Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Fridlysta växter lavar och djur’

någonsin i äldre dagar handlat om att någon har haft rätt att plocka annat än för husbehov och att möjligen sälja på närmaste marknad de bär och svampar som man själv plockat. Det är nutidens politiker och offentliga tjänstemän, som inte lärt sig samhällskunskap tillräckligt bra för att ha på fötterna när de gått ut i myren!

Här är ett antal viktiga begränsningar som har funnits i alla tider fram till nu när de som mest borde känna till dem glömt dem:

* Du har rätt att gå i annans skog. Men inte rätt att bryta en enda kvist eller trampa ner en plats där det till exempel växer svamp.

* Du har rätt att plocka svamp. MEN du skall om du skall följa den gamla sedvänjan och kravet att inte fördärva på annans mark rensa svampen på plats eller gå tillbaka och slänga ut renset. Har att göra med hur svamp förnyar och förökar sig. Gör man det inte, så försvinner ett antal svampplatser.

* Du får inte elda på annans mark utan tillstånd. Tillfällig eld för t.ex. matlagning får endast göras på plats där det är lämpligt, dock inte på berghällar, så elden inte kan sprida sig och inte vållar skada i undervegetationen.

* Du får tälta en eller möjligt två nätter på annans mark utan tillstånd, förutsatt att du inte bryter kvistar, röjer mark där du ställer tältet, samt återställer platsen som den såg ut när du kom.

* Du får plocka vilt växande blommor undantaget de som är lokalt eller i hela landet rödlistade och inte får plockas alls. Kan du inte med säkerhet säga om en blomma får plockas, så skall du låta bli. T.ex. är blåsippor inte så enkla som vissa politiker numera tror. Här är verkligheten:
Blåsippa är fridlyst i Malmöhus, Kristianstads, Hallands, Göteborgs och Bohus, Stockholms och Västerbottens län där blåsippa är helt fredad. Vidare är det är förbjudet att gräva eller dra upp levande exemplar med rötterna, och att plocka blåsippor för försäljning i Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Blekinge, Älvsborgs, Skaraborgs, Örebro och Västmanlands län. I Uppsala, Kalmar och Värmlands län får den ej grävas upp. Blåsippa, fakta om naturen Naturhistoriska Riksmuseét
För så vitt att du inte har detaljerad kännedom om
De nationellt fridlysta arterna utgörs av:

•45 orkidéarter (alla Sveriges orkidéarter)
•186 andra kärlväxtarter
•11 mossarter
•8 lavarter
•5 svamparter
•20 grod- och kräldjursarter (alla Sveriges grod- och kräldjursarter)
•28 arter av ryggradslösa djur

så bör du akta dig för att plocka växter, mossar eller lavar;:eller störa levande miljön för djuren som är fridlysta!
En mycket stark begränsning som många politiker och höga tjänstemän helt glömt bort att ta med när de i viljan att vara politiskt korrekta släpper igenom och godkänner allehanda icke tillåten ‘tillfällig bosättning’ eller kommersiellt överutnyttjande av marker!

* Du har inte rätt att framföra motorfordon i naturen. Inte heller utan vidare på enskilda vägar och absolut aldrig någonsin utanför skogsvägar under förutsättning att dessa inte är avstängda(VIKTIGT!). Dvs. större delen av de som hämtar upp bär och svamp som andra plockat har redan när de kört in med motorfordon. Enskild väg omfattas inte av Allemansrätten.

* Du har inte rätt att jaga eller snara eller fånga djur på annans mark utan licens (jakt) och tillstånd (jakt o.s.v.)

__________________
Egentligen skulle det inte ens behöva till en översyn av Allemansrätten. För OM Politiker, Jurister och höga Tjänstemän hade gjort sig besvär att läsa hela texterna samt förarbeten till lagar och förordningar som Jordbruksbalken och Miljöbalken har, så står i princip allt där utom de avvikelser som gäller för samer.

Då hade även sådana dumheter och rent ut sagt förstörelse skett som Crossförare dödar sandödlor, GP 30 juli 2012 Det är inte ens tillåtet att privat med ägares tillstånd anlägga en krossbana eller annan träningsslinga. Det krävs tillstånd där såväl ägare, kommun, Naturvårdsverk, m.fl. har att ta hänsyn till samtliga gällande lagar och även (all byggnation utom Friggebod på egen mark) ha klartecken från RAÄ:s arkeologer eller arkeologer på regionala myndigheter/museér.

Sverige kan för många verka vara landet där allt är tillåtet. Så är inte fallet. Här som när det gäller Yttrandefriheten och Mötesfriheten finns det klara regler vad som inte omfattas av Allemansrätten. Dessa reglerna står i Jordabalkens, Miljölagens lagtexter och förordningar. Kommersiellt utnyttjande av Allemansrätten så att mark och natur skadas eller där brott mot det som räknats upp som begränsningar ovan, har ALDRIG NÅGONSIN VARIT TILLÅTET! Det går inte heller att som skett av vissa okunniga hävda att EU-medborgare har rätt att vistas 3 månader i Sverige. Ja i Sverige om de kan sköta sin försörjning och följa våra lagar vilket totalt förbjuder sådana läger som funnits när det gäller bärplockare. Avloppsfrågan är en av många som måste godkännas inte bara av ägaren utan också av Miljömyndigheter över kommuner för att det skall vara möjligt och så har det varit sedan första miljölagen kom på 60-talet. Dvs totalt förbjudet om bara folk kunde läsa innantill och förstå lagtexter. Som minst borde jurister kunna det. Tyvärr har jag genom åren varit med om alltför många som inte läst hela texterna och som hånat när jag föreslaget att de borde läsa vad som står i SOU och andra förarbeten.

Allemansrätten måste diskuteras, Staffan Danielsson Riksdagsman (C) på Expressen debatt

Read Full Post »