Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Göran Persson som skolminister’

Absolut bästa beviset hittills VARFÖR det krävs mer än bara Lärarbehörighet i allmän mening för att förstå skolans problem är Fridolins (Miljöpartiets och Socialdemokraternas) utspel om obligatorisk Gymnasieskola. Fridolin har trots sin lärarbehörighet (utbildad Folkhögskollärare) INTE lärt in Barn och Ungdomars utveckling.

Fridolin saknar helt förståelse för att det inte bara krävs högre löner till lärare utan fler välutbildade ämnes- och stadiebehöriga lärare som kan ta tillvara varje elevs möjlighet att lära sig lära in. Redan utspelet om mindre klasser visar att S och MP saknar kontakt med verkligheten. Ämnes- och stadiebehöriga lärare växer inte på träd och att hitta tillräckligt många speciallärare för att hjälpa de elever som redan idag äger laglig rätt att få det stöd de behöver, det är inte något som aldrig så mycket högre löner får fram. Varken speciallärare eller ämnes- och stadiebehöriga lärare går att hitta under äpple- eller päronträd.

S och MP överens om skolan, GP 28 september 2014
S och MP överens om skolan, Aftonbladet 28 september 2014

Överens om ett krav som kommer att slå ut än fler unga från arbetsmarknaden efter att de i Alla skall med skolans anda slussats fram som vore de tetrapack som skall fyllas med ”kunskap” på löpande band!

Viktigt inlägg på SvD Brännpunkt: Skolplikt löser inte de stora problemen, SvD Brännpunkt 29 september 2014

Lagkravet som S och MP enats om är bara början på fortsättningen av Socialdemokraternas Alla skall med skolas utslagning av elever. Vi tar emot vetgiriga och nyfikna elever i ettan och släpper ut uttråkade och/eller elever som inte förstår det de läser i femman sa en äldre lärarinna till mig för några år sedan. Så är det tyvärr. Lika lite som ”ALLA” kan bli fotbollsproffs ens om de får aldrig så mycket träning, lika lite kan ”ALLA” barn lära in tillräckligt för att klara av (och orka klara av) att gå ett obligatoriskt gymnasium. Alla barn är lika värda men olika. För att få en jämlik skola, om det nu är verkliga skälet för obligatoriskt gymnasiekrav (hmm verkar för mig vara ett sätt att dölja ungdomsarbetslöshet) så hade tre krav som S + MP helt glömt bort utgjort grundbulten:

* Krav på kommuner och andra utövare av skolverksamhet att välutbildade specialpedagoger anställs så att varje barns egna förutsättningar att lära in får utvecklas. Dvs det räcker inte att mot vite kräva att skolorna SKALL ge varje barn det stöd, specialundervisning/stödundervisning etc som det enskilda barnet behöver (och Skollagen ger dem rätt att kräva!)

*Krav på att ingen ämnes- och ingen stadieobehörig lärare SKALL få anställas annat än som tillfällig vikarie. Det är viktigt att de tillfälliga vikarierna ALDRIG tillåts räkna anställningstid som lärare på samma sätt som de legitimerade ämnes- och stadiebehöriga lärarna.

* Krav att varje skola som minst skall ha tillgång till en halvtids skolpsykolog. Alla barn är lika värda, men olika. Det är bra att krav på skolhälsovård finns, men det räcker inte.

S och MP: Gymnasiet blir obligatoriskt, Expressen 28 september 2014
MP och S överens om skolan, DN 28 september 2014
S och MP överens om obligatorisk gymnasieskola, SvD 28 september 2014

*Kunskap trillar inte från ovan. Inte ens om ”Alla” barn redan under första skolåret får tillräckligt med stöd för att knäcka läskoden, innebär det att ”Alla” barn utvecklas på samma sätt vid samma ålder.

*Kunskap trillar inte från ovan. Inte ens om samma självklara krav på ARBETSSKYDD ställdes på varenda skola, som på vuxnas arbetsplats, inklusive krav på bullernivå m.m. så skulle ”alla” barn få tillräcklig struktur och lugn för att kunna lära in. Men de kraven är självklara förutsättningar för att kunna lära in.

*Kunskap trillar inte från ovan. Inte ens i den bästa av skolvärldar med ämnes- och stadiebehöriga engagerade välbetalda lärare kan man komma ifrån att det kommer att finnas barn som tidigt slås ut. Barn som förut haft möjlighet att ta sig ett eller ett par sabbatsår i form av anpassad undervisning under senare grundskolåren; barn som utvecklats tidigare eller senare än sina klasskamrater och som därför blivit uttråkade på vanliga lektionerna samtidigt som du i samma klass har barn som trots att de kämpar aldrig så mycket och får stöd inte klarar av att där och då lära in det de behöver ha med sig för att utan psykiska, mentala, fysiska eller andra problem klara av nästa skolår.

Det går inte att i femman säga vilka barn som har intressen nog att senare i livet lära in det deras kamrater i klassen redan lärt in. I en vanlig svensk sjua har du elever vars läsning, skrivning samt ordförståelse ligger på den nivå som varenda en som gick i gamla Folkskolan/Enhetsskolan hade med sig från tredje årskursen. I samma klass har du elever vars logiska förmåga just p.g.a. elevens egna individuella utveckling (med eller utan stöd hemifrån) nått de nivåer som en elev förväntas ha enligt kursmål när han/hon går ut 9:an.

Jag kan ge ett konkret exempel från min egen släkt. I släkten finns en grabb som trots att han fick bra stöd, specialpedagog och talpedagog m.m., inte ens när han gick ut 9:an hade knäckt hela läskoden. Han klarade med nöd och näppe att gå ut Grundskolan. Han lyckades komma in på en gymnasielinje som låg i linje med hans intressen. Inte förrän några år efter en mycket blek gymnasieinsats lyckades han knäcka läskoden helt. Han älskade att se på Fantasyfilmer samt spela Fantasyspel på datorn. Lärde sig engelska snabbare än han lärde sig svenska språket och grammatiken. Så kom Harry Potterböckerna ut på svenska. Killen som nästan bara klarat av att läsa Kalle Anka, köpte den första tegelstensromanen. Hans intresse gjorde att han tragglade sig igenom den tjocka boken med hjälp av ordböcker, föräldrar och släkt. Sedan lossnade det. Han insåg att det skulle bli bättre möjligheter om han utnyttjade den nyvunna läsförmågan genom att läsa ett påbyggnadsår. I hans fall inom el. Efter det året så öppnade sig världen. Då var han över 25.

Alla barn är lika värda, men olika. Det finns många barn och unga som mår dåligt för att de slussats vidare utan att ha fått tid att utvecklas och lära sig förstå det som de behöver ha med sig för att klara nästa skolsteg, nästa termin, nästa skolår. Många barn och unga mår dåligt för att kontakten med vuxenvärlden utanför skolan, oavsett föräldrarnas egna utbildning och studieintresse, ofta är sk. kvalitétstid….

Alldeles för många barn och unga har V70-föräldrar ännu mer idag än för några år sedan. Många är de unga som varje månad talar med mig om avsaknaden av föräldrar som finns där när barnet/den unge själv vill och behöver prata. Många är de barn som idag växer upp med kroppsligt närvarande föräldrar som tillbringar tid med mobilen/facebook eller annat samtidigt som de försöker (för det hoppas jag) lyssna på sina barn.

Lagstifta om obligatorisk gymnasieskola är inget annat än att be för ännu mera utslagning av barn och unga. Kunskap trillar inte från ovan. Inte kommer Sveriges elever att må bättre, inte kommer självmordsförsöken att minska eller självkänslan hos de enskilda eleverna att öka genom S och MP:s Obligatoriska Gymnasieskola. Barn och Unga är individer som inte utifrån ålder går att stoppa in i en box eller sätta upp på en hylla för att därifrån stråla som en stjärna. Alla barn är lika värda men olika. Det tar 12 år att Utbildas till arbetslöshet och vuxendagis inte mår de unga bättre av den ”behandlingen”.

Read Full Post »

Det är Lärarförbundet, som tyvärr jag själv tillhörde, som lät många helt obehöriga eller som minst obehöriga inom ämnet de fick gå före flertal av oss som var utbildade i våra ämnen och sökte under första sex åren av 2000-talet!

Sluta försöka larva Er längre Lärarförbundet!
– De största förlorarna är eleverna, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén till SvD.Den nationella krisen är här, SvD 25 september 2014 LÄRARFÖRBUNDET ÄR SKYLDIGA TILL ATT MÅNGA ÄMNES- OCH STADIEBEHÖRIGA LÄRARE GAV UPP OCH TILL ATT MÅNGA TOTALT OBEHÖRIGA ANSTÄLLTS! Känner till mer än 10 fall bara under senare år när jag själv varit handikappad!

Hörde liksom kompisar alla möjliga bortförklaringar till varför kommunala skolor fick anställa även totalt outbildade lärare. Värsta fallet var när en manlig vaktmästare fick gå före 3 behöriga till fast tjänst i en av Göteborgs grannkommuner. Han hade ju jobbat länge inom kommunen och klassen som läraren skulle bli mentor i ”behöver en manlig lärare” sa såväl rektor som Lärarförbundets facklige ombud. Hjälpte inte att tala med Lärarförbundet högre upp. Nu pensionerad efter att varit skadad, båda benen + knäna m.m. senaste åren innan. Är själv SO men jag vet ämnes o stadiebehöriga matematik + fysiklärare som råkat ut för samma sak!

Att skjuta upp Lärarlegitimationen – dvs att ge vika för Miljöpartiets krav som fanns på valaffischer att ge eleverna tillbaka sina lärare är att köra svenska utbildningssystemet än längre ner! NU FÅR DET VARA NOG! Det handlar inte om att skolan behöver fler lärare – FLER VÄLUTBILDADE ÄMNES OCH STADIEBEHÖRIGA LÄRARE.
Går inte att säga att klasser skall vara si eller så stora. Observera att varje klass är olik den andra och att det värsta som Socialdemokraterna gjorde var att skapa kravlös skola där alla skall med. OBSERVERA ALLA BARN ÄR LIKA VÄRDA MEN OLIKA! LIKA LITE SOM ALLA KAN BLI FOTBOLLSPROFFS ELLER TV-stjärna, LIKA LITE KAN ALLA KLARA ATT LÄSA MATEMATIK B, C och högre på Gymnasiet!

Ekvationen måste gå att lösa, SvD 25 september 2014
Handlingsplan har länge funnits – det som hänt är att skolor (och obehöriga lärare) valt att inte komplettera för att bli behöriga!!!! ALLA berörda har känt till kraven i flera år – vidareutbilda dig om du vill fortsätta undervisa och få sätta betyg. VET HUT ALLA NI SOM TRÄNGT UNDAN BEHÖRIGA LÄRARE – FÖR NI ÄR MÅNGA OCH INTE VÄRDA ATT DALTAS MED MERA!
Det kostar att ha ämnes- och stadiebehöriga lärare anställda. MEN det är investering som lönar sig i långa loppet. Vi kan inte fortsätta att utbilda ungdomar i 12 år till arbetslöshet! Läs Tar 12 år att utbilda till ungdomsarbetslöshet, Norah4you 21 april 2014

Read Full Post »

Äldrevården inte gymnasiedagis!
Äldrevården får inte bli förvaringsplats för ungdomar som pga Alla skall med skolan inte klarat av att få tillräcklig kunskap/betyg för att kunna läsa vidare/få jobb!

Äldrevårdens personal har av fackföreningarna hållits kort med löner som ligger långt under vad en medelhög facklig företrädare skulle acceptera arbetande på ett facks kontor! Kan det vara så illa, Stefan Löfven, att de låga lönerna, den nedvärdering av de utbildade äldrevårdarnas arbetsuppgifter som Socialdemokraterna samt Kommunal m.fl. tillåtit under långa tider nu följs av ännu värre nedvärdering där Du och Socialdemokraterna går och tror att det handlar om fler händer i vården. Vården har exakt samma behov av välutbildad personal för respektive arbetsuppgifter som skolan har. Det skadar mer än det hjälper att slänga in okunniga, outbildade människor i sig. Värre än så – det är ett hån mot de som har utbildning och erfarenhet av äldre vård samt ett hån mot Sveriges äldre befolkning att missunna dem rätt utbildad personal!

Rödgröna Göteborgs rörans leading lady Socialdemokraternas Hultén visar sin absoluta okunskap och arrogans:
Fler händer i omsorgen och mer tåg, Anneli på GP blogg

Gamla värda vårdanställda med utbildning anpassad till äldrevård! Vårdanställda som får den lön de är värda i stället för att se de pengar som öronmärkts till vården trilla ner i politikerlöner, administrativa överbyggnader och allehanda förvaringsförslag för bidragsberoende! Pengar skall ut i verksamheten!

Inflikad twitter 16.32

Det är på tiden att Äldrevård (och annan vård) får krav på sig att ha välutbildade, rutinerade, engagerade samt välbetalda anställda. Oavsett om vårdgivare är privata eller offentligt anställda!
SKÄMS Stefan Löfven. Socialdemokraternas skapande av förvaringar med sänkande av ”löner” förlåt bidrag via AF och Arbetslöshetskassa, är ett hån mot alla som arbetar inom vården utöver att det redan i gången tid under Göran Perssons regeringsår skapades ett B-lag där många av de som hamnade i förvaringshjulet var betydligt mer kvalificerade inom sina egna områden än vad någon svensk politiker undantaget möjligen Gunnar Sträng och Anders Borg någonsin varit!

Finns inte mycket som retat mig så som Socialdemokraternas arroganta skylt: Vi vill att alla skall kunna vara bäst i test. Ärligt talat – Alla människor är lika värda men olika. ALLA kan inte bli fotbollsproffs. De har varken naturliga anlagen, idogheten eller ens kapaciteten att lära in för att bli de. Samma sak gäller när det gäller mänskliga engagemanget och viljan, kunskapen, förutsättningarna att kunna ”lyssna”.

Empati är inget som trillar över någon. Samma sak gäller när inom teoretiska området. Det må vara teoretiskt möjligt att tvinga unga att gå obligatorisk gymnasieutbildning, hur många som ramlar ihop psykiskt för att de saknar förutsättningar, vilja och engagemang att lära in det som där förutsätts trilla ner över elever – för något annat är det inte frågan om än arrogans och nonchalans mot all kunskapsinlärning. När det gäller äldre och sjuka vars nuvarande personal ofta går på knäna för att pengarna går till administration i det Offentliga systemet, samt till onödiga politiker löner/pensioner, i stället för ut i verksamheten, så är Stefan Löfvens och Socialdemokraternas förslag att skapa 20 000 traineeplatser inom vård ett rent hån!

En av 2014:s viktigaste debattinlägg finns att läsa i Kommunalarbetaren, Nordens största fackliga tidning sägs det…..

S förslag om 20 000 traineeplatser inom äldreomsorg och funktionshinder haltar betänkligt. Förslaget gäller ungdomar som genomgått gymnasieutbildning och varit arbetslösa i mer än 90 dagar. Att de tvingas in i omsorgen som en arbetsmarknadsåtgärd, på vilket sätt höjer det statusen på våra yrken?

De som anställs i 12 månader som trainee ska arbeta 75 procent och få utbildning på 25 procent, de kommer också bara få 75 procent av lönen. Vilka konsekvenser får det när arbetsgivaren helt slipper kostnaden för fortbildning och kompetensutveckling av våra yrkesgrupper?

Pengar till kompetensutveckling är rent anorektiska i våra arbetsgivares budgetar, och nu ska gymnasieutbildade ungdomar själva stå för kostnaden för det som tidigare låg på arbetsgivaren.

S vill satsa 2,8 miljarder kronor på reformen. Det ska gå till att betala lön och utbildningskostnader, arbetsgivaren ska stå för handledning. Det innebär 15 000 helårsarbetare till vård och omsorg utan att arbetsgivaren behöver betala ett nickel. Hur ska vi någonsin få igenom våra krav på att vård och omsorg måste få kosta?Lena Ezelius, vårdbiträde och fackligt aktiv i Stockholm i Kommunalarbetaren 27 augusti 2014
Fredrik Tenfält: Vård av gamla kräver kunskap, GP ledarkrönika 4 september 2014
Det duger inte, Löfvén, SvD Ledarsidan

Det är på tiden att Socialdemokraterna överger sin förvaringsfilosofi för de som inte klarar av att bli högskolebehöriga och går vidare till arbetslöshet. Räcker fuller väl med att Socialdemokraterna sänkte svenska skolan:

* Vilket parti införde Grundskolan?
Socialdemokraterna.

* Före Grundskolans införande krävdes det i princip att läraren var adjunkt för att få undervisa på högstadiet. Vilka stoppade detta?
Socialdemokraterna

* Fram till 1985 fanns det lågstadie- och mellanstadielärarutbildning…… Vilket parti lade förslaget som Riksdagen tog 1985 om gemensam utbildning för hela Grundskolan?
Socialdemokraterna

* Vilket parti lade förslaget som fick speciallärarutbildningen att upphöra i början av 1990-talet?
Socialdemokraterna.

* Vilket parti var vid makten när yrkesvalslärarna ersattes av SYO-konsulenter som sedan försvann från skolorna? –
Socialdemokraterna.

* Vilket parti kommunaliserade skolan?
Socialdemokraterna.

Skäms Stefan Löfven!

Read Full Post »

För att citera en av Sveriges bästa pedagogiska personer, nyligen bortgångne Brasse Brännström. Precis på samma sätt som han hittade felaktigheter i de samband mellan djur och föremål som fanns på hyllorna som Magnus hade satt upp, så hittar jag felaktigheter i hela ditt resonemang om arbetslöshet i Sverige!

Totalt 40 miljarder i reformer utlovas i manifestet som utöver satsningarna på utbildning även lägger stort fokus på jobben och då framförallt ungdomsarbetslösheten. Ett av förslagen är en så kallad 90-dagarsgaranti där ungdomar under 25 år ska garanteras antingen jobb, praktik eller utbildning efter max 90 dagars arbetslöshet. När Magdalena Andersson fick frågan om inte en sådan garanti mest skulle vara en tillfällig lösning så svarade hon att det finns väldigt många riktiga jobb som behöver utföras.

– Bland annat inom hemtjänsten och äldreomsorgen så finns det stora behov idag. Socialdemokraterna i Norrköping har som mål att halvera ungdomsarbetslösheten och att till år 2020 ha skapat närmare 5000 jobb och de hoppas att beslut på riksnivå kommer bidra till att uppfylla de målenLöfven på snabbvisit i Norrköping, Norrköpings Tidningar 2 september 2014

Tänk så tokigt det kan bli bland politiker och fackföreningsledare när de inte fått klart för sig skillnaderna mellan arbetssökande på heltid och arbetslösa på heltid. Med de orensade siffror du köper vad gäller ungdomsarbetslöshet, så hade undertecknad själv hamnat i din ungdomsarbetslöshetssiffra under stor del av min egen ungdom på 70-talet. Både när jag läste heltid, läste heltid och jobbade deltid, jobbade heltid + deltid och läste halvfart, jobbade heltid + deltid + läste heltid samt dessutom stått som arbetslös som 26-29 åring när jag jobbade heltid + deltid + läste halvfart samtidigt som jag var politiskt aktiv i Folkpartiets Studentförening + satt med i Mölndals Kommuns Kulturnämnds Teater o musikutskott + var Mölndals Kommuns representant i Folkets Hus Bio Kontrast och även hade tid att åka med ersättning till Filmfestivalen för Bio Kontrast i Hallsberg. Underbar festival där jag ofta hade din partibroder Bengt Göransson samt Folkets Hus chef till bordet vid middagen. Inte var jag arbetslös inte för att jag hela tiden sökte bättre arbete än det jobb jag hade vid sidan om hel- eller deltidsstudie! (PS Hälsa Bengt Göransson. Talade med honom för några år sedan. En av Sveriges trevligaste och kunnigaste Socialdemokrater på Ministerpost genom tiderna.)

Du gör samma räknefel idag Stefan Löfven som du gjorde i maj 2012!

Löfven kom med uttalande om arbetslöshetssiffror 2006 som var helt uppåt väggarna om man jämför med verkliga siffror från SCB för år 2006 och dessutom tar till sig att de siffrorna INTE är korrigerade i efterhand utan är faktiska siffror år 2006 och där då heltidsstuderande på grundskolans 9:e klass + de som läste heltid på gymnasie + de som läste heltid på universitet fanns med till skillnad från dagens siffror där alla över 15 år som söker arbete även om det bara är deltidsarbete räknas som arbetslösa. Speciellt allvarlig felräkning gör Socialdemokraterna när de räknar på ungdomsarbetslösheten.

Bakläxa i matematik till de som förser Löfven med siffor. Tror det vore bättre för Löfven som ändå ger intryck av att försöka vara så ärlig som möjligt att sätta sig och kontrollräkna själv INNAN han kommer med några siffror.Matematik är svårt Löfven, kapitel 3, Norah4you 6 maj 2012

Repeterar:
* Vilket parti införde Grundskolan?
Socialdemokraterna.

*Vem avskaffade Folkskollärarutbildningen 1968?
Socialdemokraterna

* Före Grundskolans införande krävdes det i princip att läraren var adjunkt för att få undervisa på högstadiet. Vilka stoppade detta?
Socialdemokraterna

* Vilket parti drev igenom kvalitetsförsämringen på universiten som vi på 70-talet kallade Palmes-UKAS?
Socialdemokraterna

‘ Fram till 1985 fanns det lågstadie- och mellanstadielärarutbildning…… Vilket parti lade förslaget som Riksdagen tog 1985 om gemensam utbildning för hela Grundskolan?
Socialdemokraterna

Göran Perssons tid som Skolminister och Statsminister sänkte utbildningsnivån i Sverige. (Det tar 5 år att bli lärare, snitt och under Göran Perssons tid som Statsminister ansågs vuxna utan utbildning godkända som lärare samtidigt som intagningskraven sjönk så de med 0,1 på Högskoleprovet kom in…..)

* Vilket parti lade förslaget som fick speciallärarutbildningen att upphöra i början av 1990-talet?
Socialdemokraterna.

* Vilket parti var vid makten när yrkesvalslärarna ersattes av SYO-konsulenter som sedan försvann från skolorna? –
Socialdemokraterna.

* Vilket parti kommunaliserade skolan?
Socialdemokraterna.
Från Socialdemokraterna skyldiga till skolans förfall, Norah4you 3 december 2013

Verkligheten härutöver är att vi har haft 30-35.000 obehöriga lärare (not 1) dvs de som inte ens varit utbildade lärare. Vi har också idag 70.000 lärare som fått lärarlegitimation men som inte är behöriga i alla sina ämnen – dvs inte kommer att äga rätten att få sätta betyg i ämne de själva inte läst på Universitet och Högskola.
* Vilka är det som vill stoppa detta? Socialdemokraterna och Lärarförbundet Erfarenhet, hm samma som orsakat kunskapsraset, bör ju gälla…..

* Vilka är det som kräver fler lärare nästa år….Socialdemokraterna och Miljöpartiet
Ämnes- och stadiebehöriga finns inte utbildade 😛 så vilka har de tänkt anställas?

Ta ansvar för EGNA BESLUT i Rödgröna Kommuner samt självfallet för all skada Socialdemokraternas skolpolitik sedan 1968 orsakat Sveriges skolelevers möjligheter att få den Mänskliga Rättigheten till god utbildning tryggad!Socialdemokratiska Göteborgs skolexperiment avskräcker, Norah4you 3 december 2013
Senaste beviset för problemet med S-styrda kommuners avsaknad av kapacitet tack vare fd Socialdemokratiska regeringars tokiga Skolbeslut: Göteborgs skolor ännu bland landets sämsta, GP 2 september 2014

Andra artiklar som tar upp ”ungdomsarbetslösheten” a la Stefan Löfvén: Frågan är hur starkt mandat Löfven får, GP 2 september 2012
Var det någon som hörde svaren från Stefan Löfven, DT.se ledarsidan 2 september 2014
Socialdemokraterna presenterade sitt valmanifest, Sveriges Radio 2 september 2014
Blå lågskattepolitik är inte svaret, NSD 2 september 2014

Dags att upplysa Socialdemokrater och andra rödgröna runt landet: Sverige är inte Socialistiskt; inte Kommunistiskt och Svenska Staten ÄGER INTE RÄTTEN ATT BETRAKTA ARBETARE OCH/ELLER TJÄNSTEMÄNS LÖNER SOM SINA!

Verkligheten:
A HREF=”http://www.dn.se/ekonomi/scb-svensk-jobbmarknad-bast-i-eu/”>SCB: Svensk jobbmarknad bäst i EU, DN 2 september 2014

Read Full Post »

Ett av de största felen med den svenska skolan, att kunskap inte kommer av sig själv ens om det hade funnits tillräckligt många välutbildade och ämnesbehöriga lärare, om det funnits tillräckligt många speciallärare att sätta in till alla elever som behöver (och har laglig rätt att få) specialundervisning. Inte ens om allt detta funnits att tillgå OCH klasserna blivit mindre, så hade kunskap regnat ner över eleven som regn från himlen….

Mycket bra debattartikel om problemet finns på GP:s debattsida. Läs och begrunda följande citat:

Vilseledande debatt om skolans problem

Politikerna uppträder som om de kunde ge utbildning utan läxor och prov och som om speciallärare och färre elever per klass magiskt kunde öka kunskaperna utan att man behöver ställa krav på elever och familjer. Så är det naturligtvis inte, skriver professor Inger Enkvist.
……
Efter att politikerna under årtionden har avfärdat all kritik, har de internationella rapporterna om sjunkande utbildningskvalitet gjort att utbildningskvalitet blivit ett politiskt tema. Som bekant har Pisa och Timms visat att Sverige sjunker kraftigare än nästan något annat OECD-land. Såväl OECD som två olika McKinsey-undersökningar pekar ut lärarkvaliteten som den väsentligaste faktorn för högre kvalitet. En ofta citerad metastudie av Hattie säger också att färre elever per klass inte är det viktiga utan lärarnas kvalitet.

Sveriges stora problem är att just de studenter som skulle kunna bli lärare med hög kvalitet väljer bort läraryrket.

Fel fokus
……
Hur har Sverige hamnat i en situation med sjunkande kunskaper? Sverige införde i och med Läroplan för grundskolan 1969 en examensfri och nästan betygsfri grundskola där ämnesstudierna ansågs mindre viktiga än arbetsformerna. Det var den sociala samvaron och det gemensamma grupparbetet som skulle känneteckna skolan, inte viss kunskapsnivå. Elever skulle automatiskt flyttas till högre kurs även om de inte lärt sig kursinnehållet på den tidigare nivån. Det sades till och med att det var fel att tala om kurser, eftersom varje elev skulle arbeta i egen takt. Här finns ursprunget till betoningen av elevers rättigheter och nedprioriteringen av undervisning.

Obehaglig uppgift
Förutom sjunkande kunskaper har Sverige i dag en vuxengeneration föräldrar, lärare och politiker som har formats av en grundskola inriktad mer på samvaro än kunskaper. Det har blivit ofint att säga att vissa elever inte har de kunskaper de borde ha i en viss årskurs, och ingen vuxen vill ta på sig den obehagliga uppgiften att tala om för elever och föräldrar att elevens kunskaper inte räcker till.

Politikerna uppträder som om de kunde ge utbildning utan läxor och prov och som om speciallärare och färre elever per klass magiskt kunde öka kunskaperna utan att man behöver ställa krav på elever och familjer.

…..
När man lyssnar på debatten, hör man aldrig att politikerna understryker att Sverige gratis tillhandahåller årskurs efter årskurs med ordinarie undervisning. Det verkar som om politikerna inte vågar säga att det är elevernas och föräldrarnas ansvar att dra nytta av denna utbildning. Det är helt orimligt att familjerna kan anklaga skolan för att inte ha gett nog stöd och hjälp utan att först kunna bevisa att eleverna gjort sitt bästa.

Leker en låtsaslek
Politiker undviker att tala om att det leder till kaos att flytta upp elever utan tillräckliga förkunskaper. Regeringen har nyligen infört prov efter tredje och sjätte klass så problemen diagnosticeras bättre, men eleverna flyttas ändå nästan undantagslöst till nästa stadium även om de inte har tillräckliga kunskaper. Specialundervisning ska lösa problemen, och ingen törs nämna elevernas och familjernas ansvar.

Just nu bortser det vuxna Sverige från det vi vet är ”true and right”. Vuxna leker en låtsaslek. Vi låtsas att lärare kan undervisa det innehåll som klassen ska lära sig i ett visst ämne på en viss nivå och samtidigt undervisa elever som är på helt andra nivåer och som kanske har stora problem av annat slag. Det är en lek. Vi leker att elever utan tillräckliga förkunskaper kan gå i vilken klass som helst och med hjälp av speciallärare lära sig allt det de inte lärt sig tidigare och samtidigt det nya material som deras klass just då studerar. Detta går inte. Vi bara låtsas att det går.Vilseledande debatt om skolans problem, Inger Enkvist professor i spanska Lunds universitet på GP Debatt

Kunskap faller inte som regn från himlen. Det krävs att eleverna först får verktygen som lär dem läsa och samtidigt lär dem förstå vad det är de läser. Det krävs tragglande, läsande inte bara en gång utan flera. Det krävs övning så man nästan spyr för att hela multiplikationstabellen skall flyta som ett rinnande vatten. Det krävs mycket skickliga lärare i stil med de gamla småskollärarna som utbildats för att ge eleverna rätt verktyg samt för att kunna fånga upp elever som behöver extra stöd redan under första året. OCH – nu skall jag nästan häda i kyrkan – det krävs tidiga betyg. Tidiga betyg saknar betydelse i längden för de elever som har lätt för sig eller är tillräckligt intresserade för att sitta hemma och traggla- Det är inte dessa eleverna som behöver hjälp så att de inte bara kan läxorna utan också förstår vad där står så att de kan använda sig av den kunskapen längre fram i respektive ämne. De elever som behöver tidiga betyg så att skolan med ämnes- och stadiebehöriga lärare som har förmågan att via betygen tvinga skolledning, politisk skolnämnd etc att ge elever som ger allt men inte lär sig förstå eller ibland inte ens kan skriva mer än enstaka mening ens när de slussats upp till 5:e klass…..

Glöm heller inte:
* Vilket parti införde Grundskolan?
Socialdemokraterna.

*Vem avskaffade Folkskollärarutbildningen 1968?
Socialdemokraterna

* Före Grundskolans införande krävdes det i princip att läraren var adjunkt för att få undervisa på högstadiet. Vilka stoppade detta?
Socialdemokraterna

* Vilket parti drev igenom kvalitetsförsämringen på universiten som vi på 70-talet kallade Palmes-UKAS?
Socialdemokraterna

‘ Fram till 1985 fanns det lågstadie- och mellanstadielärarutbildning…… Vilket parti lade förslaget som Riksdagen tog 1985 om gemensam utbildning för hela Grundskolan?
Socialdemokraterna

Göran Perssons tid som Skolminister och Statsminister sänkte utbildningsnivån i Sverige. (Det tar 5 år att bli lärare, snitt och under Göran Perssons tid som Statsminister ansågs vuxna utan utbildning godkända som lärare samtidigt som intagningskraven sjönk så de med 0,1 på Högskoleprovet kom in…..)

* Vilket parti lade förslaget som fick speciallärarutbildningen att upphöra i början av 1990-talet?
Socialdemokraterna.
Socialdemokraterna skyldiga till skolans förfall, Norah4you 3 december 2013

Tillägg 5 augusti 2014 Kunskapsmål inte självklart, GP ledarsidan 5 augusti 2014

Read Full Post »

Hur länge skall Lärarförbundet kalla icke legitimerade för pedagoger? Sluta också upp att klara obehöriga för lärare!

Många arbetslösa lärare trots lärarbrist, GP 7 juli 2014
Många arbetslösa lärare mellan jobb, SvD 7 juli 2014
Många arbetslösa lärare mellan jobb, Aftonbladet 7 juli 2014
Många arbetslösa lärare mellan jobb, Metro 7 juli 2014

De som inte gått på Lärarhögskolan ÄR INTE LÄRARE OCH HELLER INTE PEDAGOGER – ENDAST DÅLIGA SUBSTITUT SOM KÖRT SVENSKA SKOLAN I BOTTEN!

Dessa som många gånger aldrig läst ämnet på universitet än mindre gått på Lärarhögskola och som i vissa fall fick gå före oss som utbildat oss i ämnena och gått på lärarhögskolan. Jo jag var själv med om det. Lärarförbundet stödde rektor som ansåg att en vaktmästare passade bättre som lärare i en klass med stökiga elever än någon av oss som som minst hade läst 2 av de 3 ämnen som rektor parat ihop. Själv hade jag läst 2, en annan sökande hade läst 3. Men vi var ju Gudbevars kvinnor……

Det är inget ovanligt när jag hört med bekanta som har ämnes- och stadiebehörighet ens de senaste 6 åren när jag själv pga handikapp inte kunnat jobba. Handikapp som gör att jag har svårt att gå, svårt att stå och konstant värk dygnet runt som gör att jag måste ligga minst 15 timmar per dygn. På vissa skolor även här i Västra Götaland har detta satts i system. Icke behöriga har fått gått före för att rektor delat upp speciellt SO-ämnen och Fysik i stället för att satsa på hela tjänster. Känner många behöriga lärare som sedan 2002 valt att byta karriär för att de blivit förbigångna av obehöriga eller som bäst erbjudits 75% tjänster för att deras ämnen delats upp så att obehöriga har kunnat anställas!

Sluta upp med dumheterna att kalla obehöriga för pedagoger, Lärarförbundet. VET HUT.

Read Full Post »

Socialdemokratena är skyldigt till skolans förfall. På Riksnivå och i ännu högre grad på Kommunalnivå. Det har varit illa och försämringar på skolan i Göteborg ända sedan Kommunerna blev Huvudmän för skolan efter att Göran Persson som skolminister kommunaliserade skolan. Vi har kommunalt självbestämmande här i Sverige. Något som speciellt sedan Rödgröna rörans ledande madammer Agnetha Hulthén (S) och Kia Andersson (MP) trädde till blivit uppenbart att madammerna saknar grundläggande kunskap för det som alla svenska skolelever SKALL ha lärt in och visat sig förstå för att få GODKÄNT i ämnet Samhällskunskap årskurs 9.

Utbildningsminister Jan Björklund skräder inte orden när han underkänner skolan i Göteborg.

– En märklig hållning. Han är ju själv ansvarig för skolutvecklingen i hela landet, säger kommunalrådet Anna Johansson, S.Anna Johansson: En märklig hållning, GP 5 juli 2014 Märklig hållning från Anna Johanssons sida. Skolan i Göteborg lyder under Göteborgs Kommun, inte under Skolministern och Svenska Staten.

Mycket skall man höra innan öronen trillar av sa de gamle. Att behöva höra det från ett kommunalråd vars far så länge han satt vid Göteborgsrodret i varje fall gjorde så mycket han kunde för att göra förutsättningarna i Göteborg bättre för Göteborgare oavsett härkomst och oavsett förutsättningar, det är något åtminstone jag aldrig förväntat mig. OK jag är Moderat. Var Folkpartist i min ungdom. Jag minns när Anna Johanssons far själv åkte och hämtade salt på Hanson & Möhring en vinter när det var ovanligt halt och även var halt utanför den fackliga ledningens ytterdörr där han på den tiden var aktiv. Anna Johansson (S) borde försöka leva upp till sin fars måttstock som även beundrades under hans politiskt aktiva tid av oss som inte var Socialdemokrater.

Resultaten i Göteborg har försämrats de senaste åren och de styrande har inte tagit varningssignalerna på allvar. Alltför många elever lämnar grundskolan utan att vara behöriga att börja på gymnasieskolans nationella program. Mer än var femte elev som slutade nian i fjol hade inte godkänt i tillräckligt i många ämnen.
……
Medan andelen behöriga lärare ökar i resten av landet ligger utvecklingen stilla i Göteborg.
Skolan i Göteborg ett rödgrönt misslyckande, GP debatt 5 juli 2014 Utdrag ur Skolminister Jan Björklund har 100% rätt, Norah4you 5 juli 2014

Något så barockt som Anneli Hulthéns föreslagna konsult som under senaste året varit ute på skolorna för att tala om ”styrdokument” för skolorna….

Konsulten startade på skola efter skola att be lärarna räkna upp vilka styrdokument som gällde för skolan. Lärare i flera stadsdelar har berättat för mig att de styrdokument som behöriga lärare räknade upp: Grundlagarna, Skollagen, Läroplanerna etc. De blev avbrutna av konsulten som sa: Nej, det gäller inte här i Göteborg. Styrdokumentet för Göteborgs skolverksamhet är Göteborgs Kommuns budgetförslag för de olika stadsdelsnämnderna och deras fördelning på skolorna

Anna Johansson kommunalråd för Socialdemokraterna i Göteborg vägrar ta SITT ANSVAR som Kommunalråd i Göteborg för SKOLAN HAR KOMMUNEN INTE STATEN SOM HUVUDMAN..Verkligheten i Göteborg motsäger Sjöstedt, Norah4you 5 juli 2014

Att skylla Socialdemokratiska misstag på landsnivå från 1960-talet och framåt till nutid på nu sittande Skolminister Jan Björklund (FP) säger mer om skolan här i Göteborg än vad Anna Johansson tycks ha lärt in under skoltiden att förstå…..

Norah4you's Weblog

Försök inte Löfven och Baylan att skylla Socialdemokratiska blunders under två långa perioder på Alliansen! Ni är ute på hal is som har en stor råk mitt framför Er!

Palmes tid som Skolminister och Statsminister fördärvade svensk utbildningsväsende:
* Vilket parti införde Grundskolan?
Socialdemokraterna.

*Vem avskaffade Folkskollärarutbildningen 1968?
Socialdemokraterna

* Före Grundskolans införande krävdes det i princip att läraren var adjunkt för att få undervisa på högstadiet. Vilka stoppade detta?
Socialdemokraterna

* Vilket parti drev igenom kvalitetsförsämringen på universiten som vi på 70-talet kallade Palmes-UKAS?
Socialdemokraterna

‘ Fram till 1985 fanns det lågstadie- och mellanstadielärarutbildning…… Vilket parti lade förslaget som Riksdagen tog 1985 om gemensam utbildning för hela Grundskolan?
Socialdemokraterna

Göran Perssons tid som Skolminister och Statsminister sänkte utbildningsnivån i Sverige. (Det tar 5 år att bli lärare, snitt och under Göran Perssons tid som Statsminister ansågs vuxna utan utbildning godkända som lärare samtidigt som intagningskraven sjönk så de med…

Visa originalinlägg 565 fler ord

Read Full Post »

Det må vara så att Alla skall med-skolans skapare Socialdemokraternas Ibrahim Baylan än idag går och tror att kunskap faller som manna från himlen. Det må vara så att Lärarförbundets Eva-Lis Sirén tror att elevernas rätt till undervisning hindras mer av Nationella prov än av ämnes- och stadieobehöriga lärare som saknar förmåga att ge eleverna verktyg att lära in, inte bara få tillgång till ”lärandet”. Båda har vid flera tillfällen visat sin kompletta okunskap om Barn- och Ungdomars utveckling samt vad Didaktik ger i form av möjligheter till kunskapsinlärande. ”Lärandet” är dessutom något av det flummigaste uttryck som använts i hela skolfrågan. Men det är en helt annan sak som inte diskuteras här.

Socialdemokraterna sänkte svenska skolan.
* Före Grundskolans införande krävdes det i princip att läraren var adjunkt för att få undervisa på högstadiet. Vilka stoppade detta?
Socialdemokraterna

* Vilket parti drev igenom kvalitetsförsämringen på universiten som vi på 70-talet kallade Palmes-UKAS?
Socialdemokraterna

‘ Fram till 1985 fanns det lågstadie- och mellanstadielärarutbildning…… Vilket parti lade förslaget som Riksdagen tog 1985 om gemensam utbildning för hela Grundskolan?
Socialdemokraterna

Göran Perssons tid som Skolminister och Statsminister sänkte utbildningsnivån i Sverige. (Det tar 5 år att bli lärare, snitt och under Göran Perssons tid som Statsminister ansågs vuxna utan utbildning godkända som lärare samtidigt som intagningskraven sjönk så de med 0,1 på Högskoleprovet kom in…..)

* Vilket parti lade förslaget som fick speciallärarutbildningen att upphöra i början av 1990-talet?
Socialdemokraterna.
Socialdemokraterna skyldiga till skolans förfall, Norah4you 3 december 2013

Men hur i hela fridens namn har Lärarnas Riksförbunds Bo Jansson gått på de andras okunskap? Förvisso har han arbetat som adjunkt i historia, men inte i Grundskolan och inte med samma utbildningsbakgrund som forna tiders adjunkter – den möjligheten till djupare utbildning i ämnen samt mer kunskap om Barn- och Ungdomars Utbildning satte Palmes UKAS stopp för då för länge sedan när Palme var skolminister och vi tusentals från Sveriges dåvarande lärosäten som protesterade åkte till Stockholm med inhyrda tåg.

Att Bo Jansson saknar djupkunskap om vad skillnaden är att Snobben får lära sig relaterat till att Snobben lär in, det må i sig vara honom förlåtet – det ingår tyvärr inte i lärarutbildningen för högre stadier. Men det är ack så viktigt det är att Snobben ges rätta förutsättningar(läs verktyg i form av rätten till speciallärare, extra stöd samt rätten till likvärda betyg för lika kunskaper rätt över landet) och lär in.

Vad som händer när politiker och fackföreningsfolk inte själva fått rätta verktygen för att förstå att deras egna argument inte är giltiga om så bara för att de inte fått lära sig ordkunskap och fått lära in i stället för att rapa upp, det ser vi tyvärr i debattartikeln. Sveriges elever behöver fler Nationella Prov. Inte färre. Rättvisa betyg inte glädjebetyg för att lärarna som sätter dessa aldrig själva fått lära sig ordförståelse nog att förstå de nya betygskriterierna som är SOLKLARA i sin precision vad som krävs till skillnad från tidigare flummerier i form av orättvisa relativa betyg samt flummiga betyggränser i nu skippade betygssystem.

Nationella prov tar INTE bort lärandet! Nationella prov är förutsättningen för att elever som behöver stöd tidigt skall fångas upp, inte tvingas gå igenom Alla skall med-skolan rätt upp till högskole och universitetsstudier utan att fått sin rätt till att få lära in. Det är de elever som har det svårast som drabbas värst av Debattartikelns politiska agenda. Det är de som tvingas läsa upp i någon form, alldeles för många av de som drabbas av flummeriet får tillbringa tid om inte år i Komvux trots att de hade rätten att lära sig alla nödvändiga grunder i vanliga Grundskolan.
Nationella prov är förutsättningen för att elever med likvärda kunskaper oavsett kommunal eller privat utförare av skolan ger eleverna rättvisa betyg. Allt annat är ren och skär vänsternissepropaganda från de som själva inte hade förmånen att lära in utan fått i sig lärandet men inte förståelsen för det de borde lärt in!

Att sedan Nationella prov precis som när undertecknad gick på Statens Försökskola i Linköping Tornhagsskolan under Professor Eve Malmquist, Försöksskola tillsammans med skola i Finland för den tänkta Grundskolan, borde skickas för central rättning. Det är en annan sak. Tyvärr har ytterst få lärare haft egna lärare som lärt in kunskapen att sätta betyg. Men också det är en annan fråga.

Rätten till kunskap kör S i botten än en gång. Nu har de tagit med båda lärarförbunden på den politiska bussen ner i kunskapens avgrund.

Se över de nationella proven, Ibrahim Baylan (S), Eva-Lis Sirén Lärarförbundet, Bo Jansson Lärarnas Riksförbund, på SvD Brännpunkt 25 juni 2014

Read Full Post »

går liksom okunniga svenska politiker som så många gånger förr när det gäller svenskar ut med arroganta och nonchalanta ”slutsatser” i detta fallet om skolan…. (läs även tillägg längst ner i artikeln)

Därför kan Pisa-testet vara missvisande, DN 4 juni 2014
KAN? ÄR DET ABSOLUT INTE!
Däremot är svenskar än idag lika arroganta, nonchalanta, lättstötta o.s.v. som jag berättat finns det nedskrivet från 276 e.Kr via 844 e.Kr många gånger om folket från ön i Norra Oceanen. Vi är kända på samma sätt än idag. Sverige är inte bäst. Vi duger för det mesta, men inte alltid.
DN: Pisatestet har stora brister, GP 4 juni 2014 ??? Hur vore det att sopa framför egen dörr först??? Inget fel på Pisatestet men stort fel i ”Alla skall med”-andan som varit ledande i svensk skolpolitik efter kommunaliseringen!

DN: Svenska elever bättre än Pisa visar, Expressen 4 juni 2014
DN: Pisatestet har stora brister, Aftonbladet 4 juni 2014
DN: Pisatestet har stora brister, SvD 4 juni 2014
Hade det varit så väl…. Det är det inte.

Tvärt om är svenska elever ofta elever som inte har fått förståelse med sig, förståelse som krävs för att kunna lära in högre kurser oavsett ämne! Kunskapen i ordförståelse är idag skandalöst låg även i avgående Riksdags Konstitutionsutskott som inte lärt in Regeringsformen! Kan inte de det de är satta att besluta om, säger det en hel del om nivåerna från högstadie/senareklasser fram till studentexamen…..

Allra först: Det är inte så att för att en elev gör bra på skolprov och i bästa fall också bra på Nationella proven, eleven därmed har förstått det han/hon ”rapat upp”. När jag gick på lärarhögskolan (Lärarprojekt IV,fick avbryta med uppehåll tio år tidigare p.g.a. benbrott med följande ekonomisk situation) så skrev jag om de tysta flickorna. På den tiden var det ofta flickor. Elever som gjorde bra ifrån sig på vanliga skolprov. Vanliga skolprov idag är ofta upplagda i form av alternativsvar att kryssa för eller rena ”fyllerifrågor” där något ord eller någon mening skall läggas till. De elever som lär sig innantill oavsett om de blåläst inför prov eller bara lärt exakt vad läraren lärt ut, de eleverna saknar ofta den viktiga förmågan att förstå vad de läst. De har inte fått de verktygen under de första skolåren.

På Nationella proven finns det avsnitt där eleven själv får skriva med längre text egna ord samt ordförståelse m.m. som skall klaras av för bra resultat. Dock är de bitarna totalt sett mindre upplagda för att visa att eleverna förstått inte bara ”lärt sig vad de skall svara” än när det gäller PISA-undersökningen. Sverige är tämligen allena att inte kontrollera att eleverna förstått det de lärt sig i en kurs så att de kan dra slutsatser och lärdom inför påbyggnad i ämnet. Att påstå att svenska elever idag är provtrötta visar hur lite eleverna, lärarna samt journalister och politiker vet om hur det var förr….. vi hade prov som minst 1 gång per ämne och månad. Läxskrivning härutöver i matematik och svenska, samt ofta i historia och samhällskunskap VARJE VECKA….

Tillägg 10.42 – Skolverket sällar sig till de okunnigas skara – förvånar inte. Alldeles för många som hamnat på platser över vad deras kompetens borde gett dem möjlighet till….. Skolverket: Viktigt med genomsyn, DN 4 juni 2014 Börja med att lära alla skolverkets tjänstmän oavsett position Regeringsformen! Där brister det rejält!

Tillägg 18.14. På morgondagens ledarsida i GP skriver Malin Lernefeldt: Det är en mycket märklig granskning DN gjort. Det konstigaste av allt är att de allra mest självklara anledningarna till resultatskillnaden förbises. Dessa är naturligtvis betygsinflation och nationella prov som håller för låg standard. Pisa-testet är de facto svårare än de nationella proven och ingen kan ha missat att skolbetygen numera säger betydligt mindre om vad eleverna faktiskt kan, än för bara något decennium sedan. Många studenter med höga mattebetyg från grundskola och gymnasium står i dag handfallna när de tar klivet in på de tekniska högskolorna. Att i det läget pussla ihop en flortunn förklaringsmodell vars bärande poäng är att de unga inte ”kände att Pisa var så viktigt” är inte seriöst.
…..
Jag köper inte det. Lika lite som jag köper att elever skulle misslyckas på Pisa-proven för att de var trötta eller omotiverade. Kunskap fungerar inte så. Antingen kan man eller så kan man inte…..
malin Lernfelt: Man kan matten eller inte, GP ledarkrönika 5 juni 2014

Read Full Post »

Hur någon enda person, ens politiker inom Socialdemokratin tillsammans med fackföreningsfolk på LO kan vara så dumma, att de går och tror att två helt skilda frågor; arbetsgivares behov av specialutbildad arbetskraft och ungdomsarbetslöshet; går att lösa genom att ställa krav på att yrkesutbildning, yrkesgymnasium eller vad man väljer att kalla det, skall ge högskolebehörighet, det är så dumt att det är svårt att hitta förklaringar till att någon vuxen idag kan ha så dålig koll på var problemen ligger.

Så vill vi satsa på utbildning för yrken där fler kan få jobb, Ibrahim Baylan (S), Ingela Edlund, Ylva Johansson (S), Stefan Löfven partiledare (S) samt Karl-Petter Thorwaldsson (ordförande LO) på DN Debatt 4 juni 2014
Ense om strategi för yrkesutbildning, GP 4 juni 2014
Ense om strategi för yrkesutbildning, Aftonbladet 4 juni 2013

Enkelt uttryckt: Alla barn är lika värda men olika
Alla ungdomar varken vill eller kan klara av att läsa in det som krävs för Allmän behörighet än mindre läsa in högre gymnasiekurs i matematik, engelska och svenska! Speciellt gäller detta de unga som hoppar av gymnasieutbildning de kommit in på och ännu fler bland de som inte gick ut Grundskolan med Godkända betyg för att komma in på Gymnasieprogram!

Det innebär inte att de elever som inte klarade godkänt i Grundskolan eller hoppade av gymnasiet är dummare än andra elever. Däri låg inte och ligger inte problemet. Som jag skrivit tidigare i denna blogg sa en äldre lärarinna för några år sedan till mig: Vi får in vetgiriga nyfikna elever i ettan och släpper ut uttråkade elever i femman. Så är det. Problemet vi har haft i ökad skala de senaste 30-40 åren är att två saker hänt:

* Antalet lågstadielärare samt senare Grundskollärare 1-7 respektive tidigarelärare med behörighet från Lärarhögskola och Universitet att utbilda barn i svenska, matematik samtidigt som eleverna fått rätta verktyg att lära in, de har drastiskt minskat år från år.

* Redan när Grundskolan genomfördes och i ännu högre grad när skolan kommunaliserades, så sänktes kraven på elevernas grundkunskaper. Förvisso kostar det mycket att se till att alla elever får det stöd de behöver för att lära in grunderna, men det kostar ännu mer att vi fått utökad Komvux med elever som kommit upp till gymnasiet och insett att de inte har fått det stöd de behövt för att lära in det som krävs för att läsa på de linjer de kommit in.

Sedan har vi ett ännu större problem: Vi har här i Sverige under lång tid, samtliga regeringar senaste 20 åren skyldiga, utbildat elever till arbetslöshet.
I alla lägen gäller det att identifiera det rätta problemet för att hitta lösningar. Lappningar och lagningar av något som beror på att man bortser från verkliga problemets konsekvenser, kostar skjortan och löser inte problemet!
……
Samtidigt som man från Statens sida tog bort Småskollärarutbildningen, en utbildning som förvisso var eftergymnasial och inte akademisk, men som i sig innefattade något som de nya lärarutbildningarna saknade: Djupare metodisk, pedagogisk och didaktisk (fast så hette det inte då) utbildning. Eller som mina egna lärare långt senare när jag skolade om mig till SO-lärare sa: Man kan lära Snobben läsa, men det är Snobben som måste läras att lära in att läsa. Två helt olika problemställningar där de lärarutbildningar som kom för att vara anpassade till Grundskolan betonade det första men missade det andra.

Under 1970-talets efterdyningar av vänstervågen i Sverige kom många nyutbildade lärare och en del, vänsterorienterade, delen av de äldre lärarna att få för sig att det var eleven som skulle bestämma vad, när och hur eleven skulle lära in. Här kom andra spiken i kistan på svenska skolans förfall. Redan då började man missa vad som gäller för Barn- och Ungdomarsutveckling.

Alla barn är lika värda, men olika. Varje barn har sin egen utveckling som kan vara samma som andras i samma ålder, sina äldre syskons eller vara något helt annat. Det handlar inte om att skolan skall försöka hitta problem utan om att skolan skall hitta varje elevs styrka samt intresse och utifrån detta ge den enskilde eleven de för eleven bästa verktygen att klara de första skolårens inlärning av matematik, svenska språket (inkluderar ordförståelse och ordkunskap/synonymer) så att eleven inte bara slussas vidare i ‘Alla skall med’-anda. Det senare innebär de facto att skolan/föräldrar och skola tillåter eleven att misslyckas samt sänker självförtroendet och skapar större och större problem ju längre eleven tillåts slussas vidare utan att ha uppnått målen.Tar 12 år att utbilda till ungdomsarbetslöshet, Norah4you 30 mars 2014

Det löser inga problem att utöver den självklara biten att arbetsmarknadens parter bör ha ord med i laget vilka ämnen som behöver läsas av så många som möjligt dvs hur många platser som gymnasieskolan bör ha i respektive Naturvetenskapliga, Samhällsvetenskapliga och så vidare linjerna. Att först av kommunala penningskäl snåla med stödet de första fem-sex skolåren och sedan slussa elever vidare utan att de fått de grundkunskaper de senare upptäcker att de behövt ha löses inte genom att ställa krav att alla elever skall gå gymnasium eller att alla som går gymnasium (även de som går yrkesförberedande/praktik-yrkesgymnasium etc) skall få högskolebehörighet.

Det är dummare än dummast att gå och tro att det löser ungdomsarbetslösheten som vållats pga att eleverna inte fått de kunskaper de har rätt att få redan i tidiga skolåldern.

Men dummast av allt är att tro att det löser arbetsgivarnas behov av specialutbildad arbetskraft. Till det krävs det att skolorna ges pengar till ämnes- och stadiebehöriga lärare och 100% krav på legitimerade lärare i ämnen som svenska och matematik. För det är genom detta och att sluta leta problem i stället för att stödja och ge extra stöd som skolan missat.

Problem söks ofta i form av utåtriktade elever, som klassas som störande/utåtagerande. Men ofta är mycket intelligenta barn som blir uttråkade på icke tillräckligt utbildade lärares oförståelse att varje elev skall få rätten att utvecklas i sin egen takt. Finns inte mycket mer förödande för ett barns framtid än att bromsas eller hindras att gå vidare genom att vara ”extra lärare” eller köra två-tre gångers repetition stampande på samma fläck. Det är ofta där elever som får bokstavsepitet eller andra problem hamnat fel och tappat självförtroende samt intresse.

Man kan inte uppliva förlorade skolårs-kunskaper genom S och LO:s förslag bara skapa mer och mer psykisk stress hos elever samhället redan svikit!

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »