Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Frågemetoder’

Har länge förstått att många sk. forskare saknar de grundkunskaper vi som gick i vanliga Gymnasiet (Real-matematiker examen 1968) i Vetenskapsteori Fallacies vid argumentering som bygger på logik och matematik. Men allt är gammalt som gatan – redan de gamla Grekerna o.s.v. Varje elev som fått grundkurs i filosofi om än bara några få timmar; varje studerande vid högskolor och universitet som skrivit uppsats har lärt sig, eller skall åtminstone ha lärt sig mer om vad som krävs för att dra hållbara slutsatser än de som kallar sig forskare och ”forskat” om vad svenska folket tycker om än det ena än det andra…..

Hur i hela fridens namn kan svensk högre utbildning sjunkit så lågt att det numera anses rimligt att på en undersökning där Forskarna frågade 1 017 personer (deltagarfrekvens 57 procent) om deras syn på de senaste årtiondenas ökade valmöjligheter.Svenskarna vill ha statlig järnväg och marknadshyror, Jenny Björkman Ph.D. historia och
Björn Fjæstad docent i ekonomisk psykologi på DN debatt 7 juni 2014
Nog för att jag reagerade redan när Jenny Björkmans avhandling släpptes igenom. Men tänkte, stackarn har ju inte haft Kalle Bäck :P….

Men ärligt talat – redan 1017 frågade säger i sig att det är skevt och för litet urval. I dagens Sverige är det svårt nog att få representativt urval med de metoder som används professionellt om urvalet som skall tillfrågas är under 3000. Krävs mycket skickliga matematiker och statistiker för att vikta så litet urval rätt i all synnerhet med de frågemetoder som står till buds. Ännu värre blir det när sk. forskare själva bevisar att de inte förstår matematikens grunder och tycks glada med att ha fått deltagarfrekvens på 57%.

Hallå deltagarfrekvens på 57% innebär att bortfallet är 43%! Även med en svarsfrekvens på 75% krävs djupare analys av bortfallet innan någon seriös forskare eller forskare in spe går ut med resultatet. Skall man dessutom lägga Tjebychevs sats på det sk. resultatet finner man att det lika väl kan finnas 15 % som håller med slutsatserna en och en som att det skulle vara 70% sant det som Björkman och Fjæstad påstår.

Att sedan media gladeligen i sin okunskap om matematik och sannolikhet nappar på tjusiga påståenden som kommer från ”forskare”, Ph.D samt en tidigare adjungerad professor i psykologi(????) vad nu psykologi har med sannolikhetslära eller ens samhällskunskap att göra, det vete o.s.v.,
att media nappar på sånt är bara symptomatiskt för dagens svenska mediavärlds kunskapsnivå.

Svenskarna vill ha Statens Järnväg, Aftonbladet 7 juni 2014
Svenskarna vill ha Statens järnväg, GP 7 juni 2014

Det konstiga är att svenska tidningar har bortförklaringar på PISA-undersökningens dåliga resultat i matematik….. men skyltar med konsekvenserna för matematisk förståelse av att ”alla skall med”.

Read Full Post »