Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Fria val’

Inte nog med att Löfvén når all-time low och tangerar Juholts siffror. De har ännu inte lärt in att åsiktsfrihet och valfrihet gäller även i politiska partier. Inte förstått att det är ett styrketecken att inte en och samma ”Tyck som jag”-grupp hela tiden ska rätta in folk i fållor. Inte förstått skillnaden på demokrati och kadaverdisciplin…..

Vem tecknar egentligen firma för Moderaterna?
Och för ”Alliansen”?

Anna Kinberg Batra (M) har på drygt en vecka förlorat sin huvudsakliga politiska strategi, Decemberöverenskommelsen, och hon förlorade den helt centrala frågan om Lagen om anställningsskydd, Las, på parti­stämman. Dessutom vill Moderaterna numera, mot hennes uttryckliga vilja, utreda att riva upp Systembolagets monopol och i praktiken hela alkoholpolitiken.
….
Den väg Moderaterna stakade ut i helgen hänger inte riktigt ihop. Besluten om att reformera Las och utreda alkoholmonopolet leder i nyliberal riktning.

Men tillfälliga uppehålls­tillstånd, gränskontroller, den nya hårda retoriken om flyktingar samt beslutet att kommuner ska kunna förbjuda tiggeri är inget annat än högerpopulism. Det är SD:s väljare man vill vinna.Något skaver, Kinberg Batra, Anders Lindbergs ledarkrönika Aftonbladet 19 oktober 2015

Skaver måste det göra i Socialdemokratiska skor när de nu tvingas visa färg och därmed inse det de aldrig riktigt accepterat: Sverige är inte Socialistiskt eller Kommunistiskt. Demokrati förutsätter bl.a. Åsiktsfrihet och Valfrihet samt godtar att människor även i ett parti kan ha skilda uppfattningar utan att för den skull vara splittrade. Det är högt till tak inom Moderaterna – fram tills ett demokratiskt beslut får var och en säga det den står för. När ett beslut fattats i omröstning är det det beslutet som gäller som partiets åsikt ÄVEN OM det inte passar alla utomstående!

Read Full Post »

Demokrati och Yttrandefrihet är för många vackra ord på papper. När det sedan gäller, är det ofta Tyck som jag-syndromet som tar vid.
Viktig ledarartikel i Göteborgsposten:
Hotet mot Yttrandefriheten, Ledarsidan GP 28 september 2014

Demokrati och Yttrandefrihet förutsätter att DU är beredd att ge dina värsta meningsmotståndare exakt samma rättigheter som Du kräver för dig själv.

Norah4you's Weblog

DEMOKRATI

Det är alldeles för många som lärt in på tok för lite av det som ingår i Grundskolans målbeskrivning i ämnet Samhällskunskap. En av de viktigaste hörnpelarna som krävs förståelse för är vad ordet demokrati stått för och står för samt vad som krävs för att demokrati skall föreligga och inte föreligga.

Myten om demokrati
Myt: Eftersom demokrati består av två ord demos och kratein så är definitionen av demokrati att demokrati står för verkligt folkstyre där folket själva väljer sina företrädare.

Verkligheten historiskt: I Aten, demokratins vagga, så fanns under en lång tid något vi skulle kunna kalla direkta val. Det var två delar av det styrande väsendet där personer som kunde väljas till domstol valdes utifrån varierande principer från turordning till lottning och där valet till övriga delen av den administrativa överbyggnaden skedde genom att de som hade råd till möjlighet att väljas, fick ställa upp…

Visa originalinlägg 1 924 fler ord

Read Full Post »

Följande kommentar fick jag i Du är inte mogen alls Annie Lööf, Norah4you 11 januari 2013 från en person som rycker ut och försvarar Stureplanscentern och Annie Lööf:
Postat den 2013/01/14 kl. 8:02
Barnkonventionen är alltså inte svensk lag. Fint, då är vi överrens om detta…
Artikel 28:
”Varje barn ha rätt till utbildning. Grundskolan ska vara gratis.”
Kan tolkas som att skolplikt (=man _måste_ gå i skolan) inte är nödvändigt, men om barnet _vill_ gå i skolan skall det få göra detta och skall vara gratis. Detta är problemet med konventioner: så luddigt skrivit att man kan tolka det precis hur man vill.

Mitt svar:
Postat den 2013/01/14 kl. 11:36 | Som svar till Mikael Holst Mattsson.
Så du gick i fällan jag försåtligt lade ut för att få dig att avslöja stora brister i ordförståelse och ordkunskap. Gratulerar. Du valde dessutom att bortse från HELA TEXTEN och enbart använda den korta versionen. Inte ens den lättlästa texten klarar du av att läsa och förstå. Illa.
För att du skall få den kunskap du och andra har så svårt att ta in lägger jag ut artikel 28 i sin helhet samt i den lättlästa versionen. (Pst det är där de visar att de förstått men inte du!)
Artikel 28 i Barnkonventionen
28 Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till utbildning och i syfte att gradvis förverkliga denna rätt och på grundval av lika möjligheter skall de särskilt,
(a) göra grundutbildning obligatorisk och kostnadsfritt tillgängliga för alla

(b) uppmuntra utvecklingen av olika former av undervisning som följer efter grundutbildningen, innefattande såväl allmän utbildning som yrkesutbildning, göra dessa tillgängliga och åtkomliga för varje barn samt vidta lämpliga åtgärder såsom införande av kostnadsfri utbildning och ekonomiskt stöd vid behov
(c) göra högre utbildning tillgänglig för alla på grundval av förmåga genom varje lämpligt medel
(d) göra studierådgivning och yrkesorientering tillgänglig och åtkomlig för alla barn
(e) vidta åtgärder för att uppmuntra regelbunden näraro i skolan och minska antalet studieavbrott.
• Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att disciplinen i skolan upprättshålls på ett sätt som är förenligt med barnets mänskliga värdighet och i överensstämmelse med denna konvention.
• Konventionsstaterna skall främja och uppmuntra internationellt samarbete i utbildningsfrågor, särskilt i syfte att bidra till att avskaffa okunnighet och analfabetism i hela världen och för att underlätta tillgång till vetenskaplig och teknisk kunskap och moderna undervisningsmetoder. Särskild hänsyn skall härvid tas till utvecklingsländernas behov.
——–
Lättlästa versionen av Barnkonventionens artikel 28
28 Barn har rätt att gå i skolan. Alla barn ska gå i grundskolan. Det ska vara gratis. Länderna ska se till att fler barn får gå i gymnasiet och annan högre utbildning. Rika länder ska hjälpa fattiga länder
– – – –

Frågan är om Stureplanscentern och deras tillskyndare ingår i gruppen av unga med dålig ordkunskap och dålig ordförståelse som historilektorer i Uppsala och Linköping skrev om härom veckan….. Illa ser det verkligen ut för att tala klarspråk när de som uttalar sig inte klarar av att göra ens sin hemläxa än mindre förstå den!

Read Full Post »

– Jag har valt att gå ut i vissa kontroversiella frågor och markera min ståndpunkt. I vissa delar är jag själv inte färdigtänkt men jag kan konstatera att exempelvis läroplikten är jag nog inte mogen att ställa mig bakom för jag tycker att det viktiga i det här är att eleven får rätt till kunskap. Friare invandring tycker jag är en viktig princip. Annei Lööf avvisar även förslag om skolplikt, SvD 11 januari 2013

En politiker som är mogen sin uppgift oavsett nivå kan skilja på vad han/hon själv tycker eller känner sig mogen för och vad partiets väljare tycker och känner sig mogna för. Ingen mogen politiker skulle någonsin ens komma på tanken att referera till sig själv när det är partiets kärntrupper och medlemmar som har att ge dig mandatet att föra fram partiets, inte din personliga eller din närmaste grupps uppfattning! För övrigt är Skolplikten en av kraven som finns på en demokratisk stat i Barnkonventionen (Artikel 28) Hur i hela fridens namn klarade du att ta examen i juridik om du inte klarar av det som du borde lärt in långt innan universitetet?

Lööf: Frestar på att vara ett öppet parti, Expressen 11 januari 2013 Men hallå. Antingen är du demokrat eller så är du inte. Frågan är inte öppen eller inte. Du har uttryckt så mycket dumheter sedan din hemkomst att hälften varit nog. Gör ditt parti en tjänst. Håll åtminstone någon erfaren och mogen politiker i handen innan du pratar!

Se även: Tror du väljarkåren är dum Annie Lööf, Norah4you 11 januari 2013

Read Full Post »

Jag talar inte om din del av väljarkåren Annie Lööf. För du har redan när du stack iväg på semester och ‘lät’ bli att sätta ner foten innan visat vad du trodde om de väljarna. Nog för jag visste att 1983-års generations största problem var att stort antal av Er aldrig hade ämnes- och stadiebehöriga lärare i Samhällskunskap och att andra aldrig lärde in. Min egen dotter är ett undantag. Men att någon som nått upp till regeringsnivå ville visa sig dum, även om det är tillåtet att vara dum i Sverige, det hade jag aldrig anat!

Centerpartiet har skapat en intressant och intensiv diskussion om idéer. I grunden är detta vad politik handlar om, vilka ideal vi har och vart vi strävar på sikt Vi är inga nyliberaler utan ett folkrörelseparti, Annie Lööf Centerpartiets ordförande på DN debatt 11 januari 2013

Kommentar: Det var de värsta flosklerna jag hört på många år i den politiska världen. Tror man får gå tillbaka till några Centerpartister på Göteborgs Universitets Filosofiska Fakultets Fullmäktige 1975 eller 1976 om vi skall hoppa över några få andra ordpratare utan innehåll. På den tiden var det endast en sak som var säker när fil.faks fullmäktige möttes av de tre som tillhörde centerpartiets studenter röstade nästan alltid en för, en emot och en lade ner sin röst. Om det var den för eller den som röstade emot, nästan oavsett vilken fråga det gällde, så stod för värre floskler låter jag vara osagt.
MEN,
sedan när är det en intressant och intensiv debatt att partiledare och de hon gett i uppdrag att ta fram nytt idéprogram helt tappat kontakten med verklighetens svenska Grundlagar OCH med Barnkonventionen?

Samtidigt har Centerpartiet just nu en viktig roll i svensk politik. Vi driver på alliansen för en ännu mer offensiv jobbpolitik. Vi har ett omfattande paket med åtgärder som ska göra det betydligt lättare att anställa i hela landet och stärka Sveriges konkurrenskraft i ett läge då den globala konjunkturen viker och arbetslösheten stiger. Vi driver med samma energi på för kraftfulla lösningar på klimatkrisen.Vi är inga nyliberaler utan ett folkrörelseparti, Annie Lööf Centerpartiets ordförande på DN debatt 11 januari 2013

Kommentar: Det finns INGEN klimatkris bara politikers okunskap i basala kunskaper som att den sk. höjning inte är reell utan utifrån korrigerade värden. Vänligen läs Fakta om jordens historia,Facts not Fiction speciellt viktig är Fakta CO2-värden/Facts CO2 figures :
Även OM det varit så att van Loon G.W:, Duffy S.J. i sin van Loon G.W:, Duffy S.J., i sin Environmental Chemistry, a global perspective, Oxford 2000 hade haft rätt i sin förmodan att

”Koldioxidutsläppen som följd av mänskans handlingar utgör årligen en frigivning av ca 7 Gt kol (bundet till syre). Tre fjärdedelar av denna mängd frigörs genom förbränningen av fossila bränslen och en fjärdedel friges som följd av förändringar i utnyttjandet av landområden (minskning av skogsareal etc.). Av dessa 7 Gt kol kommer 2 Gt att bindas i havet, 2 Gt i växter som följd av ökad tillväxt, medan de resterande 3 Gt samlas i atmosfären. Detta innebär en ökning på 1,5 ppmV årligen, vilket är en ökning på 0,5 % av den totala halten, som ökar värme/energiabsorption i atmosfären med ca 50 W/m2″ citatet från Undervisningen av atmosfärens kemi i grundskolan och gymnasiet, Helsingfors Universitet Institutionen för kemi 2006

såinnebär 0,5% ökning av den ‘totala halten’ CO2 inte att CO2 ökar till över 0,4% utan att 0,5% av 0,038 (avrundat värde) rent teoretiskt SKULLE kunna innebära att

0,038 + 0,00038/2 dvs. 0,03819 rent teoretiskt skulle kunna uppnås, dock inte under ett år, där har även dessa kemiska forskare dribblat bort sig i matematiken, utan under en lång följd av år (i verkligheten rent teoretiskt under 100 år).

Nåväl eftersom 0,038 i sig är ett avrundat värde, och det är den sjätte decimalen, den efter 9:an som är den som skulle påverkas genom att man får en avrundning upp till 9 i position 5, så är det fortfarande giltigt med avrundningen 0,038 som är den som varit känd sedan slutet av 1800-talet då den då världsledande forskaren som trodde sig se en mänsklig påverkan som skulle leda till att vi idag, cirka 110 år senare skulle haft 0,7 obs inte 0,07% CO2 i vår atmosfär.

Innan jag kommenterar vidare, så är det kanske bäst att tala om att jag var en av de som ”tog hem” Humanekologin till Sverige på 70-talet och att jag är uppvuxen med miljöfrågan samt att det inte finns ytterst lite jag inte läst och har full kunskapsteckning för i de frågorna. Dvs giltiga argument och inte ordfloskler för politisk korrekthet.

Men du lyckas inte få fram ett enda giltigt argument i en enda av dina paragrafer. Fick inte din klass som minst en timmas undervisning i filosofi och argumentationsteknik på gymnasiet? Att det saknas vetenskaplighet i din övriga text, det är så uppenbart att det är svårt att förstå. Att många missade ismerna när det undervisades om dessa i såväl historia som samhällskunskap årskurs 9, det står däremot klart. Men det är ett helt annat problem.

Tyvärr är det som kommit att dominera mediebilden inte den frihetliga och rättviseorienterade grund som idéprogramsgruppen och dess kritiker är eniga om. I stället har det nästan uteslutande diskuterats ytterlighetsfrågor exemplifierat med månggifte, förändrad arvsrätt och skolplikt. En punkt nås då ett slags streck måste dras i debatten för att inte oklarhet ska skapas om vart Centerpartiet står. Vi är inga nyliberaler utan ett folkrörelseparti, Annie Lööf Centerpartiets ordförande på DN debatt 11 januari 2013

Kommentar: Tror du verkligen att väljarkåren är dum? Eller är det så att du inte förstår vad du säger? Centerpartiet har stått för mycket under Centerns historia speciellt om vi går tillbaka till Bondeförbundets tid. Men Frihet är inte det som först kommer på läppen för den som gör sin källkritiska analys av Era program och Riksdagsmotioner under åren. Månggifte är för övrigt inte någon ytterlighetsfråga. Att ifrågasätta svensk Grundlag är ALDRIG en ytterlighetsfråga.

”Vissa frågor har fått mer focus”, GP 10 januari 2013
Annie Lööf tar avtånd från månggifte-förslag, Expressen 10 januari 2013
Lööf får ändra på sig själv istället, SvD 10 januari 2013
Annie Lööf: Åkte hem för att styra upp diskussionen, Aftonbladet 10 januari 2013 Det gör du inte! Tvärt om förvärrar du situationen för ditt parti varje gång du yttrar dig. Har ingen lärt dig skillnaden mellan att orera och att argumentera med giltiga argument?

För övrigt är det så att Centerpartiet VAR ett folkrörelseparti med utgångspunkt från att HELA SVERIGE SKULLE LEVA. Detta var en av de bärande principerna som gjorde det svårt för Centern att gå samman med Liberalerna som fanns i Folkpartiet. Centern är inget folkrörelseparti. Politisk korrekthet oavsett vad den rubriceras som är ALDRIG en folkrörelse – enbart en idealiserad drömvärld som de som tappat kontakt med verkligheten lever i. Kanske troende att de vet bättre än vi andra. Det gör Ni inte!

Användandet av Ad Hoc och agerandet i dina uttryck som om Du vet bättre än andra är lika bedrövligt som när sk. experter är de som hänvisas till i Klimatfrågan och i Invandringspolitik-/Integrationsfrågan. Väx upp. Du förlorar din trovärdighet varje gång du öppnar munnen numera. Därav frågan: Tror du väljarkåren är dum, Annie Lööf?

Read Full Post »

På vad sätt har du Annie Lööf som minister, som ledare för Centerpartiet och som utbildad jurist visat att du förstått att Yttrandefrihet är viktigt? På vad sätt visar du detta när du håller telefonkonferens med 700 medlemmar och inte medger frågor?

Annie Lööf hann knappt komma hem från den avbrutna semestern i Thailand förrän hon kallade till krismöte med uppemot 700 partimedlemmar från hela landet. Mötet hölls på telefon och medgav inga frågor. Lööf landar i kritikstorm, GP 10 januari 2013
C-topp varnar för kaos på stämman, Expressen 10 januari 2013

Att sedan kavaljeren Federley rycker ut till ditt försvar förvärrar snarare än förbättrar situationen:
Dåligt omdöme, politiskt fel inriktning och slarv. Den kritik mot förslaget till nytt idéprogram som möter Annie Lööf är hård – och nu ifrågasätts partiledningens agerande.
– Det blev stökigt när båda vice ordförande gav sig in i debatten, säger riksdagsledamoten Fredrick Federley.

Ledningens agerande retar C-politiker, Federley till SvD 10 januari 2013 Det visade att det finns fler i Era led som inte förstått att Demokrati förutsätter Yttrandefrihet. Att ingen av Er visat Er förstå Centerpartiets ursprung och historia, det förbättrar verkligen inte saken. Det är tillåtet att vara dum i Sverige. Dumt däremot att visa det.
Lööf talade ut om C-bråken, Aftonbladet 10 januari 2013

För Dig Annie Lööf, Federley och alla andra inom och utom Centerpartiet som inte lärt in det Ni redan från årskurs 7 skulle läst in och visat Er förstå när Ni gick ut årskurs 9 så hänvisar jag till Demokrati är svårt, Norah4you 11 mars 2013

Read Full Post »

DEMOKRATI

Det är alldeles för många som lärt in på tok för lite av det som ingår i Grundskolans målbeskrivning i ämnet Samhällskunskap. En av de viktigaste hörnpelarna som krävs förståelse för är vad ordet demokrati stått för och står för samt vad som krävs för att demokrati skall föreligga och inte föreligga.

Myten om demokrati
Myt: Eftersom demokrati består av två ord demos och kratein så är definitionen av demokrati att demokrati står för verkligt folkstyre där folket själva väljer sina företrädare.

Verkligheten historiskt: I Aten, demokratins vagga, så fanns under en lång tid något vi skulle kunna kalla direkta val. Det var två delar av det styrande väsendet där personer som kunde väljas till domstol valdes utifrån varierande principer från turordning till lottning och där valet till övriga delen av den administrativa överbyggnaden skedde genom att de som hade råd till möjlighet att väljas, fick ställa upp under förutsättning att de också hade rösträtt.

Då kommer vi till den viktiga biten. Vilka var det som hade rösträtt? För att ha rösträtt krävdes först och främst att den som ville rösta eller ställa upp i val skulle vara man som var född fri. Dvs förutsättningen för att någon skulle kunna komma ifråga att få rösta eller väljas var att båda föräldrarna var fria och Atenare när personen föddes. Nu räckte det inte med det. Utöver ålder som under större delen av den Atenska demokratins tid hade kravet på fyllda 20 år vid tidpunkten för att det beslöts när valet skulle hållas, så krävdes det också som sagt att personen själv utöver att vara född av fria föräldrar och Atenare var fri. Att slavar inte fick rösta och inte fick väljas, något undantag fanns men det var undantaget som bekräftar en regel och så extremt sällsynt att det inte hör hemma på elementär samhällskunskapsnivå, är givet.

Men det fanns också en annan komplikation. Om en Atenare satt sig i skuld, det fanns ett stort klientsystem samt kostade en hel del för de Atenare som ville t.ex. ställa upp i val, utrusta sig själva och sina underlydande med krigsmaterial för att försvara Aten o.s.v., om en Atenare gjorde det, så fanns det två möjligheter som på sitt sätt idag motsvaras av skuldsanering respektive konkurs. I första fallet kunde en person som var i skuld bli ofri under viss period genom att arbeta gratis för någon som hade råd att stå för skulden alternativt var den som var gäldenär. I andra fallet hade Atenaren som var skyldig så mycket att det inte gick att gälda möjlighet att jobba många år på galjärer eller som slav. Nu fanns det också viss möjlighet för en slav att få tillstånd att utöva arbete som gav egna pengar och i slutändan möjlighet att köpa sig fri. Men det tillhör inte heller det den elementära kunskapsnivån som alla som läst Samhällskunskap i svenska Grundskolan skall kunna.

Verkligheten var att cirka 30.000 av 300.000 Atenare var de som var valbara och hade rösträtt.

Nutids historia
Myten: Alla människor som bor stadigvarande i en demokrati skall ha rösträtt i fria öppna val och möjlighet att själva direkt välja vem de vill skall leda landet.

Verkligheten är en annan. Fria öppna val är i sig grundförutsättningen för att ett val skall kunna kallas demokratiskt. Däremot innehåller demokratibegreppet inte något konsensus som gör att alla automatiskt skall få rösta. Det finns och har alltid funnits olika tolkningar vad som menas med alla. Det finns klara begrepp som att vuxna medborgare som är medborgare i ett land har rösträtt i en demokrati. Dock finns det och har alltid funnits begränsningar även i detta. Begränsningarna i Sverige var länge att den som skulle ha rösträtt hade ett visst antal fönster på huset samt hade en förmögenhet som uppgick till visst belopp och/eller en inkomst över ett stipulerat belopp. Trots att vi var ett av de senare länderna i Europa (och världen) att få kvinnlig rösträtt, så hade under äldre tider fram till 1800-talet även kvinnor som uppfyllde de kriterierna rösträtt i kyrkoval och den tidens motsvarighet till kommunalval. Inget är enkelt när vi diskuterar demokrati. Det fanns och finns i många länder som räknas som demokratiska andra begränsningar. Bland annat kan en straffad person som sitter i fängelse i flera av svenska myndigheter och statskunskapen godkända demokratiska länder vara exkluderad. När det gäller vilka som är valbara är demokratibegreppet ännu mer töjbart. Det mesta här ingår i högre kurser men en bit som numera alltid räknas in är att det inte skall göras skillnad på kvinnor och män eller på personer som äger viss eller ingen förmögenhet.

Det finns andra komplikationer. Schweiz har direkta val. En form av demokrati där varje person som fått rösträtt också har rätt att rösta i frågor som i t.ex. Sverige med indirekt demokrati skulle ligga på Riksdagens bord. Vad står då direkt och indirekt demokrati för? Den direkta demokratin innebär att medborgare som har rösträtt har möjlighet att som minst begära allmänt val i större fråga. Huruvida det blir så brukar bero på andelen i det som motsvarar vår Riksdag, Landsting och Kommun ställer sig bakom kravet. Den direkta demokratin kan vara rådgivande men kan också vara beslutande. Något krav för att demokrati skall råda finns inte i det fallet.

I en indirekt demokrati som Sverige och t.ex. England, så kan väljarna ha full eller liten möjlighet att påverka vem som skall leda ett parti. Vi har senast sett det i Sverige när det gäller hur Socialdemokraterna valt sina senaste partiledare. Där har varken insyn eller väljare varit något som varit viktiga som grundförutsättning för valen.

Men vi i Sverige har inte någon som helst möjlighet om vi inte går med i ett parti som räknas som ett demokratiskt parti att påverka vem som väljs till vad i det partiet. När vi går ut i våra omhuldade demokratiska val, så har vi begränsad möjlighet att påverka vilka som väljs. Inte bara därför att det är respektive parti som väljer hur listorna med kandidater skall se ut, utan också för att i Sverige är en vald representant för det parti på vars valsedel personen är vald. Inte som i England där en vald delegat är vald personligen men som representant för ett parti. Vi i Sverige har heller ingen automatisk möjlighet inskriven i våra grundlagar att alla som representerar ett parti i t.ex. en nämnd skall ha stått på valsedel. Det innebär i sig en stark försvagning av demokratibegreppet i och med att väljare i en kommun eller ett landsting har ringa eller ingen som helst möjlighet att under pågående valperiod avsätta en olämplig person som av sitt parti (obs parti inte i allmänna val) utsetts att representera partiet.

Ett av de kriterier som bl.a. Popper fört fram för demokrati, nämligen att väljare skall ha möjlighet att avsätta personer som valts, uppfyller inte Sverige. Det är mycket begränsade möjligheter för ett parti att själv avsätta en person som valts på valsedel till t.ex. kommunstyrelse, landstingsstyrelse eller svensk Riksdag. Detta beror bl.a. på att personer som står på valsedel är valda av parti men när de väl valts till kommunfullmäktige, riksdag o.s.v. så sitter de där som personer fast de enligt alla våra grundlagar sitter där som representant för ett politiskt demokratiskt (hm) parti.

Ett annat kriteri som brukar föras fram i debatten är att det inte skall få finnas dödsstraff. Frågan om dödsstraff i fredstid eller krig är en moralisk, etisk och juridisk fråga men har i sig inget som helst med demokratibegreppet att göra. Varför undrar då de som sovit på samhällskunskapslektionerna eller haft oturen att ha haft icke ämnes- och icke stadiebehöriga lärare som skall se till att de lärt in vad demokrati innebär såväl som vi i Sverige tolkar den som vad den allmänt vedertagna synen på definitionen innebär.

Däremot finns det tre viktiga bitar som alltid skall vara med i en demokrati.
* Det skall finnas mer än ett parti att välja på.
* Valen skall ske utan direkt påverkan i t.ex. vallokal på den som röstar
* Det skall inte gå att se vad en person röstar på (föreningsfrihet, fria val o.s.v.)

Sedan har i den senaste debatten som avsett Sveriges handel med främmande makt och då speciellt vapenhandel förts fram att demokratibegreppet skulle betyda att alla har rätt att få insyn. Så har aldrig varit fallet någonstans i någon demokrati. Sverige inte undantaget trots vår Tryckfrihetsgrundlag m.m. Det finns två varianter även av det där med insyn. I Sverige är allt som inte finns med som undantag i Grundlagar och Offentlighets- och Sekretesslag normalt att betrakta som Offentlig handling som varje medborgare skall ha rätt att få se. Så enkelt är det inte men det är också överkurs.

Principiellt går att säga att om en svensk vill få ut en handling och inte får ut fullständig handling eller nekas, så kan svensk domstol oftast inte göra mycket just för att vi i svenska Grundlagar har ett stort antal undantag bl.a. för att skydda rikets säkerhet, rikets handel, enskilda personers förhållanden o.s.v. Vi kan inte heller anses uppfylla ett av många demokratier ansedda viktiga kriteriet i form av Författningsdomstol. Sådan har vi inte i Sverige och JO m.fl. har förvisso en hel del befogenheter, men inte att besluta om vad som skall vara under sekretess och vilken typ av sekretess. I Sverige har vi i grundlagar och sekretesslagar 70 år som handlingar kan vara sekretessbelagda som gör att handlingar kan vara omöjliga att få tag på ens för forskare.

I t.ex. USA ger konstitutionen den amerikanske medborgaren betydligt större möjligheter att få tillgång till handlingar som myndigheter sekretessbelagt. Vissa går aldrig att få ut. Exempel på det senare är när minderårig åtalats i domstol och släppts fri när personen blivit myndig. Då är handlingen ‘sealed’ för all framtid rent generellt.

Detta är i korta drag de viktigaste bitarna i demokratibegreppet som alla skall känna till. Tyvärr är det få idag som visar att de lärt in/fått möjlighet att lära in detta som ingår i målen för alla som skall vara godkända i ämnet samhällskunskap i årskurs 9.

Nu har vi i Sverige tack och lov en hel del ‘extra’ skarpa texter i våra grundlagar som på många sätt hjälper upp demokratin i Sverige. Se Svensk Grundlag och speciallagar, Norah4you 31 januari 2010
Men vi skall verkligen inte klappa oss på axeln för det är svårare än i många demokratier för den enskilde att få möjlighet till insyn inte bara pga sekretesslagar i sig utan mer för att vi i Sverige inte har en Författningsdomstol där frågorna kan prövas i laga ordning.

Tyvärr visar samtliga nedanstående artiklar som behandlar Saudi Arabienavtalet fullständig okunskap om vad demokratibegreppet betyder och varför det är svårt att hävda att Sverige har rätten eller ens möjligheten att avgöra vad som är demokrati. I vissa fall kan det vara enkelt, dvs se enkelt ut, i de allra flesta fallen är det mycket svårt att avgöra vad som är grundläggande krav som är allmänt vedertagna av alla FN-s stater om vad demokrati innebär. Då har jag heller inte tagit hänsyn till att större delen av de svenska exportordrar som svenska industriföretag ‘tar’ hem innehåller någon form av motköp eller överföring av teknik/data även utanför det individuella företagets avtal. Stora order har oftast en motsvarighet i form av någon form av avtal mellan länder.

Kräv demokrati för vapenexport, GP 8 mars 2012
Sveriges val fredsprofil eller vapenaffär, GP 9 mars 2012
Sverige måste sluta stödja upprustning, GP 9 mars 2012
Saudi-skandalen är inte bara Tolgfors, Expressen 10 mars 2012
Tolgfors: FOI gick för långt, Östgöta Correspondenten 9 mars 2012
Missförståndsavtalet är boven i dramat, SvD ledarsidan 9 mars 2012 Missförstånd? Det avtalet var i sig bara fortsättning på ett antal avtal som slutits mellan Sverige och Saudi Arabien efter oljekrisen på 70-talet. Tala klartext efter att ni gjort hemläxan.
Tolgfors framtid hänger på förtroende, SvD Opinion 9 mars 2012 partsinlaga mot Alliansen är vad den opinionsartikeln kan kallas. Kasta sten i glashus verkar en del tycka vara roligt.
Sten Tolgfors om vapenfabriken, DN 9 mars 2012
Fler frågor än svar, DN ledarsidan 10 mars 2012 En enda fråga behöver besvaras är det bättre om Sverige går med i Nato i stället för att ha egen vapenindusti?
Förtroendet är slut Tolgfors, Aftonbladets ledarsida 9 mars 2012 visar ytterligare personer som gillar att sitta i glashus och kasta sten på andra…..

se även: Tala klartext, Norah4you 7 mars 2012 samt Svenska Grundlagarna Ångström, Norah4you 8 mars 2012

Read Full Post »