Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Georgienkriget’

helt i enlighet med de uppdrag FRA har och har haft sedan FRA:s föregångare redan 1905 startade signalspaning. Förstår att vänsternissar gnisslar tänderna när fakta inte fiction kommer upp på bordet!

FRA förutsåg Georgienkrig före USA, SvD 8 december 2013
FRA förutsåg Georgienkriget, GP 8 december 2013
FRA förutsåg Georgienkriget, Expressen 8 december 2013
FRA kände till Georgienkriget, Aftonbladet 8 december 2013
FRA förutsåg kriget i Georgien, Sveriges Radio 8 december 2013
Problemet med FRA-lagen var aldrig spaning mot Ryssland, SvD ledarsidan 8 december 2013 Problemet med FRA-lagen var och är att media, många politiker och andra saknar ordkunskap och ordförståelse nog för att kunna läsa innantill i Grundlagar, Lagar och Förordningar – Sveriges Rikes säkerhet och intressen skall och måste skyddas.

Personligen hade jag varit mycket förvånad om FRA inte haft möjlighet och kunskap att förutse Georgienkriget. Minns när jag var inne på övning i samband med upptrappningen av Polenkrisen 1980 när Solidaritet bildades (ser att Wikipedia haft desinformatörer inne på de svenska sidorna vad gäller historieskrivningne); respektive de tillfällen fram till 1989 när det var nära att Sovjetunionen gått in i Polen. Sverige var då välunderrättade om hur den militära upptrappningen i Sovjetunionen såg ut. Vi kan inte ha blivit sämre att låta vår signalspaningstjänst arbeta i enlighet med Svensk Grundlag, av Riksdagen tagna lagar samt av sittande regeringar utfärdade förordningar, sedan dess.

Detta är FRA:s uppdrag i korthet. (Texten från FRA:s sida. Jag vet att den stämmer överens med Sveriges Grundlagar, av Sveriges Riksdag tagna lagar samt förordningar som sittande regeringar under åren fram till idag gett)

Vårt uppdrag

FRA:s verksamhet bidrar till att skydda Sverige och svenska intressen. Det sker dels genom att vi ger våra uppdragsgivare unik information om viktiga utländska förhållanden av betydelse för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik, dels genom vårt arbete med att stärka informationssäkerheten hos samhällsviktig verksamhet. FRA:s hemsida

Har själv aldrig satt min fot på FRA. Endast sett FRA från utsidan i samband med att jag var inne på övning kombinerad med utbildning under de år jag tillhörde flyget. Till skillnad från vänsternissarna till vänster om svenska Vänsterpartiet som jag inte har något som helst förtroende för i någon av deras flertaliga former de nästlat sig in i mediavärlden, så har jag fullständigt förtroende för FRA. Detta förtroende baserar jag mig på egen erfarenhet samt att jag själv gjort mig besvär inte minst i samband med FRA-debatten att kontrollera fakta.

Snowden och Co samt deras uppdragsgivare, ju längre Snowden håller på desto mer lutar jag åt att det finns sådan bakom Wikileaks, är mer än 40 år för sent ute och publicerar uppgift efter uppgift SOM VARIT KÄND antingen helt officiellt eller genom skrivna avhandlingar från de som studerat signalspaningsområdet. Säger än en gång till snurren som går på vad som helst – gör egen källkritisk analys där det är viktigt att försöka ta reda på SYFTET bakom påståenden samt att på samma sätt som man analyserar medeltida texter m.m. inom historia även försöka se TENDENS. Härutöver är det även för vanligt folk som du och jag viktigt att FÖLJA PENGARNA.

Sverige har som det står på Wikipedias sida om FRA haft ett antal av världens bästa matematiker och analytiker. Ännu bättre än så är att vi har/har haft flera skickliga tekniker som förmått skapa utrustning inte minst inom fotografins område samt på det som nu kallas telecomsidan. Utan dessa och FRA, så hade vi i Sverige inte varit så fria som vi är.

Vi svenskar har fler undantag i våra rättigheter enligt Regeringsform och andra Grundlagar än vad många är medvetna om.

2 KAP. GRUNDLÄGGANDE FRI- OCH RÄTTIGHETER


Förutsättningar för begränsningar av fri- och rättigheter
20 § Följande fri- och rättigheter får, i den utsträckning som medges i 21–24 §§, begränsas genom lag:

1. yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten och föreningsfriheten (1 § första stycket 1–5),

2. skyddet mot annat kroppsligt ingrepp än som avses i 4 och 5 §§, mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång, mot intrång i förtroliga försändelser och meddelanden samt i övrigt mot intrång som innebär övervakning och kartläggning av den enskildes personliga förhållanden (6 §),

3. rörelsefriheten (8 §), och
4. offentligheten vid domstolsförhandling (11 § andra stycket andra meningen).

Efter bemyndigande i lag får de i första stycket angivna fri- och rättigheterna begränsas genom annan författning i de fall som anges i 8 kap. 5 § och i fråga om förbud att röja sådant som någon fått kännedom om i allmän tjänst eller under utövande av tjänsteplikt. I samma ordning får mötesfriheten och demonstrationsfriheten begränsas även i de fall som anges i 24 § första stycket andra meningen.

Det har aldrig någonsin funnits ett land där annan person än despot eller diktator kunnat hävda rätten till total frihet för sig själv och sina egna. Varje demokratiskt land har som en av sina skyldigheter att se till att skydda sitt lands säkerhet, välfärd och
De som protesterar har inte haft mig som lärare. Hade de varit det, så hade de varit med om min favoritlektion där jag utifrån en händelse där svenska ostrogoter, en av dem utkastat från sin fädernegård uppe i det vi nu kallar norra Bohuslän. Det är alltid bra att diskutera dagens situation utifrån historiska händelser och jämföra. Signalspaning är inte något nytt. De äldsta kända signalspanarna, vanliga spioner som avlyssnat samtal, fanns redan för 3000 år sedan.

Vän av ordning kanske undrar vad det har med FRA idag att göra. Frågan är fri, men lite malplacerad. Det är en av de svåra bitarna i en demokratisk stat, vilken som helst och oavsett när genom historien, att det står inte skrivet i pannan på människor utifrån vem de är, dvs deras position personliga etniska eller kulturella bakgrund o.s.v. vilka som är femtekolonnare, vilka som är terrorister/spioner av olika slag o.s.v. För att skydda en demokratisk stat krävs förkunskap om vad som händer bortanför landets gränser. FRA är här Sveriges öron och ögon. Att FRA kände till t.ex. Georgien-krisen innan den bröt ut, är ett gott exempel på att FRA fullgör sitt uppdrag. Sveriges ledning och Sveriges Försvar behöver och måste ha förkunskap om vad som komma skall inte bara i vår närmaste omvärld runt Östersjön.

Desinformation har under senaste 10 åren blivit mer och mer förekommande, främst från vänsternissar som från vänster om svenska Vänsterpartiet nästlat sig in i media och den offentliga debatten. Det hedrar Vänsterpartiet att de försöker hålla rent hus bland sina aktiva. Markus Allard utesluts ur Vänsterpartiet, Sveriges Radio 7 december 2013 Fler partier borde göra samma sak. Sveriges demokratiska framtid hänger på att man håller rent från revolutionära, autonoma eller andra icke demokratiska grupper såväl till höger som vänster.

Att dagens mobilälskande människor sedan inte läst det finstilta i de avtal de måste skriva under för att kunna använda mobiler, är ett problem som icke finstiltläsande får stå för själva. Den biten har jag skrivet bland annat på Snälla rara läs det finstilta, Norah4you 19 november 2013 om Rikets säkerhet m.m. går det att läsa på Sopa framför egen dörr, Norah4you 25 augusti 2013

Read Full Post »