Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Förvaltningslagstiftning’

Var enda en som sitter som tjänstemän på Socialförvaltningen i Marks kommun och begär in hjälp från Socialstyrelsen i form av konsulter till dess man i Marks kommun har folk som förstår vad ordet ‘demokrati’ betyder och vad våra svenska Grundlagar står för! Sedan bör regering och riksdag tvärs över partigränserna ta en diskussion om det finns möjlighet att lagvägen stoppa dessa horribla försök att åsidosätta Regeringsformens 1 kap 2§ för det står redan i Grundlagarna att alla lagar och tillämpningar av lagar som strider mot svensk Grundlag är ogiltiga!
Vilket innebär att Förvaltningsdomstol direkt och utan dröjsmål borde kunna upphäva liknande beslut om våra politiker i stora husen i Stockholm fattar beslut om jourförvaltningsdomstol, lämpligen en för hela landet, som skall se till att svenska Grundlagar följs i Sverige.

Att vi i Sverige sedan behöver en Författningsdomstol, det står mer och mer klart. Att svenska skolans rektorer bör hindras från att anställa annat än ämnes- och stadiebehöriga lärare i Samhällskunskap och inte som tidigare förekommit fördela de timmarna på som bäst ämnesobehöriga lärare (som sämst icke lärarutbildade dvs helt obehöriga) för att dessa skall få full tjänst.

Nytt omhändertagande i Marks kommun, GP 20 maj 2011
Nytt omhändertagande i Marks Kommun, DN 20 maj 2011

Tre små syskon hämtades igår från förskola och skola och har nu förts till okänd ort.

– Det är fullständigt häpnadsväckande. Jag anser att det inte fanns tillräckligt starka skäl för ett omedelbart omhändertagande, säger socialutskottets ordförande Mia Magné.

Konsulterna bakom förslaget genomförde då istället omhändertagandet med stöd av vice ordförande Tommy Karlsryd (S).

– Jag talade även med Karlsryd och var mycket tydlig med att han inte har befogenhet att fatta beslut över huvudet på mig, säger Magné.

Bakgrunden till den drastiska åtgärden är att föräldrarna inte har samtyckt till att placera barnen (9, 6 respektive 4 år gamla) på institution för att utreda misstankar om att barnen far illa i hemmet på grund av brister hos modern. ” Nytt märkligt LVU-fall i Mark – tre barn omhändertagna, Borås Tidning 20 maj 2011

Dessa sk. konsulter och sk. experter borde av Marks Kommunstyrelse omgående entledigas. De gör såväl barnen, Marks Kommun som sig själva en stor skada. Svensk Grundlag tillåter inte heller delegering på det sätt som förekommit i Marks Kommun. Hur i hela fridens namn har så många lyckats få godkänt i 9:an i ämnet samhällskunskap. Alla inblandade kan väl inte ha varit frånvarande, sovit eller struntat i att som sämst läsa läxorna?

Nytt omhändertagande i Marks kommun, Aftonbladet 20 maj 2011
Nytt omhändertagande i Marks Kommun, SvT 20 maj 2011

Kvalitén på svenska skolans undervisning i demokrati och svenska grundlagar har nått nytt bottenrekord exemplifierat av Marks Kommun

Read Full Post »