Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Förskola’

Satt härom dagen med min kusin, lärare från hon gick ut lärarhögskolan efter gymnasiet till pension, och drack kaffe. Vi träffas med regelbunden oregelbundenhet och har telefonkontakt där emellan. Frågade henne om hur hon tyckt om en privat ny skola i vårt närområde. Själv hade jag funderingar för jag har sällan eller aldrig sett så glada barn som de som går på vid skolan som startade i höstas och åker upp till Tuve. Hon berättade mycket positivt om besöket som hon och ett antal av hennes tidigare kollegor fått göra på skolan.

En av de mycket roliga saker min kusin berättade var att en tidigare elev till henne glatt mötte henne. Barnet hade varit ett problembarn men hade på den nya skolan fått tillfälle att synas – gå en hel dag med vaktmästaren och rätta till fel på skolan. Det finns nästan ingen klass i svenska skolan som inte har minst 1 eller 2 problembarn. Samtliga har som en av de viktiga faktorerna den svaga anknytningskontakt/respekt för föräldrarna barnen säger har för lite tid att lyssna när barnet själv vill prata. Som om det normalt skulle kunna lösas av skolan? Tyvärr är det ingen lösning med mindre klasser rakt av. För att det skall vara en vettig lösning krävs nivågruppering som ju de flesta idag inte vill se.

Se även: Samma andas barn – de som går till IS och de som bråkar i samhället

Vilka är då problembarnen?
Det finns tre stora grupper i samhället som inte mår bra alla gånger i den vanliga svenska skolan:

Först och främst alla de barn som är berättigade till stöd men inte får det.
I den gruppen ingår dels de som behöver stöd för att de har dyslexi eller annan inlärningsproblematik;
dels de som har alldeles för lätt för sig men aldrig eller nästan aldrig får rätt nivå som ger dem utmaningar att gå vidare. De tvingas ofta repetera och repetera tills hela klassen hunnit (hmm) ifatt….
Men där finns en annan grupp som ofta inte märks annat än genom att de är utåtriktade och stökiga. Elever som behöver mentorer eller liknande samt föräldrar som behöver få utbildning nog att orka vara föräldrar. (OBS dessa elevers föräldrar finns i samtliga samhällsgrupper från V70-föräldrar till föräldrar med egna problem. För att stötta ett barn behöver samhället stötta föräldrarna så att de mår bättre och stressar mindre).

I gruppen med problembarn finns en oftast glömd grupp. De jag i min avslutande uppsats på lärarhögskolan kallade ”de tysta flickorna”. Mest flickor. Ofta med höga krav på vad de skall klara av på prov. Sitter oftast tysta på lektioner och räcker sällan frivilligt upp en hand för att fråga om något eller reflektera över det de läst in. Dessa elever behöver stöttning inte bara få lära sig nya verktyg som underlättar så att de förstår det de vrålläser in för prov men sedan för det mesta har glömt. Många av dem lider, enligt min personliga uppfattning, också av felaktig kroppsbegrepp. De har eller har fåtts att tro att de inte duger så flera av dem har utöver stress som lärare inte kan undgå att märka även oro för vad de äter. Hur de ser ut och om de är klädda på ”rätt sätt”.

Sedan finns det alla de barn som utan att tillhöra någon av dessa grupperna blivit hängande när samhället gått från bondesamhälle och gårdskultur där det alltid funnits någon som haft tid att lyssna på dem och berätta om än det ena än det andra som utvecklar de unga. De jag tänker på är de där anknytningen/respekten till föräldrar saknas av ena eller andra skälet. Barn som inte alltid syns av övriga samhället. Men en utbildad ämnes- och stadiebehörig lärare märker tidigt de som tillhör denna gruppen. Ofta redan när dessa barn börjar skolan.

Hur man skall lösa problemen? Visste jag det vore det bra. Men först måste kontakterna mellan föräldrar och barn stöttas och stärkas. På något sätt.

Read Full Post »

Nu får det vara nog med gnällandet från Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund vad gäller Lärarreformen! DET ÄR NI SOM GODKÄNT ATT OBEHÖRIGA, ANTINGEN HELT OBEHÖRIGA ALTERNATIVT BEHÖRIGA SOM LÄRARE UTAN ÄMNESKUNSKAP I ÄMNET DE ANSTÄLLTS FÖR FÅTT GÅ FÖRE NÄR LÄRARTJÄNSTER UTLYSTS!

Stort missnöje kring lärarreform, Aftonbladet 10 december 2014
Stort missnöje kring lärarreform, GP 10 december 2014
Stort missnöje med lärarreform, SvD 10 december 2014

Det är socialdemokrater i fackförbund som hjälpt kommuner att ”spara” genom att godta sänkt lön t.o.m. när de ämnes- och stadiebehöriga som bytt kommun skall godta att bli förbigångna av mindre erfarna (läs nyutbildade) ämnes- och stadiebehöriga lärare som vikarierat under sin studietid! Att många speciellt ämnes- och stadiebehöriga SO och NO-lärare sökt sig till andra jobb efter år 2000, är helt och hållet Sveriges Kommuner och Landstings kommunala nämnders och Lärarfackförbunds fel!
VET HUT!

Det märkliga är att t.om. Socialdemokraterna tyckte att beslutet om Lärarlegitimation 2010 var bra….. då…. : Äntligen lärarlegitimation, Norah4you 12 april 2010
Se även: Kunskap regnar inte från himlen, Norah4you 29 juni 2014

Ni har haft lång tid på Er. Först under alla år med diskussioner. Sedan mer än 4 år EFTER att propositionen om Lärarlegitimation togs……

SLUTA KLAGA! Det finns hur många ämnes- och stadiebehöriga lärare som helst som under senaste 20 åren blivit förbigångna när de sökt anställning. Själv bland utbildade SO-lärare har jag råkat ut för detta innan jag blev handikappad 2005.

Har bland mina egna studentkamrater (1968) ämnesutbildade FYSIK OCH MATEMATIKLÄRARE som varit stadiebehöriga på Grundskola respektive Gymnasium som sedan 2002 inte fått en 100% tjänst utan som bäst erbjudits 75% och då i bästa fall med kombination Matematik och NO där NO bestått av Biologi eller Kemi de inte studerat sedan studenten på 60-talet. I stället har skolorna med Lärarförbundens godkännande t.o.m. anställt vaktmästare för att dessa varit intresserade och LAS-ade samt ”ungdomsledare” i t.ex. fotboll/ishockey!

Jag känner många ämnesutbildade och stadieutbildade (även de med dubbla behörigheter) som under 2000-talet efter utbildning ALDRIG fått fasttjänst för att kommunerna snålat in och anställt obehöriga. Att klaga hos facket har inte hjälpt – speciellt inte på Grundskolan. Lärarförbundet har ju godtagit helt obehöriga som sina medlemmar och då hänvisat till konflikt med annan medlem!

Så sluta klaga. Ni var t.o.m. så fräcka att Ni under åren 2001-2004 gick med på sänkt timpenning för de behöriga lärare som var beredda att hoppa in för att arbeta, i avsaknad av möjlighet till att få heltidstjänst eller tjänst alls för att obehöriga gått före. På sina håll gick timpenningen ner med mer än 25 kr/timman med hänvisning att de kunde ta andra (obehöriga) samtidigt som förberedelsetid och efterarbete (fram- och bortplockning, städning, rättning m.m.) begränsades till i bästa fall 15 min före lektion!

Så sluta klaga! Sluta upp med att försöka bortförklara PISA-resultaten samt OECD-s utredning.
Till råga på allt har det funnits Lärarprojekt redan innan Lärarreformen beslutades där ämnes- och/eller stadieobehöriga lärare kunnat komplettera med del av lön eller hel lön! För att inte tala om att Lärarreformen nu 2014 varit genomförd i över ett år! Att ens försöka hävda något vad gäller de som inte ens efter lärarlegitimationsbeslutet varit beredda att skaffa sig den ämnesutbildning under de gångna 4 åren, det är så makabert men tyvärr vanligt när det gäller kvinnolöner och ”kvinnoyrken” där liknande setts även inom vård och omsorg (bl.a. har undersköterskor minskat i antal och ersatts av helt outbildade inom kommunal äldrevård och omsorg. Också kvinnoyrke och kvinnolöner….)
VET ÄNTLIGEN HUT!

Read Full Post »

Det var då det…. 12 april 2010 då ”alla” var så nöjda med att det skulle krävas lärarlegitimation….. 🙂

Norah4you's Weblog

Det var på tiden att krav på legitimering av lärare kom.
Endast den som har yrkeslegitimation får ges fast anställning i skolan och endast legitimerade lärare ska få sätta betyg. Det skriver de borgerliga partiledarna Fredrik Reinfeldt (M), Maud Olofsson (C), Jan Björklund (FP) och Göran Hägglund (KD) på Dagens Nyheters debattsida.”.
Yrkeslegitimation införs för lärare, GP 12 april 2010Yrkeslegitimation införs för lärare, SvD 12 april 2010

Eller som det står i debattartikeln:
I vårpropositionen tar vi ytterligare ett steg och satsar en kvarts miljard om året under kommande år på att kvalitetssäkra läraryrket. Den viktigaste faktorn för goda resultat i skolan är en kvalificerad och engagerad lärarkår. Regeringen föreslår därför att en yrkeslegitimation för lärare och förskollärare införs från den 1 juli 2012. Tanken är att endast de som har legitimation ska ges fast anställning i skolan. En person kan bli legitimerad på två sätt…

Visa originalinlägg 353 fler ord

Read Full Post »

om det är så att det skulle räcka med 20 poäng i ämne, om nya eller gamla högskolepoäng framgår inte klart. Nya högskolepoäng 30 per termin, gamla 20 per termin. För att ens få undervisa 1:or i matematik, engelska eller svenska borde det krävas som minst 2 hela terminers studier om ämnet inte är 3:e ämne eller om den som begär lärarlegitimationen inte har en fullständig ‘gammal’ småskol-/folkskollärarutbildning i botten. Andra lärarutbildningar som Montessori- och Waldorf borde ha minimikrav på två terminers heltidsstudier/fyra terminers halvfartsstudie (har funnits ett antal Lärarprojekt och Lärarlyft som de som klagar inte brytt sig om att söka till/gå. Så sluta klaga!

Det krävs mycket goda ämneskunskaper utöver lärarutbildning för att förstå vad varje lärare oavsett stadie måste kunna anpassa studiekurserna i ett ämne så att varje elev får en rättvis chans utifrån gällande Regeringsform (1 kap 2§), Skollagen och de Mänskliga Rättigheterna!

Kommer att ta mycket lång tid för svensk skola att återhämta sig om vi har så bedrövligt låga krav ställda på de som skall undervisa de första 6 skolåren att det i dagsläget räcker med 20 poäng i ett viktigt ämne som matematik. Där ligger felet. Misstänker tyvärr att Lärarförbundet inte förstått det Lärarnas Riksförbund och andra akademikerförbund fört fram när det gäller baskrav för lärarlegitimation. Tyvärr för jag tillhörde på min tid Lärarförbundet men såg alla möjliga obehöriga som slussades till tjänster som splittrats upp i konstiga kombinationer allt för att kommunerna skulle kunna spara pengar!

Det har till och med gått mer än 3 år sedan beslut om lärarlegitimation togs. Se Äntligen lärarlegitimation, Norah4you 12 april 2010
På 3 år hade alla som vill få behörighet kunnat läsa upp ett ämne till C-nivå (motsvarar 3 terminers heltidsstudie) på halv- eller kvartsfart(om ämnet lästs minst en termin innan).
Sluta klaga!

Utbildning gav olika behörighet, GP 24 augusti 2013 Så ingen av de klagande skulle egentligen blivit behörig om Boråshögskolan lämnat korrekta uppgifter. Ta bort all form av önskeutbildning i basämnen för de som vill bli lärare och läsa på Lärarhögskola. Allt annat fördröjer svenska elevers behöriga krav på god utbildning!

Read Full Post »

i svenska skolor att kommunalpolitiker nu när det krävs lärarlegitimation samt ämnes- och stadiebehörighet kan med att lägga ner många små skolor med hänvisning till Orsaken är inte bara vikande elevunderlag eller kommunala sparbeting. Det nya kravet på legitimerade lärare är ytterligare ett hot. Fullt behöriga lärare på alla lektioner kräver ett visst antal elever, hävdar kommunpolitikerna. Många små skolor i farozonen, GP 3 mars 2013

Om det argumentet är sant, så innebär det att Sveriges Kommuner inte gett svenska elever de behöriga lärare som Skollagen har krävt utan misshushållat på anslagen till våra barn så att många inte haft de lärare de har rätt att få. I stället har kommunerna då använt sig av att misstolka undantaget, som verkligen bara var tänkt som undantag och inte som en sparpost, att rektor kunde få godkänna icke behörig att undervisa på terminsbasis. Att det finns många kommuner som t.o.m. gett icke behöriga tillsvidareanställning i brott mot Skollagen, det är tyvärr en annan sak.

Många små skolor i farozonen, SvD 3 mars 2013
Många små skolor i farozonen, Skånskan 3 mars 2013
Många små skolor i farozonen, helagotland.se 3 mars 2013
MÅnga små skolor i farozonen, Norrbottenskuriren 3 mars 2013
Många små skolor i farozonen, Smålandsposten 3 mars 2013

Tänk om Johan Henrik Bergström, Sveriges Kommuner och Landsting, insett att det är hög tid att svenska elever får de pengar för sin utbildning som det varit tänkt utan att någon endaste kommun skall kunna höja hyran för att kompensera för underskott på konton som inte har med det som svenska lagar kräver att svenska kommuner skall syssla med! Tänk om och tänk fort. Anser DU Johan Henrik Bergström inte att Regeringsformens 1 kap 2§ avseende att det offentliga aldrig får diskriminera gäller i svenska skolor efter kommunaliseringen? Inser inte du att en stor del av det katastrofala kunskapstapp som skett beror på att det krävs kunskap om såväl ämne, stadie man skall undervisa i samt kunskap i pedagogik, metodik, didaktik och mycket god kunskap i Barn- och Ungdomars utveckling? Hade alla barn fått det de enligt Skollagen har rätt till i form av stöd och ämnes- och stadiebehöriga lärare som Skollagen förutsatt att varit normen som endast i undantagsfall frångåtts, så är en sak säker. Många elever hade mått mycket bättre när deras egen möjlighet att utvecklas funnits.

Se Äntligen lärarlegitimation, Norah4you 12 april 2010 Ni har faktiskt haft 2 år på Er att bättra situationen.

Read Full Post »

tvingas till att göra en vuxens arbetsdag! Alla barn borde få vara 35 timmar på förskola, Karin Magnussons kolumn Aftonbladet 25 oktober 2012
Enbart de som inte har ett uns utbildning i Barn- och Ungdomars utveckling kan komma på så socialistiskt näst in till kommunistiskt inriktade ‘alla skall med’. Inget barn under 7 år mår bäst att vara hemifrån sin egen trygga värld mer än max 5 timmar per dag! Det är tyvärr inte möjligt för många, främst ensamstående föräldrar. Där de är två som jobbar, så undrar jag varför de skaffar barn om de vill att barnen som minst skall vara i stora stökiga grupper 7 timmar om dagen. Det är nog med att förskolepersonal nästan skuldbelägger föräldrar som inte hämtar sina barn senast vid 17-tiden. Förskolepersonalen vill ju också hem.

Det är inte där problemet ligger. Problemet ligger i att det finns folk som tror att det inte är viktigt för hela barnets uppväxt att det får vara större delen av sin vakna tid i närhet med sin förälder/föräldrar och att det skall vara samhället, inte föräldrarna som uppfostrar barnet. Skaffar man barn är man förälder hela livet. Vill man inte ta det ansvaret, så skall man inte skaffa barn. Någon rättighet till egen vuxentid utom när barnen sover har ingen förälder. Det är nys. Det är tillräckligt många föräldrar som för att få det att gå ihop tvingas vara borta från sina barn upp till 10 timmar med kollektivtrafikens bedrövligheter i hela landet för att de skall hinna lämna och hämta samt jobba full dag som deras kassa för att de skall klara det lilla kräver.

Jag talar inte om föräldrar som springer på möten när de hämtat sina barn och kört dem till någon aktivitet. Jag talar inte om föräldrar som jobbar som galningar för att har råd med märkeskläder, fina hus och utlandsresor. De föräldrarna har inte förstått det alla som tvingats jobba heltid för att de och barnen skall ha tak över huvudet, kläder på kroppen och mat på bordet lider av. För det det lilla barnet behöver är att knyta an från början till sin förälder/sina föräldrar, ha en vuxen det kan lita på i alla väder och som finns där när barnet behöver. Inte ens med fördubblad bemanning på en förskola är det möjligt för ett barn att få den tryggheten!

Detta sagt, så är det bra att förskola finns. Men förskola skall inte vara ett substitut för en förälder eller ta en förälders ansvar! Det är det som är viktigt att komma ihåg: Det är hos de nära råmodellerna och den trygghet barnet upplever där som barnet bär med sig genom livet. Stökiga miljöer ger gapiga och stökiga barn. Inte alla för en del blir de tysta barnen. Men alltför många barn som senare får än den ena än den andra bokstavsbeteckningen eller hamnar snett har aldrig fått vara trygga med sina föräldrar för tid har inte funnits att vara det.

Read Full Post »

att barn som får syskon skall få vara på dagis alls.

Det är bra för barnet att vara hemma och inte känna sig undanskuffad, för barn har en tendens att känna sig förfördelade OM syskon får något de själva inte får. T.ex. närhet och tillgång till mamma eller pappa som inte är hemma så länge, har tid så ofta. Läs tar sig tid så ofta. Skylla på att man behöver jobba båda för att man behöver pengarna eller för att man vill bo/resa/ha bil eller sommarstuga är inget argument som hindrar ett barn från att känna sig undanskuffat. Så undrar en del föräldrar och dagispersonal varför nyblivna storasystrar/storebröder blir stökiga och oroliga…. Dags för Er att vakna upp. Förälder är man hela livet och är man inte beredd på att vara det, dvs ändra sitt liv och i förlängningen sina värderingar, då är det något som brustit någon gång nånstans. Låt inte det vandra vidare till nästa generation!

Men som sagt. Det är bra att barn som blir storebror eller stora syster har rätt att vara på dagis 15 timmar per vecka. För om nu förälder inte anser sig klara av att ge båda eller flera barn den tid de behöver, så är det självfallet klart att barnet behöver få känna sig sedd. Därom råder inget tvivel. Dock är det enligt svensk tradition och lag FÖRÄLDRAR som ansvarar för sina barns uppfostran. Ibland undrar jag hur det står till för när en förälder klagar för att barnet inte får vara mer än 15 timmar i veckan på dagis, då undrar jag varför man skaffat fler barn. Barn behöver inte prylar och fina märken, inte utlandsresor eller egna mobiler i tidig ålder. Barn behöver vuxna som har och tar sig tid med barnet. Barn behöver bli sedda, kramade, pussade och få vara med i köket, i trädgården, få egen tid med föräldern när föräldern inte är stressad, få rätten att vara barn.

Ger jag dig som är ensam förälder dåligt samvete? Det behöver du inte ha. Du har inte många alternativ utan tvingas ta de jobb som finns om du vill byta jobb eller jobba kvar där du jobbade innan du blev förälder oavsett om ni då var två eller du tidigt blev ensam. Jag skilde mig själv när min dotter var tre år. Man måste välja vad som är bäst för barnet. Det är inte en mänsklig rättighet att bli förälder men en rättighet för ett barn att få leva utan hot, slag eller rädsla. Det är en Mänsklig rättighet barnet har att få tillgång till sin kultur, sitt arv och att ha föräldrar som bryr sig om. Bry sig om handlar om att ta tid, för tid har man alltid råd med även om det inte är hela dygnet, hela dagen eller ens när man som ensam förälder tvingas lämna barnet på dagis halv sju för att åka kollektivt till jobb och vara där mellan 8 och 17 (eller 16) för att därefter hämta barnet, handla, laga kvällsmat o.s.v. En ensam förälder behöver tid med sitt barn innan barnet skall sova. Barnet är inte det som frågar efter framtida idrottskarriär eller modelluppdrag och för att en ensam förälder skall orka, så behövs den gemensamma halvtimman/timman utan stress så barnet somnar och föräldern får tid att bara vara. Det unnar jag alla. Barn och vuxna.

Laga kvällsmat är förresten ett utmärkt tillfälle att låta barnet vara med. Barn kan hjälpa till eller bara få vara nära. Äta gemensam kvällsmat i lugn och ro unnar jag varje barn. Inte att stressa i sig en macka eller snabbmat för att sedan köras till någon aktivitet om än aldrig så rolig. Att vara barn är att få vara barn och inte prackas på alltför många val i allt för tidig ålder. Att bara vara är viktigt hela livet men mest viktigt när man är liten. Att känna sig älskad och att mamma/pappa lägger ner tidningen, sätter sig ner och lyssnar/berättar är viktigare än all världens barnprogram på TV som tyvärr ofta används som surrogat för barnpassning. Barnpassning som alltför många barn upplever att de får alltför många timmar per dag.

Alva 4 år fick vänta i regnet medan kompisarna åt frukost, SvT 14 oktober 2012 OCH? Vilken förälder tänker så lite på sitt barn att den när man är mamma eller pappaledig tar barnet till kompisar vid tid man vet att de skall äta? Oavsett om kompisarna äter på dagis eller hemma? Något ansvar för sina egna barns känslor måste väl alla föräldrar känna? Eller har jag fel tycker Ni som tror att samhället skall och har råd att uppfostra och ta hand om Era barn för att tillfredställa Ert behov av tid utan barnet? Skilj på tid som du tvingas ta för att jobba och tid du väljer bort att vara med ditt barn. Två helt olika saker. Inser du inte det, då undrar jag varför du skaffat barn. Barn är inte ett snyggt attribut att visa upp nytvättat när det passar. Väljer man att skaffa barn, så är man förälder hela livet!

Syskon stängs ute från förskola, SvT 14 oktober 2012 Jag vet att paret Myrdal ansåg att samhället är det som skall uppfostra barnen. Jag vet att det var vanligt i vissa länder och kulturer att barn och föräldrar skilts åt och bara haft umgängestid tillsammans. Men tycker du verkligen att det är det som är vad ett barn behöver och vad ett barn skall ha rätt till? I så fall undrar jag varför du valde att bli förälder. Behöva jobba är en sak. Välja att göra annat i stället för att umgås med sitt/sina barn något helt annat. Alldeles för många av de stökigaste ungdomarna, och jag talar med sådana varje vecka, säger två saker: Att föräldrarna inte tar sig tid att lyssna när barnet behöver. Samt att de sällan får ta in mer än en kompis eller två åt gången. Tro sjutton att vi har ungdomar som inte fått normer hemifrån och som drar på gator och torg samt hittar på det ena eller andra. Låt dina barn ta in kompisar. Så länge det finns golv att sitta på så duger det. Har du bara saft hemma så duger det. Annars duger vatten. Det är tid med dig ditt barn behöver och att du accepterar att barnet tar hem kompisar. Vad gör det om det blir lite stökigt eller högljutt. Har du gett tid till ditt barn, så är det troligt att ditt barn ger av sin tid till att hälsa på dig när du blir äldre!

Föräldrar kritiska till förskoleregler, Expressen 14 oktober 2012 Själv är jag kritisk till föräldrar som inte vill/vågar eller törs vara föräldrar.

Read Full Post »

Det var på tiden att krav på legitimering av lärare kom.
Endast den som har yrkeslegitimation får ges fast anställning i skolan och endast legitimerade lärare ska få sätta betyg. Det skriver de borgerliga partiledarna Fredrik Reinfeldt (M), Maud Olofsson (C), Jan Björklund (FP) och Göran Hägglund (KD) på Dagens Nyheters debattsida.”.
Yrkeslegitimation införs för lärare, GP 12 april 2010 Yrkeslegitimation införs för lärare, SvD 12 april 2010

Eller som det står i debattartikeln:
I vårpropositionen tar vi ytterligare ett steg och satsar en kvarts miljard om året under kommande år på att kvalitetssäkra läraryrket. Den viktigaste faktorn för goda resultat i skolan är en kvalificerad och engagerad lärarkår. Regeringen föreslår därför att en yrkeslegitimation för lärare och förskollärare införs från den 1 juli 2012. Tanken är att endast de som har legitimation ska ges fast anställning i skolan. En person kan bli legitimerad på två sätt, dels genom lärarexamen, dels genom annan akademisk ämnesutbildning kompletterad med praktik och ett års pedagogisk utbildning. Vi föreslår också ett nytt mentorssystem och att lektorerna återinförs. ” Vi inför yrkeslegitimation för alla Sveriges lärare 2012, DN 12 april 2010

Nåväl, så långt så gott. Men nu är det dags för nästa mycket viktiga krav. Det är en sak att den offentliga skolan som institution idag har kommunerna som huvudman och att Skolverket därutöver kan godkänna privata skolor. Dock är det i längden helt orealistiskt att kommunerna får lärarnas löner klumpade i samma påse som de har till läromedel, lokaler och lokalvård. Där kommunerna kan välja att antingen styra om skattepengar helt eller delvis till annan verksamhet t.ex. höja lokalkostnaderna på skolor som ändå inte skulle kunna inbringa samma hyresintäkter som andra lokaler. Utifrån de pengar som kommunerna sedan valt att lägga på skolan har så privatskolornas ersättning per elev räknats. Det senare är i sig riktigt men även där är behovet på legitimerade lärare viktigt:

* Lärarlegitimation bör utfärdas på alla stadier som har Skolverket som tillsynsmyndighet.

* Den del av ersättningen för skolor som avser lärares löner bör plockas ut från ‘påsen’ och öronmärkas för lärarlöner. I korthet bör detta innebära att kommunerna och privata skolor får full ersättning för utbetald lärarlön om läraren är ämnes- och stadiebehörig samt har lärarlegitimation. Därutöver bör ersättningen till kommunerna gradvis sänkas så att de icke behöriga ‘lärarna’ endast ersätts med 75% av lönen.

Tillägg 09.41 ”Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén säger att förslaget om lärarlegitimation är efterlängtat.
-Den stärker skolans kvalitet. Det här, tillsammans med starkare behörighetskrav, stärker även läraryrket som profession, säger hon till TT
.” Lärarfacken: Bra med lärarlegitimation, DN 12 april 2010

Förövrigt undrar jag varför Socialdemokraterna inte infört lärarlegitimation t.ex. under GP-s tid om de nu tycker att det är så bra men att förslaget kommer ‘först nu’…… S: Jättebra med lärarlegitimation, DN 12 april 2010

Tillägg 19.44 ”Fakta talar i övrigt sitt tydliga språk: 20 procent av dagens lärarkår är obehöriga. Det är inte någon bra utgångspunkt för en kvalitetsskolaEfterlängtad legitimation, GP ledarsidan 13 april 2010

Read Full Post »

Det är konstigt, men vi kostar på kriminella mer än vi kostar på våra åldringar och vi kostar på åldringar mer än vi kostar på våra barn. Barnen som skall ta över samhället, se till att äldre i framtiden har råd att vara äldre och samtidigt barnen som inte skall bli kriminella.

För så är verkligheten. Barn är en spegel på om landet mår bra. Får inte barnen rätt stöd, omsorg och kärlek, både hemma, i skolan och på fritids, kan även ett barn som upplevts som tryggt och stabilt spåra ur.

Matakuten på TV belyser ena sidan av problemet – alla barn får inte, eller tar sig inte tid att, äta en rejäl frukost när dagen börjar. Får de då halvfabrikat eller ve och fasa helfabrikat, så får de i sig många kemikalier som i sig bottnar för obalans och oro i de små. De behöver riktig mat inte pulver. Närodlat om möjligt. Ekologiskt om ekologiskt verkligen ÄR ekologiskt riktigt odlad/uppfödd kost. Visste Ni att en del ägg som kallas ekologiska, må gott o.s.v. kan innehålla rester av fisk eller soja. Jo vi köper in stora bulklaster av sojabönor som mals precis som fiskrens för att ges till hönor som i alla tider ätit lokalt odlad vegetabilisk kost. Hur mycket det har att göra med ökade allergiska reaktioner hos barn tillsammans med alla de där konstgjorda ‘ämnena’ som står uppradade som E-kinesiska på innehållsförteckningen, det vet man inte. Men att dessa kan göra barn oroliga är inte tu tal om annat.

När då en större samling barn sätts under samma hatt och med för lite rörelsemetodik i den sk. pedagogiken från förskola till fritids, så är det inte undra på att det kommer att saknas resurser. För när jag växte upp var vi 25 per grupp i den halvdagslekskola som vi hade året innan vi började skolan. Men då fick inte barn skräpmat eller konstgjort smaksatta krämer. Vi fick också springa av oss en stund i början på varje pass just för att vi skulle bli trötta och komma till ro. Kanske fanns det mer pedagogik i detta än i de fina planerna som finns på pränt idag. Vad vet jag.

Vi hade också våra mammor hemma. Som jag på heltid eller som några av mina kamrater på något mer än halvtid. Även ensamma mammor hade ofta anpassat sina arbetstider så att de var hemma när deras barn, mina kompisar, bäst behövde dem. Samhället såg annorlunda ut, ja visst. Men det som var bra, trygghet, ren okonstlad mat, utepedagogik blandad med vanlig pedagogik gjorde att även de som var otrygga satt stilla i sin bänk större delen av tiden de skulle. Inte sprang de runt och skrek som ugglor i natten heller.

Nog borde vi väl kunna blanda det bästa av det gamla med det bästa av det nya så att våra barn får en chans att växa upp till empatikännande, trygga tjejer och killar. De är ju vår framtid.

Read Full Post »