Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Försvarsutskottets medlemmar’

att samtliga som sitter i Försvarsutskottet som minst hade fått en ordentlig genomgång av Sveriges Försvar historiskt samt om varför en hel del av utvecklingsarbetet av ‘nya’ Super Jas inte faller på Försvaret. Det är lite grann märkligt för en som tillhörde Flyget som frivillig, F7 det respektive Malmen under mer än 15 år, och som vuxit upp på gatan i Linköping där flera av forskarna samt provflygarna bodde, att erfara att det finns någon som är så okunnig om svenskt försvar som återigen Peter Rådberg Miljöpartiets representant i Försvarsutskottet visar sig vara. För all del. Jag utgår ifrån att alla som sitter i Försvarsutskottet har någon form av clearing. Annars skulle mycket som sagts även av en del av de andra representanterna under åren vara förståligt…..

När politikerna började jobba med tanken på JAS-utveckling och JAS-produktion, så hade Saab AB redan i princip det mesta utvecklingsarbetet av modell och olika ingående delar framme. Det tar nämligen längre tid att göra alla tester och ritningar än vad herrar politiker känner till. Nu är det så länge sedan att det knappast kan vara en försvarshemlighet att jag redan innan jag fick min utbildning i Nyköping, F11, hade haft förmånen att se hur planet i naturlig storlek skulle se ut samt fått höra lite till. Det ett par år innan det ens var klart att vårt svenska försvar skulle bekosta en del utvecklingsarbete. Dvs ett bra tag innan Försvarsbeslutet togs. Det hade varit företagsmässigt fel om in Saab AB hade börjat med utvecklingsarbete och tankar runt nästa generations flygplan redan när Viggen levererades. Jämför med Viggen vars utvecklingsarbete började redan 1952 dvs innan första prototypen av Draken, Viggens föregångare, ens provflugit….

Det vi fick på resans väg var en utveckling av icke militära produkter som idag räknas tillhöra det normala. Om det skall man kanske tala tystare annat än att appliceringen av ny datateknik som togs fram av Data Saab tillsammans med bl.a. det som blev Linköpings Högskola först under Stockholm, senare egen högskola och Universitet samt där ett antal av avknoppningarna i Science Park har skett tack vare olika former av samarbetsforskning. Teknologi behärskar tyvärr inte Miljöpartiet så speciellt väl. Även om de tror det. Och tro kan ju försätta berg 😛

Denna gången finns det dessutom ett flygplan som vidareutvecklas. Vilket inte är riktigt samma sak Peter Rådberg (MP). Självfallet kan inte en enda kotte idag spå vad varje levererat flygplan kommer att kosta. Utvecklingen på de rara metallernas prisområde rår varken Saab AB eller svenska riksdagsmän över. Sedan är Saab AB inte något som är underställt svensk Riksdag. Det är så mycket som okunniga riksdagsmän tror. Tänk om de hade haft mer på fötter.

När det gäller hotbilden, så är det verkligen märkligt att Peter Rådberg (MP) visar sin egen okunnighet öppet. Hotbilden idag är i stora avseenden värre än den var innan Sovjetunionens fall. Det beror bl.a. på att rysk militär som utgör en förutsättning som president Putin och andra i Rysslands ledning har att hålla sig god med för att vi inte skall få ett ännu värre säkerhetspolitiskt läge än vad vi såg när Jugoslavien föll samman, att den militären självfallet (vilket kanske förvånar en del liberaler och miljöpartister) krävt att få en upprustning för att sköta sin uppgift. Deras uppgift är inte vår. Men inom den ryska militären finns det en hel del som utåt gett uttryck för uppfattningar om bl.a. de Baltiska staterna och t.o.m. om Finland. Det har återigen börjat synas mattförsäljare och tavelförsäljare speciellt ringande på hos människor som på något sätt tillhör försvaret.

Så mer utbildning och verklig Försvarsupplysning värd namnet vore på plats för våra svenska riksdagsmän i Försvarsutskottet. Inom parantes skall sägas att det verkar som om Socialdemokraterna har en mer realistisk kunskap än vad Miljöpartiet har. Frågan står öppen för varför så är fallet, men det får de bråka om internt. Det är inte så att svenska politiker automatiskt clearas till all hemlig upplysning för att de hamnat i Riksdagen.

Sverige köper nya Super-Jas, GP 25 augusti 2012
Sverige köper upp 60 nya Super-Jas, Expressen 25 augusti 2012
Sverige köper nya Super-Jas, SvD 25 augusti 2012
Sverige köper 40-60 Jas Gripen; statsminister Fredrik Reinfeldt (M) , utbildningsminister Jan Björklund (FP), Näringsminister Annie Lööf (C), Socialminister Göran Hägglund (KD) på SvD Brännpunkt 25 augusti 2012
Regeringen lovar köpa nya Super-Jas, DN 25 augusti 2012
MP håller på att krascha med buller och bång när de ens kan få till tanken att försvaret skulle krascha för att vi rustar upp vårt flygvapen. De, Miljöpartisterna, har redan tidigare visat sin okunnighet på teknikområdet i allt från CO2-debatt till energidebatt. Stackare. Kan inte någon sätta dem på utbildningsbänken så de får lära in en hel del basfakta även om modern teknik eller skicka dem på 1 månads praktikplats på lämplig Science Parkföretag i Linköping. Tåget lämnade centralen innan MP ens var framme vid station. Denna gången också. Kan Ni inte hålla takten med utvecklingen?
Sverige köper nya Super-Jas, Aftonbladet 25 augusti 2012
S positivt till JAS-besked, SvD 25 augusti 2012

psst. Kanske måste upplysa dem om att Sverige inte är socialistiskt eller kommunistiskt och att Försvarsindustrin trots namnet inte är ägt av Svenska Staten……

Read Full Post »