Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘FP’

i det landet vara det viktigaste att lära sig tala och förstå. Detta oavsett om det är svenskar som flyttar till Spanien eller någon som kommer från något avlägset land till Sverige. Det är där skillnaden mellan kvotflyktingar och de som själva betalar, för det kostar stora summor, för att komma hit. Kvotflyktingarna som ofta levt många år i flyktingläger kan psykiskt ha svårare att ta till sig att de aldrig kan komma hem och det måste vi ha förståelse för även om kravet måste vara att Sveriges kommuner och staten ser till att de får så bra svenskutbildning i att tala och förstå som de klarar utifrån den situation de levt i. De som själva sökt sig hit har ju gjort klart(!?!) att de vill bo i Sverige. I Sverige talar man svenska. Vill man själv välja ett land, så bör kravet vara att man också är beredd att lära sig språket. Då krävs det en helt annan svenskundervisning än SFI.

FP: Lära sig svenska viktigast, GP 12 juni 2012
Folkpartiet vill skärpa kraven på invandrare, Expressen 12 juni 2012
FP: Lära sig svenska viktigast, SvD 12 juni 2012
Kunskaper i svenska krav för medborgarskap, FP-ministrarna Jan Björklund, Erik Ullenhag och Nyamko Sabuni på DN Debatt 12 juni 2012
FP: ”Lära sig svenska viktigast”, Aftonbladet 12 juni 2012

Tillägg 00.57 13 juni 2012 Svenska är ett rimligt krav, GP Ledarsidan 13 juni 2012 Självfallet är det ett rimligt krav. Lika rimligt är att möjlighet till retroaktiv (vem i hela fridens namn och från vilket parti kom på en sådan tokig idé som att införa retroaktiv??? Den personen borde ställas i skamvrån) föräldrapenning tas bort. Någon måtta får det allt vara i galenskapen.

Read Full Post »

Det är rent skrämmande att någon kan tro att det är tillåtet att diskriminera två stora grupper i vårt samhälle, hörselskadade och allergiker, genom att själv åberopa religionsfrihet för att kunna få gå med samma heltäckande kläder inne och ute samt täcka ansiktet helt eller delvis!

Religionsfrihet innebär att rätten att utöva en religion finns, i hemmet, på allmän plats men i religionsfrihet ingår INTE rätten att klä sig på ett sätt som diskriminerar andras rättigheter! Allergiker och hörselskadade har lagstadgad rätt att gå i skola som alla andra. Det är redan problem på många skolor i landet med städning och inte blir det mindre för att ytterplagg tillåts inne för någon grupp oavsett om denna är religiöst eller kulturellt betingad. Ex. Om någon haft samma kläder på sig när den hälsar på en häst i stallet på morgonen, så är det för den nötastmatiske eleven lika allvarligt om någon annan har samma kläder på sig i skolan som den suttit i samma rum som någon som ätit nötter eller själv ätit. Båda kan och har orsakat astmaanfall som jag känner till.

Det finns ingen Mänsklig Rättighet som gör att någon kan åberopa rätten att klä sig hur den vill var den vill utanför sitt eget hem. Maskeringsförbud finns på allmän plats och det är enligt mitt förmenande i strid med regeringsformens 1 kap 2§ när det i lagtexten för maskeringsförbud tillåts religiös maskering. Enligt svensk grundlag är ALLA lika värda. INGEN för genom åberopande av någon rättighet begränsa den andres rättigheter. Det är i sig viktigt för alla parter att komma ihåg.

För hörselskadade är det viktigt att kunna läsa på munnen och se hela ansiktet trots att tekniska hjälpmedel finns idag. Det är ren och skär diskriminering av äldre som börjar höra sämre och yngre som har hörselskador när någon lärare eller elev begär att få ha ansiktet täckt i någon form.

FP vill tydliggöra slöjregler, GP 4 augusti 2010
Det är något vi har efterlyst, GP 4 augusti 2010
FP vill strama upp slöjregler, DN 4 augusti 2010
FP vill strama upp slöjregler, SvD 4 augusti 2010

Lucianno Astodillo har så fel han kan när han påstår att Direktiven som finns är nog, Lucianno Astodillo (S), Gp 4 augusti 2010 samt när han påstår att Björklund gör en höna av en fjäder, DN 4 augusti 2010 Tvärt om är detta mycket viktig debatt och den typen av debatt som bör tas både med de som försöker tvinga på andra grundlagstveksamma inskränkingar av de mänskliga rättigheterna som hör alla allergiker och alla hörselskadade till samtidigt som det är en viktig debatt för att återvinna respekten för svensk lag och svenska seder vilket krävs för att ta bort spelplan för SD!
Alltså inte som vänsternissar försöker påstå vara fallet.

Det är heller inte så som några andra försöker göra gällande att slöjförbud kränker integriteten. Det kränker integriteten, SvD 4 augusti 2010
Det är tvärt om så att rådande läge där andras integritet och rättigheter kränks genom att slöja som täcker del av ansiktet bärs är starkt integritetskränkande för de som är hörselskadade och beroende av att kommunikation kan ske både med lärare och andra elever genom att den hörselskadade kan se ansiktet.

Tillägg 5 aug 00.40 Se bakom slöjan, Huvudledare DN 5 augusti 2010

Tillägg 5 aug 07.14 När DO påstår att heltäckande slöja inte är ett problem i skolan, så är DO så långt från sanningen och verkligheten som tänkas kan. Heltäckande slöja är ALLTID ett problem i all form av kommunikation där funktionshandikappade och äldre, i den första kategorin ingår hörselskadade elever som dels är skyddade för diskriminering enligt svensk grundlag, klädkoder är inte skyddade annat än i maskeringslagen ens med hänvisning till religion, och hörselskadade har rätt att kunna få leva ett normalt liv samt är i stort sett hänvisade till den vanliga skolan oavsett utförare – de är beroende av att kunna läsa på läppar och se ansiktsuttryck och varje person, inklusive elev som har heltäckande slöja är ett stort problem och har så varit i flera år i de skolor där sådant förekommit. Att påstå annat är att ljuga och att bortse från att hela Sveriges offentliga verksamhet från och med i år 2010 SKALL vara anpassat för funktionshandikappade! DO-s märkliga uttalande Heltäckande slöja inget problem i skolan, SvD 5 augusti 2010

PS jag har pga handikapp inte kunnat jobba inom skolan alls på 3 år. Mina handikapp rörelseförmåga och värk(stora svårigheter att gå, stå och artros som gör sittande längre stund outhärdlig) är en sak, något försämrad hörsel en annan. Det var tillräckligt svårt redan i mitten på 2000-talet när någon elev hade klädsel som omöjliggjorde att kunna höra och se på ansiktet vad vederbörande egentligen ville ha fram. Jag vet av egen erfarenhet utöver vad jag hör att andra råkar ut för varje dag!

Tillägg 10:19 I verkligheten finns det många hörselskadade och äldre som det är en skam att en enda politisk eller religiös uttalar sig sågande av – för det är vad man gör när man sågar burkaförbud! Har INGET med religion att göra alls. Att försöka påstå att burkaförbud är en diskriminering jämförbar med den diskriminering som hörselskadade och äldre utsätts för av de som bär eller kräver rätt till burka, det är att sakna empati med funktionshandikappade. Klädsel är ett val, hörselnedsättning inte. Artikeln
Björklunds utspel om burkaförbud sågas från flera håll, Expressen 5 juli 2010 är i grunden en mobbning av funktionshandikappade och äldre.

Read Full Post »