Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Garantilön för avgångna riksdagsmän’

Vanliga Svensson som får det svårt pga sjukdom och/eller arbetslöshet skall enligt herrskapet på de fina stolarna från kommunstyrelser upp till riksdag klara sig på under 10.000 kr när hyra + vanligt uppehälle är inräknat. Men de fina personerna som i riksdagsmännens fall i min ungdom (jag är 63 år) klagade för att de ville ha samma lön som en adjunkt på gymnasiet, de har sett till att de själva numera tjänar mer än dubbelt dessa och dessutom har förmåner varav inkomstgaranti efter avslutat uppdrag…..men de som har de sämst, de skall hållas nere sedan Olof Palmes tid. Etter mer avundsjuka blev de röda riksdagsmännen på pensionärernas ATP-pengar. Låna kallas det inte när man inte betalar tillbaka… listan växer på svenska nomenklaturans försök tillskansa sig än det ena än det andra men hålla nere andra. Sverige har under många år varit sista öststatsutposten i socialisering där förbättringar går till politiker oavsett kvalité, utbildning och erfarenhet men försämringar slår neråt längre och längre.

Politikernas bidragslinje, Expressen Ledarredaktionen 10 december 2012

Inkomstgaranti …. stor skam för OM politikerna verkligen gjort bra jobb, så borde privata arbetsmarknaden stått på kö för att få dem till som minst avdelningschefsnivå…

Read Full Post »

som har så inkompetenta riksdagsmän och riksdagskvinnor att partiet/partierna ser sig tvingade att försvara att de som redan är invalda skall ha rätt till riksdagsmannapension från t.ex. 50 års ålder fram till allmänna pensionen!

Vänligen redovisa också hur respektive parti/partier förklarar att de bryter mot Regeringsformens 1 kap 2§ om ALLA människors lika värde och att INGEN får diskrimineras.

Kan en riksdagsman/riksdagskvinna inte finna jobb direkt inom 1 år efter avgång från Riksdagen, då får de göra som alla andra – ställa sig i arbetslöshetskön!

Ledamöters avgångslön stramas åt, GP 9 december 2012
Ledamöters avgångslön stramas åt, SvD 9 december 2012

Read Full Post »