Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Friskolor’

skall ha mer rätt att välja än någon annan. Det följer logiskt i sig av att alla som utför Myndighetsuppdrag har att rätta sig efter Sveriges Grundlagar. Det handlar alltså inte enkom om att Friskolor inte ska få välja. Om en så alla principen följer logiskt direkt utifrån Regeringsformens 1 kap 2§. Diskriminering eller särbehandling är inte tillåten.

Det stora problemet är tyvärr att det inte enbart är Friskolor som väljer. Vanliga svenska kommunala skolor väljer mer än en gång bort, för att negligera eller neka en elev att få det stöd som svenska lagar och de Mänskliga Rättigheterna kräver är också att välja bort. När kommunen ifråga, och det finns många svenska kommuner som faller under ‘kommunen ifråga’, nekar en elev att byta skola för att vederbörande t.ex. blivit mobbad, så väljer just den kommunala skolan hur elever skall få vara för att accepteras. Samma gäller för samtliga fall, och de är många, där elever med skolan som klagar på resp. elev och begär en diagnos. Att begära att diagnos skall ställas, eller försöka övertyga förälder/föräldrar att det är eleven/hemmet det är fel på när ämnes- och stadieobehöriga lärare inte klarar av och inte får kommunens stöd för att resursperson sätts in till elev som behöver detta. Har t.ex. stött på alldeles för många elever som ”lärare” i lärarrum uttryckt uppfattningar om som är rent kränkande. Det handlar inte enkom om att få välja skola i enklaste form. Främst handlar det om Människosynen som ibland kan vara rent för dj… detta oavsett var på den politiska skalan en ”lärare” säger sig höra hemma.

”Uppdrag gransknings” reportrar säger att de aldrig fått så mycket mejl efter ett reportage. Reaktionerna kommer främst från förtvivlade föräldrar som berättar om hur deras barn ratats på felaktiga grunder, även från kommunala skolor.Föräldrarna vågar inte berätta inför kameran, Expressen 1 november 2013

S: Friskolor ska inte kunna välja, GP 1 november 2013 INGEN skola, S, skall kunna få välja. Varken Friskola eller Kommunal skola
S: Friskolor ska inte kunna välja, Aftonbladet 1 november 2013
S: Friskolor ska inte kunna välja, SvD 1 november 2013
S kräver lagändring efter skolavslöjandet, DN 1 november 2013

Samma krav på kvalité, följande av Sveriges Grundlagar samt Skollagen o.s.v. SKALL gälla för ALLA SKOLOR. Se även: Får kommunala skolor välja och vraka?, Norah4you 31 oktober 2013 I kvalitétsbegreppet måste likvärdig Människosyn stå i centrum. Alla barn är lika värda, men olika.

Read Full Post »

Allra först: Det är INGEN MÄNSKLIG RÄTTIGHET att i alla lägen få välja vilken skola man vill att ens barn skall gå på ÄVEN OM Skolvalet numera är Fritt. Det är däremot en Mänsklig Rättighet att svenska skolor inte bara utifrån Skollagen, Diskrimineringslagen och Regeringsformens 1 kap 2§ oavsett utförares hemhörighet, dvs oavsett om det är en Friskola eller en Kommunal skola klart uppger vilka kriterier som gäller när elever söker!

Skolor får inte välja och vraka, GP ledarsidan 31 oktober 2013 Självfallet inte. Men det gäller oavsett om det är Friskola eller Kommunalskola (läs nedan)
Typiskt brott mot Skollagen, GP 31 oktober 2013 Tyvärr ett brott som begås även i Kommunala skola på vardaglig basis. Inte överallt. Men i mer än en svensk kommun. Se nedan.
Fritt skolval – endast för de lyckade, Expressen Ledarsidan 31 oktober 2013 OM det vore så lätt att skilja på Friskolor och Kommunala skolor…. tyvärr är det inte det. Många mobbade precis som många som fått bokstavsdiagnos eller som av annat skäl behövt extra stöd/stödperson har fått se sitt självförtroende krossat av ”vanliga” kommunala skolors behandling av de som inte är ”lyckade” eller som minst följer mallen för ”alla skall med”.
Löfven rasar efter skolavslöjanden, Aftonbladet 31 oktober 2013 OM så är fallet, så börja hemma! Börja med att sätta P för Socialdemokratiskt styrda kommuners sparande på elever med behov av extra stöd/stödperson. Börja med att kräva att samtliga lågstadieelever i Sverige inte bara får lärare som är stadiebehöriga utan att detta kravet utökas med att alla lärare också skall ha läst som minst 3 terminer svenska och hur man undervisar i att läsa och skriva bör vara en ytterligare bit i tidiglärarutbildningen utöver den utbildning i detta som redan ges! Men börja hemma Löfven!

Självfallet är det omöjligt för en skola som är avsedd att ha t.ex. 25 elever i tvåparallklasser att hastigt och lustigt ställa om sig från att ta emot 70 elever dvs dubbla klassantalet per läsår. Lika tokigt är det om det skulle vara så att klasser med 28-30 elever hastigt skulle behöva utökas till 32 elever per klass i annan skola. Detta också helt oberoende av om skolan är Friskola eller Kommunal skola. Så kriterier som inte enbart kan vara beroende av när en elev sökt men till huvuddelen bör ha som grundsystem att ansökans inkommande ger företräde, måste finnas.

Det som är det allvarliga är att kommunala skolor är precis lika bedrövliga och liknande kommentarer som de som hörts från Friskolehåll faktiskt har hörts sedan kommunaliseringen i ”vanliga” allmänna skolors lärarrum. Det har främst drabbat två kategorier av elever: Mobbade elever och de som ofta med skolan som påtryckning på föräldrar fått det ena eller andra bokstavssyndromet.

Mobbade elever i Sverige har ofta setts som orsaken till att de blir mobbade. Mobbarna har stöttats och i vissa fall har skolorna försökt få det till mobbade elevers föräldrars fel att barnen blir mobbade. Om förälder då begärt att få byta skola, så har det ofta varit mycket mycket svårt. Jag känner till många fall där politiker i skolnämnd fått kopplas in för att mobbade elever skall få möjlighet att byta skola!

Som lärare har jag stött på ett stort antal elever som fått bokstavsdiagnos. Med eller utan tillägg som Aspergers syndrom. Min egen erfarenhet är att skitsnack har förekommit i mer än ett lärarrum. Försök har förekommit från skolors rektorers sida att få elever som verkligen behöver extra stöd och varit berättigade till det utifrån skollagen att få ‘diagnos’ så de placerats över i Särskola eller Särskoleklass…. det blir ju billigare för kommunerna så.

Min egen erfarenhet är också den att elever med diagnos Aspergers syndrom utan ett enda undantag har varit mycket mer intelligenta än normaleleverna! Inte utan att flera av dessa varit intelligentare och mer logiska i sitt resonemang, om än detta varit utanför ‘boxen’ och hoppat över att redovisa ett antal logiska steg på vägen, än vad deras tidigare lärare varit. Ärligt talat så var jag mer tacksam än tvärt om, om någon elev var diagnosticerad… hmm…. med Aspergers än om alla var de vanliga stökiga eleverna som curlats mer eller mindre sönder. Det gäller att kunna didaktikens grunder och förstå hur varje elev tänker. Inte se något som ett hinder utan som en möjlighet. Det som krävs är att man tar reda på vad eleven är mest intresserad av och anpassar just den elevens inlärning utifrån den förutsättningen. Behöver jag säga att det för de eleverna krävs lugn och ro. Något som alla elever skulle må bäst av!

Men sluta upp med att tro att inte kommunala skolor sorterar. Inte bara Friskolor gör det! Börja i rätt ände. Ställ kvalitetskrav vad gäller undervisningen – samma för alla skolor i Sverige – samt ställ kravet på varenda svensk skola att de slutar upp med att sortera ut och i stället bjuder in!

Read Full Post »

så att inte elever drabbas när skolor läggs ner, slås ihop eller flyttas. Självfallet är det viktigt som Gustav Fridolin (MP) säger – Vi kräver att den som tar in en gymnasieelev också ska ta ansvar för att den eleven får sin utbildning, ända fram till studenten. Det får inte vara så att plötsligt efter ett styrelsebeslut så ska hundratals elever och lärare gå ut på sommarlov och inte veta vart man ska ta vägen när höstterminen börjar, säger Gustav Fridolin, språkrör för Miljöpartiet.
MP: Friskolor måste ha buffert, DN 1 juni 2013

Nu handlar det tyvärr inte bara om friskolor. Det handlar inte ens bara om gymnasiskolor. Samma gäller kommunala skolor som också borde ha buffert. Varit med om att ett gymnasium jag arbetade en termin på flyttades och lades ner några få år efteråt. Allt för att kommunen ifråga skulle ‘spara’ pengar. Hur de ungdomar som börjat skolan ett år tidigare och de som redan gått två år upplevde situationen, det frågade inte kommunens nämndledamöter efter. Varit med om grundskolor som hotats av nedläggning, några av dem lades ner andra inte eftersom föräldrarna på en del skolor lyckades visa att kommunens tjänstemän räknat helt fel på antalet barn som skulle börja skolan de närmaste fem åren. Varje år. Minsta felräkningen på födda, obs alltså antalet födda inte på antalet som kunde tänkas välja skolan (bra kommunal skola), var 15%…..

Varje svensk skola, kommunal såväl som friskola borde ha en till staten inbetald buffert som garanterar att elever inte drabbas av godtyckligt hanterade osthyvelbesparingar på de pengar som skall gå till elever. Barn och unga får absolut inte drabbas varken av klåfingriga kommunala politiker/kommunala tjänstemän som hellre vill att pengar skall gå till andra områden eller av giriga privata investerare i skolverksamhet som inte är beredda att vara långsiktiga.

Alternativet är att Skolverket blir huvudansvarig för samtliga skolor oavsett utförare samt att alla ämnes- och stadiebehörigas löner betalas ut direkt från avsedd skolpeng INNAN någon utförare får tillgång till resterande belopp.

MP: Friskolor måste ha buffert, SvD 1 juni 2013

Read Full Post »

Och ja, jag kan med gott samvete säga det. Sa samma sak när jag hörde liknande tongångar redan på 70-talet när jag var kårpolitiskt aktiv i ett mittenparti. Vänsternissar har en oförmåga att se att verkligheten redan den dag vi var många som åkte upp med buss och tåg till Stockholm på 70-talet för att protestera mot Palmes UKAS (Palme var då den minister som höll i utbildningsfrågorna). Det krävs välutbildade ämnes- och stadiebehöriga lärare och alla som läser ämnen på ett universitet oavsett om de skall bli lärare eller ‘bara’ läsa enskilt ämne eller linje skall få såväl djup som breddkunskaper.

I de Mänskliga Rättigheterna ingår utbildning. Men det är ingen som helst Mänsklig Rättighet att få högre utbildning. Däremot ingår det underförstått i de Mänskliga Rättigheternas skrivning om utbildning, att varje barn har rätt att få utvecklas i sin takt. Alla barn är lika värda, men olika.

Det finns inget som helst fog att neka elever som så önskar rätten att själv få välja skola. Vi lever inte i ett socialistiskt eller kommunistiskt samhälle, fast det även bland politiker, fackföreningsfolk och lärare finns de som inte förstått vad ett demokratiskt fritt samhälle står för.

Om vi menar allvar med att alla elever skall ha en likvärdig utbildning lär det bli dyrt. Det socioekonomiska tillägget som i dag utgår till de mest segregerade skolorna är inte ens i närheten av att täcka de behov som finns. För att skolor ska kunna hjälpa elever i behov av särskilt stöd krävs det att skolornas åtgärdsprogram utgår från elevernas verkliga behov och att lämpliga åtgärder sätts in. Det som nu fokuseras på är att åtgärderna inte spräcker budgeten, inte att de faktiskt hjälper eleverna. Skoltröttheten är bara en ren bortförklaring, gymnasielärarna Gabriel Guiance, Helena Dübeck och Nils Ljung på Expressen debatt 6 maj 2013

Allra först VILKA ÄMNEN är respektive gymnasielärare ämnes- och stadieutbildade för. För inte kan det väl vara så att lärarna ifråga undervisar i ämnen de inte själva har som minst läst på universitet och lärarhögskolor?

Sedan har det ena inte med det andra att göra. Självfallet skall skolan få kosta. Men det har inget med frågan om elevens rätt att själv välja vilken gymnasieskola eleven skall söka till! Det fria valet har inte det minsta att göra med att det finns rektorer och kommunala nämnder/fria gymnasieskolor som inte ger alla elever det särskilda stöd de enligt skollagen har rätt till!

Därefter borde de ‘ärade’ gymnasielärarna lärt sig att de aldrig någonsin kan tvinga kunskap på en elev. Det som krävs är att elevens egen önskan att lära in stimuleras oavsett nivå. Att hela tiden skylla på socioekonomiska tilläggets otillräcklighet är så falskt som tänkas kan. Har man inte lärare som är ämnes- och stadieutbildade i varenda ämne och lärare som lärt in pedagogik, metodik och didaktik tillräckligt för att förstå att det är en lärares uppgift att söka finna rätt nyckel att ge till varje elev, så hjälper det inte om vi mångdubblar tillägg. A och O är välutbildade och fortbildade ämnes- och stadiebehöriga lärare samt att varje skola, grundskola såväl som gymnasieskola, måste ha en ordentlig skolhälsovård PÅ PLATS som minst halvtid! Det är inte lärarens uppgift att ta hand om sociala problem eller att fostra eleverna. Det förra hör hemma under skolhälsovård, det senare är föräldrarnas ansvar. Att som en del lärare med eller utan utbildning i det de undervisar i bara försöka med att frånta föräldrar ansvar eller skylla på föräldrar, samhälle etc, det visar på vederbörande lärares inkapacitet att förstå vad lärarens arbetsuppgift är.

Read Full Post »

SKALL alltid gå till elevernas undervisning oavsett om vi talar om friskolor eller kommunala skolor. Den enda brist som finns i Alliansens Friskoledirektiv är att den utredningen enbart rör sig om när privata ägare tar ut pengar ur skolverksamheten. Det hade varit bättre om det funnits ett Skoldirektiv som förhindrat såväl privata ägare som kommuner att ta pengar avsedda för skolverksamheten till andra konton eller uttag i någon form t.ex. genom fiktiva marknadsmässiga hyror (vem står i kö för att hyra skolor annat än utbildare?) eller som förekommit även här i Göteborg till vård och omsorg.

I ett önskat Skoldirektiv borde det också vara inskrivet att en utredning även bör se över möjlighet att Staten betalar ut lärarlöner direkt till ämnes- och stadiebehöriga lärare samt att ‘skolpeng’ till utövare oavsett privat eller kommunal bör avse skolpeng utan lärarkostnad. Vill någon kommun eller privat utövare av skolverksamhet anställa obehöriga, ämnes- eller stadieobehöriga eller de som inte ens gått någon form av lärarutbildning, så bör den kostnaden falla på utövaren. En sådan stipulation borde inom inte alltför många år göra att kvalitén på undervisningen, dvs att de som undervisar inte bara kan undervisa utan också kan tillräckligt mycket om barn och ungdomars utveckling för att förstå hur elever lär in. Med andra ord är det enligt mitt förmenande viktigt att all lärarpersonal är utbildade i metodik, didaktik och pedagogik. Barn är det viktigaste vi har och deras framtid hänger på att vi ger dem rätt verktyg och stöttar dem oavsett om de behöver extra hjälp för att lära in eller behöver mer material för att kunna utvecklas vidare i sin egen takt även om denna inte är samma som den genomsnittlige elevens. Alla är lika värda, men olika.

Regeringens friskoledirektiv sågas, GP 8 juli 2011
Fredrik Tenfält: Miljöpartiet vill ha skoldebatt, GP 4 juli 2011
Regeringens friskoledirektiv sågas, SvD 8 juli 2011
Regeringens friskoledirektiv sågas, DN 8 juli 2011

Read Full Post »

alla kategorier står Aftonbladet för. I Pressas – att söka friskola, Aftonbladet 7 maj 2011 skriver journalisterna Mattias Sandberg och Natalia Kazmierska: ”Tanken bakom friskolereformen 1992 var att öka valfriheten, men här i Sköndal har det blivit tvärtom. Föräldrar och elever känner sig pressade att välja bort sin kommunala skola, som de egentligen trivs i.

– Många flyttar av rädsla för att bli sist och ensam kvar i den kommunala skolan. Ingen vill bli en ”loser”, säger Torbjörn Lauters, pappa till tre barn på skolan.”

Hur står det till. De som vill välja bort den kommunala skolan har precis lika stor rätt att ha sin åsikt utan att bli beskyllda för att deras rätt att välja skola gör att andra ‘känner sig pressade att välja bort sin kommunala skola’! Alla människors lika värde som det står i Regeringsformens 1 kap 2§ innebär de facto att Alla människor är lika värda, men olika och har rätt att vara olika och rätt att välja själva utan pekpinnar från de som inte vill välja något annat än cementblockets kommunala skola som år efter år fått se kostnaderna för lokaler höjas mer än de ökade anslag som i bästa fall fallit på skolans del, ibland i riktade statsbidrag; ibland genom att kommuner till slut insett att de är skyldiga enligt Skollag m.m. att se till att deras skolelever får det alla elever i Sverige har rätt att kräva. Men samtidigt höjer kommunerna hyror, drar ner på skolmaten men ökar administrativa kostnaderna. Där förr en utbildad rektor som kunde skolan klarade att vara chef krävs det ofta numera två eller tre rektorer. Administrativa påbyggnaden i den kommunala skolan bär skulden, inte att elever fått rätt att välja bort där de inte vill gå!

Ingen har rätt att påstå sig behöva välja att flytta för att andra inte vill att deras barn skall gå i den närliggande skolan!

Read Full Post »