Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Geology’

Someone ought to give a hint to the CO2-believers: You are fooled by a scam
Neither UN nor IPCC are a World Goverment,
nor do their so called experts show skills in Theories of Science – Basic knowledge
Now is the time for mocking ”Global warming”

It was all about finding ways to rule the World and at least try to apart from finding new ways of taxation – without answering the BIG question: Where have all the money gone?

Btw someone ought to tell the Greens around the world – Fact is fact – forged, tempered or ”corrected” data is fiction!

Among those who need to learn understanding the difference is:
Nu krävs kraftfulla åtgärder mot nötkött och flygresor, David Andersson (doktorand, Inst. för energi och miljö, Chalmers), Christian Azar (professor, Inst. för energi och miljö, Chalmers), Anders Biel (professor, Psykologiska inst., Göteborg universitet), David Bryngelsson (doktorand, Inst. för energi och miljö, Chalmers), Olof Drakenberg (miljöekonom, Göteborgs miljövetenskapliga centrum), Tommy Gärling (professor emeritus, Psykologiska inst., Göteborgs universitet), Fredrik Hedenus (fil. dr., Inst. för energi och miljö, Chalmers), John Holmberg (professor, Inst. för energi och miljö, Chalmers), Sverker C. Jagers (professor i statsvetenskap, Göteborgs Universitet och Luleå tekniska högskola), Jörgen Larsson (fil. dr., Inst. för energi och miljö, Chalmers), Jonas Nässén (docent, Inst. för energi och miljö, Chalmers), Cecilia Solér (ekon. dr., Företagsekonomiska inst., Göteborgs Universitet), Thomas Sterner (professor, Nationalekonomiska inst., Göteborgs universitet) och Stefan Wirsenius (tekn. dr., Inst. för energi och miljö, Chalmers), på DN Debatt 28 februari 2015

Oops think they have to start by learning: Authority is no safe criterion of credibility.Fallacies in argumentation

Watts Up With That?

Guest essay by David Archibald –

They used to be against us, but now Hollywood is on the side of the angels in mocking global warming

clip_image001The science of climate has had intense scrutiny for the last ten years and more with the result that we now know why the planet warmed in the second half of the 20th century and why it is going to cool instead from here. Yet the meme of global warming continues, seemingly unstoppable and immune to facts.

Politically, global warming peaked out at COP 15 in Copenhagen in December 2009 when heads of state of countries accounting for the bulk of the world’s GDP were in attendance. They don’t bother to attend now – it is mainly time-servers who turn up. But global warming’s momentum is still resulting in destructive and pointless legislation and regulation in the English-speaking parts of the planet.

Commercial…

Visa originalinlägg 269 fler ord

Read Full Post »

Sverige torde vara unikt. Hoppas jag…. För hur är det möjligt att det under en lång följd av år varit tillåtet, samt vanligt förekommande, att skolors rektorer anställer obehöriga, ofta de som inte ens läst ämnet de undervisar i efter gymnasiet själva, i stället för ämnes- och stadiebehöriga lärare? Förvisso blir det billigare för stat och kommun i korta loppet, men Kunskap krävs för sökande av ny kunskap, kära politiker och det är skillnad på att lära ut samt ha förmåga att ge varje enskild elev de verktyg den behöver för att kunna lära in. Eller som min didaktiklärare i Linköping sa: Det är en sak att lära Snobben. En helt annan att få Snobben att lära in.

Förstår också att en och annan politiker tycker det kan vara billigare för svenska staten att vältra över stora studieskulder på allt fler som utifrån Alla skall med-skolans filosofi blivit pushade in i ”kvarnen” för att finna att de har Utbildats till arbetslöshet och vuxendagis med stora skulder resten av livet.

Förvisso är Politiker inte vetenskapsmän och det finns inte ens ett minsta behörighetskrav av att ha ordkunskap samt ordförståelse nog att förstå Regeringsformen samt andra svenska Grundlagar. Ändå har politiker som före Grundskolans införande klagade på att deras löner var lägre än svenska Adjunkters numera dubbelt så hög lön, garanterad pension om de suttit en period eller längre samt slinker därför som forna dagars Sovjetiska trojkas folk förbi i gräddfil i stället för att som alla andra få gå till Arbetsförmedlingen första dagen de är utan jobb. Inte behöver de leva på A-kassa eller söka alla lediga jobb. Fast i och för sig är det många av dem som säkerligen skulle få svårt med de begränsade kunskaper de har att få ett jobb med ens medianlön….

När kunskap inte värdesätts i ett land, så går det utför med landets möjligheter att hävda sig i den allt snabbare tekniska utvecklingen.

Vänd negativ skoltrend – släpp läraren fri, GP Ledarsidan 3 mars 2015

Read Full Post »

Politiker är inte vetenskapsmän. Det finns ingen som helst behörighet eller ens krav på vetenskaplig utbildning för att bli politiker. OM en politiker har utbildning och kunskap som är gångbar på öppna arbetsmarknaden, d.v.s. i icke Offentlig tjänst alternativt politiskt tillsättning utanför det Offentligas sfär, så är det tacknämligt. Men inte något som går att förutsätta.

Det är den hårda krassa verkligheten som Sveriges, och andra länders, politiker måste ta till sig.

Det enda politiker kan göra, och bör göra, är att tillhandahålla de ekonomiska förutsättningarna för att utbildning skall ha kvalitativt höga krav oavsett utförare och då från första klass hela vägen upp till universitets-/högskoleexamen. Samt att se till att underlätta företagsamhet, teknisk samt industriell utveckling. Resten kan politiker inte styra över hur gärna de än vill.

FN är ingen världsregering. Att det kliar i fingrarna på mången politiker runt vår värld att finna möjlighet att styra hela världens medborgare samt att hitta nya påfund för att få in ”skattepengar” som aldrig redovisas fullt ut vart de går, det har visat sig gång på gång.

UN isn’t a World Goverment. But undemocratic politicians sure want to be Leading the World.

So that is why the global warming scare is so hard to kill. The end game is world domination. With such a big prize – the biggest possible, facts aren’t even inconvenient. They are not part of the process. It has been a long slog but gird your loins for a battle that might last into mid-century. Lima was COP 20 and Ms Figueres is prepared to take it to COP 40. is unfortunatly not a movie scenario.The UN Climate End Game

Här i Sverige strävar den Jönssonlige lika Regeringens Socialdemokratiska ledning att få en plats i FN:s säkerhetsråd. För den politiska positionen har Socialdemokraterna gjort mycket för att dölja Socialdemokraternas mörka historia fast på vägen glömde ”Tyck som jag”-politikerna bort sig och erkände Palestina. Något som i och för sig borde skett redan när staten Israel fick FN-godkännande, men ligger lite fel i tiden år 2015. Socialdemokraterna är villiga att schackra för att få röster nog att kunna väljas in. Att jag personligen inte finner det vara fel att förnya avtalet med Saudi Arabien, är min privata uppfattning. Jag förstår dock irritationen från de inom Socialdemokratiska partiet som har avvikande uppfattning. Jag förstår ännu mer irritationen hos Regeringspartnern Miljöpartiet som åter får se sina hjärtefrågor sidestepade. Att jag inte håller med Miljöpartiet så som det utvecklats till rena vänsternissar vänster om svenska Vänsterpartiet, det är en annan sak. Hindrar inte principiella reflexioner.

Löfvéns längtan, SvD Ledarsidan 25 februari 2015
Miljöpartiet sätter ner foten om Saudiavtalet, Aftonbladet 25 februari 2015
Massivt motstånd i MP mot Saudiavtalet, DN 25 februari 2015

Read Full Post »

UN isn’t a World Goverment. But undemocratic politicians sure want to be Leading the World.
So that is why the global warming scare is so hard to kill. The end game is world domination. With such a big prize – the biggest possible, facts aren’t even inconvenient. They are not part of the process. It has been a long slog but gird your loins for a battle that might last into mid-century. Lima was COP 20 and Ms Figueres is prepared to take it to COP 40. is unfortunatly not a movie scenario. 🙂

Watts Up With That?

Guest opinion by David Archibald

“Everybody Wants To Rule The World” was a 1985 song by Tears For Fears. Now in 2015, a number of parties are doing their best to that end – ISIS in the Middle East, Russia chewing up the Ukraine, China in the East and South China Seas and the UN Climate Change Commission. A draft document out of Geneva gives details of the UN plan to rule the world.

clip_image001 Christiana Figueres is on the right in this photo, but far left politically.

For most of us, the memorable thing from the Lima climate late last year was Greenpeace’s despoiling of an ancient Nazca figure of a hummingbird.

But the Lima conference has been quickly followed by another in Geneva. The purpose of the latter conference was to produce the negotiating text for the climate conference to be held in Paris in December. The Geneva…

Visa originalinlägg 713 fler ord

Read Full Post »

Börjar undra om man skall skratta eller gråta? Nivån på de sk. forskarna och deras experiment/studier blir lägre och lägre. Undrar om ens en 9:e klassare hade fått godkänt i biologi, geografi och fysik på så låg nivå vid utförandet av studier?

För att inte tala om att underlag för slutsatser dragits från mycket suspekta beräkningar grundade på 1981-fantasters hypotes om hur beräkningar av temperatur skall ske:

Det är på den låga vetenskapliga nivån som IPCC:s klimatpanel grundar sina slutsatser…..
Stackars s… på IPCC – de som idag presenterar Slutrapport om klimatet presenteras, SvD 2 oktober 2014 Busted redan innan rapporten ligger på bordet.

Kommer någon av Er ihåg förra årets värstingar ned det gäller låg kvalité på forskning?

Nature had 2 – 0 in ‘game’ with so called CO2 experts…. now it’s close to 3 – 0….. Snow weather delay rescue…..
Some old song lines comes to mind…. …when will they ever learn…

Reality exceeds poems, Norah4you 28 december 2013

An Antarctic blizzard has halted an Australian icebreaker’s bid to reach a Russian ship trapped for a week with 74 people onboard, rescuers said on Monday.

The Aurora Australis had to return to open waters about 18 nautical miles from the stranded Akademik Shokalskiy because of poor visibility, the Australian Maritime Safety Authority (AMSA), which is co-ordinating the rescue, told Reuters
…..
A Chinese icebreaker, the Snow Dragon, has been halted by thick ice within sight of the ship. The Snow Dragon had a helicopter on board that could be used to rescue passengers if the Aurora Australis failed to get through, AMSA said earlier, but the aircraft was grounded by the snow.

”We can’t fly a helicopter in these conditions either. There is essentially nothing we can do at this point of time,” Martin said.

The Aurora Australis would have to wait for the weather to improve before a second rescue attempt, she added.Rescue of Akademik Shokalskiy stopped by Antarctic blizzard, cbc news Dec 30, 2013 12:35 AM ET quote from Antartic news early 30 december

Read Full Post »

Read following from ingress: The world has experienced over the last 15+ years a remarkable absence of increasing global temperatures despite huge and growing increases in global CO2 emissions by the globes developing nations and despite claims by the UN IPCC that global temperature increases are dangerously out of control because of increasing atmospheric CO2 levels.

Please look up vulcano and tectonic plate activity on net. What’s happened is that we have had an increasing amount of activity from our world’s ”producers” of more than 90 % of CO2. In short: You can’t meassure CO2 levels close to vulcanos using them to ”correct” temperaturelevels anywhere else than ”close to home” within the wind’s direction and within 10 km.

IPCC and the global warmist people forgotten to tell that almost all CO2-stations are placed where they are for scholars and scientists working with Vulcano activity’s ever changing CO2 in order to predict next eruption….
Reality always wins over subjective fictive ‘data’…

Read: When the fox counts the chickens, Norah4you page

Watts Up With That?

UN IPCC WG report process fails to integrate critical information

Guest essay by Larry Hamlin

The world has experienced over the last 15+ years a remarkable absence of increasing global temperatures despite huge and growing increases in global CO2 emissions by the globes developing nations and despite claims by the UN IPCC that global temperature increases are dangerously out of control because of increasing atmospheric CO2 levels. This embarrassing dichotomy is demonstrated in the diagram below.
clip_image002
The UN IPCC has completed its three part (WGI, WGII, WGIII) Fifth Assessment Report (AR5) process where future climate findings are portrayed using ”level of confidence” and ”assessed likelihood” qualifiers that attempt to cast these outcomes in a cloak of scientific certainty.

Much of the analysis underlying these ”level of confidence” and ”assessed likelihood” climate findings are based upon the computer output obtained through the use of climate models identified as Representative Concentration Pathways…

Visa originalinlägg 651 fler ord

Read Full Post »

Can’t help not understanding how it’s possible for so many alarmists around the world not to have learnt the Archimedes’ principle every student must have been taught not once but several times 😛

That fools don’t listen nor comprehend the impacts of the stupid ‘experts’ travelling to Antarctica in order to prove melting Polar Ice but instead being stucked up in SUMMER ice when their ship froze into ice…… well Reality exceeds poems No questions in that respect…..:

Record cold doesn’t disprove global warming, CNN January 7 2014 Might be true – but Human history does! In 980 – 1431 AD the Greenlanders had warmer as did all in Northern hemisphere before the so called Little Ice Age There never ever been a risk of human caused global warming!

ARCHIMEDES PRINCIPLE

, simple explanation

Archimedes’ principle is a physical law known since Archimedes’ days:
All objects reduced, pressed or held down in liquid puch away the equvivalent size of the object’s mass.
Please observe that it’s a difference between weight due to gravity and mass. While both can be using the same ‘weight’ in daily speaking, the former isn’t a physical term.
* Mass, measured in kilogram is the amount of material the object in question has.
* Weight is the gravititational influence on an object. That’s a forse and due to that weight is measured in Newton.

In ordinary life the differences aren’t clear. Kilogram/Pounds/Stones is used in daily speaking for both.

Archimedes principle goes for ice-cub in drinks as well as for Ice shields due to Ice Age as well as for Boats or Ice sheet in Sea and remains of Ice Ages long ago such as Glaciars on land! When Ice melt the melted Ice never ever will rise levels neither in drink-glasses nor in Sea! Landrise which is a retarded movement starts at once. Following a quicker uprise-curve in beginning – slowing down over time.
For more information re. Archimes principle Archimedes principle, Encyclopedia Brittanica

California Coastal Commission to solicit input on Global warming driven sea level policy document, Wattsupwiththat 2014/01/08

The bloggarticle refers to a pdf-file: DRAFT Sea-Level Rise Policy Guidance, The California Coastal Commission Announces the Release of Draft Sea-Level Rise Policy Guidance for Public Review Please notice that they say the commentperiod October 14 2013 – January 15 2014<span style In other words they have made comments on days to come….. I didn’t know that California Coastal Commission had skills to predict weather for following days edited long before the document been published! Fortunetellers from star-positions or what?

Well the Elderly used to say: fools and extremists never learn ….. might be correct.

More who have forgotten the basic they once been taught….. Carbon storage: How does soil store CO2?, Science20.com January 8th 2014
EU Commission seeks March start for CO2 permit withdrawal, Reuters 8 jan 2014
the worst dravel I have read for a long long time: Don’t shoot the climate change messenger, the Sydney Morning Herald january 9 2014 Are they real? Or a they trying to save spent money?

Read Full Post »

Same procedure as last year?
same procedure as every year, James
” in Sweden a tradition for 50 years watching what we call ‘Grevinnan och betjänten’. (No idea what the English origin’s title is)

Can’t helping remembering those two quotes in relation to those so called scholars now saved using more CO2 themselves than normally occurs during any summer in the Antarctic…. but still less open ice than 100 years ago when the exploring of the Antarctic were the new science. Those were the days.

And there are, believe it or not, still media around our World helping those who hadn’t done their homework before heading to the Antarctic spreading non-correct informations ”round and around”:

As the planet marked its fourth hottest year on record, a study published in the journal Nature found increasing levels of carbon dioxide will lead to thinner ocean clouds and reduce their cooling impact, causing temperature rises of at least 5.6F (3C) over the course of the century.

The team of scientists said the findings show some climate models have been too “optimistic” and previous estimates of a minimum temperature rise of only 2.7F (1.5C) could now be discounted. The optimistic models did not properly assess the impact of water evaporation, which sometimes rises only a short distance into the atmosphere and causes updraughts that reduce cloud cover, the study found.

”These models have been predicting a lower climate sensitivity but we believe they’re incorrect,” Professor Steven Sherwood, from the University of New South Wales, told The Sydney Morning Herald.

”The net effect of [climate change] is you have less cloud cover.” Worlds climate warming faster than feard scientist say, telegraph.co.uk 7:14PM GMT 01 Jan 2014
They shouldn’t have tried the last part in the quote. The line regarding cloudes. Professor Steven Sherwood at least received his Bachelor degree in Physics from the Massachusetts Institute of Technology in 1987…. he seems to have forgotten all he once must have learnt….
What the so called scientist showed was lacking knowledge of the Watercycle…. Here in Sweden that one used to be taught in 3th grade and then again i 7th-9th grade…..

Water cycle

The watercycle
image from fredrikhumfryskolan.blogspot.se/2012_11_01)

(Wordlist in the end of the article note 1)
There please read:
Grundskoleboken – vattnets kretslopp (Grundskola = 1st to 9th grade – Water cycle)

a) Vad menas med att vattnet avdunstar? (What is meant by the water evaporates?)

b) Varför är solen så viktig för vattnets kretslopp? (Why is sun so important to the water cycle?)

c) Hur bildas det moln? (What form the cloud?
What is meant by the water evaporates?
Why is the sun so important to the water cycle?
What form the cloud?

Fastfrusna räddade från Antarktis, GP 2 januari 2014
Passagerare räddade ur fastfrusna fartyget, Expressen 2 januari 2014
Alla passagerarna räddade, Aftonbladet 2 januari 2014
Alla passagerarna räddade, SvD 2 januari 2014
Lyckad evakuering i Antarktis, DN 2 januari 2014

More quotes from the clowns

Professor: Stuck ship doesn’t mean much, cnn.com/video 2014/01/02 SO the ship doesn’t mean much. In other words risking several ships’s crew in attempt to save the so called scholars doesn’t ….. Not even in my dreams I would have thought it possible for any scholar to be so egocentric.
Btw WHO is Professor Stuck? Which Subject? His credentials with or without a CV doesn’t seem to show up on Google search….

The team was attempting to retrace the steps of geologist Douglas Mawson, who led the Australasian Antarctic expedition between 1911 and 1913, and also to examine how the pristine environment had fared after 100 years of climate changes.

Strong winds sweeping sea ice against one side of the ship pinned it in place at Commonwealth Bay on Christmas Eve.

An attempt on New Year’s Day to evacuate the passengers by helicopter was also abandoned because of heavy rain, strong winds and cloud.

“The best thing that can be said about Antarctica is that conditions are unpredictable,” Young said.Antarctic rescue: All 52 ship passengers airlifted to safety, the guardian 20137jan/03
”The best thing that can be said about Antarctica is that conditions are unpredictable,” said by someone who think/thought himself being capable to predict climate and weather the next 100 years. Some never seem to understand when they fallen from the colons on own words…. 😛
————————————

Quote from wattsupwiththat:
Reporting on the environmental movement has always required a certain sense of humor. In an earlier age, explorers who so badly underestimated the expanse of polar ice would surely have perished. But the 74 passengers and crew of the Akademik Shokalskiy are thriving. In this season of new beginnings we have here a chance to appreciate the amazing technologies created by free people. For they allow us to laugh at the folly of our fellow humans, rather than having to mourn their passing. –Editorial, The Wall Street Journal, 2 January 2014
Source: Newsbytes: Ship of fools resqued at last, wattsuwiththat 2014/01/02

Btw.

I take it that most persons reading this are unaware of the fact that those clowns used readings re. CO2 from a vulcano, most of them choosed one in Hawaii…..
but
every vulcano on Earth produce CO2 not only while active but for all times to come. The amount of CO2 isn’t constant. It’s depending on the force with in the vulcano. When the fox counts the chickens, Norah4you 2010/08/10

Sasja Lundström skrev 2014-01-02 00:42: in Discus censured…
——————————————————————————–
Please get your ”facts” streight!

Annual emmisions of carbon dioxide … (all metric)
… of man: 29 Gton
… of Mt. Etna: 4 – 25.5 Gton (avg. ~14 Gton)
… of Popocatepetl: 2.3 – 14.6 Gton
… of Oldoinyo Lengai: 2.6 Gton
… of Augustine: 2.2 Gton
… of Mt. St. Helens: 1.7 Gton
… of Stromboli: 1.1 Gton
… of Kilauea: 1 Gton
… of White Islands: 0.9 Gton

Source volcanoes: McClelland et al.
Source man: skepticalscience.com

Note! Values above are all estimates with one significant difference: those for the volcanoes are based on real measurements. The one of man is a pure computer product and therefore a very rough guess. (It isn’t difficult to realize why …) Also, skepticalscience.com is a pro AGW site, so twisted ”facts” are presented there.

Something important: Only a handful of total ~150 active volcanoes around the world are mentioned above, all above sea level. Dormant and ”dead” volcanoes also emit carbon dioxide! Furthermore, there are a large number of ”white” and ”black smokers” below sea level, all emitting carbon dioxide. A count is in progress and today no one know exactly how many that exist. (Real) Scientists are aware that there are a large number of them.

Adding natural decomposing processes we get aprox. 700 Gton/year representing 95-98% of the total annual carbon dioxide cycle.

This is something you should have learned in mandatory school …! Special thanks to Sasja.
…..
I take it that you know that there are many hundreds of vulcanos under water not to mention those mentioned on land 🙂 😉 😛

Post scriptum:
round and around….. twist again, like we did last year… one of my own favorite tunes back in 60’s…..

😛

——————————
Note 1:Havsvatten (Seawater)
avdunstning (evaporation)
kondensation (condensation)
nederbörd (precipitation)
transport (transport)
glaciär (glacier)
avrinning (runoff)
ytvatten (surface [water])
grundvatten (groundwater) [please note the difference in Swedish to: ]
markvatten (ground water) [ground water is the water close to the surface, while groundwater is the water deeper down where all water ends filtrated on land ends up]

Read Full Post »

Some people never learn. Will they now?

Watts Up With That?

 An Icy Blast Of Scepticism Greets Climate Expedition

Rescuers in Antarctica have safely transferred all 52 passengers stranded on the ice-bound research vessel Akademik Shokalskiy. The Shokalskiy has been trapped since Christmas Eve. Its 22 crew are expected to remain on board to wait until the vessel becomes free. The ice-bound research vessel has been trapped since Christmas Eve. One of the aims is to track how quickly the Antarctic’s sea ice is disappearing. —BBC News, 2 January 2014

Visa originalinlägg 499 fler ord

Read Full Post »

Some one ought to teach the so called experts writing in Nature what Science approach means…..

Latest stupidness:
……Despite the ambiguities, the exercise will make climate-risk analysis substantially more robust, says Johan Rockström, an expert on water resources at the University of Stockholm and director of the Stockholm Resilience Centre, who was not involved in the project.

“Impact models will never be able to provide the level of detail that ultimately matters for making a city or coastline climate-proof,” he says. “But they do serve as a first approximation to the severe problems deficient regions and nations are facing.”Water risk as world warms, nature.com 31 december 2013

Färre moln ger högre temperatur, SvD 1 januari 2014
quick translation Less clouds leads to higher temperatures. When will they ever learn?

Earlier blogarticle The ancient Romans, Norah4you 2013/12/31

Read Full Post »

Older Posts »