Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Fritt val att söka tjänster’

Hur många snurren finns det som aldrig lärt sig att det inte är frågan om Mänsklig Rättighet när en person som av fritt val väljer en högre utbildning och genomför den samt sedan vägrar att utföra de arbetsuppgifter som krävs av de med den utbildningen OM de skall arbeta på en förlossningsklinik?

Vad i hela fridens namn menar Johannes Forssberg med: Att Ellinor Grimmarks religionsfrihet har inskränkts står ändå ganska klart utifrån domstolens praxis. Den svåra frågan är om det finns ett legitimt syfte som väger tillräckligt tungt för att motivera att Grimmark inte fick jobba som barnmorska.Mänskliga Rättigheter är inte bara det vi gillar, Johannes Forssberg ledarsidan Expressen 4 oktober 2015

Religionsfrihet innebär aldrig att någon person kan åberopa detta för att få sin uppfattning eller någon åsiktsgrupps uppfattning om vad ett visst yrke skall ha för krav inom den ena eller andra delen av en verksamhet inte ens vad gäller barnmorskeyrket på Förlossningsklinik. Det sätter Regeringsformens 1 kap 2§ stopp för. Vi kan vara för och emot abort. Finns många argument för och emot. Allt är inte så enkelt som de som liksom jag är djupt kristna men som är mot all form av abort går och tror. Det är inte sakfrågan som är aktuell här. Diskussionen i den frågan är en helt annan diskussion. Har inte ett dugg med de Mänskliga Rättigheterna att göra.

Läs och försök förstå vad som står i Artikel 26 punkt 1. För det krävs att den är uppfylld innan någon försöker gå vidare!

Mänskliga Rättigheterna

Artikel 26
1.Var och en har rätt till utbildning. Utbildningen skall vara kostnadsfri, åtminstone på de elementära och grundläggande stadierna. Den elementära utbildningen skall vara obligatorisk. Yrkesutbildning och teknisk utbildning skall vara tillgänglig för alla. Den högre utbildningen skall vara öppen för alla med hänsyn till deras förmåga.

Som det framgår här är det endast den elementära utbildningen, det vi i dagligt tal i Sverige kallar Grundskola, som är obligatorisk. Som det står i sista meningen: Den högre utbildningen skall vara öppen för alla med hänsyn till deras förmåga. Observera noga. När det gäller förmåga innebär detta inte ens om en person gått igenom en utbildning, oavsett vilken, att vederbörande är garanterad att få ett jobb eller ens att vederbörande är garanterad att få jobba med det personen är utbildad för OM personen oavsett skäl vägrar att utföra vissa av de arbetsuppgifter som ingår i befattningsbeskrivning för tjänsten!

Att så många som 40% (minst i vissa delar av landet) haft ämneslärare i Samhällskunskap och Historia som saknar ämnesutbildning i ämnet efter sin egen gymnasietid och flera av dessa dessutom saknar lärarutbildning för det stadium de undervisar vid, om de ens har någon lärarutbildning…., det är beklagligt och skrämmande. Säger i sig en hel del om hur svenska skolan. Läs Utan bildning är utbildning lite värd, GP 26 september 2015 och försök förstå vikten av bildning inte bara utbildning.

Enbart de som tillämpar ”Tyck som jag”-syndromets tolkning, oavsett argument och oavsett religion, kan få det till något sådant!

Läs och lär Er förstå vad som står och inte står i de Mänskliga Rättigheterna. Som all juridisk text är den solklar och logisk. Sedan är en helt annan fråga om de Mänskliga Rättigheterna är tillräckliga eller i en framtid bör utökas och i så fall på vilka grunder. Det handlar inte om vad jag eller någon annan person eller grupp av person tycker utan om vad som står och vad som inte står när det gäller vad som är Mänsklig Rättighet.

Read Full Post »