Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Föräldraskap inte avhängigt kön’

Nu har jag fått nog av vänsternissarna till vänster om svenska Vänsterpartiet och kvasiliberalerna. Som person kan man tycka att mycket är tragiskt, bedrövligt, orättvist o.s.v.

MEN
Varje land har sin egen konstitution/grundlag. Det står varje självständigt land fritt att avgöra OM de vill ELLER INTE VILL adoptera bort sina egna medborgare Det är ingen Mänsklig Rättighet att få bli förälder. Varken på vanliga naturliga sättet eller genom t.ex. adoption. Det är upp till varje land att avgöra vad landet anser vara Barnets bästa. Inte det landet till vilket barnet adopteras bort.

Sedan Ryssland förbjudit adoption till utländska homosexuella par har adoptionen av ryska barn till Sverige stoppats.

-Vi hoppas att regeringen kommer att hjälpa oss så att vi får hem vår flicka, säger Sara Silverdahl.
I torsdags eftermiddag fick Sara och Lars Silverdahl i Hedemora besked om att deras adoption av en fyraåring flicka i Sankt Petersburg i Ryssland stoppats av ryska myndigheter.
Ryska barn till Sverige stoppas, GP 4 oktober 2013
Putin stoppar deras adoption, Expressen 4 oktober 2013
Putins lag stoppar deras barn, Aftonbladet 4 oktober 2013 Ursäkta – det är inte Putin utan Ryska Duman som efter påtryckningar från Rysk-Ortodoxa kyrkan drivit igenom lagen. Kunskap om rysk historia och rysk statsbildning borde som minst varje journalist som skriver om Ryssland eller ryska förhållanden ta reda på. Syfte och tendens med försöken att svartmåla Putin är lika starka som samma gruppers Syfte och tendens mot Västeuropa märks när det gäller migration till Europa och samma vänsternissars Syfte och Tendens i påhoppen på USA i allmänhet och Obama i synnerhet märks mer och mer också. Varje land är suveränt bestämmande och åsiktsfrihet är en sak. Nonchalans mot andras uppfattningar en helt annan!

Maken till okunskap om andra länder i allmänhet och Ryssland i synnerhet har sällan skådats som den som visas upp i dagens SvD: ”Kreml kan gå på en nit”, SvD 4 oktober 2013 Hallå Svenska Dagbladets perspektivjournalistskrivare: Ryssland är inte Sovjetunionen även om det sedan ett år tillbaka finns två stora grupper som vill vrida klockan bakåt på olika sätt. Det är inte Kreml som bestämmer vad Ryska Duman röstar på. Det är de två starka grupperna som tävlar om att ta makten när Putin stiger tillbaka. Ryska militärens gammelkommunister m.fl. samt Rysk-Ortodoxa kyrkan.

Att det för oss i Sverige och Västvärlden är beklämmande att orsaken beror på att Ryssland, obs Rysk-Ortodoxa kyrkan inte Putin bakom detta, inte godtar att det ens finns någon risk att ryska barn hamnar i enkönade äktenskap/förhållanden, är en sak. Men det är Ryssland som bestämmer om detta inte något som någon här har någon som helst rätt att göra rubriker av. Rubrikerna och snyftningarna gör faktiskt att fler än undertecknad, fört fler idag, ställer sig frågan om VARFÖR personer som vill ha barn ställer upp på ett sätt som verkligen inte gynnar barnet. För tro inte att någon som snyftar blir bättre förälder än andra. En fråga som uppkommer är om alla vill bli föräldrar med barnets bästa satt i första hand. Eller om det handlar om att föräldrarna vill bli föräldrar för sin egen skull fast de utåt uttrycker något annat. Som om barn som adopteras skulle behöva vara tacksamma för att de kommer till Sverige. En helt annan fråga än den som stoppet i sig tagit upp till ytan.

Vi vill bara få hem barnen, DN 4 oktober 2013 OBSERVERA att det aldrig någonsin oavsett känslor är så att ‘barnen’ hör hemma juridiskt i Sverige innan adoption är godkänd i landet, vilket land vi än talar om, där barnen är medborgare innan adoption.

Se även: Prinsessan på ärten, Norah4you 4 oktober 2013

Lika tokiga snyftreportage går idag flera media ut med om de som drunknade respektive överlevde men ändå hålls instängda för att de tog sig oinbjudna och utan att ha sökt tillstånd över till EU-land. Tragedi att människor ger sig iväg från sina hemländer ja – Tragedi att många dör på vägen ja – men verkligen INGEN MÄNSKLIG RÄTTIGHET att själv bestämma i vilket land man vill bo.
Tar sig över med livet som insats, GP 4 oktober 2013 Verkligen inget som skall premieras – de som bäst behöver ‘vår hjälp’ är de som år ut och år in lever i flyktingläger. Öka gärna kvotflyktingantalet – men premiera inte de som köper sin resa även om det sker med livet som insats.
Alems bror överlevde flyktingbåtolyckan vid Sicilien, SvD 4 oktober 2013
Överlevande inhysta i flyktingläger, DN 4 oktober 2013
Helvetet på havet, DN huvudledaren 5 oktober 2013 Det är ingen rättighet att ta sig till och få stanna i EU!

INGET FN eller något annat land kan kräva att migration skall innebära öppna dörrar för alla som lyckas köpa sig plats på båt, i bil eller på annat sätt smugglas hit! Det är varje lands skyldighet att se till att egna medborgare inte far illa. EGNA MEDBORGARE. Det är FN:s skyldighet att se till att biståndspengar hamnar i länder där medborgarna behöver ekonomisk, social eller medicinsk hjälp. FN är inte utsett till Världsregering. Även om många vänsternissar och kvasiliberaler försöker få det till detta.!

Se även: Hallå FN, Norah4you 4 oktober 2013

Read Full Post »

Rubrikerna skrivs som vore det ‘bara’ Sverige eller som minst ‘speciellt Sverige’ Rysslands stopp till andra länder när det gäller adoptioner av barn som i sina nya hemländer får homosexuella föräldrar.

Ryssland stoppar adoptioner till Sverige, SvT 3 oktober 2013 i texten under bilden som finns med står: Tusentals människor demonstrerade på söndagen i Moskva i protest mot beslutet att inte låta ryska barn adopteras av amerikaner…. i brödtexten i artikeln står: Endast länder som genom direkta avtal med Ryssland garanterar att ryska barn inte kan hamna hos homosexuella får adoptera. Ryssland vill skriva ett sådant avtal med Sverige och förhandlingarna inleddes i dag.

Det är Utbildnings- och vetenskapsministeriet som ansvar för internationella adoptioner i Ryssland. Vid en konferens i Moskva i går bekräftade ministeriet att inga adoptioner sker till Sverige just nu.

– Eftersom Sverige erkänner enkönade par och Rysslands högsta domstols rekommendation är att inte låta sådana länder adoptera sker inga adoptioner till Sverige just nu, sa Irina Romanova från Utbildnings- och vetenskapsministeriet.

Vi svenskar är alltså inte speciellt utvalda. Alla länder som tillåter samkönade äktenskaps individer att adoptera är utvalda. Om det kan man tycka. Jag tycker det är snett och vint för det går inte att säga att några potentiella adoptivföräldrar är bättre eller sämre än andra potentiella utifrån vilket kön individerna som är tänkta att bli adoptivföräldrar har. Det är trots alla kontroller inte alltför sällan, man hör att barn som adopteras även till ett par bestående av en man och en kvinna känner sig utanför eller inte känner sig hemma. Tack och lov är det mer sällan jag under åren hört barn som farit illa av att bli adopterade. Men den aktuella frågan om kön på adoptivföräldrarna har jag personligen aldrig någonsin hört varken från skolbarn, unga vuxna eller andra på minsta sätt påverkat hur adoptivbarn fått det. Som hetrosexuell till 100% kan jag mycket väl förstå en sak, att det kan vara bra att ha personer av båda könen som råmodeller nära sig under sin uppväxt.

MEN och det är som jag ser det den springande punkten: Det är ingen Mänsklig Rättighet att bli förälder och det är heller INTE KÖN på någon av föräldrarna som avgör om barnet får lämpliga föräldrar! Att homosexualitet inte är smittbart borde väl alla som har någon så när dagsaktuell kunskap från vetenskapliga området ha klart för sig. Däremot så verkar det som de barn som föds eller adopteras till föräldrar som misshandlar och slår barnet får en smittbar tendens till att tycka att ‘jag mådde inte illa av att bli slagen’ – det handlar om något helt annat: Ett barn vars självkänsla av ena eller andra skälet knäckas eller hålls nere av föräldrarna, det barnet tror att det är barnet själv det är fel på och att det endast är genom att vara som den/de misshandlande föräldern/föräldrarna som man blir bra förälder. NÅGOT HELT ANNAT. HAR INTE MED ÅLDER; KÖN ELLER SÅ ATT GÖRA.

Ryssland har hos sina jurister (Stöttade av den Rysk-Ortodoxa kyrkans 1000 åriga traditioner och starka stöd oavsett politik i landet) en dålig kunskap, ovilja eller religiös indoktrinering, jag vet inte riktigt vilket, fått för sig att homosexualitet är smittbart, skulle kunna påverkas av propaganda etc. Förvisso har Ryssland problem med att Rysslands europeiska befolkning föder färre barn per kvinna än den asiatiska gör. Förvisso är det som Putin sade vid något tillfälle så att många där tror att stopp för propaganda samt stopp för utrikes adoptioner till homosexuella par ökar möjligheterna för att fler tvåkönade par kommer samman och skaffar barn tillsammans i Ryssland. Hur många unga som flytt hemifrån eller fötts på gatan och som är extra utsatta för risk för självmord i miljö där det är lätt att få tag på droger för att döva de inre känslor de blir medvetna om att samhället de lever i avskyr, det vet vi inte.

Vad vi vet, är att det i alla länder där Andra Världskriget gick fram speciellt i länder där det finns utstötta grupper och grupper som har haft det svårt att få föräldraskapets krav, ekonomiska och sociala, att gå ihop med sin egen livssituation. Dessa barn, behöver fungerande föräldrar som älskar dem och är beredda att vara föräldrar hela livet med allt det innebär. Föräldrarnas kön eller om föräldrarna är en av varje kön spelar i det fallet ingen som helst roll för om barnet är/blir homosexuellt. Det ligger så vitt jag förstår av all forskning, även forskning som de som är mot sexualitet presenterat, latent i generna. Inte något som smittar. Alldeles för enkel förklaringsmodell som de som tror det har.

Men och det är viktigt för sakfrågan att komma ihåg: Sveriges vänsternissar till vänster om svenska Vänsterpartiet agerar som prinsessan på ärten. Det är INTE BARA SVERIGE utan alla länder som tillåter samkönade äktenskap Ryssland stoppar adoptioner till innan Ryssland fått avtal som garanterar att adoptioner av ryska barn endast får ske till tvåkönade föräldrar. Horribelt? Ja enligt mitt sätt att se det. Dock inte något som bör användas för dessa vänsternissars agitation mot Putin. Här är det Rysk-Ortodoxa kyrkan och dess kamp om vad som skall komma efter Putin som spelar stor roll. Se Vad kommer efter Putin del 2, Norah4you 16 juli 2013 En fördel är nämligen att känna till den ryska historien som i alla andra länders fall…..

Ryssland vill ha adoptionsavtal, GP 3 oktober 2013
Ryssland stoppar adoptioner till Sverige, Aftonbladet 3 oktober 2013
Ryssland vill ha adoptionsavtal, SvD 3 oktober 2013
Ryssland förbjuder svenska adoptioner, DN 3 oktober 2013

Read Full Post »