Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Frankenstorm’

Det är i och för sig bra att Vetenskapsakademin till viss del backar genom att säga ”Misstolkad klimatrapport”. Bättre hade varit om de tagit till sig de verkliga fakta från t.ex. Ellesmere Island m.fl. platser i Arktis där studier i varvat slam helt motsäger deras påstående: Vi vill med detta inlägg på inget sätt förringa problemet med den globala uppvärmningen och dess möjliga följder. Vi vill endast varna för missriktad information som kan få till följd att forskarnas trovärdighet kan komma att ifrågasättas och att åtgärder blir felprioriterade. Vetenskapsakademien har inte minst i sina analyser av energifrågorna utgått från att arbetet med att minska koldioxidutsläppen ska ha hög prioritet i den globala politiken och att mycket stora investeringar måste göras för att ersätta de fossila bränslena med hållbara alternativ.
Misstolkad klimatrapport hotar forskares trovärdighet, klimatforskare och ledamöter av Vetenskapsakademien på DN Debatt 21 januari 2013

Se: Fakta om sk. uppvärmning, Facts not Fiction-sida mer i ämnet finns under fliken Aktuell debatt samt på Arktis historia, Norah4you sida samt citat och ref till fler verkliga vetenskapliga arbeten Verkligheten är en annan, Norah4you 31 oktober 2012

Read Full Post »

1984-scenariot måste tilltala CO2-fantasterna mer än vanligt. För nu när de blivit överkörda med sitt 2 grads krav av verkligheten,
The identified critical threshold for dangerous climate change saying that the increase in global temperature should be below 2 degrees Celsius seems not to have helped the climate negotiations so far. New research shows that negotiations based on such a threshold fail because its value is determined by Nature. Climate negotiators should focus on other collective strategies. ”Dangerous threshold” can hinder UN climate change negotiations, Karin Backteman at Gothenburg’s University sponsored by the Swedish Research Council for the Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning through the program COMMONS, Human Cooperation to Manage Natural Resource 16 oktober 2012
så försöker några av snillena i stället hävda att(självfallet numera med ordareservation för om det har med klimathot att göra, men ordalydelsen talar ändå sitt språk)

Enligt Rummukainen är det svårt att i dag säga om det är de pågående klimatförändringarna som ligger bakom enstaka kraftiga tropiska cykloner, stormar och orkaner.
-Men olika forskningsrön tyder på att det globala antalet inte ska bli fler vid ett varmare klimat, däremot kan det bli en omfördelning mellan antalet stormar i Atlanten och olika delar av Stilla havet. Sedan finns rön som antyder att det kan bli mer kraft i de kraftigaste stormutvecklingarna, säger han.
Vädret tycks ha blivit extremare de senaste åren. I USA i somras slogs flera värmerekord, Grönlands glaciärisar smälte i somras mer och snabbare än på över 100 år och vintern 2006-2007 i östra Mälardalsområdet var den mildaste där på 250 år.

Kraftig ökning av Atlant-orkaner, GP 31 oktober 2012

Nu är inte ens de uppgifterna som ges om Grönlands glaciärisar sanna. Snabbaste sedan 1956…. och min matematiska förmåga förstår inte hur någon som gjort källkritisk kontroll och kan räkna kan få 2012-1956 att bli mer än 56 år 😛
men det är klart det. Det är ju jag 🙂 [skriv 1956 i bloggsökrutan och gå till äldsta inlägget]
Inte heller är det sant det som påstås om vintern 2006-07 som den mildaste i östra Mälardalen på 250 år. Undrar om det är SMHI som missat att kolla vårflödena i Mälardalen i allmänhet och slå upp tidningar från 1850-1900 för vidare temperaturuppgifter, det är illa nog, så är verkligheten en annan. För om man jämför avsmältningen som i genomsnittligt värde (räknas som normalvärde) ligger runt 95 med verkligt utfall på upp till 356, ja då blir inte den utsagan sann den heller. Att de sedan begränsat sin uppgift till östra Mälardalen kanske beror på att de tyckt sig hitta undantag från hela Sveriges regel som gäller ett flertal år med början 1936 och tyngdpunkt på kylan under några av krigsåren…. Men det där med statistik kan ju vridas i stället för att presenteras i sin helhet….

Rätt fakta om orkaner och stormar i Atlanten fanns korrekt presenterat i en artikel i Svenska Dagbladet så sent som för 4 år sedan….. finns till och med om man söker på nätet! 🙂 😉
Åren 1860 – 1 900 var en mycket blåsig period, nästan i klass med de senaste åren. Men variationerna var stora från år till år. Därefter avtog vindstyrkorna successivt fram till 1940, och under de två decennierna fram till 1 960 blåste det relativt lite.

1970 till 1990 tog vindarna fart igen, och nådde nästan samma intensitet som under den senare delen av 1800-talet. Sedan början av 1990 har det blåst upp till storm flera gånger, kraftigast när Gudrun härjade. Men sammantaget har stormvindarna ändå minskat något

Stormskadorna ökar  – men inte stormarna, SvD 15 december 2008

Kraftig ökning av Atlant-orkaner, SvD 30 oktober 2012
Kraftig ökning av Atlant-orkaner, Metro 30 oktober 2012
Kraftig ökning av Atlant-orkaner, Skånskan 30 oktober 2012
Kraftig ökning av Atlant-orkaner, Västerbottens Kuriren 30 oktober 2012
Kraftig ökning av Atlant-orkaner, Norrköpings Tidningar 30 oktober 2012
Kraftig ökning av Atlant-orkaner, Barometern 30 oktober 2012
Kraftig ökning av Atlant-orkaner, Dagbladet 30 oktober 2012
Kraftig ökning av Atlant-orkaner, Aftonbladet 30 oktober 2012

När verklig fakta för de som verkligen vill visa sin vetenskaplighet motsäger dem, och verklig fakta är att antalet atlant-stormar (inklusive orkaner) drastiskt minskat tvärs emot sk. forskares utsaga, så faller utsagan.
V S B (V S B = Vilket skulle bevisas eller som den latinska motsvarigheten Q.E.D = Quod erat demonstrandum. Vilket egentligen väl borde översättas med Vilket var tänkt att demonstreras. I sentida svenska ersatt med Vilket skulle bevisas.)

Det är nästan så att folk verkar ställa sig i kö för att få möjlighet att bära den gamla sk. ‘dumstruten’ ståendes i skamvrån…. Kan det vara så illa ställt?

Se även: Naturlagar kör över CO2-fantasterna, Norah4you 18 oktober 2012

Tillägg: Lär dom sig inget i skolan nu för tiden? Reinfeldt borde lära av orkanen Sandy, Björn Lindgren språkrör Grön Ungdom på GP debatt 2 november 2012

Tillägg 6 november 2012 19.17. Det är inte något CO2-hot som hotar vår värld eller ens våra städer. Vilket Peter Örn som brukar vara påläst tyvärr tror Våra städer kan visa vägen ur klimatkrisen, Peter Örn på GP debatt 6 november 2012. Däremot har svenska städer, precis som så många andra städer, dålig framförhållning inför framtiden när det gäller:

* Dålig luft i storstäderna. Bakgrunden är inte bara utsläpp från bilar utan framför allt för att dagens politiker förtätar glömmande bort fotosyntesen och vikten av grönområden som får vara kvar utan att hugga ner för att sätta nya träd eller bebyggas. Partikelutsläpp från allt möjligt gör dessutom stadsluften allt annat än bra för människor att bo i.

* VA-nätens kvalité. Det må vara att de flesta svenska städer, inte alla, har relativt sett skaplig, inte bra, vattenrening. Men det som är det stora problemet är varken ökad nederbörd (jämför med Värmland där många kommuner nu uppmanas koka vattnet) eller något annat nu mänskligt skapat hot. Inte ens att städernas befolkning ökat ju fler som flyttat från landsbygden. Det stora hotet lyfte jag själv redan för 35 år sedan när det kom till min kännedom: Det va-nät som ligger i marken i svenska städer, och som för all del sedan dess börjat ‘renoveras’ eller bytas ut, är av den omfattningen att det om de belopp som per år anslogs då på 70-talet och de som anslagits per år därefter skall vara normen, så kommer det att ta 150 år innan alla rör bytts ut. Observera att limning med plast inuti gamla rör inte löser några problem ens kortsiktigt. Tro mig som för drygt 30 år sedan arbetade med import av plaster och kemikalier, det finns inte en enda plast som är lämpad för att transportera ens klorbehandlat dricksvatten än mindre allt annat.

Tillägg 9 november 15.09 mera snurren i farten…. Klimatutsläpp från dikade våtmarker, GP 9 november 2012
Klimatutsläpp från dikade våtmarker, SVD 9 november 2012
skicka snillena på 7-9 årskursares Biologikunskaper samt på 5:e klassares Vattnets kretslopp kapitel!

Read Full Post »

Det är svårt för oss här i Sverige att förstå hur illa Frankenstorm träffat centrala delar av amerikas västkust. Svårt trots alla artiklar och tv-reportage. Här är några små uppgifter, som kanske säger mer än man först tycker:

[Updated 2:19 a.m.] It will take 14 hours to four days to get out the water that has flooded the subway tunnels in New York, Metro Transit Authority spokesman Kevin Ortiz said.
…….
[Update 2:02 a.m.] 6,535,896: That’s the number of customers without power across 13 states and Washington D.C.
…….
[Update 1:03 a.m.] The rain will continue and ”the winds are still going to be howling” overnight, says CNN meteorologist Ivan Cabrera. “We’re tracking a hurricane and a blizzard all at the same time.” The blizzard in the mountains of Virginia and West Virginia will last 36 hours.

Superstorm Sandy’s wrath, news.blogs.cnn.com October 30th 2012 i Breaking newsslinga överst finns följande att läsa: Blizzard spawned by #Sandy expected to bring 3 feet of snow to WV mountains, 2 feet to parts of Va. and up to 18 inches to Tenn.-N.C.border.1:52 am ET October 30, 2012

Det naturen själv kan åstadkomma är mycket mer än vad människor i allmänhet verkar förstå. För Över Moder Natur råder inte människan, Norah4you 29 oktober 2012

Kaos i östra USA efter stormen Sandy, GP 30 oktober 2012
”Frankenstorm” drar in över USA:s östkust, Expressen 30 oktober 2012 för att se 243 bilder tryck i högra hörnet på fotot med vatten som strömmar in genom hisschakt i tunnelbana så sätts bildspelet igång.
Direktrapport: Sandy lämnar förödelse efter sig, SvD 30 oktober 2012 Det är inte bara mängder av översvämningar, 7 stater utan el och snö som vräker ner på sina ställen. Till vissa andra delar av USA blev det under timmarna efter 04.00 svårt att maila. Tänk förresten på konsekvenserna av elavbrott. Hur ska någon kunna handla dagligvaror som inte ingår i katastrofkittet men behövs om några dygn som komplettering när betal- och kreditkort inte fungerar i terminaler som inte når bankerna i elavbrottets spår….
Mot moder jord står vi oss slätt.

Read Full Post »

Som jag redan skrivit om:

Bakgrundshändelser till detta kunde de som läste Oceanografiavsnitt inom Värmelära (Fysik) på Hermods lära sig redan i början av förra århundradet. För andra kom det som en chock att världens vädersystem hänger ihop med jordens rotation, tektoniska plattors rörelser vilket leder till frisläppande av stora mängder energi där den enkla regeln som alla som lärt sig vanliga grundskolans kurs i Fysik med godkänt resultat bör komma ihåg: Varm luft stiger, Kall luft trycks ner.

Det är nämligen inte i Atlanten som de fysikaliska lagarnas bevis av världens värdersystems inverkan mellan Grönland-Island och Nordamerikanska kusten går att se i verklig aktion. Har ni hört talas om Golfströmmens ”motor”? Inte heller är det sant det en hel del CO2-snillen försökt påskina att det är CO2 som orsakar avsmältning av is i Arktis vilket leder till mindre ”salthet” i havsvattnet som i sin tur påverkar Golfströmmens ”motor”. Mycket enklare än så för alla som kommer ihåg experimentet med att hålla en ljus i en dörröppning (på 1920-1960-talet vanligt att övningen skedde i femte klass första gången) och se åt vilket håll lågan drar sig högt uppe respektive längst ner. När varm luft stiger och varm luft cirkulerar, så sker samtidigt ett utbyte av luft vilket gör att när en luftström går genom en dörröppning mellan två utrymmen, så går också en annan tvärs emot. När vi tar det i stor skala påverkas allt självfallet av såväl jordens rörelser: Såväl rotation, vobbling som förändringar i de tektoniska plattorna pga av jordens rörelser och jordens inre:s tryckförändringar till följd av detta.

Som framgår av The storm is a combination of Hurricane Sandy, now in the Caribbean, an early winter storm in the West, and a blast of arctic air from the North. They’re predicted to collide and park over the country’s most populous coastal corridor and reach as far inland as Ohio. East beware coming Frankenstorm, Borenstein Seths artikel utifrån NOAA:s mätningar på Yahoo news 25 oktober 2012
(NOAA’s Hydrometeorological Prediction Center går att nå via noaa.gov så är det tre helt naturliga vädersystem som är förutsättningen för ‘skapandet’ den perfekta stormen kallad Frankenstorm

Om vi nu för en stund lämnar Hurricane Sandy därhän och ger oss i kast med att försöka förstå hela spektrat främst då det som har haft störst inverkan de senaste åren, speciellt de senaste månaderna, på hur avsmältning skett i Arktis, så är det varma havsströmmar till följd av att energi som lagrats i jorden vid jordens skapelse samt energi som i varje ögonblick tillförs jorden från solen som fått ökad effekt när de tillsammans (energi som lagrats i jorden vid jordens skapelser ‘släpps’ ut i samband med vulkanutbrott(inklusive den energi + CO2 + föroreningar som sker under hela vulkanernas livcykel och efteråt), jordbävningar etc tillsammans pga tektoniska plattornas rörelser med från solen i nutid kommande energi som påverkat norra Stillhavets havsvattensystem upp genom Beringssund mot Arktis (vilket tillsammans står för 99 % av säsongsavsmältningen/tillväxten i Arktis) se Varma havsströmmar, Norah4you 1 oktober 2012. Det som orsakar dessa havsströmmars rörelseförändring i nutid står att finna i de kraftiga jordbävningar som skett runt om i norra Stilla Havet. Som framgår av Earthquakes map 7 days, usgt.gov så har det under de senaste månaderna skett ovanligt många jordbävningar längs Stilla Havets kuster där de tektoniska plattorna kolliderar, retarderar eller glider över/under varandra. Dessa jordbävningar är naturliga och beroende på såväl jordens rörelser (cirkulation vobbling etc för mer information läs När energi i stor mängd frigörs och värmer kall luft som pga jordens rörelser samt att jorden inte är ett perfekt klot (lät uttryckt lite tillplattad i polerna) så att Arktis is smälter norr Beringssund, så sker alltså samma fenomen som med ljusetövningen beskriven ovan: Varm luft stiger, kall luft sjunker. Resultatet av dessa jordbävningar har vi sett på bred skala från östra nordamerikanska kusten bort till oss själva i form av kall luft som ‘drivits’ sydostut.
Fakta om jorden, Norah4you sida 3 inte 2 vädersystem, Norah4you 27 oktober 2012

Den först kända perfekta stormen, dvs liknande Frankenstorm, inträffade vid övergången av vikingatid till nordisk medeltid. Då led en kungason samt ett antal präster skeppsbrott och strandade en bit upp på Grönlands östkust. Flera liknande stormar finns rapporterade i skeppshandlingar samt andra dokument från 1300-talets mitt och framåt. INGET NYTT och ABSOLUT INTE NÅGRA KLIMATFÖRÄNDRINGAR ORSAKADE AV MÄNNISKAN!

Trodde Aftonbladets Ledarredaktion hade nått absoluta kunskapsbotten igår. Se mina kommentarer på: Över moder natur råder inte människan, Norah4you 29 oktober 2012
Ack vad jag bedrog mig….. 😛 Klimatet orsakar fler intensiva orkaner, Eva Franchell på Aftonbladets ledarkrönika 29 oktober 2012 Har det blivit kutym att visa sin okunskap och dumhet eller vad är det frågan om???????? Har Grundskolorna så dåligt ämnes- och stadieutbildade lärare i ämnen som fysik, biologi och geografi. Är det möjligt????

Tillägg 06.00 Snillen som briljerar med sin okunskap finns det gott om i klimathotlägret…. Washington kan ignorera klimatkrisen, men den tänker inte ignorera Washington, Gelins USA blogg, DN 29 oktober 2012
Lär dom sig aldrig nå’t???

Se även Norah4facts

Read Full Post »

Den svåra storm, kallad Frankenstorm, som inte bara hotar utan kommer att slå till mot Nordamerikas östkust har sin första historiskt kända motsvarighet redan vid övergången mellan Vikingatid och Nordisk Medeltiden. Den gången var människor mer öppna för vädrets makter. Kunskaper som så sent som på 1950-talet riktigt gamla fiskare hade och lärde ut på ljugarbänken i Sannäs, är numera bortglömda. Men den gången en norsk kungason var med på ett skepp där präster som skulle trygga kristendomens framtid på Grönland seglade över Atlanten på nordlig bana till Island och sedan utifrån årstid och väderförhållanden valde att segla norrut från Island för att för att få skydd gå runt den av jordbävning numera försvunna ön alldeles öster om södra Grönland, den gången strandade fartyget inte långt från dagens Isortoq. När undsättningsskepp nådde fram var alla döda. En av de skrivkunniga prästerna som överlevt skeppsbrottet i den då perfekta stormen hade skrivit en dagbok som finns omnämnd och citat tagna därifrån finns i tidigmedeltida kyrkliga källor. De överlevande hade så länge det gick gravlagt sina döda.

Vi får verkligen hoppas att det inte blir så illa nu. Men perfekta stormar när tre vädersystem (se 3 inte 2 vädersystem, Norah4you 27 oktober 2012 ) drabbar samman är väl kända speciellt fram till 1435 för de som vet var man skall leta bland historiska dokument. Inte bara i Historia Norwegica alternativt svenskt eller danskt Diplomatarium. Alltid har det lett till förödelse. Så det är helt förståligt att 60 miljoner uppmanas att stanna inomhus, GP 29 oktober 2012

Dessa perfekta stormar är inte att leka med och fast det är säkrare för större fartyg att befinna sig till sjöss, så är en perfekt storm långt ifrån ofarlig ens då. Familjen Undins skräckupplevelser på det stora kryssningsfartyget som på väg till Bahamas hamnade under Orkanen Sandy (den största faktorn i de 3 vädersystemen) ger lite inblick i situationen: Familjen fast mitt i Frankenstormen, Expressen 28 oktober 2012

Storstäder stänger inför Sandy, GP 29 oktober 2012
Folk pratar överallt om stormen, GP 29 oktober 2012
60 miljoner uppmanas att stanna inomhus, GP 29 oktober 2012
375.000 evakueras från New York City, Expressen 29 oktober 2012
En överraskning de klart sig utan, Expressen 29 oktober 2012 att pro på stundande presidentval.
Storstäder stänger inför Sandy, DN 29 oktober 2012</A
60 miljoner människor kan drabbas av Sandy, DN 29 oktober 2012
Hundra tusentals New York-bor evakueras, SvD 29 oktober 2012
Storstäder stänger igen inför orkanen Sandy, SvD 29 oktober 2012
Monsterorkanen har kommit till USA, Aftonbladet 29 oktober 2012
Nu stänger New York, Aftonbladet 29 oktober 2012
Deha vu-känslor – fjorton månader efter Irene, Aftonbladet 29 oktober 2012
Dagens dummaste artikel alla kategorier står Aftonbladets ledarsida för: Orkanen orsakas av USA:s farliga politik, Aftonbladet ledarsidan 29 oktober 2012 Det är inte utan man ibland undrar vad en del egentligen gjorde under skol-, gymnasie och högskole/universitetsåren……

Monsterstormen slåt till mot USA, Expressen 29 oktober 2012
Storstäder stänger inför Sandy, GP 29 oktober 2012
Just nu: Följ orkanen Sandys framfart, DN 29 oktober 2012

Tillägg 05.28 30 oktober 2012 Södra Manhattan under vatten, GP 30 oktober 2012
Monsterstorm dränkte USA:s kust, SvD 30 oktober 2012
Sandy gjorde miljoner strömlösa, DN 30 oktober 2012 rubriken får mig att tänka. I USA blir allmänheten uppmanad att ha katastrofkit hemma. De kan i värsta fall räkna med veckor av strömlöshet. Hur fungerar ekonomi och vardagligt mathandlande om inte kort fungerar för att ström saknas? Att det inte skulle fungera här i Sverige utan mer eller mindre paralysera samhället, det är jag tyvärr rädd för om ström skulle gå långvarigt i stora områden här.

Read Full Post »

© Johansson Inger E, Tre inte två vädersystem, Göteborg 27 oktober 2012
nedanstående är det tillåtet att helt eller delvis copiera för eget bruk och/eller i undervisningssyfte under förutsättning att källa ges.

TRE INTE TVÅ VÄDERSYSTEM
är det som håller på att skapa Frankensteins perfekta storm även kallad Frankenstorm. Perfekt storm? ”The perfect storm” var en tvåfaldigt Oscarsnominerad film med bl.a. George Clooney som kom år 2000 baserad på en film med samma namn baserad på bok av skådespelaren Sebatian Junger ”The Perfect Storm: A True Story of Men Against the Sea” från 1997. Händelserna som skildras i boken och filmen handlar också om storm på den Atlantiska västkusten närmare Island i norr. Bakgrundshändelser till detta kunde de som läste Oceanografiavsnitt inom Värmelära (Fysik) på Hermods lära sig redan i början av förra århundradet. För andra kom det som en chock att världens vädersystem hänger ihop med jordens rotation, tektoniska plattors rörelser vilket leder till frisläppande av stora mängder energi där den enkla regeln som alla som lärt sig vanliga grundskolans kurs i Fysik med godkänt resultat bör komma ihåg: Varm luft stiger, Kall luft trycks ner.

Det är nämligen inte i Atlanten som de fysikaliska lagarnas bevis av världens värdersystems inverkan mellan Grönland-Island och Nordamerikanska kusten går att se i verklig aktion. Har ni hört talas om Golfströmmens ”motor”? Inte heller är det sant det en hel del CO2-snillen försökt påskina att det är CO2 som orsakar avsmältning av is i Arktis vilket leder till mindre ”salthet” i havsvattnet som i sin tur påverkar Golfströmmens ”motor”. Mycket enklare än så för alla som kommer ihåg experimentet med att hålla en ljus i en dörröppning (på 1920-1960-talet vanligt att övningen skedde i femte klass första gången) och se åt vilket håll lågan drar sig högt uppe respektive längst ner. När varm luft stiger och varm luft cirkulerar, så sker samtidigt ett utbyte av luft vilket gör att när en luftström går genom en dörröppning mellan två utrymmen, så går också en annan tvärs emot. När vi tar det i stor skala påverkas allt självfallet av såväl jordens rörelser: Såväl rotation, vobbling som förändringar i de tektoniska plattorna pga av jordens rörelser och jordens inre:s tryckförändringar till följd av detta.

Som framgår av The storm is a combination of Hurricane Sandy, now in the Caribbean, an early winter storm in the West, and a blast of arctic air from the North. They’re predicted to collide and park over the country’s most populous coastal corridor and reach as far inland as Ohio. East beware coming Frankenstorm, Borenstein Seths artikel utifrån NOAA:s mätningar på Yahoo news 25 oktober 2012
(NOAA’s Hydrometeorological Prediction Center går att nå via noaa.gov så är det tre helt naturliga vädersystem som är förutsättningen för ‘skapandet’ den perfekta stormen kallad Frankenstorm

Om vi nu för en stund lämnar Hurricane Sandy därhän och ger oss i kast med att försöka förstå hela spektrat främst då det som har haft störst inverkan de senaste åren, speciellt de senaste månaderna, på hur avsmältning skett i Arktis, så är det varma havsströmmar till följd av att energi som lagrats i jorden vid jordens skapelse samt energi som i varje ögonblick tillförs jorden från solen som fått ökad effekt när de tillsammans (energi som lagrats i jorden vid jordens skapelser ‘släpps’ ut i samband med vulkanutbrott(inklusive den energi + CO2 + föroreningar som sker under hela vulkanernas livcykel och efteråt), jordbävningar etc tillsammans pga tektoniska plattornas rörelser med från solen i nutid kommande energi som påverkat norra Stillhavets havsvattensystem upp genom Beringssund mot Arktis (vilket tillsammans står för 99 % av säsongsavsmältningen/tillväxten i Arktis) se Varma havsströmmar, Norah4you 1 oktober 2012. Det som orsakar dessa havsströmmars rörelseförändring i nutid står att finna i de kraftiga jordbävningar som skett runt om i norra Stilla Havet. Som framgår av Earthquakes map 7 days, usgt.gov så har det under de senaste månaderna skett ovanligt många jordbävningar längs Stilla Havets kuster där de tektoniska plattorna kolliderar, retarderar eller glider över/under varandra. Dessa jordbävningar är naturliga och beroende på såväl jordens rörelser (cirkulation vobbling etc för mer information läs Fakta om jorden, Norah4you sida

När energi i stor mängd frigörs och värmer kall luft som pga jordens rörelser samt att jorden inte är ett perfekt klot (lät uttryckt lite tillplattad i polerna) så att Arktis is smälter norr Beringssund, så sker alltså samma fenomen som med ljusetövningen beskriven ovan: Varm luft stiger, kall luft sjunker. Resultatet av dessa jordbävningar har vi sett på bred skala från östra nordamerikanska kusten bort till oss själva i form av kall luft som ‘drivits’ sydostut. I Göteborgstrakten motsade verkligheten SMHI:s förutspåelser i veckan. Vi fick snöblandat regn som övergick i hagel. Idag har vi frost minus fem grader vilket är ovanligt för årstiden men ett resultat av jordens lutning, cirkulation av luft samt avstånd till solen som under senare år trots några stora solstormar haft färre verkligt stora utbrott de senaste sju åren. I Nordatlanten ”går” denna kalluftström som berättas om i Borensteins Yahoo.news-artikel ner i Atlanten och trycker upp varmluft som har hög grad av vatten i luften. Redan där skulle Ishavsvindarna och strömmarna när de kolliderat med orkanen Sandy vållat skada.

Det som gör att denna skada kommer att bli avsevärd om alla prognosers värsta scenario inträffar i realtid, är att det inte endast är de två vädersystemen som kolliderar. Utan att det ovan beskrivna händelseförloppet och dess följer också orsakat en mycket tidig vinterstorm (tredje vädersystemet) över delar av Nordamerika som på grund av jordens rotation förs österut och har stor risk för att kollidera med de två andra vädersystemen.
© Johansson Inger E, Tre inte två vädersystem, Göteborg 27 oktober 2012

Risk för Frankenstorm, GP 27 oktober 2012
USA rustar mot monsterstorm, GP 27 oktober 2012
Orkanen Sandy dödade 11 på Kuba, gptv 26 oktober 2012
Frankenstorm på väg mot USA:s kust, Expressen 26 oktober 2012
USA rustar mot monsterstorm, SvD 27 oktober 2012
Meterologerna befarar ny ”perfekt storm”, DN 27 oktober 2012
USA rustar mot monsterstorm, SvT 27 oktober 2012
Northeast in crosshairs of ‘superstorm’ Sandy, CNN 2012/10/26
‘Frankenstorm’ bears down on US east coast, BBC world-US-Canada 27th october 2012
”Det här är en storm på steroider”, Aftonbladet 27 oktober 2012

Tillägg 28 oktober 05.42 (jo klockan är justerad)
Så rustar USA mot orkanen Sandy, GP 28 oktober 2012
Ingen vill ta i klimatfrågan, GP 28 oktober 2012
Så rustar USA mot orkanen Sandy, DN 28 oktober 2012
Frankenstorm sätter stopp för valkampanj, Expressen 27 oktober 2012 Betvivlar inte att staten Virginia inte får relativt hög vindhastighet och relativt stor nederbörd. Dock verkar det på mig som om man ännu inte tagit hänsyn till annat än orkanen Sandy. Räknar man med de 2 övriga vädersystemen, så är det från Martha’s Vineyard på en ö söder Cape Cod Massachussets upp till gränsen mellan Maine och New Hampshire jag absolut inte skulle vilja vara när de tre vädersystemen brakar samman.

”Frankenstorm” kan stoppa SAS, Aftonbladet 28 oktober 2012
Evakueringen inför superstormen har börjat, Aftonbladet 28 oktober 2012

Se även Hurricanecentral, weather.com

Tillägg 30 oktober 04.48 Orkanen är värsta tänkbara scenario, DN 29 oktober 2012
Chatt om orkanen i USA, SvD 29 oktober 2012

Read Full Post »