskaper om vad Demokrati är. Många speciellt inom Socialdemokraterna lever i en drömvärld från tider då Socialdemokraterna hade 50% av väljarkåren.

* Det som hade varit riktigt när det gäller tågsatsning, om denna satsning gjorts på 1950 eller 1960-talet, det har ingen som helst realistisk förankring i nutiden. Än mindre i framtiden. Drömmar om att få människor att åka från Oslo via Göteborg till Köpenhamn/Kastrup….. de är drömmar. För att det ens i mitten av 1900-talet skulle varit realistiskt, så hade det krävts en direktförbindelse mellan Fredrikstad/Halden och Strömstad. Att jobba under långa tågresor passar säkert politiker. Inte de som har familj med på resan. I dag är det dessutom oftast omöjligt att lätt ta sig till ”närmaste tågstation”. Sverige är som Bohuslän avlångt och de flesta bor mil från närmaste station med mycket dålig kollektivtrafik.

Det sista visas i klartext av Dalslands samtliga kommunalråd som protesterar mot Västtrafik: Samtliga fem Dalslands-kommuner protesterar gemensamt mot Västtrafiks planer på förändrade tågtider, som innebär att morgontågets avgångstid förskjuts en halvtimme framåt.

Kommunalråden skriver i ett protestbrev till Västtrafik att det får mycket negativa konsekvenser för Dalsland om tåget senareläggs, rapporterar P4 Väst.

”Morgontåget är helt avgörande för de resenärer som måste hinna fram till Göteborg i rimlig tid. Att äventyra detta morgontåg är att äventyra våra medborgares förtroende och deras levnadsvillkor”, heter det i kommunernas brev.Hela Dalsland protesterar, GP 6 mars 2015

Hela Dalsland går ut i protest mot Västtrafik, GT 6 mars 2015

Vem hade trott något annat än att det först krävs bra fungerande kollektivtrafik i nutid för att ens drömma om att fler skall åka tåg i framtiden? Västtrafik i sig och dess behandling av sina potentiella resenärer är en klar indikation på okunskapen om hur man gör en rimlig framtidsprognos. Okunskap bland politiker, tjänstemän som gör som politikerna vill o.s.v.

OM inte Dalslänningar kan åka tåg för att hinna till jobb som börjar från 07.00 i Göteborg, tror någon att ett större antal norrmän skulle göra sig besvär att åka via Dalsland eller Värmland för att byta tåg i Göteborg? Byta är ju redan nödvändigt för få tåg går från Göteborg söderut söder Halmstad…. det var för 10 år sedan det försämrades och SJ av alla började dra ner på de linjer de antingen direkt trafikerade eller via andra.

Så var finns ens realismen i att göra en tågtunnel i Sveriges mest skredfarliga lera. Att göra station i Haga för tanterna i rödgröna röran på deras ålders höst om 20 år verkar inte penningmässigt försvarbart.

Read Full Post »

Att det ens skall vara nödvändigt att påminna politiker, sk. forskare samt CO2-kramare om att verkligheten är det som gäller! Inte modeller skapade i datorer!

Försök även läsa av vad verkligheten är när det gäller Arktis och Antarktis!:
Arctic Sea Ice Extent 12 september 2014

Antarctic Sea Ice Extent 1978 - 2014

Glöm inte bort att läsa på: Archimedes princip samt Landhöjning

PS: det CO2-kramarna missar är det de här i Sverige skulle lärt in de första lektionerna i Geografi årskurs 7 om jorden! För att inte tala om att landhöjning och vattnets kretslopp lärs ut redan i tidiga årskurserna!

Read Full Post »

Läs noga svenska klimathot-troende:
Det är nu officiellt bekräftat: Ingen ”global warming” de senaste 18 åren (+ 1 månad)
se även

Arktis istäcke 13 augusti 2014 Sea Ice Extent 2014/08/13

Arktis istäcke 13 augusti 2014
Sea Ice Extent 2014/08/13

Att rena stollar på Länstyrelsen i Göteborg inte bara gått på klimathotbluffen, utan även planerar för värsta datamodellscenariot utan kunskap ens att landhöjningen norr linje Varberg – norr Västervik är större än värsta (och helt falska!) scenariots siffror de närmaste 300 åren, gör i nutid Göteborg och Bohusläns Länsstyrelse till de som sällar sig till skaran ”Det är tillåtet att vara dum. Dumt att bevisa det”

Vall skall skydda Frihamnen, GP 3 oktober 2014

Sedan följer här absolut bästa beviset att titlar som Generaldirektörer, i detta fallet för Statens Geotekniska Institut, är politiskt tillsatta tjänster utan grundläggande krav på Akademiska meriter inom det område de är tillsatta att sköta:

Göta Älv måste klimatsäkras redan nu, Åsa-Britt Karlsson generaldirektör SGI samt Bo Lind stf generaldirektör SGI, GP debattsida 4 oktober 2014
Roligast i kråksången är att jag vet att det finns faktiska kartor i SGI:s bibliotek och arkiv som visar att snurrena är helt ute och cyklar samt inte ens känner till vad landhöjningen inneburit och innebär. Herrskapet saknar grundläggande kunskap om att landet Sverige tippar. Landet reser sig fortfarande mer norr om Göteborg.

I SGI:s egna arkiv som jag fick göra djupdykning i 92-93 finns såväl bilder (150 år gamla) som generalstabskarta som visar Vänerns tippning de senaste 300 åren och Göta Älvs tippning norr i från. Visar klart att de höga titlarna inte motsvarar ens kunskap om vad som finns i SGI:s egna arkiv samt i form av avhandlingar!

Watts Up With That?

Global Temperature Update By Christopher Monckton of Brenchley

The RSS monthly satellite global temperature anomaly for September 2014 is in, and the Great Pause is now two months longer than it was last month. Would this year’s el Niño bite soon enough to stop the psychologically-significant 18-year threshold from being crossed? The official answer is No.

Globally, September was scarcely warmer than August, which was itself some distance below the 18-year trend-line. Therefore, taking the least-squares linear-regression trend on the RSS satellite monthly global mean surface temperature anomalies, there has now been no global warming for 18 years 1 month.

Dr Benny Peiser, our good friend at the Global Warming Policy Foundation in the UK, had anticipated the official crossing of the 18-year threshold by a day or two with an interesting note circulated to supporters on the ever-lengthening period without any global warming, and featuring our 17-years-11-months graph from…

Visa originalinlägg 2 246 fler ord

Read Full Post »

Allra först: Det föreligger varken i Göteborgsområdet eller i övrigt något som helst klimathot!

Rasrisker och skredrisker i Göta Älvområdet har varit kända i flera hundra år. Det är en naturlig följd av de geologiska förhållandena från Vänern ner till Göta Älvs mynning. Landhöjningen på hela detta område är större än ”värsta scenariot” för havsnivåhöjning – något som för övrigt inte kan hända om is och glaciärer på land eller i vatten smälter. Se länkar nedan, läs speciellt: Archimedes Princip
Har du som läser detta varit med om att isbitar som fylls i ett glas som sedan fylls med vätska får vätskan att rinna ut när isen smälter? Vänligen läs om is respektive vattens densitet. Den elev som lämnar skolan utan att veta att is tar upp mer volym än flytande vatten, den borde få gå om ett läsår!

Klimathoten som kan drabba Västsverige, GT 27 juni 2014

Falska profeter är vad de sk. forskarna är. Verkligheten denna: Satellites show no global warming for 17 years 5 months, wattsupwiththat.com 2013/02/06 För övrigt så påstår IPCC:s forskare i dagarna att det räcker med 50 (Femtio mätstationer runt jorden för att resten av jorden kan ges och antas ha samma temperaturförhållanden samt utveckling som dessa…… Herre min skapare hur i hela fridens namn har någon med så lite matematik, statistik och geologisk kunskap ens fått börja på forskarutbildning?

Att det ens finns en enda som kallar sig forskare som inte ens lärt sig Archimedes Princip och Fakta Landhöjning

Det är rent ut sagt ett stort underbetyg på svenska Grundskolan. Som minst skall ämnes- och stadiebehöriga lärare redan i 7:an ha använt 3 veckor i inledning av höstterminen att gå igenom faktiska förhållanden när det gäller vår jords geologi, geologiska historia inklusive senaste istiden och landhöjning samt grunderna i fysik där Archimedes princip är något var enda elev skall visa att han/hon förstått för att vara berättigad till ”godkänt” i 9:an!

Lämplig studielitteratur för de som kallar sig klimatforskare och uttalar sig om Göta Älv:

* Gustaf NermanVuoksen och Göta älf : Imatra och Trollhättan : en hypografisk studie, Uppsala 1902

* The landslide at Surte on the river Göta älv : a geologico- geotechnical study / by Carl Caldenius and Rune Lundström. Special chapters / by Bror Fellenius and Erik Mohrén, Sveriges geologiska undersökning. Ser. Ca, Avhandlingar och uppsatser, 0348-1352 ; 27

* Åke Sundborg och John Norrman; Göta älv : hydrologi och morfologi med särskild hänsyn till erosionsprocesserna, Stockholm 1963, Sveriges geologiska undersökning. Ser. Ca, Avhandlingar och uppsatser, 0348-1352 ; 43

Som kuriosa kan alla intresserade också läsa
* Avenius Malin, Hela gästgiveriet försvann i vattnet : än syns spåren av naturkatastrofen vid Göta älv 1648, Populär historia. – Lund : Populär historia, 1991-. – ISSN 1102-0822. ; 1998:4, s. 46-48

Bakgrundskontroll vad är det?
Undrar om inte sk. forskare idag lär sig att göra sin bakgrundskontroll??? Såväl på Länsstyrelsen i Göteborg, Göteborgs Kommuns arkiv samt i ett antal geotekniska undersökningsprotokoll från dessa och andra från 1935-1954 samt återigen de senaste åren har skredrisk, rasrisk, kvicklera m.m. noterats. INGET SOM HAR NÅGOT SOM HELST MED CO2-utsläpp att göra. HELT NATURLIGA RESULTAT efter inlandsisen, smältningen av den sprickbildningslandskap på vissa delar av Sverige där slam från rinnande vatten då som nu samlats på botten. Slam och lerpartiklar bildar naturligt nu som i alla tider olika sorters instabil lera samt tjocka instabila slamavlagringar av varierande slag!
Hur i hela fridens namn har de sk. forskarna ens fått godkänt i Geografibetyget från Grundskolan????????

För just det område där skredet i Munkedal inträffade med redan före 1937-39 års stora geotekniska undersökning bland områden där man INTE skulle bygga väg pga skredrisk. Alltså inte ens den väg pappa som pinnpojke innan han läste vidare i Hässleholm var med att bygga förbi Munkedal var möjlig att bygga på den sträckningen! Även dagens har i vissa delar på sikt tvivelaktig pålning om man skall se på de noteringar som gjordes före 1936!

Första stora geotekniska undersökningen av grundförhållanden, rasrisker, vattenförhållanden etc. i den del av nederbördsområdet som påverkar Göta Älv, gjordes,gjorde min egen far(avliden för sex år sedan) under 2,5 år med början september 1937 till oktober 1939. Uppdragsgivare Länsutredningen för vatten- och avloppsfrågor i Bohuslän, undersökningar för vatten- och avloppsanläggningar. 1939 gick pappa över för att arbeta med dessa och andra frågor för Göteborgs Kommuns Vatten och Avlopp där han arbetade fram till dess att han 1954 som en av världens fyra första specialister på Blå sidan (Luft och Vatten) fick heltidsanställning att arbeta med uppbyggnad av det som senare blev Miljövården och Miljövårdsverket.

Själv var jag sedan 1957 och in på 70-talet under hela min uppväxt vid behov min fars assistent för provtagningar för Vätterns Vattenvårdsförbund samt Motala Ströms Vattenvårdsförbund. Två somrar arbetade jag på Viak Linköpings Geotekniska avdelning. Såväl med ute med mätarstav och teodelit som fick lära mig grunderna för att rita kartor utifrån mätningar och grundundersökningar. Hösten 1971 arbetade jag som nyutbildad systemprogrammerare på Viaks Göteborgskontors dataavdelning. Vi hade där bl.a en av världens 10 första kartritningsplottrar.

Rasriskerna i Göta Älvområdet skrev Vattenverket om i sin årsbok under krigsåren. Dessa ras- och skredrisker har inget med det sk. klimathotet att göra. Det enda sk. forskare som yrar detta nu lyckas visa är att de saknar de grundkunskaper de skulle behövt för att förstå att de endast för fram fallacies, se nedan, och inte fakta!

Fallacies använda av de sk. forskarna:

Ett av de vanligaste fallacies som finns i media är att en uppgift som förs fram av en ‘expert’ alltid eller ens oftast går att lita på. Så är inte fallet. Källanalys utifrån Syfte och Tendens är något den som vill föra vidare, inte bara citera för att kommentera ALLTID måste ha i åtanke.

Ex. argumentum ab auctoritate
Professor X, professor i vetenskap A uttalar sig. Syftet och Tendensen är något man aldrig kommer förbi när uttalandet skall valideras. För att någon är professor, oavsett om denne professor uttalar sig inom sitt eget vetenskapliga område eller inom andra områden, innebär inte detta att professorn är trovärdig för att han är professor. Det innebär heller inte att professorns uttalande ens om det är inom hans eget område är oberoende av påverkan från till exempel forskningsanslag från intressegrupp. Företag, enskilda intressegrupperingar o.s.v.
Auktoritet är inget säkert kriterie på trovärdighet.

Ex. Ad hominem
I argumentering attackeras personen som det argumenteras mot i stället för sakskälet/den åsikt som personen har.
Vanligt förekommande i tidningsartiklar, i politiska debatter och när en hypotes kritiseras t.ex. för ovetenskaplighet. (jfr klimatdebatten)

Ex. Appeal to fear
När någon använder sig av att motsatt uppfattning kommer att leda till det eller det och innebära risk/fara etc.
Har varit vanligt förekommande från Klimathot – folk som använt sig av ofullständiga datamodeller där inte samtliga ingående faktorer som påverkar är medtagna. Också vanligt förekommande när någon politisk uppfattning skall kritiseras eller attackeras.

Ex. Fallacies of Assumtion
Ett subjektivt antagande är ett subjektivt antagande. Ofta finns det i det subjektiva antagandet en underförstådd förutsättning som inte är bevisad. Denna underförstådda förutsättning kan vara falsk eller sann. Innan den styrkts upp av oberoende(!) fakta, så är det subjektiva antagandet oaktat vem som för fram antagandet, påståendet eller tesen att betrakta som falskt.
Fallacies vid argumentering

Read Full Post »

Heja Sjöfartsverket som inte bara säger NEJ till lägre Götaälvbro utan som dessutom lyckas visa att Rödgröna röran i Göteborg, de som säger sig värna om grön lasttrafik på vatten inte har en susning till aning vad de ställt till med för att förhindra den trafik de sagt sig värna! Starkt jobbat. Mål och home run på en gång!

Sjöfartsverket vägrar acceptera brohöjden på den föreslagna nya Götaälvbron.

– Sjöfartens intressen är inte säkrade, säger direktör Ove Eriksson, Sjöfartsverket.

Sjöfartsverket och Göteborgs stad har under en längre tid förhandlat om utformningen av den nya Götaälvbron som ska stå färdig 2021. Nyligen beslöt Sjöfartsverkets styrelse att inte skriva under ett trafikregleringsavtal kring en bro med den föreslagna segelfria höjden 13 meter. Dagens bro har en segelfri höjd på 19 meter.

– Vi anser att sjöfartens intressen inte är säkrade om det blir en bro med 13 meter segelfri höjd. Den nya bron kommer att ha intensiv trafik, bland annat ökad kollektivtrafik, och vi befarar att en låg bro innebär fler broöppningar och därmed omfattande störningar i landtrafiken som i sin tur kan ge ytterligare restriktioner för sjöfarten, säger Ove Ericsson, direktör på Sjöfartsverket.

– Vi vill ha oförändrad segelhöjd. Dagens fartyg som går i Vänersjöfart är anpassade till den högre segelhöjden och stör inte trafiken över bron i den utsträckning som en bro med lägre höjd kommer att göra.

Verket är också till viss del kritisk mot att den föreslagna nya bron är en lyftbro vilket innebär att det finns en begränsning i segelhöjden även när bron är öppen för fartyg.
……..
Under debatten om den nya Götaälvbron har representanter för sjöfart och industri med Sveriges redarförening i spetsen argumenterat kring varför bron bör bli högre än 13 meter.

Även från politiskt håll hörs protester mot den föreslagna brohöjden. Exempelvis har Alliansen i Lidköping har pekat på att för Vänerregionen är det cirka 10 000 jobb som är direkt eller indirekt beroende av Vänersjöfarten.Nej till lägre Götaälvbro, GP 24 mars 2014

Nej till lägre Hisingsbro, Västnytt SVT 24 mars 2014
Verkligheten inte teorin är det som gäller kära rödgröna ‘gröntrafik kramare’!

Read Full Post »

Tänk om t.ex. Göteborgs Posten gick ner i sina egna arkiv, till att börja med, och gick igenom sina medelvattenstånd som förr i tiden ofta publicerades. Att så var fallet vet jag, inte bara för att det också är möjligt att se i Göteborgs vallgravar att vattenytan påverkas av det den alltid gjort, vindriktningar och lufttryck…..

I vallgravarna går det att se avloppen från de äldsta husen i centrum, för det fanns sådana som mynnade och fortfarande mynnar ut i vallgravarna, avlopp som så sent som i min barndom sällan var synliga för vattenytan i vallgravarna var oftare HÖGRE förr. Alla som väntar på spårvagn eller buss i Brunnsparken kan själva dag för dag se verkligt inte dessa korrigerade datamodeller som inte är korrekta matematiska beräkningar ens om dessa korrigerade värden varit korrekta. Jämför dina egna observationer på mätstickan i vallgraven mellan Nordstan och Palace Hotell-där 5:an och 10:ans spårvagn går med lufttrycket och vindriktningen. Gör du som jag gjorde under många år egna observationer, så ser du själv hur tokigt dessa korrigerade värden är redan innan du lärt dig att det som SMHI och några snurren på SGI fått för sig om framtidens Göteborg saknar all vetenskapsteoretisk grund!

Vi tar det från början. Landet stiger saktare här i Göteborg än den gör t.ex. i Karlstad. Dock stiger inte landet så sakta som det påstås på den modell som godtagits politiskt(!) som vore den riktig. Det som påverkar är inte någon som helst höjning av havsytan, den är en chimär som bäst förstås om varje person som tvivlar på chimären går tillbaka till läroböckerna som skrevs före detta spektakel till klimatskojeri började.

* Havsyta är ALDRIG ett exakt mått. När man vetenskapligt talar om havsnivåer så är det medelvärden över en lång period, minst ett år, där man jämför högsta och lägsta värde under dygn. Glöm aldrig bort månens dragningskraft på vatten.Fakta om jorden

Havsyta är alltså aldrig något fixt värde. Vattenytan i världshaven är beroende på månens och solens placering i förhållande till den mätpunkt (GPS-punkt) som vi mäter havsytan vid. Ute på öppet hav kan havsytan under en och samma dag variera med flera tiotal meter. Vid våra kuster, Sveriges, kan den variera med mer än 40 cm under en och samma dag med samma lufttryck och vindriktning. I Östersjön varierar det som är verkligt uppmätt medelvattennivå med mer än 1,5 meter upp och ner under ett år.

Medelvattennivå mäts, eller rättare sagt skall mätas, dag för dag, man har i alla tider förr gjort noggranna mätningar (som redovisades i t.ex. GP och GHT (på sin tid) där medelvattenståndet under föregående dag redovisats.

* Det är inte i Göta Älvs inlopp som det finns risk för att vattennivån påverkas av någon som helst havsnivåhöjning. Har herrskapet inte ens lärt sig att Archimedes princip gäller även land som tryckts ner av inlandsisen eller av glaciärer? När is smälter, så reser sig landet som legat under. När is ligger i vatten och smälter, så höjs INTE vattenytan. Lika lite som om du har en isbit i ett glas och häller vatten så att det kommer upp till kanten. Står glaset stadigt, så inte rinner det över när isen smälter! Har folk helt glömt bort att fruset vatten utvidgar sig. Läs först om densitet och om vattens olika tillstånd sedan om Archimedes princip innan ni fortsätter vela!

Det enda problem som Göteborg och Kungälv har utöver igenslamning är att Göta Älvs nederbördsområde precis som VA-verket redovisade i sin egen årsskrift på 1940-talet är området från Mjösa (Norge) där en del av nederbörden som faller är den som vi får via Klarälven ner till Vänern och som påverkar Göta Älv på två sätt: Först beroende på nederbörden som fallit över området norr Ostfold upp till Mjösa och in mot Värmlandsgränsen samt att landhöjningen är större i norra Vänern än i södra.

Verkliga värden på vattenmängder, inklusive korrekta uppgifter om de betydligt större nederbördsmängderna som fallit och ökat kubikvattenmängden som passerat ett stort antal orter från Klarälvens norra delar ner via Göta Älv finns noterade från 1860-talet framåt OCH publicerade i Melin Ragnar, Vattenföringen i Sveriges floder, Stockholm 1955 Där finns det vattenföring som är betydligt större än dagens…… faktiskt uppmätta värden korrigerade extrapolerade värden som saknar kontakt med verkligheten.

Framtidens Göteborg
Det som kommer att hända, är att mer vatten kommer att flöda ut via Göta Älv pga landhöjning i norra Vänern, Vänern tippar och har tippat så att vem som helst som gör sig besvär att läsa faktiskt uppmätt vattendjup förr i tiden kan se att detta sker t.ex. genom att kontrollera vattendjup på äldre noggranna sjökort och jämföra med dagens. Som jämförelse skall nämnas att Vättern tippat Omkring 7.700 f.Kr avskiljdes Vättern från Yoldiahavet. Strandlinjen i Motala låg då 4 m under nuvarande strandlinje. Nordliga strandkanten av Vättern låg 12 m över samt södra strandkanten 43 m under Vätterns nuvarande strandlinje Källa: Håkansson Lars, Ahl Thorsten; SNV PM740 NLU Rapport 88 , Uppsala 1976, sid 12 ff Liknande gäller för Vänern. I Vänerns fall har landhöjningen i norr påverkat så mycket att det t.o.m. är synligt på foton från området Vänersborg-Trollhättan under de 150 år som jag själv äger foton från…

Finns en hel del mer att säga. Men allra först uppmanar jag varenda en som fortfarande tror att det förekommer ett CO2-hot att gå till So much ice in Antarctica that a research vessel gets stuck in summer, wattsupwiththat 2013/12/26 För så mycket kan väl folk ändå idag att de vet att det är sommar på södra halvklotet när vi har vinter här? Finns en hel del där om de avslöjade förfalskningar som sk. experter som varit de ledande i CO2-hotfrågan tvingats erkänna.

Barriärer kan skydda Göteborg mot vatten, GP 27 december 2013 Rödgröna rörans konsulter förnekar sig inte. De är värre än vad så. De har planer på att sänka(!) 45:an och E6:an 1,5 meter vilket oavsett allt annat de inte ens räknat med kostnaderna av att stort antal av Göteborgs matarledningar av vatten samt avloppsledningar ligger nära den nivån just där…… gissa vad kostnaderna de inte räknat med i Västlänkprojektet kommer att gå på enbart för de nya ledningarna och de tre vattenpumpar som kommer att krävas för att kunna leverera rent respektive avfallsvatten dit de skall?

Read Full Post »

En så orealistisk, ovetenskaplig artikel som inte har ett enda giltigt argument där verkligt läge har tagits hänsyn till, som Västlänken nödvändig för bättre järnvägar, Carl Bellinder civilingenjör – lantmäteri, bygg- och fastighetsekonomi och Gabriel Lindh student, Ja till trängselskatt i Göteborg; GP debatt 18 augusti 2013 skrivit har jag under mina snart 64 år sällan eller aldrig läst. Det enda realistiska i hela deras debattinlägg är frågan om planskilda korsningar i Olskroken. Något som borde beaktats redan när man lade ner järnvägstunneln under nuvarande motorväg in mot Olskroksmotet.

Järnvägsfrågan utgår från teoretiskt politiska drömmar om större tätare Göteborg som nu när Göta Älvtrafiken med fartyg samt Göteborg som importhamn inte längre är vad det var för 50-60 år sedan. Verkligheten och helhetsperspektiv på densamma är det som gäller. Inte ideologiska drömmar om något grönare skönare betydelsefullare Göteborg där det varit bättre att prioritera järnväg till Landvetter flygplats, förbifart utanför Göteborgs kärnområde där farligt gods lastbils-/ och persontrafik som inte har Göteborg som startpunkt eller slutpunkt slussats utanför staden, samt att bidra med pengar för Lilla Edets och Trollhätte slussars upprustning till 2000-talet än alla dessa fantasier som tas som fakta när de används i Trängselskattdebatten. Något som alltid gäller är att det inte går att använda en hypotes som fakta i analyser som skall bevisa hypotesen. En av grunderna för all Vetenskapsteoretisk analys.

Göteborg ligger där Göteborg ligger. Vid Göta Älv och i ett område som har stora ras- och skredrisker. Den som inte sätter sig in i den frågan innan man börjar diskutera detaljerna som järnvägsnät med tågtunnel i instabil mycket tjock lera och Sjöstad, Trängselskatt o.s.v. den är illa ute. Verkligheten är det som gäller!

Lämplig första läsning:
Sveriges Geologiska Undersökningar (SGU) Karta Jordarter 1:1 M Titta gärna närmare på det du får fram om du väljer Göteborg tätort i sökrutan till vänster Karta Göteborgs Tätort Sveriges Geologiska Undersökningar (SGU) Karta Jordarter 1:1 M

Det är därför mycket allvarligt att man här i Göteborgs Kommun, som har det lokala tillsynsärendena för de områden man tänker bebygga/bygga järnvägstunnel i inte offentligt har redovisat de mätningar som gjorts under åren. Mätningar som jag vet, har talat med geoteknikerna som gjorde mätningarna på plats under senare år och det var min egen numera avlidne far som gjorde samma undersökningar i samband med utredningar för Göteborgs Vattenverk avseende var det var möjligt och lämpligt att dra VA-ledningar (Vad VA-ledningar till områden som Haga, Järntorget-Göta Älvområdet samt dragning upp mot Masthugget Majorna är hoppas jag att alla inblandade har en aning om.*) på 1940-talet. Utöver det så genomförde han stor utredning för Länsutredningen för Vatten- och Avloppsfrågor i Bohuslän slutet av 1930-talet fram till 1942) .

Kort fakta genomgång.

Först citat från SGU:s hemsida Samhälle, Risker, Skred och ras på Statens Geologiska Undersökningar (SGU) hemsida :
<Lera</em
Lera har stor förmåga att suga upp och hålla kvar vatten. Uppsugningen sker mycket långsamt. Vattenhalten är en av de faktorer som bestämmer hur stabil lerjorden är. Ju mer vatten den innehåller, desto större är risken för att marken ska börja röra på sig. Om leran är s.k. kvicklera kan den bli helt flytande.
Kvicklera är en speciell typ av lera som framför allt finns på Västkusten. Leran är normalt sett relativt stabil men blir den utsatt för en skakning, till exempel genom sprängning eller ökad belastning, till exempel schacktmassor, kan den bli mycket lös. Flera stora skred i Västsverige är av kvickleretyp.

Silt
Silt (finmo och mjäla) suger snabbt upp vattnet och håller det kvar. En jordart som innehåller mycket silt börjar lätt flyta om den är vattenmättad, vilket innebär att risken för skred ökar

Slut citat.

Oro för sk. höjd havsvattennivå

Nu är det så att det INTE föreligger någon som helst risk för att havsytenivån skulle påverkas i det sena skedet av avsmältning (säsongvis avsmältning och säsongvis frysning) som helt naturligt sker i Arktis, Antarktis och på glaciärer som befinner sig på Norra halvklotet. De som inte tror mig bör läsa på om Facts not Fiction sida om Fakta Naturen repetera gärna fliken Fakta landhöjning, Facts not Fictionsida samt självfallet det som alla sk. klimatfantaster som varnar för havsytehöjningar har glömt Archimedes princip, Facts not Fictionsida för någonstans i bakhuvudet måste väl ändå Västlänkens ivrare ha klart för sig tre viktiga bitar:
* Landet höjer sig fortfarande norr om Halmstad i Sverige. Landhöjning är en retarderad rörelse dvs de områden som först blev av med inlandsisen började resa sig snabbt och innan de där isen låg kvar länge. Rörelsen avstannar med tiden, men är idag flera cm större än ens de värsta klimatfantastscenariorna räknar med i Göta Älvs Utlopp.
* Alla floder och större åar/vattendrag som rinner meandrar när det finns lutning att tala om från inlopp till utlopp. Bra tvfilm Rivers meanders, bbc.co.uk/learningzone/clips/rivers meanders I fallet Göta älv som är utlopp av vatten från nederbördsområden ända upp till Trysil i Norge via Klarälven som är en av de floder i Sverige där meandringens biverkningar i form av medfört silt m.m. hela vägen ner via Vänern, Trollhättan och Lilla Edet till Göteborg påverkar slamavlagringarna utöver de slamavlagringar som bildas av vatten och vinderosion samt varierande vattenföring i området från fallen i Trollhättan ner till Göteborg, påverkar såväl slamavlagringarnas innehåll och tjocklek direkt och indirekt även salthalten i älvvattnet och därigenom den instabila leran i planerade Älvstadsområden. Ett område där det krävs pålning ner till berggrund var 8:e meter om området skall belastas ens hälften av det som är tänkt….. Det är därför området INTE FICK BEBYGGAS under tiden fram till nutid. Ras och skredrisken är extrem!
* Datateorier är inte värda mer än det faktaunderlag som ligger till grund för datateorierna. Verkligheten är det som gäller!

Sedan är det två andra saker:
1. Det föreligger ingen som helst möjlighet att Göteborg i framtidens järnvägsnät kommer att bli en genomfart lämplig för passagerartrafik mellan Oslo och Danmark. Så länge det inte finns en direktförbindelse mellan Halden och Strömstad, så länge är det en helt orealistisk utopisk dröm hos de Rödgröna här i Väst.
2. OM förtätningen i Göteborg fortsätter så krävs det i storleksordningen 8-20 miljarder kronor att åstadkomma ett rimligt, inte ens ett hållbart, VA-ledningsnät. Såväl befintliga som planerade rördragningar är inte till fylles för att säkra vattenförsörjning och avlopp. Än mindre är det ur Rent Vatten synpunkt något som ens finns med i befintliga offentligt presenterade utredningar.

* En hel del av geologiska förutsättningarna för detta finns med i varje 7:e klassares Geografibok ett av de första kapitlen som även ger uppgift om tektoniska plattor. Gå lite längre in i texten som även i bild visar olika geologiska saker som horst, skred o.s.v. I övrigt är det Grundskolans Kemibok årskurs 7-9 som rekommenderas

Slutsats
Det verkar vid genomgång av det offentliga underlaget som styrande Rödgröna Röran presenterat för Göteborgs politiker som man varken tagit lärdom av Tuveraset eller av de verklig geologiska grundförhållandena i Göteborgs tätort. Att man väljer att låtsas som det regnar och att alla ”saker” för en Västlänk skulle vara på plats när Järnvägsfrågan som inte heller den är totalt genomlyst utifrån vetenskapsteoretiskt hållbara presenterade undersökningar. Verklighetens undersökningar som geoteknisk personal i Göteborg gjort(!) inte bara i nutid som bekräftar geotekniska borrningsresultat från Andra Världskriget vad gäller området där man tänker bygga Sjöstaden samt det område som berörs av den planerade har av någon märklig anledning inte ens presenterats officiellt. Vilket är allvarligt sett ur framtidens perspektiv.

Inger E Johansson Göteborg
som lärde sig hantera teodelit innan jag kunde läsa, rita kartor (även jobbat sommartid på geoteknisk avdelning samt kartavdelning under skoltiden), studier, erfarenhet av provtagningar m.m. utöver politiskt varit med och introducerat Humanekologi i Sverige en gång för länge sedan.

Read Full Post »

Jag har i min ägo, efter min far delar av den stora geologiska undersökning som min far, Gunnar Jönsson, genomförde för såväl Länsutredningen för vatten- och avloppsfrågor i Bohuslän 1937-1942 samt geotekniska borrningar han genomförde längs Göta Älv från 1940-1942. Vad det gäller skredrisk inom hela Göta Älvs nederbördsområde, från Norge, ner via Värmland (där han också gjorde geotekniska undersökningar), Vänerområdet och ner till Göteborg, fanns en sammanställning gjord av flera geologer och VA-folk i Vattenverkets egen tidskrift i början av 1940-talet.

Så kom inte och påstå att skredrisken är något nytt. I min familj och bekantskapskrets är vi många, även om de äldre nu är borta, som under 50-80-talet vid flera tillfällen fick påpekat de idiotiska byggnationer som skedde i kända skredområden. Ett av exemplen var skredet på motorvägen vid Munkedal. Där var skredrisken så väl känd redan när pappa var pinnpojke att det redan då ansågs fara att anlägga väg just där skredet gick när motorvägen var. (Det är för övrigt inte helt riskfritt där vägen går nu heller p.g.a instabil lera. Borde sprängts in i berget. Men det är en annan fråga).

Klimatförändring är alltså inte heller i Göta Älvområdet något som är orsak till skredrisken. Göta Älv har en hög genomströmningshastighet inom hela nederbördsområdet. Värden från 1807 fram till 1947 visar toppvärden på månadsmedelvärden i kubikmeter/sekund som varit uppe i 2380 kubikmeter/sekund att jämföra med mera normala värden som legat mellan knappt 300-600 kubikmeter/sekund. Ett av många år med högre genomströmningshastighet var 1915 ett annat 1945. Hela älvdalssystemet består av instabil lera och slamavlagringar på sprick’botten’ i berggrunden. Landhöjningen är fortfarande högre än ens de mest drastiska sk. klimatdatamodellernas helt uppåtväggarna beräkningar av havsnivåförändring. De har glömt Archimedes princip….. Landhöjning är en retarderad rörelse som är väl känd och fortfarande pågår längs Göta Älv precis i enlighet med den landhöjning som ”skall” förväntas utifrån när landet först kom över vattenytan då Inlandsisen smält.

Stor risk för skred längs älven, GP 15 februari 2013 och här i Göteborg finns det snillen som vill bygga Älvstaden samt station för tågtunneln i ett av de allra största skredriskområdena……

Se även: Det tog tid, Norah4you 25 juli 2012 samt Vad är geologiska undersökningar, Norah4you 7 februari 2013

För övrigt körs det med falska papper. Skredområdet från Lilla Edet (bild i artikeln) ner till väst Göta har varit känt ännu längre. Det var på 1800-talet som ett skred gjorde att ungdomar som varit och dansat på en då existerande liten ö i älven utanför Göta såg sin båt kapsejsa och flera förlorade livet. Därefter blev det förbjudet, under många år, att bygga nära skredriskområdet annat än enplans mindre hus på torpargrund.

Read Full Post »

Older Posts »