Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Geolog Henrik Svensen’

Det har tydligen inte gått hem i stugorna på andra sidan kölen att bergkedjan de nu försöker ge namn åt sedan länge har haft namnet Skanderna som förkortning på Skandinaviska Bergkedjan. Namnet fanns redan innan våra länder skildes åt…. i engelsk språkiga länder kallas bergkedjan ”the Scandes” med eller utan ordet ‘Mountain’ efteråt….

Roligast av allt är att det engelska namnet använts av norska geologer även på senare år ….. Ebbing, J.: Isostatic density modelling explains the missing root of the Scandes. Norwegian Journal of Geology, Vol. 87, pp. 13-20, Trondheim 2007.
och det är en geolog Henrik Svensen som fick för sig att samla in namnförslag 🙂 😉 😛 Tala om att sakna ordkunskap och dessutom uppvisa okunnighet med vad bergkedjan kallas i den vetenskapliga tidskrift som borde varit hans husorgan. Sägs till råga på allt enligt media med hänvisning till ntb.no Norges motsvarigehet till vårt TT att det är geologer som efterlyst namn. Vad sysslar geologerna med numera i Norge?

Fjällen får nytt norskt namn, GP 14 september 2013
Norge namnger fjällen – kallar dem Nordryggen, Sveriges Radio 14 september 2013
Fjällen får nytt norskt namn, Helsingborgs Dagblad 14 september 2013
Fjällen får nytt norskt namn, Västerbottens Kuriren 14 september 2013
Fjällen får nytt norskt namn, SvD 14 september 2013

Svenska referenser till Skanderna:
fjällkedjan, skandinaviska fjällkedjan, Skanderna, bergskedja i Sverige och Norge som utgör Skandinaviens gränsområde mot nordväst och dess yngsta större jordskorpedel. Fjällkedjan är en del av Kaledoniderna som sträcker sig vidare till de brittiska öarna. Längden från Varangerhalvön till Stavanger är 1 700 km och största bredden (mellan Kristiansund och Hamar) är 320 km.Fjällkedjan Skanderna, Nationalencyklopedien

Bergström Erik, Den prerecenta lokalglaciationens utbredningshistoria inom Skanderna, Dissertation Stockholm 1973
Kullman Leif, Change and stability in the altitude of the birch tree-limit in the southern Swedish Scandes 1915-1975, Disseratation 1979

I Norge användes begreppet ”the Scandes” för bergkedjan i Årsbok 1962 – Nasjonalbilioteket där nyinköpta böcker år 1962 finns uppräknade.

Read Full Post »