Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Gabriel Wikström (S)’

Hur vore det om ministrarna i Löfvéns regering lärde sig respektera Sveriges Grundlagar?
Verkligen på tiden att Löfvén klarar visa upp ministrar vars lärare följde kursplan och betygskriterier för Godkänt i ämnet Samhällskunskap. För all del, efter kommunaliseringen av skolan har upp emot hälften av alla elever inte fått det Skollagen krävt ämnes- och stadiebehöriga lärare i ämnet Samhällskunskap. Det som var menat som ett undantag och nödlösning där rektor i brist på behörig lärare kunde få anställa obehörig på terminsbasis blev något helt annat.

Regeringen vill utreda apoteken, GP 9 juni 2015 I SVERIGE GÄLLER SVENSKA GRUNDLAGAR!!! ÄVEN FÖR S + MP-regering!!!!!

Så ska regeringen strama åt apoteksnäringen, Aftonbladet 9 juni 2015 Det är inte ens tillåtet för en svensk regering att lägga sig i vad av staten helt/delvis eller inte alls ägda företag säljer så länge det som säljs inte är olagligt! SKRÄMMANDE LÅG KUNSKAPSNIVÅ SOM HELT BEVISAR PISA-RESULTATEN SOM LÖFVÉNREGERINGENS MINISTRAR VISAR UPP – inte en gång utan gång på gång på gång!!!!

Sjukvårdsministern: Apotek ska inte satsa på nagellack, SvD 9 juni 2015 BAKLÄXA Sjukvårdsministern. Var tacksam för att inte du var elev hos mig. Du uppfyller inte ens kursmålet för årskurs 7 än mindre de betygskrav som finns och har funnits senaste 30 åren för att vara berättigad att få ”Godkänt” i ämnet Samhällskunskap årskurs 9.

För övrigt har Lena Mellin på Aftonbladet rätt än en gång: Folkhälsoministern tillsätter Sveriges onödigaste utredning. Allt finns redan.

Om Gabriel Wikström (S) inte ville göra sig bred skulle han genast skrinlägga planerna på att tillsätta ett av årtiondets onödigaste utredningar.

Det han vill ha reda på är nämligen belyst. Av exempelvis Apoteksföreningen.

Så här ligger det till. Det finns, enligt Apoteksföreningen, omkring 1 300 apotek i Sverige. Det är 30 procent fler än innan apoteksmonopolet skrotades 2010.

74 procent av Sveriges befolkning har högst fem minuters bilfärd till närmaste apotek. 1,4 procent har mer än 20 minuter med bilen till apoteket. Det är färre än före avregleringen.Sveriges mest onödiga utredning, Lena Mellins kolumn Aftonbladet 9 juni 2015

Read Full Post »

Räcker det inte med att ”Alla skall med skolan” slussat politiker som dig upp till höga poster utan baskunskaper som det stora flertalet av svenska folket lärde in när ämnes- och stadiebehöriga lärare lärde ut?
Det har aldrig varit så Herr Minister att något parti i en demokratisk stat ÄGT RÄTTEN att sätta sig på myndiga människors fria val! Allra minst kan Socialdemokraterna hävda att de har den kunskapen.

I en intervju med TT säger Wikström att han för att komma till rätta med hälsoklyftorna i Sverige vill ha fler förbud och mer restriktioner när det kommer till alkohol och tobak. Till exempel ser statsrådet gärna ett utökat rökförbud och att alkoholreklamen ses över. Det är knappast troligt att han stannar där. Under sin korta tid som minister har Gabriel Wikström redan drämt igen dörren för gårdsförsäljning av vin och presenterat ett lagförslag om att avskaffa tvånget för landstingen att erbjuda fritt vårdval. Det senare fick visserligen dras tillbaka efter skarp kritik från lagrådet, men vägen tycks utstakad. Här skall inte en enda vanlig svensk komma och tro att hen vet bäst hur hen vill leva sitt liv.Mindre – inte mer förmynderi, tack, GP Ledarsidan 17 februari 2015

Förslag: Rökstopp på uteserveringar, Aftonbladet 17 februari 2015 NOG MED FÖRSÖK TILL GRUNDLAGSBROTT AV LÖFVÉN-regeringens ministrar!

Rökfria uteserveringar nästa steg för att minska rökningen, Gabriel Wikström folkhälso-/sjukvårds- och idrottsminister på DN debatt 18 februari 2015 Herr Minister bör omgående se till att lära sig samt förstå vad som står i Regeringsformen! INGEN SVENSK MINISTER ÄGER RÄTTEN KRÄVA DET SOM HERR MINISTER I DIKTATORISKA DRAG FÖRSÖKER GENOMDRIVA! Vad som händer ute i fria luften när det inte gäller industriella utsläpp eller utsläpp från kommunala/landstings/statliga anläggningar har INGEN rätt att ge annat än råd om. Sverige är inte Socialistiskt och inte Kommunistiskt.

Socialdemokraternas historia med rötter i rasism
Under Erlanders och Strängs tid, så fanns det kunskap och god allmänbildning i de flesta svenska partier! Denna allmänbildning kunde skaffats på många olika sätt. Erlander hade läst i Lund och var insatt i det mesta han uttalade sig om även om han som övriga Socialdemokraterna sedan Hjalmar Brantings tid mer än en gång sade ett och handlade ett annat.
Gunnar Sträng hade lärt sig av egen fri vilja trots mycket svåra omständigheter där han för att få råd att lära sig hade cyklat runt och sålt böcker till arbetare samt lägre tjänstemän för att öka läsandet och själv få råd att skaffa de böcker och den kunskap han trängtade efter.

Numera slussas folk från klass till klass. I bästa fall så får de någon lärare i 7:an som tar tag i problemet att de inte ens har kunskaperna som finns i kursplanen för 4:e årskurs. Inte elevernas problem att Socialdemokraterna sänkte svenska skolan så till den milda grad att det efter kommunaliseringen varit mycket svårt för elever med dyslexi m.m. att få den hjälp som Skollagen kräver! Alla skall med-skolan har skapat okunniga politiker som inte ens har ordkunskap nog att förstå de Mänskliga Rättigheterna. Att de i sin okunnighet försöker som Du Gabriel Wikström hävda sin överhöghet i kunskap om vad som är bra för andra är ett symtom på något som ligger helt i linje med Socialdemokraternas mörka historia:

Drivande bakom att rasbiologi var bl.a. Wilhelm Leche, Professor Zoolog och medlem i Nordisk Familjeboks redaktionskommitté. Motion väcktes i Riksdagen av ledande politiker bland dem socialdemokraten Hjalmar Branting och högerns Arvid Lindman. Upprättandet av det rasbiologiska institutet hade starkast möjliga politiska stöd.
…….
1936 blev Gunnar Dahlberg chef för institutet. Samma år blev Dahlberg också professor i rasbiologi vid Uppsala universitet. Under Dahlberg ledning ändrades institutets inriktning mot en mindre rasbiologisk grundsyn till att mer inrikta sig på vad man ansåg var en samhällsnyttig ärftlighetsforskning för att stärka folkhälsan, vilket kom att bidra till steriliseringslagen. Dessa tankar hämtades bland annat ifrån makarna Alva och Gunnar Myrdals bok Kris i befolkningsfrågan. I linje med dessa idéer propagerade Dahlberg 1936 i Sveriges radio för nyttan av att sterilisera utvecklingsstörda, se tvångssterilisering.
Socialdemokraternas mörka historia (uppdaterad feb 2015)

Read Full Post »