Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Främlingshat’

I Sparta hade man under en tid haft en demokrati som i många stycken var bättre än dagens. Den fungerade inte så det kom en enväldig och tog makten. Efter en tid kom en av Spartanerna till denne härskare och begärde att få demokrati. Då svarade härskaren: Börja hemma.

Det är där jag tycker att Lars Ohly trampar snett när han ger sig på Reinfeldts enligt Ohly oklara uttalande mot terrorism och bakgrunderna till att en del utvecklas till terrorister. Det handlar inte om utanförskap, inte om rasism, inte om islamfobi eller något liknande. Allt börjar tidigt i hemmen och i skolans lägre årskurser, ja redan på dagis. För att barn inte skall utveckla hat mot någon annan grupp, oavsett om det handlar om människor från annan kultur, som har annan religion eller som bara klär sig annorlunda oavsett om de tillhör annan kulturell bakgrund eller har egen uppfattning hur de vill klä sig/uttrycka sig/röra sig, människor med andra värderingar;
det handlar om att alla vuxna skall ställa upp för krav på nolltollerans mot all form av mobbning och diskriminering. Det vill säga att vuxna som har egna barn eller jobbar med andras barn i handling genom eget uppträdande visar att det aldrig är tillåtet att värdera andra människor annorlunda än sig själv. Demokratibegreppets innehåll förutsätter att Alla människor är lika värda men olika. Främlingsfientlighet och avståndstagande från de som inte är som ‘jag’ är inget barn föds med.

Reinfeldt otydlig om terror, GP 13 augusti 2011
Ohly:Reinfeldt otydlig om terror, SvD 13 augusti 2011
Ohly: Bankerna måste ta sitt ansvar, DN 13 augusti 2011 på den punkten har Ohly en poäng, på övriga intet.

Read Full Post »