Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Ford’

”På längre sikt tror vi att el, bensin och diesel kommer att vara globala bränslen, medan andra alternativ kommer att vara mer regionala beroende på regionala faktorer.”

Delvis därför har Ford valt att inte ta fram en speciell elbil, likt Mitsubishis Imiev eller Nissans Leaf. Biljättens strategi är i stället att anpassa de modeller man säljer i störst volymer till olika bränslen.

”Med den strategin räcker små förändringar i produktionen för att anpassa bilarna till olika bränslen”, säger Nancy Gioia.”
Elbilen oundviklig inom en snar framtid, di.se 20 december 2011

I skuggan av Saabkrisen har det som i allmänmun kallats Nödinges elbil vidareutvecklats. Ombyggnaden av Fiat 500EV bilar med användande av Alelions batterier som bara blivit lättare och lättare pågår i liten skala. Den konverterade bilen har nu fått rätt att kallas Ecar 500 EV är nu certifierad och klar. Närmast står Ford KA och specialbilar av olika slag ‘Hantverksbilar’ på tur att konverteras till elbilar. Prestandan har ökat med 50% och :
”– Där finns ett växande behov. I framtiden kommer till exempel bara elbilar vara tillåtna att köra innanför valgravarna i Göteborg. Det finns också många hantverkare som bara jobbar lokalt och då räcker vår prestanda med cirka 12 mil långt. Om ett par månader släpper vi den första elkonverterade Fiat Doblo, en perfekt transportbil som kan bli en suverän marknadsförare av ett företags miljötänk, myser Roger Johansson.” Nödinges elbil fortfarande het, Alekuriren 20 december 2011

På en bana i Arlandastad testas även nästa generations elbilsuppkoppling. Släpkontakt. ”På provbanan kommer de specialbyggda bilarna att ha en släpkontakt som hänger ner på en spänningsförande skena som har lagts in i asfalten på en vanlig vägbana. Bilarna kommer till skillnad mot vanliga elbilar inte att behöva laddas upp. Samtidigt ska säkerheten garanteras genom att strömskenan bara elektrifieras när det kommer bilar som aktiverar strömöverföringen. Förra veckan beviljade Energimyndigheten nio miljoner kronor till försöket.
– Det här är ett av de svenska uppslag som har störst potential i dag. Om försöken lyckas innebär det att man kan minska energianvändningen inom transportsektorn med hela 50 procent. Vi känner att vi inte kan låta bli att prova det här, säger Magnus Henke på Energimyndigheten
.” Elbilar av bilbanemodell testas, Uppsala Nya Tidning 20 december 2011

Sjöstaden i Nacka, Östersunds kommun m.fl. visar vägen för framtiden. Elbilen är här för att stanna.

Read Full Post »

har långa anor av kontakter tvärs över kulturella och politiska barriärer. Tror tyvärr inte att svensken i gemen har historisk kunskap nog för att förstå vad detta betytt i senare tider när Geelys köp av Volvo kommit på tapeten. I tidningsartiklar har det ibland framställts som om en Volvofabrik i Kina vore lika stort hot mot Volvo Torslanda, som en rysk fabrik för Saab vore mot Trollhättan. Så är inte fallet och har aldrig varit fallet. Men för att förstå betydelsen av att ”…den 56-årige vicepresidenten Xi Jinping som i följe med flera ministrar och personer inom det kinesiska näringslivet planerar för ett officiellt besök till Sverige om ett par veckor, enligt pressavdelningen på kinesiska ambassaden i Stockholm.

Program och datum är inte helt spikade, men delegationen ska enligt planerna starta i Göteborg och sedan väntar en tur till Stockholm för samtal med den svenska regeringen och kungen.” Kinas vicepresident till Göteborg, GP 12 mars 2010 så måste vi ta ett stort steg tillbaka i historien. Dvs ett stort steg i Göteborgs och Sveriges historia men inte så stort steg i Kinas historia.

Under Quianlong kejsaren, Honglis, regeringstid 1735 till 1796 utvecklades Kinas handel med omvärlden. Svenska Ostindiska Companiet bildat 1731, dvs. under Honglis fars Yongzhengs regeringstid. Yongzheng känd för att ha varit mycket sträng genomförde en stor omorganisation av Kinas statsförvaltning; av Kinas skattesystem samt hade några år tidigare, 1727, slutit ett fördrag med Ryssland i Kjachta om handelsförbindelser. Kina öppnades upp för ett mer lönsamt handelsutbyte. Lönsamt för såväl Kina som de som handlade med dem.

Nu hade Göteborg, eller rättare sagt Göteborgs föregångare Kongahälla och Bohus redan under Magnus Erikssons tid som svensk kung, 1319 – 1364, upparbetat handelsförbindelser direkt mot Kina via Ryssland. En kunskap som tycks ha gått förlorad även bland historiker som eljest brukar ha god reda på sig. Som de som läst min blogg och mina utdrag om Grönland kan dra sig till minnes så skickade Magnus Eriksson vithövdad (!) örn, Geirfalkar m.m. via sin östra gräns, nuvarande ryska Karelens östra gräns, över rysk mark ända bort till dåvarande kinesiske kejsarens hov, Yuandynastin. Handelsvägarna till Kina kom under åren fram till början av 1700-talet att främst gå över Ryssland. Problem som tillstötte under de senare århundraden för den handelsvägen som under slutet av 1600-talet och början av 1700-talet även inkluderade handel med pepparkakor(! ansågs vara medicin som renade kroppen och var allmänt bra) samt skinn, fjällräv och sobel, hade gjort att dåvarande Sverige understödde försöken att hitta Nordostpassagen. En passage som inte ‘hittades’ förrän av Nordenskiölds Vegaexpedition 1878-1880, men som redan Magnus Erikssons son Hakon sökt kort efter att Ivar Bardson återvänt med tiondet för Grönland samt för de två(!) stift som fanns ännu vid den tiden, i mitten på 1360-talet, fanns på den nordamerikanska kontinenten. Källor för detta finns på annan plats i mina bloggar. Den sökta handelsvägen norr om Ryssland till Kina var omtalad att den varit segelbar i tidigare skeppshandlingar och dokument. Obs inte i Isländska Sagorna eller Annalerna som bara är bråkdelen av alla de äldre källor på mångahanda språk som finns om Norden och Nordens handelskontakter före Magnus Erikssons tid.

Handeln mot Kina bedömdes alltså i början av 1700-talet vara så viktig att Svenska Ostindiska Companiet bildades 1731 som nämnts ovan. Handeln utvecklades så starkt att under slutet av den för båda parter, Göteborg och Kina, lyckosamma perioden fram till 1786 dels gav aktieinnehavarna i Companiet en vinst på upp mot 290% per skepp och det var många skepp ytterst få skeppsbrott under denna tiden. Samtidigt kom Companiet från Göteborg att segla upp som den största handelspartnern till Kina i samband med att Engelsmän, Holländare, Fransmän m.fl bands upp under det Amerikanska Revolutionen även kallad Frihetskriget, 1775-1783 med den Amerikanska självständighetsförklaringen 1776 som resulterade i bildandet av den första pusselbiten i det vi idag kallar USA.

Göteborg och Kina har alltså gamla traditioner. Det som många svenskar inte vet(?) är också att kineser till skillnad från andra länder oavsett vilka som suttit vid makten alltid å ena sidan varit mycket stolta över sin historia, med rätta, och samtidigt oavsett senare kejsare, regeringars o.s.v. klara politiska ställningstagande mot sina föregångare alltid vårdat och vårdar sin vänskap utåt. När det gäller Göteborg känner svensken idag mest till den rekonstruerade kopian av Götheborg som härom året gjorde samma resa som sin namne som 1745 förlist vid återkomsten till Göteborg. En händelse, Ostindienfararens resa 2005-2007, som betytt mycket både för staden Göteborg, Göteborgs industrier, och för Kina, Kinas handelsutbyte mot Göteborg. Det har också talats tyst om den stora handel som gått via förmedling av Handelshuset Elof Hansson AB under många år och som fortfarande pågår bl.a. via Elof Hanssons Shanghaikontor.

Som säkert en hel del vet, så har Volvo redan fabrik i Kina. En samägd fabrik med Ford i Chongqing har gjort att Volvo har bibehållit sitt starka namn i Kina från tiden innan Ford köpte Volvo fram till idag. Fabriken är en hoppsättningsfabrik av S40 och S80. När Geely köper Volvo och talar om egen Volvofabrik, så har alltså grunden redan lagts för att Volvos försäljningsutveckling i Kina skall kunna fortsätta att blomstra samtidigt som Geely, och Kina, via Volvo Torslandafabriken och staden Göteborg fått ännu större möjligheter att handla inom EU. Fördelar som kineserna värdesätter, och så gör staden Göteborg, men som skulle gå förlorade om Torslandafabriken lades ner som en del av Saabnissarna fört fram i diskussionerna om sin egen situation.

Det är också viktigt att känna till något annat om den kinesiska kulturen. Medan vi i Sverige talar om ett handslag som bekräftar ett avtal, så är en handelsöverenskommelse och muntligt givna löften inte bara något som bekräftas av ett handslag för kineser. För kineser i allmänhet är ett givet löfte till vänner viktigt. Så viktigt att kinesen riskerar att ‘förlora sitt ansikte’ om löftet bryts. Att ‘förlora sitt ansikte’ vill ingen kines.

Som göteborgare välkomnar jag ökade handels- och kulturellt utbyte med Kina och tycker att det känns bra att Kinas vicepresident börjar sitt Sverige besök i vår stad, porten mot Västerhavet.

Kinas vicepresident till Sverige, DN 12 mars 2010 Kinas vicepresident till Sverige, SvD 12 mars 2010

Read Full Post »