Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Fysik’

I am surprised that CO2-believers belive that tornados and a possible el Nino in the near future, as well as tempeature changes in the Pacific Ocean should origin from Human activity. Volcanos produce 92 % of all CO2 while active but also for many million/milliard years after acativity died. What’s typical for Volcanos apart from CO2 and SO2 up in the air or water? Magma which always will come from under the Tectonic plates involved in movements causing eruptions isn’t cold as ice 🙂 When you look at the Plates around the Pacific please choose Worlwide as well as 3 days above 2,5 on Richter scale on the wheel up right.

Eathquake map

The worst is that few analytic people around the World lack knowledge to combine how Waves break down respectively strengthens air streams above waterlevel up to atmospheric levels. Airstreams heated by energy from underwater volvanos most certainly don’t chill but heat the air above. In Pacific case we can follow the effect if not on a daily basis then over longer periods mainly in the United States and Indonesia-Japanese weather systems. The thing the CO2-believers call Climate and warmer Earth temperature. Same changes that gave strange weather in Northern Hemisphere from Artic down to east NA over to Europe each time there been increased activity in the region Island – Greenland.

But for those who made CO2 their new Faith, that’s might be to complicated to understand??????

Read Full Post »

Satt för en stund sedan och läste om igen en vetenskaplig artikel om neutrinforskning. Kanske är jag fel ute. Kanske har jag missförstått tankegångarna att i en framtid använda neutriner som ”budbärare” för att snabbt kommunicera. Men något eller någon ”talar” inom mig för att föra en fundering vidare:

OM det är så att neutrinerna som far igenom allting även oss människor och jorden i hög hastighet, någonsin skall kunna vara ”budbärare”,
och om Andra Strängteorin gäller med reservation jag lade in januari 2013 i länken nedan,

finns det en sak forskningen enligt min mening borde fundera över….
Vi vet att i vår vanliga ”värld” så som vi ser, känner och upplever den, så dras ”+” till ”-” och ”+” repellerar från ”+”, samma för ”-” och ”-”

För att neutriner skall kunna ”bete” sig som de gör, Borde inte de då redan ha ett inbyggt ”minne”/”annan dimension” för att kunna röra sig som de gör?

Norah4you's Weblog

och definitivt inget som kolliderar med de teoretiskt matematiska ‘bitarna’ i Big Bang Teorin eller ens i Supersträngteorin. Det enda man måste inse har fallit är den sk. andra Supersträngteorin. Detta utifrån att Edward Wittens försök (kan inte kalla det något annat se * nedan) att meddelst dualitet få de fem olika bosoniska typernas (I, IIA, IIB, HO och HE) skiftande rumstidsdimensioner in under samma teoretiskt tänkta Supersträngteori. Det försöket är alltså det som i utvecklad form senare har kommit att kallas Andra Supersträngteorin.

Men eftersom det säkerligen är få här som satt sig in i Strängteorin än mindre i de olika bosoniska typerna samt inte räknat ens på naturkrafters påverkan på vår egen jord, än mindre på naturkrafter och fermioner (vi kan här kalla de senare för materiens byggstenar. Brukar ofta i enklare och halvvetenskapliga texter kallas så….) så får vi börja med det enkla att definiera vad som…

Visa originalinlägg 940 fler ord

Read Full Post »

Det var många som kände sig kallade till att få Nobelpriset i Fysik…… tänk om de tänkt innan, innan de gjort sin ‘besvikelse’ känd…
Se: Shame on you, Carl Hagen, Norah4you 8 oktober 2013

Det är också många vetenskapsjournalister, vetenskapsmän (fysiker av facket och andra) som försökt förklara vad Higgspartikeln är…..

att försöka förenkla det till att Higgspartikeln förklarar varför massa finns eller som fysikstudenter vid Chalmers att higgspartikeln är något som måste finnas för att vi ska väga något ”Inget hade existerat”, Sveriges Radio 8 oktober 2013 är enligt min mening att förenkla något som är logiskt enkelt att förklara. Inget hade existerat är förvisso ett logiskt giltigt argument. Eller? Troligen är det ett argument som leder till en hållbar slutsats. Men där är forskningen inte riktigt framme än. Vad vi logiskt vet, är att utan Higgspartikeln, så hade partiklar som vi känner dem inte funnits. Logiskt går det att ta det ett steg ytterligare bakåt. Utan Higgspartikeln hade inte universums första miljarddelssekunder inneburit att energisträngar ”skapats”/”bildats”.

att glömma bort att veta att något existerar dvs att veta att Higgspartikeln verkligen finns, inte är detsamma som att veta varför

att Varför kanske är nästa stora frågeställning? Finns uppgifter om pågående forskning som kan tyda på detta. Men logiskt går det redan innan Varförfrågan är besvarad att leda i bevis skillnaden mellan Intet (Tomrum) och Vacuum.
Ska inte ge mig på att förklara detta eftersom det utifrån uttalanden igår och i natt verkar som det än så länge är för svårt även för forskare att hänga med i logisk konsekvensanalys av det som redan lagts fram från 1951 till idag…..

Gudspartikel eller ej, personligen har jag gång efter annan i allmänna ordalag fört fram att Big Bang egentligen kan användas som bevis för att något ”skapats” ur intet. Lämnar frågan här för andra att smälta och fundera vidare på. Mycket forskning återstår. Som jag skrev tidigare i år: Det som borde vara det första när Higgspartikeln väl är på plats teoretiskt torde väl vara att utifrån Higgspartikelns bevisade existens se över de ”gamla frågornas” teoretiska svar för att innan något kan förväntas visas så måste all gammal teori och information analyseras en gång till. Den första fråga jag får in i mitt huvud är frågan om reversibilitet – existerar det i verkligheten utanför teorin?Higgspartikeln, Norah4you 14 mars 2013

Read Full Post »

Du var inte mer än 14 år när Higgs publicerade ”Perturbation Method for the Calculation of Molecular Vibration Frequencies I” J. Chem. Phys. 21 1131 (1953) det var startskottet till det som via lång och viktig forskning ledde fram till 1964 års viktiga artiklar.
Peter Higgs, Physics Letters, 12, 132, 1964 ; P. Higgs, Phys. Rev. Lett., 13, 508, 1964
Francois Englert och Robert Brout Physics Rev. Lett., 13, 321, 1964

Det må vara så, att det i ditt hemland anses accepterat att citera andras arbeten. Speciellt om man refererar på rätt sätt till källorna. Men, mängden av citat och valet av citat visar två allvarliga saker:

* Du var när du skrev ditt arbete medveten om att dina upptäckter KRÄVDE Higgspartikelteorin och de uppgifter som Higgs och Englert redan publicerat! Det är som det står i
Physicists get political over Higgs, Nature 4 augusti 2010
undeniable that Guralnik, Hagen and Kibble were the last to publish. He also notes that their paper cited the earlier publications by Brout and Englert, and by Higgs, weakening their authorship claim.

* Valet av citat visar tyvärr att du inte helt förstått teorin. (Du trodde kanske att ‘vanligt’ folk även om de är Naturvetare från början inte skulle inse detta….?) Så skäms. Ära den som äras bör gäller dig lika väl som det gällt många andra under årens lopp. Att välja citat är inte att göra grundforskning på vetenskapsteoretiskt högsta nivå oavsett egna tillägg!

Amerikan kritiserar akademiens val, GP 8 oktober 2013
Amerikan kritiserar akademiens val, Aftonbladet 8 oktober 2013
Besviken på akademiens val, DN 8 oktober 2013
Amerikan kritiserar akademiens val, SvD 8 oktober 2013
Därför dröjde de med Nobelpriset i går, Expressen 9 oktober 2013
Bråk försenade Nobelpris, DN 9 oktober 2013
Bråk försenade Nobelpris, SvD 9 oktober 2013

Read Full Post »

Surt sa räven – Nobelpriset i fysik.
Det är då förunderligt vilka sura miner en del av forskarvärlden visar upp efter att Peter Higgs och Francois Englerts Nobelpris 2013….
Verkligheten är den att efter Peter Higgs artikel ”Perturbation Method for the Calculation of Molecular Vibration Frequencies I” J. Chem. Phys. 21 1131 (1953) som var ett utgångsläge fram till Peter Higgs, Physics Letters, 12, 132, 1964 ; P. Higgs, Phys. Rev. Lett., 13, 508, 1964. så var det endast Francois Englert i Phys. Rev. Lett., 13, 321, 1964.(tillsammans med Robert Brout som lika lite som någon av alla de som nu känner sig kallade till Nobelpriskandidater publicerad någon vidare forskning stödjande teorin under de aktuella åren!)
Reviderad artikel 07.15 9 oktober 2013

Fysikpristagarnas kommentarer

Francois Englert tackade för priset när han deltog vid presskonferensen via telefon.
– Tja, du kan säkert tänka dig att det inte är särskilt obehagligt. Jag är väldigt, väldigt glad över utmärkelsen, säger François Englert.

Vad ska han göra med prispengarna vet han inte.
Första gången han träffade Higgs var den 4 juli på Cern, sedan dess har de setts några gånger.
– Jag kommer givetvis att gratulera honom nästa gång vi ses.

….
Higgs: I ett förproducerat uttalande, förmedlat av universitetet i Edinburgh där han är professor emeritus, säger han:
”Jag är överväldigad av att få motta priset och jag tackar Kungliga svenska vetenskapsakademien. Jag vill också gratulera alla som bidragit till upptäckten av den här nya partikeln och jag tackar min familj, mina vänner och kollegor för deras stöd.”
Han hoppas också att det här erkännandet för grundforskning ska öka medvetandet om värdet av ”blue-sky research”, ett svåröversatt uttryck som ungefär betyder forskning utan känd praktisk tillämpning.
Fysikpriset till Higgs och Englert, GP 8 oktober 2013

Higgs: Jag är överväldigad, DN 8 oktober 2013

Nobelpriset i Fysik 2013
Pristagarnas CV förkortade

Peter Higgs
Född 29 maj 1929
Utbildning
Physics from King’s College, University of London, in 1950
året efteråt 1951 tog han MSc (Master of Science) och började forska.
Hans avhandling ‘Some Problems in the Theory of Molecular Vibrations’ var inledningen av det livslånga intresset för sökandet efter symmetri som gör att teorier hänger ihop i de fysiska system som Teoretisk Fysik studerar.
1951 • “Theoretical Determination of Electron Density in Organic Molecules” (with C A Coulson, S L Altmann and N H March) Nature 168 1039 (1951)
men det var Higgs själv som gick vidare i teoretiska forskningsarbetet och under 1953 bl.a. publicerade den avgörande avhandlingen ”Perturbation Method for the Calculation of Molecular Vibration Frequencies I” J. Chem. Phys. 21 1131 (1953) efter att han först försökt få den publicerad på ‘hemmaplan’ där han mer eller mindre blev utskrattad.

Francois Englert
Född 3 november 1932
Utbildning
– Ing´enieur Civil Electricien-M´ecanicien (1955) (Universit´e Libre de Bruxelles [U.L.B.])
– Licenci´e en Sciences Physiques (1958) (U.L.B.)
– Docteur en Sciences Physiques (1959) (U.L.B.)

Forskning
Statut acad´emique
– Assistant `a l’ULB : 1956-1959
-“Research Associate” `a Cornell University (Ithaca) USA : 1959-1960
-“Assistant Professor” `a Cornell University (Ithaca) USA : 1960-1961
– Charg´e de cours `a l’ULB : 1961 – 1964
– Professeur `a l’ULB : 1964 – 1998
– Directeur (avec Robert Brout) de l’Unit´e de Physique Th´eorique `a l’Universit´e Libre de
Bruxelles : 1980 – 1998
– Professeur ´em´erite `a l’ULB : depuis 1998

Publikationer
1] F. Englert and R. Brout, Phys. Rev. Lett., 13, 321, 1964.

C’est l’intuition que nous avons eue avec Robert Brout lorsque nous travaillions aux États-Unis. Après mes études post-doctorales, je suis retourné en 1961 à l’université libre de Bruxelles, où je suis devenu professeur.
Le LHC détectera le Boson de Higgs, Englert La Recherche aktualité des sciences 2008

I en intervju efter att Higgspartikeln första gången ansågs funnen 2008 berättar Francois Englert om att han och Robert Brout hade en intuitiv känsla under de år de samarbetade 1959-61 på Cornell Universitet (Ithaca) i USA att det fanns något som ‘saknades’ i den tidens teorier. Efter att Englert återvänt till Belgien och blivit lärare och forskare på l’université libre i Bryssel började han forska/söka efter den ‘saknade’ biten för att få allt att hänga ihop.
* Englert och Brouts arbete presenterades i Phys. Rev. Lett., 13, 321, 1964.
Brout hade i och för sig kunnat känna sig delvis förfördelad. Men lika lite som andra som idag uttalar sig surt, så lade han fram någon teori inom rimlig tid efter deras samarbete. Englert är välförtjänt Nobelpristagare. Fattas bara annat.

Så har vi avundsjuka forskare som känt sig kallade lämpliga som pristagare….. Surgubbar som är avundsjuka finns det gott om: Svenska vetenskapsakademien borde revidera sina principer om att högst tre personer kan tilldelas samma Nobelpris. Det tycker amerikanen Carl Hagen, som blev utan fysikpris trots att han är en av de fyra forskare som ungefär samtidigt som årets pristagare François Englert och Peter Higgs gjorde viktiga rön kring Higgspartikeln.Amerikan kritiserar akademins val, GP 8 oktober 2013
Viktiga rön, nja utan Higgs och Englerts publicerade arbeten, så är de rönen inte mycket att hänga i julgran som teori. Rönens värde framkom först EFTER att Higgspartikelns teori publicerats och inte ens direkt då….. Rätt skall vara rätt. Saknades hållbar teori så saknades det hållbar teori. Att försöka hävda rätt till Nobelpriset i den situationen, det är verkligen att göra bort sig kapitalt!

Tänk så många som inte verkar förstå att under forskningsarbete är det många involverade, men det är få som leder forskningsarbete och oftast är det de som leder forskningsarbete eller fortsätter forska på funderingar som uppkommit tidigare som publicerar sig. Att vissa av de som idag visar sura miner har glömt sina egna formuleringar i arbeten efter 1964 liksom de glömt att de hoppat över led i bevisföring alternativt presenterat märkliga matematiska ‘genvägar’ för att bevisa sina teorier, det hade väl varit förmätet om jag, systemprogrammerare 1971 som innan dess för all del var naturvetare och läst matematik samt matematisk statistik för att 20 år senare börja på Lärarhögskola omskolande mig till SO-lärare pekat ut för dem…… 🙂

Fysikpriset till Higgs och Englert, GP 8 oktober 2013
Higgs och Englert får Nobels fysikpris, Expressen 8 oktober 2013
Fysikpriset till Higgs och Englert, Aftonbladet 8 oktober 2013
Higgs och Englert får Nobelpris i Fysik 2013, Sveriges Radio 8 oktober 2013
Forskare: Européerna prisade de sina, SvD 8 oktober 2013
Higgs jag är överväldigad, DN 8 oktober 2013
Nobel de Physique Fransois Englert ”heureux”, mais ému, Le Point 8 oktober 2013
Peter Higgs, Francois Englert win Nobel prize in Physics, 3013/10/08

DN:s vetenskapliga redaktör Maria Gunther Axelsson Nu måste fysikerna lära sig mer om partikeln, DN 8 oktober 2013 visar att rubriken även gäller vetenskapliga redaktörer och journalister. Ärligt talat är detta inget nytt. Det har diskuterats samt ibland hånats av vetenskapsmän ända sedan 1964. Mellan 1951 och 1964 var det näst intill omöjligt för Higgs att föra fram delrapporter om sin forskning. Verkar tyvärr som få än idag förstår vad de har att göra med bara ‘att’ det är något avgörande viktigt……

Det roliga i kråksången är att antingen 64 eller 65 nämnde min dåvarande lärare i fysik (även matematik och kemi) Enoch Görfelt i samband med att han förklarade Einsteins teori samt ‘hästsadelteorin’ att det pågick sökandet efter en felande länk för några av oss som hunnit igenom kurserna i Fysik och Matematik. Det jag minns från den lektionen är att jag då i 8:an eller 9:an föreställde mig sökandet som om man satt upp någon form av filter djupt inne i jorden för att fånga något som inte lät sig fångas. Tänk vad naiv jag var. Läste senare om Higgspartikeln i samband med att jag kom över vetenskapliga artiklar m.m. som kompisar som studerade Fysik, främst Teoretisk Fysik, hade tillgängliga. (Alltid varit intresserad av allt nytt)

Read Full Post »

Det måste vara synd om SMHI:s klimatfantast Ralf Döscher, han har för sig att
takten som isen smälter i ökat på senare år.
– Efter år 2000 har trenden intensifierats och blivit starkare. Det gäller inte bara istäcket – isvolymen blir mindre och isen blir yngre.
Bakom den ökade smälttakten ligger en ökad medeltemperatur.
Världen har varit som allra varmast inom den senaste 10-årsperioden, enligt Ralf Döscher.

tvärt emot vad andra forskare säger:
”Inne i kallare trend”
Den amerikanska klimatprofessorn Judith Curry säger till Daily Mail att havstemperaturen antyder att vi går mot ”en kallare trend”, precis som i perioden mellan 1965 till 1975.
Professor Anastasios Tsonis vid universitetet i Wisconsin anser även han att uppvärmningen har avtagit.
– Vi är redan inne i en kallare trend som jag tror kommer att hålla i sig de närmaste 15 åren. Det råder inga tvivel om att uppvärmningen från 1980- och 90-talet har stannat av, säger han till Daily Mail.
Vi går mot en global nedkylning, Aftonbladet 10 september 2013

Så enkelt det är att falsifiera SMHI:s sk. klimatforskare Ralf Döschers uppgifter….. Arctic Sea-Ice Monitor Arctic Sea-Ice Extent 9 september 2013, ijis.iarc.uaf.edu
och Ralf Döscher försöker till råga på allt påstå att det ‘bara är ett år’ som istäcket vuxit……

”Verkligheten är denna: (obs 208 mile = 33,4 MIL långt….. bara ett av flera 10.000 tals isberg 1956….)
Antarctica shed a 208-mile-long berg in 1956
One of the largest known Antarctic icebergs broke off in 1956. Julie Palis and Guy Guthridge of the Naitonal Science Foundation and Lyn Lay, the librarian at Byrd Polar Research Center, found an article about it in the Polar Times, vol. 43, page 18
.” Själv hittade jag artikeln i USATODAY – Antarctica shed a 208-mile-long berg in 1956, USTODAY 20 januari 2005” Utdrag ur Hmm – Historiekunskaper vad är det?, Norah4you 12 november 2009. citerat i bloggartikeln Stort? Men 1956, Norah4you 10 december 2009

Artikeln i Daily Mail kan läsas på And now it’s global COOLING! Record return of Arctic ice cap as it grows by 60% in a year, mailonline.co.uk 7 september 2013

Det har sedan år 2000 endast varit ett år 2012 som värdet varit något exceptionellt – men inte ens förra året var värdet mindre än dubbelt så stor yta som 1956….. 1956 var året då såväl Arktis som Antarktis kalvade mer och större isberg än senaste 100 åren…. för att inte tala om att de år som varit normala försvunnit från redovisningarna samt att tabellerna är kapade i botten (läs Huff:s How to lie with statistics där Huff hade en hel del att säga om sådan sk. statistik).

Read Full Post »

alla kategorier, eller är det möjligen ett aprilskämt som presenterats några timmar för tidigt?

Trots den globala uppvärmningen har isen i havet runt Antarktis ökat under vintertid. Något som forskarna nu har hittat förklaringen på.

Klimatforskare vid Nederländernas Kungliga meteorologiska institut har nu kunnat visa att den ökande mängden is i havet runt Sydpolen beror på att varmare vatten smälter isen från undersidan och då frigör kallt färskvatten som lägger sig ovanpå det tyngre saltvattnet som utgör den omkringliggande oceanen.

Väl upp på ytan fryser sötvattnet lätt och bildar då de isflak som forskarna framtill nu inte har kunnat förstå var de har kommit ifrån, skriver Reuters som citerar en studie publicerat i Nature Geoscience.
Gåtfull is runt Antarktis förklarad, DN Vetenskap 31 mars 2013

Snälla rara sk. forskare. Det är tillåtet att vara dum. Mycket dum att bevisa det. Utöver att det Ni nu påstår Er ha funnit finns med i varenda Naturlärabok för Fortsättningsskolan samt Naturlärabok för Första årskursen på Folkhögskola fram till 1970(!) så är det ren och skär dumhet att inte inse rent logiskt att skilda salthalter och avsaknad av salt (Friskvatten i verklig mening….vilket inte förekommer i Antarktis. Dröm vidare!) innebär att vattnet har olika densitet.

Att det ens existerar någon som kommit upp på universitetsnivå, ännu värre som tagit akademisk forskarexamen, som inte har en aning om att när temperatur i luften i princip hela året är under noll och ner till 89 minusgrader samt under de vindförhållanden som råder pga havsströmmar och luftströmmar som är beroende bl.a. av jordens rotation och lutning som ger oss årstiderna, totalt mer än 25 olika viktiga variabler, så är det helt naturligt och logiskt enkelt att förstå att isen fryser i kontakt med luften. De som inte lärde sig vattnets kretslopp och så enkla saker som vindpåverkan, de borde aldrig fått kalla sig forskare. Själv hade jag en lärobok som i mellanstadiet förklarade exakt det som de snurrena nu påstår sig ha bevisat! FJÄRDE OCH FEMTEKLASS!

Har Vänstervågen som gick över jordklotet från slutet av 1960-talet skapat en generation av mindre kunniga blivande utbildare som sedan utbildat andra till ren okunskap, eller vad är det frågan om??? Inte kan det väl ändå vara alla kemikalier som släppts ut i vattendragen och luften? Att det finns så okunniga sk. forskare som vill visa upp att de inte klarat av att förstå densitet tidigare och vad det har för effekt i Arktis och Antarktis. Min gamle lärare Enoch Görfelt, salig i åminnelse, hade lyft sin berömda lapp ur kavajfickan ‘TÄNK’ och hade man inte fattat när han gick igenom densitet samt isförhållanden, så hade han vänt på lappen TÄNK MER
Börjar undra om okunskap i ordkunskap spridit sig över jorden. Hur många är det numera som tror sig förstå men inte förstår det de läser?

Read Full Post »

de lärde sig inte det de borde lärt sig i skolan. Varken att verkligheten inte teorin är det som gäller eller att temperatur på ett halvklot/hela jorden har mer med jordens aktuella avstånd från solen, vobblingen och infallsvinkeln samt viktigast av allt: Hur moder Natur själv reagerar i form av vulkanutbrott, jordbävningar samt att alla vädersystem hör samman (påverkas av jordens egen centrifugalkraft m.m.) och sist men inte minst att energi är oförstörbar – energi ändrar bara form! (Slå upp strängteori i dess enklaste form. Sannolikheten för att stora flertalet förstår mer komplicerad genomgång eller egen genomläsning är tyvärr alltför liten)

Isande vindar mojnar men fortsatt kallt, GP 11 mars 2013
Västsverige tvingas vänta på vårvärmen, GT 11 mars 2013
Ovanligt kallt för årstiden, SvD 11 mars 2013
Ovanligt kallt för årstiden, Aftonbladet 11 mars 201

Tja om alla lärt in vad som lärs ut runt hela jordklotet i ämnet Geografi senast när eleven kommer till det som motsvarar vår 7:e klass, och samtliga elever lyssnat på Fysikens ellära när den lärdes ut, så hade vi inte haft så många klimatfantaster…..
Större delen av den CO2 som släpps ut i lyften (varierar per år mellan 92-99% av all CO2) kommer från vulkanutbrott och jordbävningar. Att tidningarna inte skriver om alla, är inte konstigt. De skulle under varje 7 dagars period fylla minst halva tidningen med uppgifter…..
Earthquakes – 7 days (magnitud 2,5 och mer) som synes har det varit många jordbävningar mellan de olika plattorna i och runt Stilla Havet. Det påverkar i sig Vattenströmmar i Arktis, olika densitet på havsvatten som smälter pga att vatten med mer salt kommer in och inkommande via i det fallet Beringssund. Påverkar inte bara vind och temperaturerosion i Arktis utan vädersystemet på hela norra Halvklotet.

Se även: Sätta räven att räkna hönsen, Norah4you 11 augusti 2010 samt Facts not Fiction, Norah4facts blogg

Read Full Post »

Det är i och för sig bra att Vetenskapsakademin till viss del backar genom att säga ”Misstolkad klimatrapport”. Bättre hade varit om de tagit till sig de verkliga fakta från t.ex. Ellesmere Island m.fl. platser i Arktis där studier i varvat slam helt motsäger deras påstående: Vi vill med detta inlägg på inget sätt förringa problemet med den globala uppvärmningen och dess möjliga följder. Vi vill endast varna för missriktad information som kan få till följd att forskarnas trovärdighet kan komma att ifrågasättas och att åtgärder blir felprioriterade. Vetenskapsakademien har inte minst i sina analyser av energifrågorna utgått från att arbetet med att minska koldioxidutsläppen ska ha hög prioritet i den globala politiken och att mycket stora investeringar måste göras för att ersätta de fossila bränslena med hållbara alternativ.
Misstolkad klimatrapport hotar forskares trovärdighet, klimatforskare och ledamöter av Vetenskapsakademien på DN Debatt 21 januari 2013

Se: Fakta om sk. uppvärmning, Facts not Fiction-sida mer i ämnet finns under fliken Aktuell debatt samt på Arktis historia, Norah4you sida samt citat och ref till fler verkliga vetenskapliga arbeten Verkligheten är en annan, Norah4you 31 oktober 2012

Read Full Post »

och definitivt inget som kolliderar med de teoretiskt matematiska ‘bitarna’ i Big Bang Teorin eller ens i Supersträngteorin. Det enda man måste inse har fallit är den sk. andra Supersträngteorin. Detta utifrån att Edward Wittens försök (kan inte kalla det något annat se * nedan) att meddelst dualitet få de fem olika bosoniska typernas (I, IIA, IIB, HO och HE) skiftande rumstidsdimensioner in under samma teoretiskt tänkta Supersträngteori. Det försöket är alltså det som i utvecklad form senare har kommit att kallas Andra Supersträngteorin.

Men eftersom det säkerligen är få här som satt sig in i Strängteorin än mindre i de olika bosoniska typerna samt inte räknat ens på naturkrafters påverkan på vår egen jord, än mindre på naturkrafter och fermioner (vi kan här kalla de senare för materiens byggstenar. Brukar ofta i enklare och halvvetenskapliga texter kallas så….) så får vi börja med det enkla att definiera vad som menas med strängar i förhållande till 1900-talets tänkta punktpartiklar.

Mycket förenklad förklaringsmodell
Den elektron som vi alla, hoppas jag, fått lära in i skolan är att betrakta som en punktpartikel. Enligt strängteorin är energi inte något som går att beskriva meddelst punkter ens om vi tänker oss vanlig 3-dimensionell förklaringsmodell. Detta trots att djupdykning och beräkningar av Strängteorin i andra dimensionella modeller leder fram till att strängteorin faktiskt beskriver punktlika objekt flerdimensionella bran o.s.v. Men nu börjar det bli för komplicerat så jag nöjer mig med att skriva:

Stängteorin innebär i korthet att allt består av energi, dvs om vi går från det stora till det lilla, så är inte den elektron vi lärde oss slutet på förklaringsmodellen utan början till en microvärld och under denna microvärld ett antal microvärldar ända ner till dess att vi hittar något vi skulle kunna kalla energisträng (som i dagens läge är den minsta ”teoretiskt kända” men ej bevisade ‘bit’ av vilket allt är uppbyggt. En sträng är enligt teorin energi som vibrerar och ‘rör sig’.

Går vi då åter uppåt till det som för oss är synligt och lätt att bevisa, så finns det faktiskt – hör och häpna – ett område fjärran från teoretisk fysik där en del av denna teori faktiskt kan användas att förklara det vi kan se. Inom dateringen av stenar, dvs när de senast utsatts för yttre tryck, t.ex. när någon använt en mejsel på stenen.

Nu hoppar jag från det ena till det andra och jag förstår om många kommer ha svårt att hänga med. Men börja med att tänka atomens beståndsdelar uppförstorade till rumslig (3-dimensionell) storlek. En atom är i verkligheten cirka 0,0000001 mm i diameter. En elektron är en elementarpartikel med negativ laddning. Elektronen vi vill studera i det 3-dimensionella rummet går aldrig någonsin att peka ut exakt var den befinner sig. Den är i ständig rörelse. Vi kan använda oss av Thomsonspridningen för att teoretiskt räkna ut spridningslängden på elektronradien.

Om någon hamrar på en sten så sker det ett yttre tryck som ‘förmedlas’ vidare inte bara i den punkt där själva kontaktytan finns (oavsett om hamringen slår av en flisa eller lyckas ‘trycka’ in kan man meddelst något som här i Sverige ofta kallas radiometrisk datering genom att räkna på olika isotopers sönderfall få fram dateringar som leder till teoretiskt hållbara slutsatser över stora tidsrymder. Men en liten forskningsbit i detta sysslar med att mäta energiförändringar i form av att den yttre kraften inte bara ‘rubbar’ den elektron som vi vill studera i för oss synbart tillstånd. I och med att energi enligt strängteorin kan beskrivas som en sträng av energi som vibrerar och att man i stället för att mäta isotopers sönderfall gör en termoluminiscensanalys dvs man mäter utstrålningen av ljus. Ljus är enkelt uttryckt en energiform och principen är att total energi i ett slutet system alltid finns kvar men ändrar energiform.

Överför den tanken, teoretiska modellen, på universum så som det beskrivits utifrån såväl Bohrs atommodell (användande sig av Bohrmagnetonen), Einsteins Relativitetsteori och Kvantfysikens lagar på ett flerdimensionellt rum där antalet dimensioner varierar beroende på var i rummet vi studerar en ‘bråkdel’ av händelseförloppet för energins ‘flöde’. Då får man om man sätter sig ner och räknar ihop hela ekvationen och den går att tillämpa på den nu beskrivna observerade upptäckten.

Jag förstår så väl att ovanstående för en tekniskfysiker som kan sin kvantfysik låter för flummigt och att det samtidigt för gemene man låter allt för teoretiskt och det de tror vara vetenskapligt. Allt jag gjort är det jag använde mig av förr när jag skulle förklara geologiska fenomen och tidsåldrar för jorden. Dvs försöka förklara det ‘stora’ utifrån det lilla som i min värld alltid handlat om energi och inte om atomer. Samtidigt som jag brukade försöka förklara det lilla utifrån det stora. Orkar inte nu på morgonkvisten ge mig upp på ena garderobshyllan för att plocka fram böckerna om de olika teorierna och universums struktur inte heller ge mig på att i mitt förråd gräva i beräkningar som ligger i någon av lådorna längre in.

Ny upptäckt är störst i universum, GP 12 januari 2013
Ny upptäckt är störst i universum, SvD 12 januari 2013
Ny upptäckt är störst i universum, DN 12 januari 2013
Ny upptäckt är störst i universum, Aftonbladet 12 januari 2013
Ny upptäckt är störst i universum, Västerbottens Kuriren 12 januari 2013
Ny upptäckt är störst i universum, Smålandsposten 12 januari 2013
Ny upptäckt är störst i universum, Norrländska Socialdemokraten 12 januari 2013
Ny upptäckt är störst i universum, Östgöta Correspondenten 12 januari 2013

Det jag försökt göra ovan är att göra något ofantligt stort gripbart-förståeligt. Är det någon som har bättre sätt eller med enklare ord kan förklara något, så tas det tacksamt emot.

* Wittens förklaringsmodell har för mig sedan jag hörde talas om den och började titta närmare på den alltid verkat ha likheter med oss unga som på 60-talets slut blötte jeansen för att sedan åla oss in i dem och meddelst djupinandning tvinga dragkedjan att stängas och knappen att knäppas för att jeansen skulle sitta slimmat på kroppen. Eller som en annan liknelse tjejen som fick syn på ett par extremt höga platådojor på den tiden det begav sig. Det var bara det att de endast fanns i för liten storlek. Hon kämpade, stönade och tryckte för att till sist komma i platåskorna. Det vällde över men det brydde hon sig inte om. Det var bara det att när hon väl fått på sig skorna så kunde hon inte gå annat än små, små trippande steg och då endast om hon hade något att stödja sig på. 😛

Read Full Post »

Older Posts »