Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Gazaremsan’

Många av dagens oroshärdar, Balkan, delar av Ukraina, Turkiet, Syrien, Israel och Gazaremsan, Egypten m.fl. har sina rötter nere i röran som blev i Europa när Romarriket föll. Eller rättare sagt när Västromerska Riket började knaka i fogarna efter Kejsar Valens död.

När striderna mellan Germanska grupper, Goter, Hunner m.fl som gick till angrepp mot Romarriket vid tid då stor del av de romerska styrkorna bestod av män från av Rom ockuperade områden hade det varit en sak. I slutet av 300-talet började goter och germaner att nå sådant antal bland de som tog värvning, att lojaliteten inte alltid var som den varit tidigare. Från England i väst till Balkan i öst drog Rom hem de pålitligare men lämnade kvar ett antal äldre soldater samt grupper av människor som under Folkvandringstiden hamnat långt från där de ursprungligen bodde. Oron som kom att prägla speciellt de områden där hunnerna drog fram har aldrig helt lagt sig.

De stora landområden som räknas upp ovan blev tidigt kristna. Sedan föddes Profeten Muhammed och stor del av de tidigare kristna länderna blev muslimska. Efter att Korstågen till Jerusalem inletts samt i ännu högre grad i samband med Osmanska Rikets uppgång, utvidgning samt fall (långt in i nutiden) har stora delar aldrig varit riktigt lugna.

norah4history

Romarrikets upplösning och kejsar Valens död

Utdrag ur Den Gotiska Mosaiken manuskript 1995-97
© Johansson Inger E, Linköping 1997

HERMANERIKS EFTERTRÄDARE

Efter Hermaneriks död valdes Vitimiris till goternas kung.(Not 1) Med hjälp av en grupp hunner som Vitimiris köpt över lyckades han en tid hålla den samlade Halaner-Hunnerstyrkan stången. Slutligen föll Vitimiris i ett stort fältslag.(Not 2) Hans minderårige son Videric utsågs till kung. Till Viderics hjälp utsågs Alatev och Safraks. De blev ledare för goterna i det stora riket som en gång varit Hermaneriks. Alatevs och Safraks valde att dra tillbaka den anförtrodda gotiska armen norrut i rikning mot Dnjestr .(Not 3)

När de gotiska Terovingernas kung Athanarik, fick höra talas om de andra goternas stora problem med hunnerna, beslöt han att med all kraft förmå sina styrkor att stå emot hunnernas attacker. För att förbereda sig på striderna slog Athanarik och hans trupper läger längs Dnjestr i de…

Visa originalinlägg 3 839 fler ord

Read Full Post »

Det handlar inte bara om Greklandskrisen eller om protesterna i Spanien som verkar trappas upp. Det handlar inte bara om Eurons vara eller inte vara. Det handlar inte heller, tror jag, om EU-s vara eller inte vara. Det är något annat som ligger och sjuder, så som jag uppfattar det.

Själv började jag reagera när jag för två år sedan upptäckte att vänsternissarnas barn åter började göra sig mer och mer hörda i media. Att högerkrafter, då menar jag yttersta högern till höger även om Sverigedemokraterna, börjat höras från slutet av 1990-talet var mer väntat efter att varbölden som sprack när Balkankrigen ledde till folkmord (min uppfattning) och nya landsgränser. På Balkan fanns och finns fortfarande än i dag rester av något som går tillbaka till Medeltidens religionsstriders uppkomst. Dvs de strider som fanns där bär i sig enligt mitt förmenande fortfarande in i vår tid stora orosmoment pga saker som aldrig klarats upp så att parterna kan gå vidare i livet sida vid sida.

Sedan kom ekonomiska krisen. Den recession som nu råder i Europa gör allt mer osäkert och instabilt. Inte bara EU eller inte ens ‘bara’ Greklandskrisen och den ökade arbetslösheten samt ökade fattigdomen i Grekland, Spanien, Portugal m.fl. länder. Upplever på sätt och vis att det är skönt att jag inte är 19 år och på väg ut i arbetslivets globaliserade värld. Vi var rädda för kärnvapenkriget. Nu finns det mycket mer att vara orolig för.

Bomb mot skattekontor i Grekland, GP 14 maj 2012
Bakslagen fortsätter i greksamtalen, GP 14 maj 2012
CDU gör katastrofval i NRW, GP 13 maj 2012
Spaniens ”upprörda” inleder protest, GP 13 maj 2012
Andra dagen av spansk massprotest, GP 13 maj 2012
Angela Merkels CDU gör nytt katastrofval, Expressen 13 maj 2012
Bomb mot skattekontor i Grekland, SvD 14 maj 2012
Andra dagen av spansk massprotest, SvD 13 maj 2012
CDU gör katastrofval i NRW, SvD 13 maj 2012
Bomb mot skattekontor i Grekland, DN 14 maj 2012
Sittprotest mot grekiska nynazister, DN 13 maj 2012
Ryssar utmanar Putin med promenad, SvD 13 maj 2012 visar att oron finns även i öst.

Sedan har vi de andra oroshärdarna: Övervakare i Syrien: Minst 23 döda på söndagen, DN 13 maj 2012
MR-rapport: Israel river EU-projekt, SvD 14 maj 2012
MR-rapport, Israel river EU-projekt, DN 14 maj 2012

Det är oerhört viktigt att göra klart att ALLA måste oavsett vad man anser i Israel-Palestinafrågan förstå att skilja mellan staten Israels agerande och vad personer med judisk tro står för samt Västbanken och Palestinas styrande å andra sidan inte är samma sak som vad människor som har muslimsk tro står för. Vi lever alla på en och samma planet. De som drabbas av den långvariga konflikten måste oavsett om de vill eller inte acceptera de av FN och internationella samfundet godkända gränserna. Någon annan början på en lösning finns inte. Alla människor har rätt till att leva utan hot, våld och krig. Oavsett när var hur och vilka.

Alla dessa oroshärdar som finns påverkar inte bara EU utan också oss här i Sverige. Sverige är extremt exportberoende. Det krävs att det finns kunder i andra länder som vill köpa våra varor i tillräcklig omfattning för att vi skall kunna få exportintäkter nog att trygga vår egen framtid. Den som inte känner sin historia har svårt att förutspå sin framtid.

Tillägg 10.10 Spanska banker ökar lånen hos ECB, di.se 14 maj 2012 Jag undrar bara hur länge det tar innan även banker och politiker inser att man inte bara kan trycka upp nya pengar och låna ut. Det går sällan bra när någon bakar bröd på nästa års sådd….

Read Full Post »

”-Det är en huvudlös politik som föder extremism och göder terrorism och isolerar Israel.
Så beskrev utrikesminister Carl Bildt Israels blockad av Gaza när riksdagen debatterade frågan.
……
– Att Israel har behov att själv utreda händelsen är begripligt, men det räcker inte. Det skedde på internationellt vatten och det är nödvändigt att utredningen äger rum inom en ram där även FN deltar, sade Carl Bildt.
Bildt kräver FN deltagande, GP 7 juni 2010

Bildt kräver FN-deltagande, SvD 7 juni 2010
Bild kräver FN deltagande, DN 7 juni 2010

Det är dessutom så, att OM Israel skulle särbehandlas för sitt huvudlösa piratagerande på internationellt vatten, så är det i sig ett brott mot de Mänskliga Rättigheterna och Alla människors lika värde, utöver allt annat juridiskt som går att säga om Israels agerande.
Se även mitt tidigare blogginlägg: Internationell utredning annars är Haag, Norah4you 6 juni 2010

Read Full Post »

Sedan när har Israel fått FN:s tillstånd att fortsätta sin ensida blockad av Gazaremsan? Fått tillstånd att borda skepp på internationellt vatten?

Hur i hela fridens namn kan någon ens få för sig att det uppvisade agerandet skulle stärka säkerheten för staten Israel?

Jag har sagt det förut men upprepar mig gärna: INGET barn väljer sina föräldrar. Inget barn nu eller i framtiden kan rå för om den föds till den ena eller andra religionen som den rådande i familjen. Ingen har rätt att ockupera andra människors land och de gränser som FN fastställt för Israel är samtidigt de som alla oavsett om de gillar det eller inte MÅSTE acceptera. Om inte, så finns det ingen trygghet för någon oavsett etnisk, kulturell eller religiös tillhörighet i östra delen av Medelhavet.
För mer se:
Staten Israel och Palestinamandatet, Norah4you 23 maj 2010 Sår någon å annans åker, Norah4you 22 april 2010 samt Israel och Gazafrågan, Norah4you 28 december 2008

Hur i hela fridens namn kan Israel med att idag 31 maj 2010 borda Ship to Gazakonvojen?
Tio döda i konvojstormning, GP 31 maj 2010
Flera skadade i Ship to Gaza, GP 31 maj 2010
Aktivister: Israel har bordat oss, GP 31 maj 2010

Något måste vara allvarligt fel när Israel i veckan sa: ” Vi tänker inte låta flottan nå Gaza eftersom detta är en kränkning av Israels suveränitet, sade Israels biträdande utrikesminister Danny Ayalon förra veckanAktivister: Israel har bordat oss, SvD 31 maj 2010 OBSERVERA – ISRAEL HAR INTE SUVERÄNITET ÖVER GAZA. GAZA ÄR OCKUPERAT OMRÅDE!

se även: Flasch: Tio döda i konvojstormning, SvD 31 maj 2010
Ship to Gaza stormad – tio döda, SvD 31 maj 2010
Israelisk militär stoppade Gazakonvojen, DN 31 maj 2010
Israel bordade aktivistfartyg, Expressen 31 maj 2010
Flera dödade i Ship to Gaza, Aftonbladet 31 maj 2010
Viktigt att det blir kraftiga motreaktioner, DN 31 maj 2010
Ship to Gaza stormadm, flera döda, GP 31 maj 2010
Turkiets utrikesminister: Israels agerande oacceptabelt, DN 31 maj 2010
Minst tio döda i konvojstormning, GP 31 maj 2010
UD kallar upp Israels ambassadör, GP 31 maj 2010
Fråga & svar om bordningen, SvD 31 maj 2010
Elva svenskar ombord, Expressen 31 maj 2010

Tillägg 08:59 På förekommen anledning vill jag göra klart att för att påhopp eller propaganda för ena eller andra sidan alternativt mot ena eller andra sidan krävs fullständigt eget namn för att jag skall tillåta det i min blogg. Härutöver så godtar jag inte propagandaskrifter eller liknande som referenser till någon sidas åsikter. Detta mitt uttalande är rent principiellt. Har Du en åsikt och vågar stå för den, så är det en sak – vill Du framföra någon annans åsikt utifrån artiklar, skrift etc, så hör det inte hemma här i en debatt där etisk, moralisk, laglig o.s.v. avseende stormning av fartyg på internationellt vatten är det jag tagit upp som debattämne i just denna bloggartikeln. Hade blivit lika indignerad om det varit tvärt om och Israel varit den part som drabbats av blockad samt fartyg för att häva en sådan blockad blivit bordat på internationellt vatten. Det handlar om internationella lagar, FN-beslut och Folkrättsliga regler!

Read Full Post »

Först vill jag säga att nedanstående citat är ett av ett antal, men inte speciellt många, som jag gärna skulle vilja se med i de mänskliga rättigheterna eftersom den säger så fruktansvärt mycket med få ord.
Svensk Författningssamling: Byggningabalk (1736:0123 1)
2 § Sår någon å annans åkerskifte; tage han grödan, som skiftet äger….
Byggningabalk (1736:0123 1), Svensk Författningssamling Raden går tillbaka till våra tidigaste svenska lagar och är lika aktuell idag som någonsin då.

Det är en skam att Israel ”avvisat Vita husets huvudkrav i fredsprocessen – att stoppa byggnationen i östra Jerusalem” Israel avvisar Usa-krav, GP 22 april 2010
Östra Jerusalem är occuperad mark. Allt som inte finns inom det av FN godkända Israelterritoriet ÄR occuperad mark och ägd av annat land. Oavsett om de enskilda som äger, köpt eller ärvt, fördrivet eller övertalat tidigare ägare, oavsett nuvarande fastighetsägares nationalitet och etnisk eller kulturell bakgrund.

Staten Israel är av FN godkänd som stat och har så varit i över 50 år. Då måste båda sidor i Palestina-Israelkonflikten som minst acceptera att de gränser som FN godkänt är de som gäller oavsett om vi talar om Gazaremsan eller Västbanken! Man bygger inte på annans mark!
Israel avvisar USA-krav, GP 22 april 2010 Israel avvisar USA-krav, SvD 22 april 2010 Israel avvisar USA-krav, DN 22 april 2010

Read Full Post »