Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Fridolin kan inte Sveriges Grundlagar!’

Allra först – herr utbildningsminister skall vara tacksam att han inte hade mig som lärare i Samhällskunskap. Herr utbildningsminister uppfyller nämligen inte kraven för att vara berättigad till betyg E i ämnet Samhällskunskap årskurs 9!
Se Fridolin trampade rakt i klaveret, Norah4you 30 september 2014

Fridolins krav: Stoppa Vattenfalls planer, Expressen 4 oktober 2014

Sverige är inte kommunistiskt, inte socialistiskt herr utbildningsminister.
I Sverige gäller Regeringsformen som är en av våra Grundlagar.

Läs noga texten nedan och försök förstå vad där står. Förstår att ordkunskap kan vara bristvara ibland. Men inte godkänt att vara så okunnig på ministernivå med erfarenhet från Sveriges Riksdag!

Regeringsformen

12 kap. Förvaltningen

Den statliga förvaltningsorganisationen

1 § Under regeringen lyder Justitiekanslern och andra statliga förvaltningsmyndigheter som inte enligt denna regeringsform eller annan lag är myndigheter under riksdagen. Lag (2010:1408).

Förvaltningens självständighet

2 § Ingen myndighet, inte heller riksdagen eller en kommuns beslutande organ, får bestämma hur en förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall ska besluta i ett ärende som rör myndighetsutövning mot en enskild eller mot en kommun eller som rör tillämpningen av lag.

3 § Förvaltningsuppgifter får inte fullgöras av riksdagen i vidare mån än vad som följer av grundlag eller riksdagsordningen.

Fridolin: Hall skall följa Riksdagens beslut, SvD 4 oktober 2014
NEJ det skall han inte! Hall skall följa sin styrelses beslut och det är via direktiv till statens representanter i styrelsen som ev. kommande riksdagsbeslut skall överlämnas – men riksdagen äger enligt Regeringsformen inte rätt att ta över beslut hos myndighet eller statligt företag! Se även: Ministerstyre inte tillåtet i Sverige, Norah4you 16 februari 2013
Grundläggande kunskap som varje svensk elev får att läsa in i sin Samhällskunskapsbok, herr utbildningsminister.

Read Full Post »

Löfvens skuta riskerar att gå på mer än en grynna. Kan till och med sjunka snabbt. (dvs såväl Socialdemokraterna som Miljöpartiet har satt sig i båten med namnet ”vallöftes svek”.

Värst för Löfven är dock inte att han saknar skepparexamen. Karln har valt två rorsmän som saknar kunskap om verklig vattennivå i farvatten nära land! Fridolin trampade rakt i klaveret samt Åsa Romson (MP) ren katastrof

Så går det när man lämnar Styrman och Navigatorkunniga i land!

Stormvarning för Löfven, GP ledarsidan 3 oktober 2014
Det lätta är över, DN huvudledare 3 oktober 2014
Sveriges statsskuta som klarade värsta ekonomiska krisen i världen i mannaminne (värre än 90-tals stormarna inklusive stormen Gudrun) skall nu skötas av minister som redan tidigare visat sin kompletta okunskap om matematik och matematisk statistik samt värst av allt total okunskap om vad konsekvensanalys kräver och innebär!

Så frågan infinner sig: När går skutan på skäret och vilket skär går den på?

Nu kommer skattehöjningarna, SvD Ledarsidan 3 oktober 2014

Vänsternissar i Expressens ledarskribent garnityr förstår inte att det vore helt förödande för Folkpartiet och/eller Centerpartiet att ”ställa in sig i leden” än värre vore det att gilla lägetExprssen ledaresidan: Adjö till blockgränsen, Expressen 3 oktober 2014 Partierna skulle direkt förlora stor del av sina kärnväljare om de godkände en S-minoritetsregerings farliga seglatser. Farliga för såväl svenska väljare som för Sveriges ekonomi!

Read Full Post »

Aldrig i svensk politisk historia har något parti så snabbt frångått/svikit de krav som partiet gick till val på, som Miljöpartiet gör i förhandlingarna med Socialdemokraterna.

K-G Bergström tror Ni är grundlurade. Lurat koftorna av miljöpartisterna, K-G Bergströms krönika Expressen 30 september 2014 Ser det som en av två möjligheter. Den andra möjligheten är att Fridolin och Romson är maktkåta. Den senare har verkligen inte rosat marknaden som speciellt kunnig. Den förre trampade i klaveret och visade sin okunnighet förut idag.Fridolin trampade rakt i klaveret

Mycket av enigheten som nu levereras går ut på att Miljöpartiet viker ner sig. Enigheten om Förbifarten går näppeligen att beskriva som en grön framgång, det huvudsakliga innehållet är att byggstarten skjuts upp i sju månader. I försvarsfrågan får S sin vilja fram i utbyte mot att Försvarsexportmyndigheten läggs ned samt att reglerna kring vapenexport skärps. Det förra betyder inte särskilt mycket och det senare knyter an till en redan känd viljeinriktning om att det ska bli svårare att exportera vapen till diktaturer – en inriktning som det råder bred enighet om i riksdagen.Den bästa sortens S-regering, SvD Ledarsidan 1 oktober 2014

Oaktat vilket av alternativen som är det rätta, så är frågan om Miljöpartiets ledning insett att de och Socialdemokraterna inte har majoritet ens i frågor de får Vänsterpartiets stöd. Undrar också om Miljöpartiet förstått att den tillträdande regeringen, lever på nåder att antingen något Alliansparti och/eller Sverigedemokraterna stöder de lagförslag den lägger fram? Förutsatt att den klarar nålsögat budgeten först vill säga.

Birger Schlaug sågar sina efterträdare i MP, Expressen 30 september 2014

Read Full Post »

Det borde vara ett minimikrav att blivande ministrar kan läsa innantill och förstå Regeringsformen. En av Sveriges Grundlagar och den där allt viktigt står! Men Fridolin, folkhögskollärarutbildad visar komplett okunskap.

Fridolin hotar med lag om kvotering, SvD 30 september 2014 Hur kan någon som inte lärt in Regeringsformen ens vara påtänkt till svensk minister?
Fridolin hotar med kvotering i börsbolag, DN 30 september 2014

Frågan är om det saknas ordförståelse för det kan väl ändå inte vara så illa att Fridolin aldrig lärde in det som ingår i Kurskrav för betyg E i ämnet samhällskunskap i 9:an?
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9

Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.Samhällskunskap, Kurskrav för betyg E

😛 ??????

Bra på twitter idag:

LÄS NOGA FRIDOLIN:

Regeringsformen

1 kap. Statsskickets grunder

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).

Att det ”allmänna” diskriminerar någon enda person på grund av kön m.m. Positiv särbehandling är totalt förbjudet enligt Regeringsformen, vilket ett antal högskolor fått erfara som försökt sig på positiv särbehandling pga kön vid antagning! All Offentlig verksamhet inklusive Regering, Riksdag ner till utövare av Offentlig verksamhet är SKYLDIGA att följa Regeringsformen. Som du troligen vet Fridolin, så krävs det beslut av två riksdagar med mellanliggande val för att ändra i våra Grundlagar! BAKLÄXA.

För övrigt är ditt okunniga hot till svenska företagsstyrelser ett bevis på din egen okunskap. Sverige är inte kommunistiskt, inte socialistiskt. Diktat och hot om diktat hör inte hemma i en demokrati. Utspelet visar än en gång att Kunskap trillar inte från ovan

Svenskt näringsliv sågar Fridolins utspel, SvD 30 september 2014

Read Full Post »