Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Giftfri vardag’

miljön, för människans och djurens framtid och i förlängningen för rent vatten i våra vattendrag, hav och sjöar, lyfts tacknämligt fram av Miljöminister Andreas Carlgren.

I dag ger regeringen Kemikalieinspektionen uppdraget att ta fram och genomföra en nationell handlingsplan för giftfri vardag. Farliga gifter och kemikalier ska identifieras, begränsas och fasas ut. Regeringen satsar ytterligare 100 miljoner kronor för arbetet med handlingsplanen.

Kemikalier påverkar oss genom många olika led – produktion, innehåll i varor, användning och avfall. Ämnen som finns i vardagsprodukter kan hota miljön eller påverka människan. ” Ny satsning för en giftfri vardag, Miljöminister Andreas Carlgren på SvD Brännpunkt 22 december 2010

För den som kan sin miljöhistoria är kravet att farliga gifter och kemikalier ska identifieras, begränsas och antingen fasas ut eller enbart användas i slutna industriella system som inte drabbar dagvatten, grundvatten m.m. och som inte sprids ut i våra vattendrag ett gammalt krav. Samma krav förde Perry Jovén och Gunnar Jönsson redan när Vätterns Vattenvårdsförbund så sakteliga började formas under andra hälften av 1950-talet. Kravet stöddes av Landshövding Pehr Eckerberg då fanns inte Naturvårdsenheten utan frågan om vattenrening och stopp på farliga utsläpp lydde ännu under Väg o Vatten i Östergötland. Resultatet blev Vätterns Vattenvårdsförbund, som lyckades få företag och enskilda att minska sina utsläpp så till den grad att Vätterns Vatten sedemera blev drickbart; Motala Ströms Vattenvårdsförbund som fick företag och myndigheter att se över vilka kemikalier och restprodukter som användes/hamnade ut i vattendragen och som gick att ersätta med andra ofarliga produkter alternativt enbart användas i slutna system. I senare fallet var dåvarande Holmens Bruk, nuvarande Holmens, en föregångare. Själv glömmer jag aldrig när jag fick följa med min far dit under inkörningsperioden i samband med de årliga vattenprovtagningarna som gjordes i Östergötland.

Dock vann inte frågan allmänt gehör i Sverige. Inte ens när Valfrid Påhlsson på sin tid som chef för Naturvårdsverket förde fram frågan kom vi mycket längre i övriga Sverige än vad Östergötland gjort. Utöver skärpt lagstiftning som tyvärr kunde prövas i Vattendomstol där lagfrågan inte alltid var lika solklar samt Håll Sverige Rent kampanjen som i sig fick många skolbarn att börja förstå problematiken. Skolbarn som växt upp med ett miljömedvetande som inte funnits tidigare. Kom vi inte längre undrar någon? Beror på hur vi ser det. Sverige fick skarpare lagar och krav på att minska/fasa ut/ta bort ftalater, fosfater, cloridprodukter, perfluorerade ämnen, vitmedel, flamskyddsmedel, freoner, perborater m.m. Så långt ‘fungerade’ det. Sen gick vi med i EU.

Speciellt vill jag trycka på punkt 3 och 4 i Miljöministerns och Alliansregeringens krav till Kemikalieinspektionen om framtagandet av en nationell handlingsplan:

3. Intensifiera arbetet med att ta bort hälsoskadliga kemikalier i livsmedel, som rester från bekämpningsmedel och kadmium.

4. Bättre information om kemikalier i varor till konsumenterna.”

Satsning mot gifter i vardagen, GP 22 december 2010

Read Full Post »