Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Gamla Ullevi’

och varifrån kom alla hållfasthets okunniga beslutsfattare i projekterande företag likväl som i kravspecskrivande tjänstemannaställning i Göteborgs kommun vägen?

Någon måtta på galenskaperna får det väl ändå vara. Det hade inte krävts mer än att gå ner i arkiven och titta på geologiska undersökningarna bl.a. från VA-verkets ritkontors tekniker med geologiska kunskaper under åren 1939-1954 för att få reda på att det fanns en mycket viktig orsak till att Nya Ullevi byggdes där det byggdes och att inte Gamla Ullevi som då stod redan då fick ge vika som plats för det Nya Ullevi……. leran under….. lerkvalité, grundvattennivåer, sättningsproblem mot Fattighusån och problem även med hur vattenledningsnätet skulle dras. Då räknade man med att det behövdes mycket djup pålning…… tänk vad enkelt det varit att göra bakgrundskontroll före samt skriva vettiga kravspecar som måste vara uppfyllda innan byggnationen…..

Nu tänker de stort…. verkligheten accepteras inte utan kartan skall fortsätta gälla….
Vibrationerna förbjuds, GP 17 februari 2011

Tja inte är det ‘Goa gubbar’ som fattar sådana tossiga beslut.

Read Full Post »

Det var ett av skälen till att Nya Ullevi, som ju är mycket större, INTE byggdes där det gamla låg. För problemen med leran runt Fattighusån och behov av pålning ner till berggrunden var kända från mätningar som gjordes i slutet på 30-talet och fram till 1950….

Det som förvånar är att ‘alla’ verkar så förvånade över att det i Göteborg där stor del av staden ligger på upp mot 20-30 meter lera, eller mer, kan hända att rörelser i byggnad fortplantar sig över till andra sidan ån. GP 9 augusti 2009

Read Full Post »