Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Försvarsförmåga’

Sverige liknar Glistrups danska förslag om en telefonsvarare som svarar ‘Vi ger oss’. Att Sverige senaste 20 åren i skuggan av förhoppningarna när Sovjetunionen föll ihop blivit en bananmonarki där politiker precis som när det gäller skolan och vården de senaste 40 åren urholkat det som en gång fanns. Hur i hela fridens namn har så många tokiga beslut kunnat fattats?

Analys visar låg försvarsförmåga, GP 14 februari 2013
Försvaret inte gjort för att försvara Sverige, Sveriges Radio 14 februari 2013 så klagar Socialdemokraterna som var de som tillsammans med Vänstern var drivande i att köra Försvarbudget på extrembantning…..
Analys visar låg försvarsförmåga, SvD 14 februari 2013
Analys visar låg försvarsförmåga, Aftonbladet 14 februari 2013

Det är inte gratis att försvara ett land. Det krävs stora pengar inte för ett nu rådande dagsläge utan för att vara beredda, om och när det behövs. Det krävs också vilja att försvara hela Sverige.

Björklunds backlash, Expressen 12 februari 2013
Många otrygga med försvarsförmågan, SvD 14 februari 2013 visar amatörernas marknad när svenska försvarspolitiker enligt SvD-artikeln slår bakut när de för höra att det krävs cirka 10-12 miljarder mer per år för att få underhållsförmågan åter. Rena amatörer är Sveriges försvarspolitiker om de inte inser att dessa pengar inte räcker långt. För att återfå den försvarsförmåga Sverige hade före 1980, krävs minst 40 miljarder kr mer/år under ett antal år. De pengarna krävs utöver omprioriteringar för följande som är baskrav:

1. Inköp av och planering för inköp inklusive utvärdering innan kravspecar skrivs.
Orsak: Försvaret har nämligen ofta moderna system – det är brist på personal som sänker uthålligheten. se SvD artikeln, är en sanning med mycket stor modifikation. Det där med moderna system, är vad gäller IT-sidan lika ‘modernt’ som om du (likt mig själv) inte skaffar ny mobil vart annat år eller graderar upp din dator. Det räcker inte ens OM man idag har något som är modernt:

Skälen är:
1. Det som är helt fabriksnytt idag, tar tid innan det är helt infört. Inte bara ett år. Det måste alltid anpassas till annan material och till behov som ständigt förändras.

* IT-säkerheten samt energiförsörjningsreserver behöver förbättras och byggas ut. utöver underhållsförband är detta en av Sveriges största försvarsbrister. Bara för att säkra energiförsörjning i ett läge där någon lede-Fi relativt enkelt på mark slår ut kraftförsörjningen för vårt samhälle inom någon eller möjligtvis två veckor, krävs stora investeringar. (Vilka i sig skapar ett antal kvalificerade jobb som kräver andra jobb ända ner till enklare jobb som utför det som behöver utföras för att energiförsörjning i skarpt läge skall kunna vara säkrare än idag.

2. Utvärdering av vad Sverige som minst behöver för att försvara hela landet.
Orsak: Politikerna har lyckats fördärva en hel del av det som är nödvändiga baskrav från kommunalnivå och upp.
– tryggandet av rent vatten för såväl försvar som för vanligt folk;
– säkerställande av baskrav för trygg sjuk- och hälsovård i händelse av att vi antingen skärs av från övriga EU eller direkt attackeras.
– tryggande av livsmedelsproduktion som klarar vårt eget lands folk, såväl försvar som civilbefolkning.

Skälet är:
* Det hjälper inte OM vi får fler människor utbildade att jobba i underhållsbataljoner, om det inte finns råvaror, mat och drivmedel tillräckligt för att dessa underhållsbataljoner ens skall kunna ha något att serva framåt i försvarsledet med.

3 Utbildning och vidareutbildning av militära pedagoger avseende såväl nuvarande försvarsrelaterade samt materialrelaterade frågor.
Det krävs också utbildning och vidareutbildning avseende Historia, såväl svensk historia och omvärldshistoria från 1900 och framåt.

Orsak: Försvaret skall vara till för att försvara samhället. Om inte de som skall försvara samhället har tillräcklig kunskap om våra nuvarande Grundlagars tillkomst och de olika ismerna, så står sig den vanlige soldaten slätt när det gäller att förstå och kunna se helhet i beslut som fattas. (Alltså breddkunskap för alla samt spetskunskap där så behövs.)
Skälet är att svenske medborgaren idag ofta inte haft ämnes- och stadiebehöriga lärare i Historia och Samhällskunskap. De allra flesta har idag inte utbildats i skolan att se helheter utan fått duttkunskaper som gör att de har svårt att se igenom påståenden om det ena eller andra i svenska samhället. Vilket i sig gör att det saknas förmåga att fatta egna beslut om vad som är sanning respektive icke sanning. Nog så allvarligt i vanliga civila frågor.

Ännu allvarligare när det handlar om att en av de i dagsläget farligaste bitarna är desinformation (inte bara om försvaret) som lätt sprids via sociala medier och tidningar samt radio om både det ena och andra. Utan ordentlig utbildning från pedagognivå och ner till den enskilde soldaten att ens bedöma vad som kan ha orsakat, respektive orsakat, olika situationer under 1900-talet, så får man inte tillräckligt hög försvarsvilja. Detta kräver i sig att Sverige blir öppnare med vad som hänt före Sovjetunionens fall.

—————

Totalförsvaret, som det en gång kallades men ändrat namn många gånger innehåller flera ben som alla kostar pengar. Alla pengar handlar inte om att de skall ut till ‘vanliga’ försvaret. Livsmedelsförsörjning, logistikkunskap och analysförmåga, Vattenförsörjning, Energiförsörjning samt även Vägnät och Järnvägsnät måste rustas upp. Inte i morgon, men börja planera för det redan nu. Totalkostnaden blir mer än 40 miljarder/år sett över hela samhället. Men amatörer till försvarspolitiker som inte ens kan se helheten som krävs för att Hela Sverige skall försvaras de skadar mer än de hjälper.

Se även: När amatörer analyserar hotbild, Norah4you 12 februari 2013

Read Full Post »

så går det som det gått med svenska Försvaret. För de allra flesta politiker, även om de plockats från lägre nivåer av officersgrad ute i försvarets verksamhet, eller om de suttit ett antal år i Försvarsutskottet är lika amatörmässiga i kunskapshänseende som om Volvo PV plockat in någon av alla Volvoälskare som tagit fina foton på Volvobilar för reklamblad!
Jag trodde i min naivitet att det skulle bli ordning på torpet, observera ordning i detta sammanhang handlar om att skaffa människor som har historisk, geografisk, teknisk och militär utbildning på en nivå där de som minst läst vetenskapsteori och sannolikhetslära i 3 ämnen. För det är inte bara militär utbildning på officiersnivå eller intresse av försvarsfrågor det handlar om. Inte heller handlar det om erfarenhet från ett vapenslags verksamhetsområde. Försvarsfrågan handlar inte enbart om vilka vapen som skall användas. Då hade det varit enkelt.

Trodde botten var nådd när Juholt som ändå varit ordförande i Försvarsutskottet uttalade sig mot svenskt deltagande i Libyenkrissen visade total okunskap om JAS styrka och varför just JAS var lämpligt. Nu trillar okunskapsuttalanden in från alla möjliga håll. T.o.m. från vår nuvarande Försvarsminister som själv är utbildad officer, må vara i Amfibieförband. Att det då kommer helt snurriga uttalanden från journalister även på SvD, kanske inte är något att förvåna sig över…. Försvarsministern: Invasionshot mycket osannolikt, DN 11 februari 2013

Ta Björklunds försvar seriöst, GP 12 februari 2013
Tydlig försvarsspricka i Alliansen, DN 11 februari 2013
I nyckfull jättes skugga, DN ledarsidan 12 februari 2013
Mer verkstad i försvarspolitiken, SvD Ledarsidan 12 februari 2013
KD vill också stärka försvaret, Skaraborgsbygden.se 12 februari 2013

Dummaste inlägget hittills står Wolfgang Hansson Aftonbladet för när han ger tre skäl till att det inte finns något hot:
Skäl ett: Ryssland vågar inte.
…..Skäl två: Ryssland har inget intresse av att invadera Sverige. Man har nog med problem på närmare håll.
…….
Skäl tre: Ryssarna startar från en låg nivå. ….

Tre skäl till varför den ryska björnen inte är så farlig, Wolfgang Hansson Aftonbladet 11 februari 2013 :
* Skäl ett faller. Subjektiv värdering utifrån dagens situation eller frågeställarens egen uppfattning om problem är aldrig ett giltigt argument för eller emot någonting. Fallacies så det sjunger om det!

* Skäl två faller. Det är inte dagens situation utan morgondagens när de ryska inre problemen kommit till ytan och bubblan eventuellt börjar spricka så Ryssland som vi känner det i geografisk utsträckning hotas, det är då det rent generellt sett är lättare att ena ett land som Ryssland genom att se yttre hot. Nato vågar Ryssland knappast ge sig i kast med. Men för att säkra ryska fartygs trafik på Östersjön, genom Bälten och Öresund skall vi ingalunda som svenskar bortse från rysk invasionsrisk i det läget.

* Skäl tre faller. Den låga ryska nivån som fanns år 2000 finns inte idag och var även den långt över den förmåga som Sverige skulle klarat av ens år 2000. Vår försvarsförmåga är inte bättre utan sämre idag.

Konkurrent om titeln dummaste inlägget i debaten står Jan Blomgren på Svenska Dagbladet för….
”Ryska hotet betydligt överdrivet” , Jan Blomgren i Perspektiv på SvD 11 februari 2013 NEJ hotet är ingalunda överdrivet. Hotet här och nu från Putins Ryssland är inte det som diskuteras när Sverige och svenska journalister gömmer huvudet i sanden likt myten om strutsen. Putin har händerna fulla med alla inrikesproblem. Ja så är det här och nu.

Utdrag ur min bloggartikel Ryska snuvan: Vad vi ofta glömmer bort är att den mångkulturella problematiken som en del ser det, andra ser mångkulturell utveckling som positiv (jag tar inte ställning i sakfrågan här) vållat stora brytningsproblem inom Ryssland som vi knappast kan föreställa oss och som har armar in i nutidens Ryssland.

Sedan kom Lenin, Stalin o.s.v. Inte blev Ryssland mer demokratiskt. Förutsättningarna fanns inte. Adeln i Ryssland växte och fick allt mer makt från slutet av Medeltiden. Dvs raka motsatsen till i t.ex. Norge.

Slaveriet fanns länge kvar inom Tsarriket. När väl en rysk tsar Alexander II år 1861 avskaffade livegenskapen, så innebar inte bara det i sig en stor förändring (och i demokratisk riktning) i Ryssland. De revolutionära krafterna som senare ledde fram till kommunismens uppgång växte då folk vågade prata mer med varandra. Samtidigt så kände tsaristernas stödgrupp den rika ryska adeln stor oro och landet var i gungning redan innan Alexander II mördades av revolutionärer 1881. Hans efterträdare sonen Alexander III gift med den danska prinsessan Dagmar kom genom äktenskapet att anta en allt mer tyskfientlig hållning vilket i sig vållade inrikesproblem som begränsade den utveckling i demokratisk riktning som fadern genomfört genom livegenskapens avskaffande. Detta tillsammans med Alexander III:s stora problem revolutionärerna som låg bakom faderns död resulterade i att Alexander III mer och mer blev en patriarkalisk despot som pläderade för och verkade för ‘gammelryska seder, normer och bruk’. Längre och längre från demokratibegreppet som vi känner det. Det inkluderade skärpta lagar och förhållanden speciellt för icke rysk-ortodoxtroende som muslimer och mongolättlingar av olika tro.

Så kommer vi fram till den siste ryske tsaren Nikolaj II av Ryssland som gick ännu hårdare fram än fadern. Första Världskriget bröt ut och tsaren avsattes och mördades senare av ryska revolutionärer som kom att bilda Kommunistpartiet i Ryssland.

Under Stalintiden växte despotism och maktmissbruk. Människor omflyttades inte bara sändes till t.ex. Gulag. Nya oroshärdar skapades tack vare detta i stora delar av dåvarande Sovjetunionen. Oroshärdar som endast sovjetiska krigsmakten och kommunistpartiets envälde klarade av att hålla på mattan.

Det är bakgrunden till dagens situation. En bakgrund som i sig från 1600-talet och fram till idag präglats av maktkamp mellan ryska ledningen, först tsarer sedan kommunister och efter 1989 av Gorbatjov och Jeltsin fram till Putin idag; ryska militären som först hade adeln som var de drivande och ledande senare kommunister och idag är det osäkert vilka grupper som står bakom dem (Putin behöver dem för att hålla ihop ‘sitt’ mångkulturella problemrike) samt revolutionärer och religiösa grupperingar. Ryska snuvan, Norah4you 5 augusti 2012

Det handlar om samma maktkamper inom Ryssland idag som det gjort i alla tider vi känner till: Maktkamp mellan de som utåt sett styr Ryssland, numera Putin som behöver vara lierad med endera av två av de andra stora maktgrupperna i Ryssland: Ryska militären vars hjälp varje rysk ledare behöver för att hålla samman det stora riket och Rysk-Ortodoxa kyrkan som även under Sovjettiden hade stort inflytande i vad som skulle beslutas när det gällde själva riket. Även i Ryssland har det religiösa inflytandet nere på invånarnivå luckrats upp när den ekonomiska situationen förbättrats. Förbättrats mer för vissa och mindre för andra samtidigt som motsättningarna mellan olika religioner samt inom de kristna grupperingarna som finns vid sidan om Rysk-Ortodoxa kyrkan. Till detta skall läggas de stora grupperna, för de är betydligt större än vad svenska media och politiker antingen känner till eller vill erkänna, av gamla kommunister, ofta rena stalinister, och de etniska grupperna som vill frigöra antingen en hel rysk delstat eller del av densamma. Vad vi har kvar över tid är varierande starka män i ryska ledningen och ett starkt uppgraderat ryskt försvar som även om de pratar mycket är vana vid att följa beslutet av ledningen i Ryssland.

Under Putin är det knappast någon fara. Men det syns i den debatt som sipprar ut att kampen om makten när Putin väl avgår någon gång redan börjat. Det är den situationen som mycket väl kan slå snett ur internationellt säkerhetsperspektiv, det har den ofta gjort i Ryssland, som vi har att ta med i beräkningen. Inget nutida läge utan en situation som mycket väl kan uppkomma 5 eller 15 år från nu. Att rusta upp svenska Försvaret till rimlig nivå tar som minst 10-15 år!

Read Full Post »