Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Försvarsberedningen’

Nog för att jag vet att det finns många liberala drömmare, men idag reagerar jag starkt på Expressens ledarsidas artikel:
På fredag väntas Förvarsberedningen presentera sin säkerhetspolitiska analys, som ska lägga grunden för nästa stora försvarsbeslut år 2015. Med tanke på den öppna splittringen inom alliansen kommer dess slutsatser att bli högintressanta.

Är det ”hökarnas” mörka Rysslandsbild som kommer att dominera skrivningarna eller ”duvornas” mindre alarmistiska analys? Låt oss hoppas att rysshotet inte blåses upp till orimliga nivåer.

Utvecklingen i Ryssland är utan tvekan djupt oroväckande. Regimen har visat sin sanna, auktoritära natur och utrymmet för oliktänkande stryps alltmer. Inte sedan Sovjetunionens sammanbrott har förtrycket varit så omfattande som det är i dag.

Men att Putins Ryssland utgör ett växande hot mot sin egen befolkning och i viss mån mot grannländer som Ukraina och Georgien innebär inte att landet också är ett potentiellt hot mot Sverige. Blås inte upp hotet från Ryssland, Expressen 27 maj 2013.

Det ÄR INTE Putins Ryssland, det Ryssland som Expressens ledarsida utan djupanalys får till att bara ett växande hot mot sin egen befolkning, Ryssarna, som är det Ryska hotet. Utvecklingen i Ryssland följer helt den ryska traditionen. När det börjar närma sig de sista åren en person sitter vid makten och jämnvikten mellan ryska militären och Rysk-Ortodoxa kyrkan blir en inbördes kamp om vem som i framtiden skall ha mest inflytande. Så får den som sitter vid makten se till att båda grupperna får sitt. Detta oavsett vad Väst och Europa tycker. Så har det varit sedan Tsar Peters tid. Så var det under Sovjetunionens existens och så är det nu. Det är fel av västerländska media att bara för att man inte gillar Putin, så är det Putin som lastas för allt som händer i Ryssland. När västerländska media kritiserar demokratin i Ryssland, bör man först komma ihåg att Ryssland ALDRIG haft demokrati. När man kritiserar ryska statsledningen, så bör man också hålla i minnet att den alltid strävat efter att behålla jämnvikten mellan de två andra starka krafterna i Ryssland så gott det går. Att kritisera Putin för att Pussy Riot häktades efter att hädat och gjort narr inte främst av Putin, utan på det allvarligaste av den Rysk-Ortodoxa kyrkan i ett kyrkorum där de lovat att inte häda troende. Vi får inte glömma bort att vi själva, vi svenskar, långt in i nutid har haft hädande av kristna kyrkan som ett brott. Det var in mot nutid den enda begränsningen i vår Tryckfrihet!

Det allvarliga är inte Ryssland under Putin. Det allvarliga är att Putin för att å ena sidan hålla Rysk-Ortodoxa kyrkan högt fått följa de lagar Ryssland har, å andra sidan för att hålla ryska militären lugna fått gå med på enorm upprustning. Låt vara från ett bedrövligt maskinellt och vapentillstånd. Men det innebär de facto att när den dagen kommer då Putin lägger av, petas eller vad, så har ryska militärens styrka återhämtats. För att hålla ihop Ryssland krävs det stark militär och stark kyrka. Var den framtide ryske ledaren kommer ifrån, vilken av världarna, det har vi ingen aning om. Det är för det omvärldstillståndet Sverige idag måste planera. Det tar minst 10 troligen upptill 15-20 år innan svenska försvaret är lika starkt som det var innan vi ensidigt började nedrusta. Att försöka få det till att denna framförhållning skulle vara att blåsa upp hotet från Ryssland, det är naivt. Väldigt naivt.

Läs Vad kommer efter Putin, Norah4you 25 april 2013 samt Verkar pågå maktkamp i Ryssland, Norah4you 22 april 2013

Det är dags att ta hotet från Ryssland på allvar. Inte hotet från Putins Ryssland utan hotet från det Ryssland som kan komma efter Putins tid.

Read Full Post »