Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Friskoledirektivet’

SKALL alltid gå till elevernas undervisning oavsett om vi talar om friskolor eller kommunala skolor. Den enda brist som finns i Alliansens Friskoledirektiv är att den utredningen enbart rör sig om när privata ägare tar ut pengar ur skolverksamheten. Det hade varit bättre om det funnits ett Skoldirektiv som förhindrat såväl privata ägare som kommuner att ta pengar avsedda för skolverksamheten till andra konton eller uttag i någon form t.ex. genom fiktiva marknadsmässiga hyror (vem står i kö för att hyra skolor annat än utbildare?) eller som förekommit även här i Göteborg till vård och omsorg.

I ett önskat Skoldirektiv borde det också vara inskrivet att en utredning även bör se över möjlighet att Staten betalar ut lärarlöner direkt till ämnes- och stadiebehöriga lärare samt att ‘skolpeng’ till utövare oavsett privat eller kommunal bör avse skolpeng utan lärarkostnad. Vill någon kommun eller privat utövare av skolverksamhet anställa obehöriga, ämnes- eller stadieobehöriga eller de som inte ens gått någon form av lärarutbildning, så bör den kostnaden falla på utövaren. En sådan stipulation borde inom inte alltför många år göra att kvalitén på undervisningen, dvs att de som undervisar inte bara kan undervisa utan också kan tillräckligt mycket om barn och ungdomars utveckling för att förstå hur elever lär in. Med andra ord är det enligt mitt förmenande viktigt att all lärarpersonal är utbildade i metodik, didaktik och pedagogik. Barn är det viktigaste vi har och deras framtid hänger på att vi ger dem rätt verktyg och stöttar dem oavsett om de behöver extra hjälp för att lära in eller behöver mer material för att kunna utvecklas vidare i sin egen takt även om denna inte är samma som den genomsnittlige elevens. Alla är lika värda, men olika.

Regeringens friskoledirektiv sågas, GP 8 juli 2011
Fredrik Tenfält: Miljöpartiet vill ha skoldebatt, GP 4 juli 2011
Regeringens friskoledirektiv sågas, SvD 8 juli 2011
Regeringens friskoledirektiv sågas, DN 8 juli 2011

Read Full Post »