Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Föräldrar bör kontrollera dator’

Måste ha varit påfrestande timmar som tar månader och år oavsett vad som hänt att komma över. Missing People har återigen bevisat sin styrka i att många går samman och organiserat letar efter försvunna.

Men, så kommer det andra som inte har med Anna eller den nu anhållne 20-åringen att göra. Alldeles för många skolor och hem är alldeles för okunniga eller tar sig inte tid att kontrollera vad datorerna som finns på skolorna används till. När jag under slutet av 90-talet vikarierade på skolor medan jag väntade på möjlighet, ekonomiskt och annat, att få gå det avslutande året på Lärarhögskolan, så hittade jag (är man systemprogrammerare från början, så är man) ofta att skolors datorer i elevrummen använts till helt annat och till och med rena sexsidor, än vad de var menade till.

Numera finns dessutom Facebook. Jag trodde i min naivitet att ungdomar under 18 år inte fick teckna kontrakt på nätet med Facebook. Hörde något om det när Facebook var nytt. Hör numera dagligen hur unga, riktigt unga, berättar om hur de använder Facebook i mobil eller på dator/läsplatta. I skolor och hemma. Kan inte förstå att man inte totalt stoppar användandet av mobiler i klassrum. Men det räcker inte. Någon vuxen på skolor och i hem bör ta ansvar för att kontrollera datorer och i fall där man hittar att unga varit på chattar de inte bör vara på även begär att mobil får gås igenom. Det gäller våra barn. Må vara att mitt numera är vuxen sedan ett antal år. Alla barns rätt att få vara barn och inte behöva bli vare sig mobbade, hotade eller ännu värre utsatta för fara måste tryggas. Vi kan inte stå vid sidan om. Barnen är vår framtid.

Misstänkt man anhållen, GP 9 november 2012
Ung man anhållen för människorov, GP 9 november 2012
Man anhållen för kidnappning av Anna, Expressen 9 november 2012
Ung man anhållen för människorov, SvD 9 november 2012
24-åring anhållen för att ha fört bort nioårig flicka, DN 9 november 2012
Mannen misstänks för människorov, Aftonbladet 9 november 2012

Sedan en av de andra allvarligare bitarna. Hur i hela fridens namn är det ens möjligt att inte alla elever som kommer till skolan bockas av på en skola och om de inte kommit, varför ringdes inte föräldrarna? Det har i alla tider förr varit det normala om man inte t.o.m. haft en lärare/vaktmästare som gått hem och ringt på dörren om skolan inte fått tag på föräldrarna.
Skolan larmade inte om att Anna var borta, Expressen 9 november 2012
Skolan larmade inte om att Anna var borta, GT 9 november 2012
Skolan:”Väldigt olyckligt”, SvD 9 november 2012
Hur står det till? Kalla det ”Väldigt olyckligt”????? Det åligger skolan att kolla upp när elever inte kommit till skolan, ligger i ansvaret för den Obligatoriska skolan! Skicka omgående ansvariga tjänstemän, rektor och lärare samt även politiker på utbildning i vad som gäller när man har ansvar för den obligatoriska Grundskolan! Säg upp de som inte vill eller anser sig behöva gå den utbildningen. Minst lika allvarligt som när det finns de som inte vill åka utomlands när de skrivit på för Försvaret.

”Varför ringde inte Annas lärare, Aftonbladet 9 november 2012

Read Full Post »