Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Föreningsfrihet’

I Sverige gäller SVENSKA GRUNDLAGAR och svenska lagar. Media äger inte tolkningsföreträde till någondera. Politisk korrekthet är något av det värsta otyget som smugit sig in i svenska media och hos en del svenska politiker.

Det står var och en fritt att ha vilken religiös tillhörighet vederbörande önskar. Så har även svenska ministrar den rätten. Yttrandefrihet, Åsiktsfrihet, Frihet att själv välja vilken religion man vill tillhöra samt vilken (av alla) grupperingar inom den religionen, Föreningsfrihet o.s.v. är INGET som media har något att ens ifrågasätta en person, vem som helst, utifrån att media inte gillar eller att den politiska korrektheten för dagen inte ‘accepterar’ det ena eller det andra som en person utifrån svenska grundlagar använt sig av sina Grundlagsrättigheter för att tillhöra.

Den nya arbetsmarknadsministern Elisabeth Svantesson, M, har tidigare varit aktiv i den abortkritiska organisationen Ja till livet samt medlem i frikyrkan Livets ord.Hon var med i Livets Ord och Ja till Livet, Expressen 17 september 2013
Nya ministern – en abortmotståndare, Aftonbladet 17 september 2013
So what? Ingendera strider mot Svensk Grundlag utan såväl Religionsfrihet, Åsiktsfrihet och Föreningsfrihet är något ALLA svenskar enligt våra Grundlagar äger rätt till. På vad sätt anser media som inte äger tolkningsföreträde att någon person skulle vara diskvalificerad som arbetsmarknadsminister för att vederbörande använt sig av Grundlagens friheter? Varken Livets Ord eller Ja till livet kan på något sätt ens användas som argument om ev. jäv i arbetsmarknadsfrågor. Någon måtta får det allt vara på svenska pk-galenskapen.

Jag skulle aldrig någonsin gått med i Livets Ord. Djupt troende lärde jag mig tidigt: Gud ger inte vad man ber om utan vad man behöver. Är det någon som är så svag i tron att vederbörande behöver ytliga ting som position i samhället, pengar och alltid vara frisk för att kunna tro, så är det den personens ensak. Själv skulle jag aldrig gå med i något som direkt eller indirekt krävde bevis för att kunna tro.

Brukar sällan prata om det annat än med de av Er som läser som jag känner väl. Var själv över på andra sidan tisdagen innan påsk 1967. Där fick jag uppleva något som jag är tacksam för, men som är svårt att få andra att förstå. Därav att jag sällan pratar om det. Skrev så här tidigare i sommar till en vän: Höll på att bli den första som dog i mononukleos. Lades in på enskilt rum på infektion med feber högre än människors ska överleva. Nåväl jag var över på andra sidan. Kan berätta mer om det någon annan gång. Kortfattat.
Jag hamnade på en äng där jag såg en människas hela liv utspela sig framför mig medan jag hörde underbart vackra röster som sjöng, kände doften av sommar och gräs och vinden lekte i mitt hår medan jag mellan mig och det liv jag fick mig visat såg tonerna som sjöngs. Jag såg en människa födas, växa upp få barn och så vidare. När människan på ängen dog, hade blivit mormor, så sjönk tre stämmor ner och resten steg. En röst sa ‘så är det efter döden’ och jag var tillbaka i min kropp med bara kontakt med två fingrar på höger handen och hörseln. Försökte sätta mig upp, men då låg kroppen kvar fast jag satte mig upp så jag fick lägga mig ner igen. lyckades med mycket möda få de två fingrarna att skrapa på vänster handen så jag kom upp till medvetande.

Det märkliga är att det där att bli mormor fram tills 2 dagar innan min bröstcanceroperation i juni var något som utifrån medicinska och andra skäl verkat omöjligt. dock fick jag 2 dagar innan operation reda på att min dotter helt oväntat väntade barn.

Det är ingalunda heller så att det är förbjudet i Sverige att vara abortmotståndare som den nye ministern varit. För att göra min egen uppfattning klar – jag är inte abortmotståndare men anser ändå att det finns bitar att diskutera t.ex. hur långt framskriden en graviditet skall få vara för att fri abort skall kunna försvaras (för många fall av abort går faktiskt att försvara medicinskt/etiskt o.s.v. enligt mitt sätt att se) t.ex. även frågan om hur svenska skolelever får sin Sex- och Samlevnadsundervisning (Finns skräckexempel både från lärare/informatörer som varit för fri abort och de som varit abortmotståndare) o.s.v. Men det är den nya ministerns rättighet som alla andras att ha haft/fortfarande ha vilken uppfattning i denna frågan som helst utan att media skall lägga sig i det!

Reinfeldt stuvar om i regeringen, GP 17 september 2013
Karl-Petter Thorwaldsson: Man höjer ögonbrynen, SvD 17 september 2013 Varför då? Sverige är inte socialistiskt, inte kommunistiskt och svenska Grundlagar ger Yttrandefrihet, Åsiktsfrihet, Föreningsfrihet och Religionsfrihet till alla – även till svenska ministrar…..
Hon är regeringens nya arbetsmarknadsminister, DN 17 september 2013

Tillägg: Sveriges Radio tillhör de som gör bort sig Ny minister var kritisk till homoäktenskap, Sveriges Radio 17 september 2013 Att jag själv har helt annan uppfattning hör inte hit. Varje person som är beredd att försvara Yttrandefrihet, Tryckfrihet, Åsiktsfrihet, Religionsfrihet och Föreningsfrihet, MÅSTE vara beredd att godta att andra människor har samma Grundlagsfästa rättigheter ÄVEN OM de har helt annan åsikt och uttrycker den med eller utan referens till sin tro som de Grundlagsfästa rättigheter man själv åberopar för sin ståndpunkt. Vi lever inte i en socialistisk eller en kommunistisk stat där åsikter skall förtryckas för att de inte tillhör de som media och/eller de styrande i staten har!

Innan svenska media gör bort sig ännu mera: Stopp och belägg – nu räcker det med politisk korrekthet och gränsen för förföljelse av oliktänkande har om inte överskridits så mer än väl uppnåtts.

Read Full Post »

Yttrandefrihet och Tryckfrihet gäller alla. Detta är en av de grundpelare som svensk demokrati vilar på. I Sverige är Riksdagen som stiftar lagar och vid två tillfällen med mellanliggande val kan ändra i våra Grundlagar. Det är svenska domstolar respektive i Tryckfrihetsmål Tryckfrihetsdomstol som helt äger rätten att döma. I intet fall ankommer detta på något av det vi kallar gammalmedia eller sociala medier!

Jag skulle aldrig i mina vildaste drömmar få för mig att rösta på SD. Tar vilken dag som helst en debatt utgående från min personliga uppfattning om SD. Tog liknande debatter under 70-talet när det var grupper till vänster om Vänstern, bland annat skp-are som uttryckte sina personliga åsikter som i mina ögon var och är lika vidriga sett ur demokratisynpunkt. Dock har jag vuxit upp i verkligt liberal miljö där det poängterats gång på gång:

Yttrande och Tryckfrihet gäller alla. Svensk Grundlag gör inte skillnad på mig/dig eller mina/dina värsta meningsmotståndare. Hur vidrigt vi än tycker att dessa uttrycker sig, är det inte upp till oss att avgöra om deras uttalanden är t.ex. rasistiska eller brott mot Yttrandefrihetsgrundlagen alternativt brott mot Tryckfrihetsgrundlagen.

Regeringsformen Kapitel 2 Grundläggande fri och rättigheter

Yttrandefriheten och informationsfriheten får begränsas med hänsyn till rikets säkerhet, folkförsörjningen, allmän ordning och säkerhet, enskilds anseende, privatlivets helgd eller förebyggandet och beivrandet av brott. Vidare får friheten att yttra sig i näringsverksamhet begränsas. I övrigt får begränsningar av yttrandefriheten och informationsfriheten ske endast om särskilt viktiga skäl föranleder det.

Vid bedömandet av vilka begränsningar som får ske med stöd av första stycket skall särskilt beaktas vikten av vidaste möjliga yttrandefrihet och informationsfrihet i politiska, religiösa, fackliga, vetenskapliga och kulturella angelägenheter.

Ekeroth ska ha tätare koppling till avpixlat, Expressen 27 juni 2013 OM det är brott i enlighet med de begränsningar som finns i våra svenska Grundlagar, så är det något som borde anmälas till polis eller Tryckfrihetsombudsman, utredas i laga ordning och dömas för i domstol. Det är helt ointressant vad jag och du tycker är hets mot folkgrupp eller rasistiskt. I alla demokratier är det domstol och varken allmänheten eller media som dömer. Vart tog den förr så omhuldade tesen att betraktas som oskyldig till domstol utifrån bevis visat att en person är skyldig vägen?
Yttrande- och tryckfriheten är inget som kan, får eller ens skall ‘bevisas’ och fällas för i media. Det är en av demokratins viktigaste satser!

SD-topp bakom hatsajt, Aftonbladet 27 juni 2013 Det är bara det att det inte är upp till någon enskild eller grupp av människor utan det är upp till domstol att avgöra vad som är respektive inte är hatsajt. När det ligger på nätet, så är det dessutom så, att det är Californisk lagstiftning som i slutändan avgör om något är ett brott mot nätlagarna, som faktiskt finns även om en hel del missat att läsa det finstilta. Innan ett ev. brott behandlats i svensk domstol/svensk Tryckfrihetsdomstol, så finns det i enlighet med det finstilta som gäller alla bloggforums användare och alla bloggforums suppliers helt riktigt att anmäla till ex. rashat, stalkers etc först till vederbörandes suppliers och om detta inte hjälper till den instans som står i det finstilta som måste godkännas för att man skall få använda till ex. blogger eller wordpress, Facebook, Google+, Twitter o.s.v. *
Åkesson måste sparka Ekeroth, Aftonbladet 27 juni 2013 Det är varken upp till Lena Mellin eller mig att kräva detta, även om jag har svårt att förstå hur Ekeroth som ger SD så mycket dålig reklam kan få fortsätta vara med. Men juridik är inte samma som personliga åsikter.

* har vid ett antal tillfällen under åren anmält person och/eller grupp som stalkat mig direkt till deras egen supplier och den som tillhandahållt forumet de stalkat mig på med i nödvändigt fall (ett under åren) kopia till den instans som stått med i det finstilta hos deras supplier resp. forum. Kortaste tiden att få någon avstängd 6 timmar. Aldrig tagit över två dygn. Samtliga fall fick jag även bekräftad kopia på vad som var lagstridigt men stalkern skrivit på nätet.
Kan en företrädare för ett riksdagsparti samtidigt fungera som ledare för en sajt som hänger ut riksdagskollegor, journalister eller vem som helst som för dagen råkar förarga SD? Men SD är ju inte som de andra, Aftonbladets ledarsida 27 juni 2013 Kan och kan. Det är domstol inte media som skall avgöra den frågan. Media som själva är alldeles för bredvilliga att hänga ut enskilda individer som för dagen råkar förarga dem….. kasta inte sten när du sitter i glashus sa de gamle…..
Göran Eriksson om Ekeroths roll i avpixlat, SvD 27 juni 2013
Kent Ekeroth: Jag vill att Avpixlat skall utvecklas, Sveriges Radio 27 juni 2013
Mejl avslöjar Ekeroths inblandning i avpixlat, DN 27 juni 2013 Sidan har sedan tagits bort av DN…..
Det må vara så, men innan domstol fastställt att den inblandningen är brottslig och/eller olaglig eller avpixlat blivit indragen efter beslut i svensk domstol, så är det Yttrande-, Tryckfrihet och Föreningsfrihet som gäller även för Ekeroth.

Read Full Post »

det bland politiker, oavsett från vilket parti, anses politiskt korrekt att inte ta diskussionen om invandringen till Sverige; så länge som det finns människor som blir kallade rasister för att de inte ställer upp på av media eller politiker kallade ‘ömmande fall’; så länge är det nog svårt att hindra Sverigedemokraterna från att öka. Jag skulle aldrig någonsin rösta på Sverigedemokraterna. Läs gärna: Skulle aldrig, Norah4you 5 september 2012 där jag utifrån våra svenska Grundlagar, inte utifrån nu politisk korrekt ståndpunkt eller något annat, tar upp den för mig självklara principiella frågan att de partier som utifrån våra Grundlagars riktlinjer med Yttrandefrihetslagstiftningen samt Regeringsformen som bas valts in i svensk Riksdag, självfallet måste få föra fram sin politik precis som alla andra. Som någon vis man (för det var väl på den tiden det var män som var visa?) sa: Jag delar inte dina åsikter, men jag är beredd att stå på barrikaderna för din rätt att uttrycka dem.

Eller som jag själv skrev i Vi måste våga tala, Norah4you 4 november 2012 även om det svåra. Till det svåra är att det är verklighetens Sverige, inte drömmen om ett rikt Sverige där alla som vill kan få stanna. Vi måste våga erkänna att Sverige och svenska ekonomiska resurser, arbetstillfällen och bostäder i första hand måste gå till de som byggt upp Sverige och till alla övriga som har fått rätten att bo här, som infödda eller naturaliserade invånare samt de som Sverige har gett och ger asyl.

Vi kan diskutera hur reglerna skall vara för att en person som kommer hit skall räknas som flykting med skyddsbehov. Vi kan diskutera var gränsen skall gå när det gäller ‘humanitära skäl’. Men första förutsättningen för att vi överhuvudtaget skall kunna hjälpa till, är att vi vågar erkänna att vi räcker inte till för alla som vill.

Om vi inte vågar, vill eller ens får (för att vara politiskt korrekt) ta diskussionen, utan accepterar att vanliga människor som hyser stora frågetecken med hur det kan kallas demokratiskt att i ett land som Sverige bli kallad rasist för att de inte håller med de politiskt och medialt gångbara uppfattningen, så föreligger dessutom stor risk att svenskar, oavsett var de är födda för tro inte att invandrare som bott här 20-25 år skiljer sig från gemene man i denna frågan om de inte är politiskt aktiva, känner alienation inför de som kommer nu och som trots avslag får förmåner som inte svensken får. Observera bland annat att en svensk som går på försörjningsstöd inte äger rätt att få tandlossning räknad som akut tandvård, medan en papperslös får både den rätten och rätten att kunna ha råd (får alltså) de mediciner som läkare skriver ut. Hur är detta möjligt undrar någon? Ute i landet, så finns det alldeles för många som inte känner till att en med försörjningsstöd först anses skulla ha råd att lägga ut pengar för att sedan i bästa fall, om det beviljas vilket läkarbesök, akut tandvård samt de flesta men inte alla mediciner skall göras, få pengarna veckan efteråt eller ännu vanligare först i slutet på nästa månad. Vi måste våga ta diskussionerna och våga tala klarspråk. Det är enda demokratiska sättet att förhindra att Sverigedemokraterna mer eller mindre automatiskt får nya människor som stödjer dem i väljarundersökningar och i kommande val.

Skrällen: SD tredje största parti, Expressen 9 november 2012
SD fortsätter öka, SvD 9 november 2012

Ja, jag är också orolig för om verklig rasism sprider sig. Men det gäller att ta diskussionerna även om de är svåra och att motivera mot argument utan att angripa människor som rasister för att de inte har samma uppfattning som den rådande politiskt korrekta. Sedan får man inte glömma bort alla andra som blir mobbade för att de är för långa, för korta, rödhåriga eller annat. Det är viktigt att hålla sig på ett principiellt plan och inte skilja ut de uppfattningar man inte delar eller de människor som inte är lika en själv oavsett vad, när, hur eller varför!

Read Full Post »

rösta på Sverigedemokraterna. Skulle aldrig ställa mig för att lyssna och indirekt stödja Jimmie Åkesson och hans SD.
MEN OM VI SKALL FÖLJA VÅRA GRUNDLAGAR,
VILKET ÄR EN FÖRUTSÄTTNING OM VI SKALL KALLA OSS DEMOKRATISKA,
SÅ UNDRAR JAG HUR NÅGON ENDA OFFENTLIG PERSON ENS KAN MED ATT FÖRSÖKA HINDRA JIMMIE ÅKESSON ATT BESÖKA FORSERUM?

Det var på 1800-talet och tidigare vi hade respass i Sverige. Respass som någon betrodd var tvungen att underteckna för att vanligt folk och även riksdagsmän skulle få resa runt.

Jag avskyr stora delar av det Jimmie Åkesson står för, men är beredd att stå på barrikaderna för hans och alla andra politiker som är demokratiskt valda till vår riksdags rätt att använda sina grundlagsfästa rättigheter att resa fritt i hela EU, även i Sverige; att tala fritt – Yttranderättsgrundlagen; att ha egna åsikter som strider helt eller nästan helt med mina egna – Mänskliga rättigheterna och Föreningsfriheten; att skriva sina inlägg och få dem publicerade – Tryckfrihetsförordningenen.

OM ALLA MÄNNISKOR ÄR LIKA VÄRDA, så får man ta konsekvenserna därav och tillåta andra att ha och framföra åsikter som vi andra inte skriver under på. Diskutera sakligt och lägga fram motargument alternativt visa att de argument som framförs är ihåliga och felaktiga utifrån att alla premisser som måste vara sanna för att en teori skall kunna leda till en hållbar slutsats, att alla de premisserna inte tagits med eller ignorerats. Men förbjuda tala – då är vi inte längre demokratiska. Förbjuda någon som inte av domstol fått kontaktförbud att besöka en ort – Då är vi allt annat än demokratiska. NOG ÄR NOG. I Sverige gäller svenska Grundlagar även om en del politiker och tjänstemän precis som så många andra tycks ha undgått att lära in vad som gäller i ett demokratiskt samhälle.

Åkesson besökte Forserum, GP 4 september 2012
Åkesson besökte Forserum, Expressen 4 september 2012
SD, ta ert ansvar för händelserna i Forserum, Björn Lindgren språkrör Grön Ungdom på SvD Opinion 4 september 2012 ALLA politiker och andra som inte är beredda att stå på barrikaderna för Yttrandefrihet och Mänskliga Rättigheter, inte bara får utan skall ta sitt ansvar. Det är helt rätt av Björn Lindgren att föra fram sin åsikt och de argument han har mot det som Sverigedemokraterna står för. MEN OBSERVERA OM NÅGON VILL KALLAS DEMOKRAT, SÅ KRÄVS OCKSÅ ATT Sverigedemokraterna precis som alla andra har rätt enligt svensk Grundlag att framföra sina åsikter. Det är genom att visa på felaktigheter och ihåligheter i motståndarens argument man kan ändra. Inte genom att förneka motståndaren som tillhör en av Sveriges Riksdag godkänt demokratiskt parti att framföra sina uppfattningar!
Åkesson besökte Forserum, DN 4 augusti 2012

Read Full Post »