Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Fosterföräldrar’

Marks kommun! Ett barn omfattas också det av Regeringsformens 1 kap 2§ och Ni bör vara tacksamma att vi ännu inte har en Författningsdomstol. Hade vi haft det, så hade Ni med all säkerhet fått det allvarligaste straff som tänkas kan – inte bara pekuniärt utan fastmer att Staten tagit ifrån Er kommun rätten att besluta i Sociala frågor rörande barns placering!

2 § Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet.

Det allmänna skall främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna skall verka för att alla människor skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Det allmänna skall motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person.

Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv bör främjas. Lag (2002:903).

VET HUT Marks Kommun!

Rasmus och Fanny fick aldrig säga hej då, GT 20 oktober 2010
Hon vägrar att ge upp kampen om barnen, GT 20 oktober 2010
Fosterbarnen från vara blir en riksangelägenhet, Nya Lidköpings-tidningen 20 oktober 2010
Samhället fortsätter att svika oss barnhemsbarn, SvT 20 oktober 2010

Värst av allt är att så många politiker och tjänstemän är beredda att själva bevisa att de inte har täckning ens för Godkänt i ämnet samhällskunskap årskurs 9. Har de ‘bara’ haft obehöriga, dvs icke ämnes- och/eller stadiebehöriga lärare i Samhällskunskap, eller vad?

Read Full Post »

Något är rejält fel när det samma dag presenteras två helt väsensskilda men för enskilt barn lika förödande kränkande behandling som dessa:
Den 16-åriga flickan är familjehemsplacerad hos den 66-årige mannen.
Nu är han misstänkt för våldtäkt mot barn.
Fosterpappan har erkänt att han och flickan söp tillsammans
. ”
Aftonbladet
och
Var utsvultna
De tvingades sova utan madrasser direkt på sängarnas fjädrar och hölls inlåsta dygnet runt – utlämnade till mammans skräckvälde.
När kvinnan slutligen greps för en vecka sedan möttes polisen och de sociala myndigheterna av en fruktansvärd syn.
De tre barnen var utsvultna, med kroppar fulla av blåmärken och skärsår, enligt polisrapporten.
Enligt de första förhören med barnen har mamman hållit dem borta från omvärlden. De fick inte umgås med kamrater eller gå på förskola.
De sociala myndigheterna har tidigare haft kvinnan i blickfånget. Hon miste vårdnaden, men fick av oklar anledning barnen tillbaka i maj i fjol
. ” mer Aftonbladet

Kom först ihåg att det är lika illa för ett barn där och då om det blir omhändertaget på falska grunder som om det är befogat. Det minsta som man borde kunna begära av Socialtjänsten är dock att de ser till att följa upp de ärenden de har fattat beslut om. Oavsett om ett barns biologiska förälder får tillbaka vårdnaden efter att ett beslut om omhändertagande skett eller om det är ett barn som placerats i ett fosterhem! Varje barn som utreds och riskerar att omplaceras bör, och skall också om vi läser lagtexterna noga, ha rätten till en egen advokat som står fri från påverkan av myndigheter och biologiska föräldrar.

Detta sagt så undrar jag hur någon 7-åring kan hållas från skolan en längre tid. Vi har ju skolplikt. Borde det inte ligga på skolans rektor och skolsköterska att som minst kräva att barnet om det är sjukt har ett läkarintyg på att det inte kan gå i skolan. När inte ens detta krav finns, eller var finns det om det finns, så är ju skolans möjligheter ringa att gå vidare.

Det är tyvärr ofta som man hört, sett o.s.v. att barn hamnat ur askan i elden när de omhändertagits. Det är på många håll så att det verkar som om någon årlig förannonserad besöksrutin är det bästa som finns för dessa barn. Borde inte alla barn som omhändertagits, även om omhändertagandet upphävts, ha någon kontaktperson utanför sjukvården och socialtjänsten?
Hur som helst är barnens rättigheter inte tillgodosedda i ovan relaterade fall, precis som i många andra…..

Expressen
Metro
DN
SvD

Read Full Post »

varken på det sätt som Ronja Edlund berättar eller så som bröderna i Skräckhuset råkade ut för. Expressen
Barn är det viktigaste vi har. De är vår framtid. Hur i hela fridens namn någon ansvarig åklagare kan lägga ner ärendet som Ronja Edlund anmälde fosterhemsföräldrarna för, övergår mitt förstånd. Säkerligen Ditt som läser också.

Sverige har på många sätt och vis blivit en banandemokrati där kvinnor och barn inte alls behandlas på det sätt som Regeringsformens 1 kapitel 2:a § kräver:

2 § Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.
Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet.
Det allmänna skall främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.
Det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.
Det allmänna skall verka för att alla människor skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Det allmänna skall motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person.
Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv bör främjas. Lag (2002:903).
Regeringsformen

Det är inte utan att jag undrar HUR STÅR DET TILL MED DE SOM GÅTT I FLUMSKOLAN? Fick dessa ansvariga tjänstemän från socialtjänst till åklagare godkänt i SO-ämnet Samhällskunskap? För en sak är klar – det som ALLA som får godkänt i Samhällskunskap skall ha uppnått i kunskaps och förståelsenivå, saknas helt och hållet!!!

Read Full Post »